Co jsme prožili

HODY,HODY DOPROVODY

Hody, hody, doprovody - lidová, autor neznámý

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný.

Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

Velikonoční tradice, na které se pomalu zapomíná

Výzdoba
Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. S jarním příchodem chceme přivítat znovuzrození sil a radostné očekávání, a tak bychom neměli zapomenout trochu vyzdobit náš domov. Ať už zvolíte proutky vrby, mašle, kraslice nebo jarní kvítka, vše by mělo symbolizovat jaro.
Už v historii lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na zápraží pomocí hrnku či květináče a písku či vody nebo zdobili okna květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla - takto se zdobily vlnovkami a spirálami průjezdy a zápraží venkovských stavení o velikonočních a svatodušních svátcích nebo na dožínky a posvícení.     

Velikonoční neděle letos připadá na 12. dubna. 

Měla by být dnem velkých oslav.Dáváte si záležet na slavnostním nedělním obědě nebo se soustředíte až na Velikonoční pondělí?

A věděli jste, že byste neměli na Boží hod uklízet?Podobně jako všechny dny Svatého týdne je i Velikonoční neděle plná zvyků a pověr.Bylo zvykem, že lidé chodili na tyto mše v novém, svátečním oblečení, aby tak přivítali onen nový život, který symbolizuje Kristovo vzkříšení.Pokud patříte k těm, kdo tyto historické zvyky a tradice rád dodržuje, pak vás určitě potěší, že hospodyňky neměly v tento den uklízet - zametat, prát, mýt nádobí, vyklízet chlévy a tak dále.

Protože bylo zvykem se v tento den bavit, pořádaly se různé taneční zábavy, zpívalo se a hodovalo, dívky barvily vajíčka, a to už od východu slunce.


Co si můžete procvičt s dětmi.Vážení rodiče,

můžete s dětmi (podle věku) procvičovat:

- správné umývání rukou

- napsat svoje jméno

- vytleskat slabiky

- doplnit rým

- určit první /popř poslední/ hlásku

- určit protiklady

- přepsat slovo podle vzoru

- odlišit nestejné obrázky

- pravolevá orientace

- porovnávání méně - více

- orientace v prostoru

- poznávání čísla a přiřazení správného počtu

- nerovnosti /vyšší - než, kratší - než/

- stupňování /nízký, nižší, nejnižší/

- shodnost /stejný, tak velký - jako/

-znát ovoce a zeleninu

-poznat barvy

-orientovat se v ročních obdobích, ve dnech a v částech dne

CO MŮŽETE S DĚTMI DĚLAT

1. POHÁDKA: rodiče po přečtení vysvětlí v textu cizí pojmy, po přečtení dítě zkusí text

zreprodukovat, odpoví na jednotlivé otázky

2. BÁSNIČKA: dítě trénuje paměť (můžete se naučit nazpaměť)Otázky k básničce: Na jakou další květinku můžeš narazit venku na jaře?

Vyjmenuj nějaké názvy ptáčků, které znáš?

3. PÍSNIČKA: písničku (dle možnosti rodičů), klidně si můžete zopakovat NA  JAŘE, ČARODĚJNICE, HRÁLO SI KOŤÁTKO 

A JINÉ

vytleskávejte, můžete použít i dětské hudební nástroje, pokud máte doma

JARNÍ KVĚTINY: poznávání a pojmenovávání jarních květin 

PRACOVNÍ LISTY k tématu:

Sluníčko- nakresli sluníčko -  kresli paprsky

Sněženky-vystřihnout a nalepit 

Obrázky k jaru- rozklad slov na slabiky 

Sněženka-vedení tečkované linie- obtáhnout tužkou nebo pastelkou


PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ ČINNOSTI: viz obrázky

Sněženky- stříhání a lepení z vatových polštářků


PRVNÍ SNĚŽENKA- pohádka

Sluníčko už pěkně hřeje, lechtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí? Malinkatou, bílou hlavičku. "Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko." Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak tak lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna. "Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev, jako luční kvítí." Sluníčko se trochu diví, ale proč ne, říká si. A zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá. Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu. Celý les jen němě zírá na tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom jak rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí. Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně: "Já jsem tady!" Jak ji ale můžou nevidět? Děti smutně odcházejí. I na kytičku padl smutek. Co že si mě nevšimly? Jak to že mě neviděly? Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu. "Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!" Navečer se snesla rosa, po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala. A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat.

Práce s pohádkou: otázky k textu

• Co si přála sněženka? Splnilo se jí to?

•Když pak měly děti najít sněženku, našly ji? A proč ji nenašly?

•Byla pak smutná, když jí déšť smyl všechny barvičky ze sukénky?

