Co jsme prožili

Projektový den zoo koutek Vyškov

Dne 15.6. jsme se s dětmi zúčastnili Projektového dne v zoo koutku ve Vyškově. Děti se mohly nejen podívat na zvířata z blízké vzdálenosti, ale také je krmit. Paní průvodkyně se o nich snažila dětem říci co nejvíce, ukázala jim, jak se správně mají krmit a přistupovat k nim.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z Projektového dne


Knížky se zvířátky

Na projektový den se děti důkladně připravily, nachystaly si knížečky s domácími zvířaty, které na výletě podle zvířátek, které viděly označily razítkem.

Živá a neživá příroda

S dětmi jsme si povídali o živé a neživé přírodě, třídili jsme, co kam patří.

LOUKA

Děti tvořily kolektivní práci - louka. Na louce natrhaly květiny a listy, vymalovaly obrázky hmyzu i živočichů a společně vytvořily louku.

Komínky na naše domečky

V polytechnické učebně si děti dodělaly domečky. Přilepily jim barevné komínky, které samy pilkou uřezaly a nabarvily.

Naše město Kroměříž

Celý týden jsme poznávali naše město. Je opravdu krásné a plné historie.
Nejdříve jsme šli na procházku centrem, nezapomněli jsme se zastavit u malíře Josefa Mánesa, podle kterého se jmenuje naše mateřská škola.
MV

Zastavili jsme se také u u čtyř lunet a pověděli jsme si co vyobrazují, také to, že měly zdobit Národní divadlo v Praze.

Každé město, má svůj znak a my jsme si ten náš pečlivě z papíru vyrobili.

Dopřáli jsme si krásný zážitek. Být jako malíři, sedět na podložce v trávě a rudkou kreslit zámek a jeden z altánků v Podzámecké zahradě.

Krásný páv nás chvíli doprovázel.

Cestování

Knihy a mapy nás provázely na našem tématu cestování. Prezentace na interaktivní tabuli o různých kontinentech jejich typických krajinách, obyvatelích a cizích jazycích, dětem přiblížily vzdálená i blízká místa, která mohou v budoucnu navštívit. 


Vycházka na nádraží

Byli jsme se podívat na kroměřížském autobusovém a vlakovém nádraží odkud můžeme vyjíždět na výlety.

Den dětí

Den dětí jsme oslavili s veselým klaunem, který děti pobavil a rozesmál. 

Děti si na svůj svátek poslechly známé písničky z pohádek.

Školní zahrada

Pěkné počasí nám umožnuje trávit čas na školní zahradě.

Noc kostelů

Letošní rok jsme z pandemických důvodů nemohli vystoupit při akci Noc kostelů. Proto jsme namalovali obrázky s křesťanskou tematikou a vystavili jsme je v kostele svatého Mořice. Byli jsme rádi, že se naše obrázky návštěvníkům líbily. 
MV

Těšíme se do školy

Školní rok pomalu končí a po prázdninách už budeme praví školáci.
Snažíme se dobře připravit na školu.
MV

Zkoušíme psát redisperem.

Při skupinových činnostech jsme například opisovali symboly podle vzoru.

Navštívila nás paní učitelka s Církevní základní školy, která bude učit první třídu. Pomohla nám upravovat úchopy tužky, zopakovali jsme naše schopnosti a dovednosti, které jsme se naučili. Paní učitelce jsme zazpívali a přednesli básničku. Předali jsme jí vzpomínkový obrázek s našimi podpisy. Moc se na nás v září těší. Děkujeme ji, že nás navštívila.

Malovali jsme barvami kocoura, který nás provázel celý týden naším tématem o škole.

Doplňovali jsme chybějící čísla do 6, takové malé sudoku.

Tradice a zvyky v krajích ČR 


Během týdne jsme si povídali o tradicích a zvycích v různých krajích. Zlínský kraj - Jízda králů ve Vlčnově. Děti zhlédly videa Jízdy králů z roku 1949 a 2018, srovnávaly domy, okolí, kroje. Samy si koně ozdobily růžičkami z papíru.

Jihomoravský kraj - děti viděly na obrázcích typické malované domy na Pálavě a samy si zkusily takový dům ozdobit.

Pardubický kraj - děti si prohlédly zdobené perníky z Pardubic a samy si ozdobily perníky z papíru bílou barvou a krajkou.

