Co nás čeká

Červen

3.6.   Den dětí - program s klaunem na zahradě velké budovy 9.30 hod.
14.6.  Focení třídy
15. 6. Projektový den - výlet do Vyškova ZOO park s průvodcem
21. 6. Schůzka s novými rodiči 15.00hod.
22.6. Květná zahrada Unesco 9.00hod.
22.6. Rozloučení s předškoláky 15.00 hod.- změna 23.6. dopoledne
28.6. Koncert na zahradě 9.00 hod.   40,- zrušeno

Květen

27.5.  Návštěva paní učitelky z Církevní základní školy
28.5. Noc kostelů - výstava našich obrázků s křesťanskou tématikou


Duben

30.4.  -  navštívíme  Květnou zahradu, budeme pozorovat práci zahradníků, v rámci týdenního tématu POVOLÁNÍ

Zavzpomínáme si, jak jsme byli společně na podzim na našem dopravním hřišti.
Když se vrátíme do školky, zase tam brzy zavítáme.

Můžeme vypracovat pracovní list, vykreslit omalovánku, procvičit si grafomotorické cvičení.

Úkol: pořádně si prohlédněte tento obrázek dopravní situace. Při on-line setkání budeme procvičovat počítání.

Druhou velikonoční neděli si významněji připomínáme to, že Bůh nás má všechny moc rád. Má s tolik rád, že žádný z lidí tak moc rád mít nedokáže. Tato neděle se jmenuje Neděle Božího milosrdenství. Připomínáme si jí také tímto obrazem Pána Ježíše.
Můžeš si ho vykreslit jako omalovánku.

On-line výuka
1. vyhledávač Google
2. vytvoření si nového účtu nebo ponechání stávajícího
3. do vyhledávače napsat Google classroom
4. vpravo nahoře zadat +
5. zapsat se do kurzu
6. heslo: efgkm7m

Distanční vzdělávání 29.3. - 2.4. 2021

Splněné úkoly, prosím, odevzdejte při otevření MŠ.

V pátek 26.3. proběhlo on-line setkání, děkujeme všem rodičům za připojení.

V pátek 1.4. on-line výuka z důvodu velikonočních prázdnin nebude.
Téma:  Velikonoce

Velikonoce, svátky plné sluníčka, dobrot, tradic a společného setkávání.

Pro křesťany jsou to nejdůležitější svátky v roce.

Velikonoční svátky slavili i naši předkové, proto se k nim váže spoustu zvyků a tradic.

Hlavními svátky jsou Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Velikonoční neděle.

Známé velikonoce tradice: barvení vajíček, pletení pomlázky, pečení beránka, mazence... 

                                                         Zopakujme si známá velikonoční říkadla

K Velikonocům patří pečený beránek. Jak se takový beránek peče, děti?  Můžete se podívat.
Vítejte u nás v kuchyni.

V mateřské škole často trénujeme poznávání první a poslední hlásky. Teď bychom měli pokračovat v nácviku poznávání prostřední hlásky. Zkuste, prosím, s dětmi toto procvičit. Pracujeme se slovy, na 5 písmen a uprostřed je samostatná hláska. Středovou hlásku hlasitě zvýrazníme.

myška - kůlna - dírka - sopka - pecka - kačka - písek - mlýnek - jídlo - trubka - sojka

Na motivu kraslice si můžeme procvičit, co znamená čtvrtka vajíčka, půlka vajíčka, třičtvrtě vajíčka, celé vajíčko.
Vystřihněte si kraslici, rozstříhejte na čtvrtiny. S dětmi si zkoušejte ukazovat čtvrt, půl, třičtvrtě celé.

Můžeme se společně naučit písničku o trávě. Protože tráva nyní začíná pěkně vyrůstat ze země. Za chvíli jí bude všude moc.

Stejná písnička trochu jinak.

Můžeme si vypracovat pracovní listy.
Velikonoční barevná stužka
1. vybarvi si podle vzoru všechna barevná políčka
2. podle spodní nápovědy napiš do políček začáteční písmena barev

Vyhledej a zakroužkuj písmena, ze kterých se skládá slovo Velikonoce.

Velikonoční stůl si můžeme ozdobit dekorací z přírodnin. Jak na to?
žete si ji s námi vyrobit.

