Co nás čeká

BŘEZEN

11. 3.    Vycházka ke Květné zahradě

13. 3.   Vynášení Moreny

23. 3.  ZDRAVOTNÍČEK a jeho kosí dobrodružství  / bude náhradní

            termín/

25. 3.  Cvičení v tělocvičně /bude náhradní termín/

30. - 31. 3. SBĚR STARÉHO PAPÍRU / bude náhradní termín/


ÚNOR

   3. 2. p. Forejt  zubní školička ( děti si přinesou z domu kartáček na zuby)

  13.2. KARNEVAL

Cvičení v tělocvičně ZŠ

KONZULTACE  S  RODIČI


LEDEN

13. 1. Divadlo ve školce  KLAUNI - pro nemoc souboru  přeloženo na 27. ledna

 13.1. Naše maňáskové divadlo Zvířátka v lese

KONZULTACE S RODIČI

Cvičení v tělovičně ZŠ 

 

PROSINEC

 4.  12.  vystoupení předškolních dětí na Barborce ( předání andělíčků) 

 5. 12. divadlo zrušeno - Pohádku O veliké řepě si zahrajeme sami.

  6. 12. Mikulášská besídka pro děti /  / ve školce v 8. hod, děti mohou mít

           masky čertíky nebo andílka/

 10. 12. Vánoční besídka pro rodiče 15.15 hod.

 

LISTOPAD


  6. 11.  navštívíme  ZŠ Sýpky  - změna - návštěva bude z důvodů stávky přesunuta

            na jiný temín

 15. 11.  návštěva Květné zahrady - Předškoláček

           příprava dárečků pro rodiče na vánoční besídku

           příprava básniček a koled na besídku

 

          malování do výtvarných soutěží    


 


    ŘÍJEN:

 2. 10.  - SBĚR -  ODVOZ

 3. 10. - pouštění draků v dopoledních hodinách na školní zahradě


 4. 10.  si děti přinesou helmy dopravní soutěžení

              (možnost i vlastních kol,koloběžek,odrážedel)

 8. 10.   hry s přírodním materiálem (ježci)

 9. 10.   návštěva výstavky ZŠ U Sýpek, hry ve školní tělocvičně

10. 10    Školnička zubního zdraví /kartáček/ -  JEŠTĚ NÁS ČEKÁ 5 LEKCÍ V PRŮBĚHU ROKU.

               /CENA ŠKOLIČKY JE 80 Kč/

11. 10.   sportování na školní zahradě / kola, koloběžky, přílby/

 21.10.   FOTOGRAFOVÁNÍ - vánoční sady

22.10.  "TAJNÝ VÝLET" do přírody

         /návštěva Muzea a záhlinických rybníků/

22. 10. podzimní dílničky Dýňování 15.15 hodin

      (rodiče si přinesou dýni a dle svých možností mašličky a krajky)
- PODZIMNÍ VÝSTAVKA VÝROBKŮ DĚTÍ A RODIČŮ

- VYCHÁZKA DO KVĚTNÉ ZAHRADY

ZÁŘÍ

TŘÍDNÍ SCHŮZKA VE ČTVRTEK 5.9.2019 V 15.15 HOD.


         podzimní výstavka výrobků

 11.9.  návštěva kamarádů  ZŠ U  Sýpek 

          hudební přehlídka Štěchovický slavíček    

 24.9. divadlo Medvídek Pú

   Sběr starého papíru od 30.9. do 2. 10.

 26. 9. vycházka Tauferova SOŠ Kroměříž

27.9. dopravní dopoledne na školní zahradě (vlastní přilby - kola)