Co nás čeká

Léto ťuká na vrátka,

otevřete, děťátka.

Vyrazíme spolu k vodě,

na ní budou samé lodě.

Zmrzlinu si zakoupíme,

na deku se posadíme.

Bude nás hřát sluníčko,

opálí nás maličko.

MAMINKY MAJÍ SVÁTEK

Malujeme malovánky, modrou barvou nebe.

Modrou barvou nejkrásnější, maminko pro tebe!

Maminko, jsi moje zlato, pusinky ti dávám za to.

Dám ti jedno na líčko, já jsem tvoje sluníčko.

Milé děti, dnešní úkol se vám bude líbit. Najděte si pěkný kamínek a vyzdobte si ho barvičkami. Ve školce si pak uděláme kamínkovou výstavku.

Každý má své povolání

Práce s obrázky jednotlivých povolání, poznávání povolání a rozhovor o tom, co k své práci potřebují, dodržování pravidel bezpečnosti při práci.

Přísloví  "Bez práce nejsou koláče."

"Kdo nepracuje, ať nejí." - vysvětlení přísloví

Seznámení a nácvik básně : Povolání

Seznámení s textem písně :

Uklízecí písnička- vytleskávání, hra na tělo

Předčtenářské dovednosti:

POHÁDKA O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE - mravní ponaučení, rozbor textu pohádky, opakování částí textu "Ke komu šla slepička jako první, kdo ji dal mléko.."

Logopedická cvičení:

Procvičování hlásky na začátku a konci slova, rozklad slov s počtem tlesknutí, slyšíš ve slově MALÍŘ písmeno (m, ř a kde ) Mimická nápodoba povolání s ukázkou i poznáváním, hra - "Na jaké povolání myslím- potřebuje barvy, štětec, malířské plátno.. je to malíř obrazů.., Co šije švadlena - vyjmenuj jednotlivé oblečení. Co potřebuje ke své práci švadlena? Jehlu, niť, látku nůžky krejčovský metr..
Smyslová hra - Míchám, míchám těsto.
Rozhovor s dětmi "Čím bych chtěl(a) být, až budu velký(á) a proč."

Předmatematické dovednosti:

Počítání knoflíků, klubíček, procvičování číselná řada 1-10, více, méně, stejně, o kolik, prostorové vztahy - nad, pod, za, vedle, nahoře, dole, první, poslední, pravolevá orientace

Hra "Kam jsem schovala Knoflík..." -  určování

Početní dovednosti - čísla a korálky.

Pohybová činnost:

Cvičení s Míšou - viz příloha

Výtvarné a pracovní činnosti:

Stříhání, vykreslování, lepení, provlékání, dolepování, dokreslení.

Pracovní listy:

Spojování čísel - dokreslení obrázku s vykreslením.

Zdobení dortu - spodní oblouk.

Sportovec- horní oblouk

Spojování - stíny.

Stříkání a dolepování dle povolání s uložením na plochu.

Smyslové činnosti:

⇒SH: Míchám, míchám těsto

rozvoj sluchové paměti

Dítě sedí a maminka začíná, dítě se postupně přidává

"Míchám, míchám těsto, přidám do něj všecko: mouku; mouku a cukr; mouku, cukr, vejce,."

Důležité je si vybavit, jaké ingredience si řekli.


Příloha

Práce s obrázky - poznávání činností, co ke svému povolání potřebují, čím se liší (pekař - kuchař - cukrář), jejich důležitost pro člověka. Veďte děti k souvislému vyjadřování, tvoření větných celků, pravdivost tvrzení s logickým odůvodněním.


Zde je ke stažení pohádka:

Cvičte pro radost :-)

Hravý úkol pro naše hodné, šikovné a chytré děti :

Milé děti, vymyslete spolu s rodiči krátkou pohádku. Už se těšíme, až si všechny  pohádky

společně ve školce přečteme !

/prosím poslat na adresu  ms.stechovice@tiscali.cz  -  děkujeme/

Vážení rodiče,

zde naleznete podněty a inspiraci k procvičování


HODY,HODY DOPROVODY

Hody, hody, doprovody - lidová, autor neznámý

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný.

Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

Velikonoční tradice, na které se pomalu zapomíná

Výzdoba
Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. S jarním příchodem chceme přivítat znovuzrození sil a radostné očekávání, a tak bychom neměli zapomenout trochu vyzdobit náš domov. Ať už zvolíte proutky vrby, mašle, kraslice nebo jarní kvítka, vše by mělo symbolizovat jaro.
Už v historii lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na zápraží pomocí hrnku či květináče a písku či vody nebo zdobili okna květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla - takto se zdobily vlnovkami a spirálami průjezdy a zápraží venkovských stavení o velikonočních a svatodušních svátcích nebo na dožínky a posvícení.

Velikonoční neděle letos připadá na 12. dubna.

Měla by být dnem velkých oslav. Dáváte si záležet na slavnostním nedělním obědě nebo se soustředíte až na Velikonoční pondělí?

A věděli jste, že byste neměli na Boží hod uklízet? Podobně jako všechny dny Svatého týdne je i Velikonoční neděle plná zvyků a pověr. Bylo zvykem, že lidé chodili na tyto mše v novém, svátečním oblečení, aby tak přivítali onen nový život, který symbolizuje Kristovo vzkříšení.Pokud patříte k těm, kdo tyto historické zvyky a tradice rád dodržuje, pak vás určitě potěší, že hospodyňky neměly v tento den uklízet - zametat, prát, mýt nádobí, vyklízet chlévy a tak dále.

Protože bylo zvykem se v tento den bavit, pořádaly se různé taneční zábavy, zpívalo se a hodovalo, dívky barvily vajíčka, a to už od východu slunce.

Co si můžete procvičt s dětmi :

Vážení rodiče,

můžete s dětmi (podle věku) procvičovat:

- správné umývání rukou

- napsat svoje jméno

- vytleskat slabiky

- doplnit rým

- určit první /popř poslední/ hlásku

- určit protiklady

- přepsat slovo podle vzoru

- odlišit nestejné obrázky

- pravolevá orientace

- porovnávání méně - více

- orientace v prostoru

- poznávání čísla a přiřazení správného počtu

- nerovnosti /vyšší - než, kratší - než/

- stupňování /nízký, nižší, nejnižší/

- shodnost /stejný, tak velký - jako/

-znát ovoce a zeleninu

-poznat barvy

-orientovat se v ročních obdobích, ve dnech a v částech dne

CO MŮŽETE S DĚTMI DĚLAT

1. POHÁDKA: rodiče po přečtení vysvětlí v textu cizí pojmy, po přečtení dítě zkusí text zreprodukovat, odpoví na jednotlivé otázky

2. BÁSNIČKA: dítě trénuje paměť (můžete se naučit nazpaměť)

Otázky k básničce: Na jakou další květinku můžeš narazit venku na jaře?

Vyjmenuj nějaké názvy ptáčků, které znáš?

3. PÍSNIČKA: písničku (dle možnosti rodičů), klidně si můžete zopakovat NA JAŘE, ČARODĚJNICE, HRÁLO SI KOŤÁTKO

A JINÉ

vytleskávejte, můžete použít i dětské hudební nástroje, pokud máte doma

JARNÍ KVĚTINY: poznávání a pojmenovávání jarních květin

PRACOVNÍ LISTY k tématu:

Sluníčko- nakresli sluníčko - kresli paprsky

Sněženky-vystřihnout a nalepit

Obrázky k jaru- rozklad slov na slabiky

Sněženka-vedení tečkované linie- obtáhnout tužkou nebo pastelkou

PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ ČINNOSTI: viz obrázky

Sněženky- stříhání a lepení z vatových polštářků

PRVNÍ SNĚŽENKA- pohádka

Sluníčko už pěkně hřeje, lechtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí? Malinkatou, bílou hlavičku. "Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko." Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak tak lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna. "Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev, jako luční kvítí." Sluníčko se trochu diví, ale proč ne, říká si. A zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá. Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu. Celý les jen němě zírá na tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom jak rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí. Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně: "Já jsem tady!" Jak ji ale můžou nevidět? Děti smutně odcházejí. I na kytičku padl smutek. Co že si mě nevšimly? Jak to že mě neviděly? Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu. "Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!" Navečer se snesla rosa, po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala. A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat.

