Co nás čeká


DISTANČNÍ VÝUKA PRO CHYBĚJÍCÍ DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (OSTATNÍ DLE ZÁJMU):

Milí rodiče předkoláků,                                                                                                               každé pondělí zde najdete vybrané aktivity pro děti. Vzhledem k tomu, že domácí prostředí je odlišné od toho školkového a není šance pracovat totožně jak v MŠ, pracujte s dětmi, dle svých možností a chuti.                                                                                                          

19. - 23. 10. 2020 - STROMY A MY

Povídáme si společně o stromech. O všem, co nás jen napadne, na co si vzpomeneme a co stihneme :-). V úterý oslavíme i Den stromů.

Písnička týdne: Stromy od Uhlíře a Svěráka. Zde je odkaz na youtube a na text s akordy pro hudebníky :-) https://pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/stromy#


Básnička týdne:

"Létá listí mezi stromy,

poletuje mezi domy.

Stromy spolu závodí,

kdo jej nejdál odhodí.

Tenké, tlusté, kulaté,

cesty jsou už zaváté."

Venku: 

Na procházce můžete nasbírat suché plody (kaštany, žaludy, dvounažky, šípky, ořechy) a poznávat poslepu; skládat do různých tvarů; přiřazovat správný počet plodů k číslovkám; hledáme listy podle barev/velikosti.

Tvoření: 

-můžete najít pár listů, rozstřihnout na poloviny, nalepit a druhou polovinu dokreslit.                  -Frotáž listů nebo kůry; obtiskávání obarveného listí

Řečové schopnosti a jazykové dovednosti:

-určit první hlásku, vytleskat slabiky (strom, šiška, kořeny, borovice, listy apod.); společně vymyslet rým (šiška-liška, strom-hrom, stromy-domy, les-pes); seznámení s homonymy (KORUNA - stromu, na hlavě, mince; LIST - na stromě, v knize; jiná)

Sebeobsluha: 

Ujistěte se prosím, že dítě umí správně smrkat (ne pouze utírat nos), případně se utřít na wc. Budeme si s dětmi povídat o významu stromů, co se z nich vyrábí a jak je chránit. Např. neplýtvat papírem. Ve škole se od nich už bude očekávat, že tyto dovednosti ovládají. Děkujeme za kontrolu a případné zlepšování v tomto. Když kreslíme, snažíme se zaplnit celou plochu. Když se něco nepovede, zkoušíme opravit, než vyhodíme.

Jiné aktivity:

Pracovní listy:


UPOZORNĚNÍ: z důvodu mimořádných a preventivních opatření je realizace plánovaných akcí nejistá a může být zrušena. Děkujeme za pochopení.


ŘÍJEN

DRÁČEK DO ODVOLÁNÍ ZRUŠEN. 6. 10. a bude náhradní termín za 20. 10.- Cvičení Dráček v TJ Slavia 10-11 hod (přihlášené děti)

ZRUŠENO! 20. 10. - Výlet do ekocentra v Prostějově - O stromechZÁŘÍ

ZMĚNA! Třídní schůzka se uskuteční ve středu 9. 9. v 16:00                               (doporučujeme zajistit si hlídání dětí)

9. 9. odchod od MŠ v 8:45 - Výlet do Zámečku (návrat před obědem) - všechny děti

PRO KARANTÉNU VE TŘÍDĚ ZRUŠENO! 18. 9. odchod od MŠ v  8:30 - Výlet na Farmu Hvězda - všechny děti (vybíráme 30,-)

PRO NOUZOVÝ STAV V ČR PROZATÍM ZRUŠENO!  30. 9 v 15:30 - Jablíčková slavnost na šk. zahradě - všechny děti s rodiči (či jinými členy rodiny) - s sebou něco k opékání a něco z jablíček (nepovinné)

30. 9. v 9:30 - Divadlo v MŠ (45 Kč)