Básnička: 

VÍTÁNÍ JARA

Když se březen vydaří

je to krásné předjaří.

Když se projdeš trochu venku,

hned narazíš na sněženku.

Ptáci si už zpívají,

příchod jara vítají.

Už aby tu jaro bylo,

sluníčko nás potěšilo.
Čarovná rouška


Dvě gumičky za ouška,

nosík, ústa - na to slouží mi rouška.

Mám zakrytou pusinku,

stále vidím maminku.

Vynášení Moreny

Zimo, zimo, už běž pryč

nebo na tě vezmu bič.

Odtáhnu tě za pačesy,

za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek,

svleču zimní kabátek.

Hry na dopravním hřišti


Haló, děti - to je silnice,
tam jezdí aut nejvíce.
Na semafor pozor dejte,
do silnice neběhejte!


Vycházka okolo Květné zahrady

Jaro ladí ptáčkům noty,

chce se nám ven ze samoty.

Vrabci první mezi ptáky

hrají si zas na rošťáky.

Děti plné dobré vůle,

jdou se dívat na bledule.

Z hor se chladné vody řinou,

schováme se pod peřinou.

NÁVŠTĚVA TĚLOCVIČNY

Sedí turek, hlavou kývá,
mračí se a neusmívá.
Pojď si hrát, pojď si hrát,
pojď si hlavu na zem dát.

PEČEME PERNÍČKY


Peču, peču perníčky,

recept mám od babičky.

Nejdřív těsto uděláme,

pak si na nich pochutnáme.

POHÁDKA O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE


Kdopak, děti, se mnou chce

k perníkové chaloupce?

Povede nás pěšina,

co u lesa začíná.

Už stojíme na palouku,

podívejte na chaloupku.

Opravdu je z perníku

od střechy až po kliku!

MOJE NEJMILEJŠÍ KNÍŽKA

Kdo si hraje nezlobí,
kdo čte knihy, všechno ví.

KARNEVAL

Dobré ráno, dobrý den,

do masek se převlečem.

Pojďte rychle dál,

máme tady karneval!

NOVÁ HRA -  NA  TKANIČKY

/procvičování jemné motoriky/


HRAJTE  SI  S NÁMI

Rodiče nakreslí na malé čtvrtky papíru jednoduché tvary a dítě podle předlohy tvoří tvary z delší tkaničky.Pak se role vymění.

Děti si mohou vzít kartičky z domova           na hraní i do školky.

Uvařili jsme si čaj, bacily třeste se!

Co nás vždycky zahřeje,

když jsou zimní závěje?

Je to ten náš dobrý čaj,

zná ho dneska celý kraj.

ZUBNÍ ŠKOLIČKA

Šup kartáčku do chaloupky,
vyčistíme všechny zoubky.
Proč by byla pusa smutná,
sladká pasta zoubkům chutná.

CVIČÍME  V  TĚLOCVIČNĚ

Nachystáme tělíčko,
zacvičíme maličko.
Dokola se zatočíme,
pak se na zem posadíme.
Zatleskáme ručkama,
zakopeme nožkama,
uděláme dřep,
vyskočíme hned.

 Kouzelníci u nás ve školce

Čáry máry, čáry fuk,

ať jsi holka nebo kluk.

Naučím tě kouzla, triky,

entetýky, dva špalíky,

z kapsy tahat kapesníky.

ZIMNÍ KVĚTNÁ ZAHRADA

Vycházka do Květné zahrady a veselé závodivé hry

v bludiští se dětem velmi líbily.

Už se těšíme na výstavu Kamelií.


STARÁME SE O PTÁČKY

Co je slyšet na zahradě ?


To tam ptáček běduje, prosí děti ze Štěchovic,

že zrníčka potřebuje.

Dětem bylo ptáčka líto a zrní mu přinesly.

Pochutnal si ptáček malý, když mu do krmítka zrní nasypaly.


MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM


Po prázdninách děti oslavovaly příchod Tří králů.

Nejdříve si poslechly příběh o mudrcích.Pak si vyrobily koruny.Zazpívaly a zahrály si divadlo ,, O putujících mudrcích do Betléma".


                       VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků 

a šťastný nový rok 2020.Vánoční besídka

Veselé vánoční hody,

zpívejte, dítky, koledy.

O tom, co se vskutku stalo,

že se lidem narodilo děťátko.

Vánoční andílci z televize Barrandov

Dopis

Kdo to klepe? Bílý pán. Mikuláš dnes přišel k nám.

Anděl a čert přišli s ním, zjistit, jestli nezlobím.

DĚTI Z NAŠÍ TŘÍDY ŠLY POPŘÁT NA BARBORKU

4. 12. Děti vyrobily andělíčky a vystoupily s  vánočním pásmem.