Práce s pohádkou: otázky k textu

• Co si přála sněženka? Splnilo se jí to?

•Když pak měly děti najít sněženku, našly ji? A proč ji nenašly?

•Byla pak smutná, když jí déšť smyl všechny barvičky ze sukénky?

Básnička:

VÍTÁNÍ JARA

Když se březen vydaří

je to krásné předjaří.

Když se projdeš trochu venku,

hned narazíš na sněženku.

Ptáci si už zpívají,

příchod jara vítají.

Už aby tu jaro bylo,

sluníčko nás potěšilo.

BŘEZEN

11. 3.    Vycházka ke Květné zahradě

13. 3.   Vynášení Moreny

23. 3.  ZDRAVOTNÍČEK a jeho kosí dobrodružství  / bude náhradní

            termín/

25. 3.  Cvičení v tělocvičně /bude náhradní termín/

30. - 31. 3. SBĚR STARÉHO PAPÍRU / bude náhradní termín/


ÚNOR

   3. 2. p. Forejt  zubní školička ( děti si přinesou z domu kartáček na zuby)

  13.2. KARNEVAL

Cvičení v tělocvičně ZŠ

KONZULTACE  S  RODIČI


LEDEN

13. 1. Divadlo ve školce  KLAUNI - pro nemoc souboru  přeloženo na 27. ledna

 13.1. Naše maňáskové divadlo Zvířátka v lese

KONZULTACE S RODIČI

Cvičení v tělovičně ZŠ 

 

PROSINEC

 4.  12.  vystoupení předškolních dětí na Barborce ( předání andělíčků) 

 5. 12. divadlo zrušeno - Pohádku O veliké řepě si zahrajeme sami.

  6. 12. Mikulášská besídka pro děti /  / ve školce v 8. hod, děti mohou mít

           masky čertíky nebo andílka/

 10. 12. Vánoční besídka pro rodiče 15.15 hod.

 

LISTOPAD


  6. 11.  navštívíme  ZŠ Sýpky  - změna - návštěva bude z důvodů stávky přesunuta

            na jiný temín

 15. 11.  návštěva Květné zahrady - Předškoláček

           příprava dárečků pro rodiče na vánoční besídku

           příprava básniček a koled na besídku

 

          malování do výtvarných soutěží    


 


    ŘÍJEN:

 2. 10.  - SBĚR -  ODVOZ

 3. 10. - pouštění draků v dopoledních hodinách na školní zahradě


 4. 10.  si děti přinesou helmy dopravní soutěžení

              (možnost i vlastních kol,koloběžek,odrážedel)

 8. 10.   hry s přírodním materiálem (ježci)

 9. 10.   návštěva výstavky ZŠ U Sýpek, hry ve školní tělocvičně

10. 10    Školnička zubního zdraví /kartáček/ -  JEŠTĚ NÁS ČEKÁ 5 LEKCÍ V PRŮBĚHU ROKU.

               /CENA ŠKOLIČKY JE 80 Kč/

11. 10.   sportování na školní zahradě / kola, koloběžky, přílby/

 21.10.   FOTOGRAFOVÁNÍ - vánoční sady

22.10.  "TAJNÝ VÝLET" do přírody

         /návštěva Muzea a záhlinických rybníků/

22. 10. podzimní dílničky Dýňování 15.15 hodin

      (rodiče si přinesou dýni a dle svých možností mašličky a krajky)
- PODZIMNÍ VÝSTAVKA VÝROBKŮ DĚTÍ A RODIČŮ

- VYCHÁZKA DO KVĚTNÉ ZAHRADY

ZÁŘÍ

TŘÍDNÍ SCHŮZKA VE ČTVRTEK 5.9.2019 V 15.15 HOD.


         podzimní výstavka výrobků

 11.9.  návštěva kamarádů  ZŠ U  Sýpek 

          hudební přehlídka Štěchovický slavíček    

 24.9. divadlo Medvídek Pú

   Sběr starého papíru od 30.9. do 2. 10.

 26. 9. vycházka Tauferova SOŠ Kroměříž

27.9. dopravní dopoledne na školní zahradě (vlastní přilby - kola)