Velikonoční básnička

Může vás potěšit ovečka jako loutka, zkuste si ji vyrobit.

Při křesťankých Velikonocích si připomínáme smrt P. Ježíše a jeho vzkříšení.
Velký dar od Boha daný lidem, otevření nebe pro naše duše.
Děti chodící do kostela si podle obrázků s rodiči mohou připomenou jednotlivé Velikonoční dny.
Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle.
 

Distanční vzdělávání 22.3. - 26.3. 2021

Splněné úkoly odevzdejte, prosím, při otevření MŠ.

V pátek 26.3. proběhne on-line výuka.
Rozdělíme se na 2 skupiny. Děvčata v 13.00, chlapci ve 13.30.
Mezi úkoly tohoto týdne jsou materiály, které děti při on-line hodině budou potřebovat.
ON -line setkání: shrnutí úkolů:
odpovědi na otázky z pohádky, oblíbená kniha, vyrobené papírové telefonní sluchátko, název příběhu

Moc se těšíme na společné setkání.

Postup pro přihlášení bude na konci úkolů.

Téma:  Březen, měsíc knihy

V měsíci březnu si připomínáme všechny knihy na světě. 

V knihách jsou ukryty nejrůznější dobrodružství, pohádky, básničky, spousta zajímavých lidí. Z knih se ale také můžeme učit a poznávat svět. Proto máme spoustu druhů knih. Toto je jen výběr z nich.


Pro děti, co ještě neumí číst jsou nejlepší obrázkové knihy. 
Až budete chodit do školy, číst se také naučíte.
Zápis do školy se blíží. Z Církevní základní školy vás osobně pozvala paní učitelka Mgr. Romana Blažková.

My si připomeneme knihu Mach a Šebestová od Miloše Macourka.

Úkol:

-  Pokud máte doma tuto knihu, přečtěte si s rodiči některou z kapitol. Prohlédněte si         obrázky.
-  Podívejte se na 1. díl této pohádky. A odpovězte na otázky.

1. otázka - co udělalo Machovo ucho, když jel po zábradlí?
2. otázka - jak se jmenovala paní, která měla kočku Micinku?
3. otázka - co bylo na obrázku ve třídě?
4. otázka - jakou barvu klobouku měl pán, co ztratil brýle?
5. otázka - kolik koček bylo všude kolem, když Šebestová mluvila do sluchátka?

Na odpovědi se budu těšit při našem setkání v pátek.

Procvičíme si rýmy, abychom je nezapomněli tvořit. Ve školce se nám to moc dařilo.

tvoříme rýmy ke slovům:
pes   ( les- ves - nes- bez- jez-)
liška  ( šiška - myška - pampeliška - kyška - výška)
král   ( pán - sám - dám - vám)
puk   ( kuk - muk - suk - vnuk)
cesta ( vesta - města - desta )  

Úkol: na on-line setkání si přineste svou oblíbenou knihu

Procvičíme si ruku, správně držíme tužku, vypracujeme: telefonní sluchátko, klubíčko, vlnky, šikmé čáry, ovály, horní smyčky, oblouky. Vykreslíme v labyrintu geometrické tvary, které přivedou děti k oblíbené hře.

Únor

11.2. 2021  Karneval  v 10.00 hod.

Leden

Prosinec

 2. 12. Vánoční focení pro zájemce přímo v naší školce 11.00 hod.
 3. 12.  Mikulášská besídka 9.15 hod.
10. 12.  Rozsvěcování vánočního stromu v MŠ - dopoledne
17. 12.   Vánoční besídka - dopoledne - bude ke shlédnutí na www.rajce.cz


Říjen

1.10.    Cvičení v TJ Slávia  10.00
5.10.    Výlet do podzimní přírody na Hvězdu, na farmu 8.30 hod. jen za příznivého počasí
15.10.   Cvičení v TJ Slavia 10.00 - zrušeno
29.10.  Cvičení  TJ Slavie 10.00 - zrušeno

Září 


2.9.  Návštěva otce Josefa Lambora v MŠ   9.00 hod.
7.9.    Pobyt v přírodě u Zámečku v Dolních zahradech
15.9.  Třídní schůzky 16.00 hod. - zrušeno
17.9.   Výtvarné a hudební aktivy v Podzámecké zahradě pořádané                 klubem UNESKO