Děti malovaly v polytechnické učebně dřevěné domečky, malovaly okna, dveře, lepily střechu a postavily město.

Výtvarná soutěž

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže na téma "Smutný les" a přejeme dětem, aby uspěly se svými výtvarnými pracemi.

Jsme vlastenci

Česká republika - naše země, kterou máme rádi. Teď už víme, jaká je naše hymna, státní znak i vlajka. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o našem státě. Poslech symfonie od Antonína Dvořáka "Vltava", nás moc zaujal. Známe některé názvy českých a moravských měst.
MV

Vyzkoušeli jsme si práci se šablonou a suchým pastelem. 

Třídili jsme názvy českých a moravských měst podle předlohy.

Obtahovali jsme mapu naší republiky. Práce ve skupinách se nám daří.

Doplňovali jsme správná písmena do názvů měst.

Protože nemůžeme zpívat ve třídě, tak jsme si zazpívali v zahradní učebně a na školní zahradě. Písnička z dob, kdy vládly v naší zemi ještě králové se nám moc líbila.

Doplňovali jsme chybějící obrázky svatých, kteří střeží Karlův most.

Na mapu republiky jsme nalepili obrázky měst, které si děti přinesly z domu.

Den matek

Druhý týden v květnu jsme si s dětmi připomněli svátek všech maminek. Povídali jsme si o našich maminkách, co pro nás dělají, jak vypadají, jaké mají koníčky. Děti si vyrobily maminky z papíru a oblékly je do šatů.
PCh


Maminkám namalovaly grafomotorické květinky.

Děti si vyrobily pro maminky přáníčka a spolu s básničkou o mamince jim popřály k svátku.

VÝTVARNÁ  SOUTĚŽ

Děti připravovaly výtvarné práce do celostátní soutěže na téma "Bezpečná cesta do školky", přejeme jim aby jejich výtvory byly úspěšné.

DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ

Po delší časové odmlce jsme mohli s dětmi navštívit dopravní hřiště. Dětem se tam velmi líbilo a jízdu na kole  podle semaforových světel si velmi rychle zopakovaly.

Povolání

Celý týden jsme se zabývali tím, čím bychom chtěli být. Jaké jsou druhy povolání, jak se čím můžeme stát  a proč jsou všechna povolání důležitá. 
MV

Povídali jsem si o práci našich rodičů. Každý si přinesl něco, co jeden z jeho rodičů potřebuje ve své práci. Děti povídaly o práci svých rodičů. Společně jsme se vyfotili s donesenými předměty.

Zahráli jsme si na cukráře. Připravili jsme si banán s piškotem na párátku, polévané čokoládou.

Zahráli jsme si na švadleny, děti si z domu přinesly krásné knoflíky, které si přišily bezpečnými jehlami.

Kreslili jsme, čím bychom chtěli být.

Zahráli jsme si na tesaře, vyráběli jsme v naší učebně okénko s králíkem. Práce s kladívkem se nám dařila.

Celý týden plný práce jsme uzavřeli v Květné zahradě, kde nás paní průvodkyně provedla celou zahradou a ukázala práci zahradníků. Mohli jsme se jich zeptat na vše co nás zajímalo.

Den Země

Děti prožily týden ve kterém se dozvěděly o padesátiletém svátku, který slaví naše Země. Naučily se, jak je důležité chránit naše životní prostředí - šetřit vodou, energií, jídlem a také třídit odpad... Samy si mohly vyzkoušet správně roztřídit "čistý" odpad do plastových barevných tašek nebo k papírovým barevným popelnicím. 
P.CH

Samy si vyrobily z papíru krabičku a vložily do ní "čistý" odpadek, který měly za úkol si přinést z domu.

Vložily semínka do mokré vaty do igelitového sáčku a budou pozorovat, jak semínka klíčí a pomalu rostou.  

Prohlédly si nové učební prvky na školní zahradě 3776 a seznámily se s postupem sázení stromů.

