Co nás čeká

Maminko, tatínku opakuj si se mnou:

Dešťové kapičky

Dešťové kapičky, dostaly nožičky.

Běhaly po plechu, tropily neplechu.

Ťukaly na vrátka, vzbudily zvířátka.


Básnička o ostružině

Šeptala mi ostružina,

prý to není její vina,

že ses lekl trnu

 a že rukou umazanou

její šťávou cukrovanou

udělal sis skrvnu.

POHYBOVÉ AKTIVITY:

Stojí jabloň zelená, má jablíčka červená.

Červená, voňavá, v listí schovaná.

Chodí kolem Emička, hledá zralá jablíčka

/vidíme i Honzíčka, hledá zralá jablíčka/

Vyskočí, poskočí, utrhne to nejhezčí.

POZIMNÍ HRA NA HONĚNOU

Podzim ťuká na dveře,

kdo mu, děti, otevře?

Otevře mu ten, ten, ten,

vymetem ho ko-ště-tem!

Pracovní listy:

ŘÍJEN

Sběr starého papíru - 5. - 6. 10

Hry s přírodním materiálem - šípky, kaštany, kamínky

Zdravotník - beseda - 21. 10. (40 Kč) - zrušeno

Kamínky přátelství

Drakiáda pro děti

Pohádky od rodičů - dokončení

Hrajeme si na kuchaře - pečení závinu

ZÁŘÍ

Třídní schůzka - 3. září v 15.15

Básničková soutěž / prosím rodiče o texty - 

ms.stechovice@tiscali.cz/

Kamínkování  / hry s kamínky z domova i ze školky/

Hra Na zahradníka /péče o motýlí keř,  pracovní aktivity na školní zahradě../

Návštěva Květné zahrady  - předškolní děti

Divadlo  Orientální pohádky /podle aktuální situace -16.9. - 50,- Kč/

Výlet na farmu  / 17. 9. 8.45 hod. odjezd vstupné 30,- Kč /

Pohádky od rodičů / dokončení /

Výtvarná prezentace Mateřské školy účast na projektu DĚTI MALUJÍ SENIORŮM

Vycházka s překvapením.