Pohádkový týden - hrajeme si  na Popelky

/ Vánoce se blíží.../


Listopad,listopad

Páteční počasí a poslední sluníčko bylo jak stvořené pro procházku v Květné zahradě.Děti pozorovaly, jak se mění přiroda a také si zasportovaly v labyrintu.


Ve čtvrtek 14. listopadu, jsme s dětmi navštívili Základní školu U Sýpek.


Na návštěvě ve škole

Po příchodu do školy  nás přivítaly  pohádkové bytosti - Šmoulové, které děti doprovázely po celou dobu jejich návštěvy . Děti navštívily první, druhou a třetí třídu. Děti měly možnost posadit se do lavic a stát se tak na chvíli prvňáčkem. V první třídě si za klavírního doprovodu zazpívali písničky. V druhé třídě shlédli hranou pohádku O veliké řepě. Ač byla návštěva ve třídách krátká, děti si ji báječně užily. Naši předposlední zastávkou byla školní družina, ve které si děti vyrobily ježky a odnesly si je jako vzpomínku na školu. Poslední zastávkou byla tělocvična, ve které probíhala výuka žáků III. A. Paní učitelka nám společně s jejími žáky ukázala, jak taková hodina tělesné výchovy vypadá a my jsme se přidali. 


Těšíme se zase na další návštěvu v tělocvičně.

Ve škole

Ve  školní družině

Tvoření ve školní družině

Vyrábíme ježečky

Úterní dýňování


V úterý 22. října bylo odpoledne ve školce veselo.Rodiče a děti se dali do tvoření.Nejdříve se dlabali dýně a pak jsme si vytvořili podzimní lucerničky.Tajný výlet do přírody


V úterý jsme se vypravili na tajný výlet do přírody.

První překvapení na děti  čekalo v Záhlinicích. Děti navštívily muzeum, kde se seznámily

s historií košíkářství a zasedly do starých školních lavic. A pak na děti čekaly tajemné rybníky

s divokou přírodou.Děti poznávaly různé druhy ryb. Taky uviděly daňky a domácí zvířátka.

Těšíme se na prohlídku.

Muzeum
Muzeum

V přírodě.

U rybářství.

                         Školička zubního zdraví

Výstavka draků


Cvičíš,cvičím, cvičíme v tělocvičně


Kaštánkové tvoření


Ježek


Ježku, ježku pod jabloní,jablíčka tak krásně voní.

Nasbírej si , když je rád, u nás nebudeš mít hlad.


Pouštění draků

Máme draka na provázku,

mašličky má na ocásku.Když to vítr dovolí ,

pustíme  ho ma poli.

Leť dráčku do nebe,počkáme tu na tebe.

Počasí bylo jak stvořené na pouštění draků.

Vítr zafoukal a draci létaly vysoko .To bylo radosti. 

Máme rádi zvířata


Jak se daří zvířátkům a hlavně poníkovi ,

se děti podívaly na Tauferově SOŠ

 veterinární v  Kroměříži.


Štěchovický slavíček


Ve středu 25. 9. v dopoleních hodinách se proměnila školička na hudební nahrávací studio.Děti si připravily písničky,které zazpívaly svým kamarádům.Děti se již těší na další zpívání.

Návštěva kamarádů ZŠ U Sýpek


V pondělí 23. 9. se děti  šly podívat za svými kamarády do školy. Společně si zazpívaly a zahrály hry.Bylo to moc hezké dopoledne.

Budeme se zase těšit do školy ,až si hezky zacvičíme v jejich velké tělocvičně.

Kreslení na školní zahradě.

Krásné počasí na zahradě bylo jak stvořené pro malé malíře.

Společné hry s kamarády ze třídy Soviček.

Vydařené dopoledne s kamarády.

Cvičíme venku na školní zahradě.

Hopky, hopky, nožičky,
skáčou jak dvě žabičky.
Dáme nožky k sobě,
cvičí ručky obě.

Děkujeme,

že jste se tak hezky starali o naše muškáty.Májenka, Vájenka , Vojtíšek, Emička Ch., Jonášek ,Petruška, Julinka, Jeníček,Julinka a  Viktorka.

Kamarád pejsek.

Tati, kup mi pejska

Tati, kup mi pejska!
Nejlepší je štěně.
Budu ho brát na procházku
třeba stokrát denně.

Naučím ho štěkat -
pro mne to nic není.
On mi bude na oplátku
radit při učení.

Děkujeme paní Aleně Císařové za hezký zážitek s pejskem .


Oslava jmenin.

Vše nejlepší k svátku, Adélko,máme tě moc rádi.

Tvořeníčko ,tvoření


-