Distanční výuka

Ani během uzavření mateřské školy děti nepřestaly pracovat. Vzorně plnily úkoly, které byly vkládány na webové stránky. Velký dík patří rodičům, kteří umožnili svým dětem on-line výuku, která probíhala skoro každý pátek. On-line výuka byla rozdělena na 2 skupiny - chlapci a dívky, účastnilo se jí až 17 dětí. Po příchodu do MŠ jsme si prohlédli všechny úkoly, které děti vypracovaly.
MV

Rozloučení

Ještě před uzavřením mateřské školy z důvodu pandemie, jsme se s dětmi rozloučili s paní učitelkou Anetkou, která odešla na rodičovskou dovolenou. Děkujeme za vše co nás naučila.
MV

Hudba

Ještě před uzavřením naší MŠ jsme s dětmi prožili 14 dní plné hudby.
Seznámili jsme se s různými druhy hudby, zhlédli jsme ukázky z opery, operety, muzikálu, baletu, poslouchali jsme rock, jazz...

Hráli jsme na nejrůznější hudební nástroje, pracovali jsme na kolektivních činnostech.

Využili jsme skupinové činnosti

Tvořili jsme

Uspořádali jsme ples. Všechna děvčata si přinesla krásné šaty, chlapci si vyrobili motýlky. Vyzkoušeli jsme si různé druhy tanců. Polonéza nemohla chybět.

Vyrobili jsme si vlastní rytmické nástroje

Nechyběla ani pěvecká soutěž

a další jiné aktivity...

Karneval ve školce

Celý minulý týden jsme si povídali o tradici masopustu. Celý týden potom vyvrcholil karnevalovým rejem, kde děti předvedly velmi krásné masky. Pořádně jsme si zatančili a děti soutěžily v nejrůznějších soutěžích, kde získávaly ceny v podobě bonbonků. Všichni jsme si to moc užili! AR

Využíváme moderní technologie

Pomocí robotické včely Bee-bota se učíme základům programování, není to nic tak těžkého a baví nás to.
MV

Stimulační program Maxík

Při práci s předškoláky využíváme prvky ze stimulačního programu Maxík. Učíme se například obrázkovému čtení. Soustředíme se na čtení zleva doprava, na pozornost, na sledování textu. Děti mají tento úkol moc rády, připadají si jako ve škole.
MV

Cvičení ve třídě

I když nemůžeme chodit na velké cvičení do TJ Slávia, často cvičíme ve třídě, aby naše tělo správně rostlo a vyvíjelo se.
MV

Výtvarná technika

Zkoušíme pracovat s různými výtvarnými technikami. Nyní jsme si vyzkoušeli výrobu tiskové matrice. Nejdříve jsme si vyrobili tiskovou matrici - vločku a potom jsme provedli tisk z výšky.
MV

Děkujeme

Děkujeme rodičům z naší třídy za sponzorský dar, ze kterého máme velkou radost. Pomůže nám také lépe připravit se do školy.

Zimní radovánky v MŠ

Jaká byla radost, když jsme za okny sledovali padající sníh. Ihned jsme toho využili a šli jsme si ho užít na zahradu MŠ.                                                                                                                                               AR


Ptáčci v zimě

Na začátku ledna jsme si povídali o ptáčcích. Říkali jsme si, co pro ně můžeme udělat a také jsme si to prakticky vyzkoušeli. Děti do teď sledují krmítka před školkou, zda je ptáčci přiletěli "okoštovat" :)                                                                                                                                                           ARSvátek Tří králů

S dětmi jsme si připomněli svátek Tří králů. Navštívili jsme kostel sv. Mořice, otec Josef Lambor krásně hovořil k dětem u jesliček. Vyfotili jsme se v prostranství mezi kostelem sv. Mořice a AG jako Tři králové. Šli jsme průvodem s kometou a zazpívali jsme si koledu MY Tři králové jdeme k vám. Každý si ve školce vyrobil svou korunu.
MV

Návštěva svatého Mikuláše

I do naší mateřské školy přišel svatý Mikuláš, anděl a čert. Rozdali dětem balíčky s dárečky. Udělal dětem velkou radost.
MV

Hudební aktivity

Při našem zpívání využíváme hru na boomwhackry, ozvučné kameny i dětskou citerku. Postupně se učíme správně s nimi zacházet
MV

Slavili jsme svátek svatého Martina

Spolu s dětmi jsme si připomněli svátek svatého Martina. Zahráli jsme si také legendu v kostýmech. Dozvěděli jsme se něco  nového o koník.

