Co jsme prožili

SMĚJEME SE


KARNEVAL

Seznámily jsme se z obdobím masopustu. Povídali jsme si o masopustních maskách a celém průvodu. Zpívali jsme, tančili jsme, cvičili s padákem a připravovali se na masopustní karneval, kterým jsme ukončili tento týden. 


PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ

Povídali jsme si o našem těle, z čeho se skládá, k čemu slouží jednotlivé orgány,... Zjistili jsme, které jídlo je zdravé x nezdravé, proč je důležité sportovat a také, jak se v zimě teple oblékat. Zahráli jsme si i na lékaře, obvazovali jsme ruce, měřili teplotu a dělali spoustu jiných zábavných činností.


HRAJEME POHÁDKY

Pro zpestření programu jsme si pro děti nachystali maňáskové divadlo. Zahráli jsme pohádku Boudo, budko a O Koblížkovi. 

Více fotek najdete na www.rajče.idnes.cz (přihlašovací údaje vám sdělíme osobně)


Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Další pohádka, kterou jsme hráli byla O Koblížkovi. Využili jsme kostýmy a čepičky zvířátek. Děti byly velmi šikovné. Na závěr jsme ochutnali smažený koblížek. Zpívali jsme, hráli hry, cvičili,... V ranních činnostech jsme kreslili  pohádku. Zažili jsme další zajímavou cestu s pohádkou.


BOUDO, BUDKO, KDO V TOBĚ BYDLÍ?

Boudo, budko, kdo v tobě bydlí? Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka,... 

Celý týden jsme pracovali s touto pohádkou. Pohádku jsme si vyprávěli, hráli hry se zvířátky a také zahráli. Hráli jsme hru Na zajíčka i Na medvěda. Naučili jsme se písničku o myšce. V ranních činnostech jsme tvořili domeček se zvířátky. Pohádka děti bavila, nejvíce jsme si užili dramatizaci.


ZIMNÍ TVOŘENÍ

Tvořili jsme sněhuláky i ptáčky v budce. Využili jsme vodových a temperových barev. Pracovali jsme s vatou, semínky, solí,... Rozvíjeli jsme jemnou motoriku a také, jak pracovat s netradičním materiálem.


SNĚŽÍ, SNĚŽÍ, MRÁZ KOLEM BĚŽÍ

I v zimě využíváme naši školní zahradu. Máme radost, když napadne sníh a děti mohou dovádět ve sněhu. Užíváme si zimní radovánky.


MIKULÁŠ

V pátek 4.12. k nám přišel Mikuláš s čertem a andělem. Přinesli nám bohatou nadílku. Zazpívali jsme jim písničku a zarecitovali básničku. Byl to krásný a nezapomenutelný zážitek.


CVIČÍME

Pohybová aktivita je velmi důležitá, proto každý den zařazujeme krátké nebo dlouhé cvičení. Využíváme barevné šátky, obruče, míčky,... a nyní jsme si vypůjčili molitanové náčiní a trampolíny.

Děti se velmi těšily a užily si to.


ZAMYKÁME PODZIMNÍ ZAHRADU

Zamykali jsme zlatým klíčkem naši velkou zahradu. Celá příroda se chystá k zimnímu spánku a kdo jí pomáhá? No přece děti z Broučků. 

Vyráběli jsme chaloupky pro broučky, které jsme rozvěsili venku na keř. Dělali jsme i ježky z brambor, které jsme následně uložili a zahrabali do listí a zazpívali jim písničku ,,Ježku, jdi už spát."


HRAJEME SI S KAMARÁDY

Mateřská školka je pro děti skvělým místem, kde si získají nové kamarády. Rozvíjíme jejich vztahy a hru, učíme je vzájemnému respektování se,... ,,Toto je můj kamarád, toho mám tak rád."


UČÍME SE STOLOVAT

Správně držet lžíci, nůž a vidličku, naučíme se za chviličku.


DRAMATIZACE POHÁDKY O VELIKÉ ŘEPĚ

S dětmi jsme si zahrály pohádku O veliké řepě. Rozdělili jsme role, oblékli kostýmy a pohádka mohla začít. Byla to velká zábava. Nejen, že jsme se naučili novou pohádku, ale procvičili jsme i slovní zásobu. VE ŠKOLCE SLAVÍME KAMARÁDOVI NAROZENINY

Honzík má narozeniny, my máme přání jediný...štěstí, zdraví...HLAVNĚ TO ZDRAVÍ. 

Děti ve školce popřály našemu Honzíkovi k narozeninám. Přání byla moc hezká.


ODPOLEDNÍ POBYT VENKU

Na naší krásné školní zahradě, využíváme posledního podzimního sluníčka. Hrajeme si na trávníku, průlezkách i v zahradním domečku. Děti jsou venku moc rády.