Jsme zapojeni do projektů:

Dotace z projektu KPZ - komplexním přístupem k zaměstnání"

projekt č. CZ.03.01.01/00/22_019/0000616