Co nás čeká

AKCE PROSINEC

2. 12. v 9:30 v koridoru MŠ - Vánoční focení pro přihlášené 

4. 12. dopoledne - Mikuláš ve třídě (vybíráme 50 Kč na balíček)


DISTANČNÍ VÝUKA PRO CHYBĚJÍCÍ DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (OSTATNÍ DLE ZÁJMU):

Milí rodiče předškoláků, každé pondělí zde najdete vybrané aktivity pro děti. Vzhledem k tomu, že domácí prostředí je odlišné od toho školkového a není šance pracovat totožně jak v MŠ, pracujte s dětmi, dle svých možností a chuti.    


9. - 13. 11. 2020 - HRÁTKY S LESNÍMI ZVÍŘÁTKY

Sedneme si do mechu,

lehneme jak v pelechu.

Vezmeme si kukátko,

Hurá vidím zvířátko.


Dokážeš pojmenovat všechna zvířata na obrázku?

Prohlédni si obrázky a ukaž, která zvířátka žijí u nás a která ne. Víš, kde je lze vidět? (v zoo, v jiném světadíle)

Pěkný večerníček z lesa :-)

Inspirace ke tvoření:

Pracovní listy ke stažení:

2. - 6. 11. 2020 - KAM SE SCHOVAL JEŽEK

O přípravách volně žijících zvířat na zimu. Formou her, dramatizací a aktivit se děti seznámí s druhy volně žijících zvířat, s tím čím se živí a jaké úkryty pro sebe na zimu volí. 

Básnička a písnička:

Dramatizace krátkých pohádek "O mravenci a cikádě" a "Boudo budko, kdo v tobě přebývá":

-během hry nebo po ní můžeme: určovat množství (moc, málo, více/méně než..), vlastnosti (pracovitý, líný + můžeme rozvinout práci s antonymy), pořadí (první, poslední, uprostřed, hned za/před), velikost (nejmenší/největší/menší než..), posloupnost (dle velikosti nebo dějovou), prostorovou orientaci (vpředu, za, na, vedle, vpravo, pod..)

Aktivity:

návrhy - třídění smíchaných plodů pro zvířátka (kaštany, žaludy, ořechy, šípky, dvounažky); vystřihnutí z papíru několika ježečků-označit těla číslicemi a přidělovat dle nich počet kolíčků na záda; hledat správný stín zvířátka; prohlížení obrázkových knih/encyklopedií se zvířátky. Videa na youtube.

Pracovní listy:

Inspirace ke tvoření:


19. - 23. 10. 2020 - STROMY A MY

Povídáme si společně o stromech. O všem, co nás jen napadne, na co si vzpomeneme a co stihneme :-). V úterý oslavíme i Den stromů.

Písnička týdne: Stromy od Uhlíře a Svěráka. Zde je odkaz na youtube a na text s akordy pro hudebníky :-) https://pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/stromy#


Básnička týdne:

"Létá listí mezi stromy,

poletuje mezi domy.

Stromy spolu závodí,

kdo jej nejdál odhodí.

Tenké, tlusté, kulaté,

cesty jsou už zaváté."

Venku: 

Na procházce můžete nasbírat suché plody (kaštany, žaludy, dvounažky, šípky, ořechy) a poznávat poslepu; skládat do různých tvarů; přiřazovat správný počet plodů k číslovkám; hledáme listy podle barev/velikosti.

Tvoření: 

-můžete najít pár listů, rozstřihnout na poloviny, nalepit a druhou polovinu dokreslit.                  -Frotáž listů nebo kůry; obtiskávání obarveného listí

Řečové schopnosti a jazykové dovednosti:

-určit první hlásku, vytleskat slabiky (strom, šiška, kořeny, borovice, listy apod.); společně vymyslet rým (šiška-liška, strom-hrom, stromy-domy, les-pes); seznámení s homonymy (KORUNA - stromu, na hlavě, mince; LIST - na stromě, v knize; jiná)

Sebeobsluha: 

Ujistěte se prosím, že dítě umí správně smrkat (ne pouze utírat nos), případně se utřít na wc. Budeme si s dětmi povídat o významu stromů, co se z nich vyrábí a jak je chránit. Např. neplýtvat papírem. Ve škole se od nich už bude očekávat, že tyto dovednosti ovládají. Děkujeme za kontrolu a případné zlepšování v tomto. Když kreslíme, snažíme se zaplnit celou plochu. Když se něco nepovede, zkoušíme opravit, než vyhodíme.

Jiné aktivity:

Pracovní listy:UPOZORNĚNÍ: z důvodu mimořádných a preventivních opatření je realizace plánovaných akcí nejistá a může být zrušena. Děkujeme za pochopení.


ŘÍJEN

DRÁČEK DO ODVOLÁNÍ ZRUŠEN. 6. 10. a bude náhradní termín za 20. 10.- Cvičení Dráček v TJ Slavia 10-11 hod (přihlášené děti)

ZRUŠENO! 20. 10. - Výlet do ekocentra v Prostějově - O stromechZÁŘÍ

ZMĚNA! Třídní schůzka se uskuteční ve středu 9. 9. v 16:00                               (doporučujeme zajistit si hlídání dětí)

9. 9. odchod od MŠ v 8:45 - Výlet do Zámečku (návrat před obědem) - všechny děti

PRO KARANTÉNU VE TŘÍDĚ ZRUŠENO! 18. 9. odchod od MŠ v  8:30 - Výlet na Farmu Hvězda - všechny děti (vybíráme 30,-)

PRO NOUZOVÝ STAV V ČR PROZATÍM ZRUŠENO!  30. 9 v 15:30 - Jablíčková slavnost na šk. zahradě - všechny děti s rodiči (či jinými členy rodiny) - s sebou něco k opékání a něco z jablíček (nepovinné)

30. 9. v 9:30 - Divadlo v MŠ (45 Kč)