Také jsme se vydali podívat na koně, o kterých jsme si celý týden povídali.
MV

Hráli jsme si na aranžéry

Děti si měly za úkol přinést obal od květináče. Do něj zapichovaly podzimní přírodniny podle svého výběru. Dětem se aktivita moc líbila. Výrobky byly velmi zdařilé a originální. Krásně nám ozdobily okno v dětské šatně. 
MV

.

Venkovní učebna

Jsme moc rádi, že občas můžeme naše společné činnosti přenést na čerstvý vzduch. Tentokrát jsme ve venkovní učebně počítali pomocí kaštánků, vyráběli jsme ježky z plastelíny a šišek, opakovali jsme geometrické tvary, zkoumali jsme podzimní plody pomocí lupy, váhy, vody a dětského mikroskopu a vyráběli ,,listové housenky". Děti plnily úkoly samostatně ve skupinkách. AR  


Montessori pomůcky

Nechali jsme se inspirovat třídami  s prvky Montessori a pořídili jsme Cvrčkům také pár oblíbených pomůcek. Děti si nové hračky ihned oblíbily a někdy se na některé pomůcky musí čekat i fronta. Děti si hrají například s hrachem, rýží, strouhají a šlehají mýdlo, loupou ořechy, melou kávu (tato činnost baví hlavně chlapce), drtí suché pečivo v hmoždíři a hrají si s barevnou vodou. AR


Připomněli jsme si křesťanský svátek

V měsíci říjnu slaví svátek Panna Maria růžencová. Spolu s dětmi jsme si navlékli desátky růženců z okrasných  červených bobulí. Navštívili jsme kostel sv. Mořice a prohlédli si růženec na soše Panny Marie.
MV

Výlet do přírody

Se třídou Cvrčků jsme se vypravili na krásnou procházku k vodní elektrárně, k rybníku Šlajza a jejímu okolí. Sbírali jsme přírodniny, pozorovali podzimní přírodu a přitom nám sluníčko krásně svítilo.
MV


Projekt - Ovoce a zelenina

Opět jsme využili naši zahradní učebnu. Tentokrát jsme v rámci tématu ovoce a zelenina vystřihovali ovoce a zeleninu z reklamních letáků. Přilepovali jsme je na velké formáty papíru podle jejich druhu.

MV

Výtvarné a hudební aktivy v Podzámecké zahradě 

Ve čtvrtek jsme měli tu čest si poslechnou hudbu z období baroka od dobově oblečených studentů AG. Děti si také zahrály na doprovodné rytmické nástroje a zatančily. Nejvíce se dětem líbila společná hra "na babu", kterou si milí studenti zahráli s dětmi v krásných "podzámeckých" prostorách. Byla to opravdu krásná podívaná :)

Dále děti malovaly omalovánky, kde si mohly vybrat obrázek princezny či rytíře. Toto krásné dopoledne jsme zakončili procházkou po Podzámecké zahradě.

AR

Cvičení na zahradě


Naši krásnou zahradu využíváme také při cvičení. Zde cvičíme nejen přirozené cviky, zdravotní cviky, ale také cvičíme na stanovištích, zdoláváme překážky, hrajeme pohybové hry atd.
MV

Hry na zahradě

Dopoledne i odpoledne trávíme hodně času na školní zahradě.

MV

Dopravní hřiště

Využíváme mobilní dopravní hřiště vedle naší mateřské školy.
MV

Polytechnické činnosti

K týdennímu tématu o přírodě jsme zahrnuli také vyrábění. Zahráli jsme si na tatínky a procvičovali svou zručnost. Pracovali jsme se smirkovým papírem, natírali, šroubovali a navazovali. Vyráběli jsme zvonkohru ze dřeva a bambusových tyček. Dobře se nám pracovalo v krásné nové učebně na školní zahradě u hlavní budovy.
MV

                       Návštěva lesa

V rámci týdenního tématu: Poznáváme přírodu a chráníme ji, jsme navštívili les u Zámečku. Mohli jsme vnímat krásy lesa, stavět domečky pro skřítky, hrát didaktickou hru o zvířátkách, prohlédnout si krásné ocúny na přilehlé louce apod.

MV

                  Slavili jsme narozeniny

Také Jonášek s námi oslavil své narozeniny.

                     Ranní hry

Při ranních hrách procvičujeme nejrůznější dovednosti.  

                        Návštěva v MŠ

Na začátku školního roku nás přišel navštívit a pozdravit pan děkan otec Josef Lambor.

                       To jsme my Cvrčci