Vyvýšený záhon 

S dětmi každý den pozorujeme, jak nám rostou rostlinky ve vyvýšeném záhonu. Protože je pěkné počasí a děti pravidelně zalévají, zelenina nám rychle roste. S dětmi jsme přetrhali ředkvičky, pojmenováváme jednotlivé druhy zeleniny, zasadili jsme ještě jahodu, kedlubnu, salát a mátu. Děti byly smutné, že náš záhonek navštívil neznámý návštěvník. Ten nám záhonek trochu rozhrabal, ale i to se na zahrádkách a polích stává, že nějaký živočich udělá menší nebo větší škodu. Záhonek jsme urovnali a brzy to na něm nepůjde poznat. Plevel a přetrhanou zeleninu dáváme kalifornským žížalám do vermikompostéru jako biologický odpad.  PCH

Vermikompostér

S dětmi jsme si založili vermikompostér. Domeček pro kalifornské žížaly jsme pečlivě nachystali, žížalky do něho vložili a nakrmili je potravou, kterou mají rády. Děti se seznámily jak se správně o žížalky starat, co mají rády a co do vermikompostéru nepatří. Kalifornské žížaly, o které se staráme nám budou produkovat kvalitní hlínu a žížalí čaj, který využijeme pro naše kytičky. Také žížalky krmíme zbytky ovoce a zeleniny, které vzniknou při přípravě svačin. Děti rády žížalky a jiné živočichy, kteří žijí ve vermikompostéru pozorují a porovnávají, kolik toho od předešlého dne snědly. PCH

Výtvarná soutěž cestou dvou bratří - Velehrad 2022

Eliška se Simonkou se zúčastnily výtvarné soutěže, jejím tématem bylo namalovat Cyrila a Metoděje, jak obdivují nádhernou přírodu po cestě na Velkou Moravu. Děvčata malovala lavírovací technikou Cyrila a Metoděje v přírodě. PCH

Dopravní hřiště

Lektoři z dopravního hřiště děti seznámili jak správně má být nasazená cyklistická helma, zopakovali hlavní dopravní značky, jak je důležité vědět, která je pravá a levá ruka, jak se správně chová chodec na přechodu. PCH

Děti jízda na koloběžkách velmi bavila, poctivě dodržovaly dopravní předpisy.

Přehlídka mateřských škol na Střední pedagogické škole

Děti se zúčastnily inspirativní přehlídky mateřských škol nazvané Šikulové, kterou organizovala SPgŠ Kroměříž. Akce se zúčastnily některé mateřské školy z Kroměříže. Naše třída vystoupila s programem "Otevírání studánek". Tuto lidovou tradici si děti prožily u skutečné studánky v tetětickém lese. Studánku otevřely básničkami, písničkami a tanečky. 
PCH
                        

Studentky SPgŠ Kroměříž měly připraveny v době přestávky pohybový program, při kterém děti hrály hry s padákem. Během her hrála hudba a zpívalo se.

Setí vyvýšených záhonků

Děti si mohly vyzkoušet setí semínek do vyvýšených záhonů, které nám pomohli připravit tatínkové během pěkného jarního odpoledne na školní zahradě. Seli jsme různá semínka od každého trošku - mrkev, ředkvičky, hrášek, červenou řepu, cibuli, pažitku. Také jsme si zasadili 2 brambory a schází nám ještě zasadit jahoda a máta. Mátou si ochutíme vodu, kterou ve školce pijeme.
PCH

Postupně pozorujeme, jak nám zelenina pomalu vyrůstá. Ředkvičky jsme přetrhali, cibuli, hrášek a červenou řepu už taky poznáváme. Všechny semínka a rostlinky dobře zaléváme, aby nám nezaschly.

Den Země

Ve školce všichni společně s ostatními třídami jsme oslavili Den Země. Studentky SPgŠ, které u nás vykonávají praxi, pro děti připravily společný program zaměřený na ochranu planety, třídění odpadu, poznávání stromů. Děti si mohly vyzkoušet po hmatu rozeznat přírodniny, skládaly rozstříhané obrázky na dané téma, také si zasportovaly s motivací skupenství vody a další úkoly. Přivítala je Matka příroda, které děti potom ukázaly Pamětní listinu se všemi splněnými úkoly. 
PCH

Zahradní domeček
Na zahrádce máme nový domeček. Máme z něj velikou radost.

Naše krásné velikonoční tvoření


Ptačí cesta

Prošli jsme si s dětmi ptačí cestu, kterou připravili paní učitelky ze třídy Broučci. Poznávali jsme ptáčky  podle obrázku, přečetli jsme si o nich různé zajímavosti a pomoci QR kódu jsme poslouchali jejich zvuky.
MV

Dům kultury

Navštívili jsme Dům kultury, kde jsme shlédli představení Velikonoční pohádka.
MV

Zpívání studánce

Můžete se podívat na záznam jedné z písní s tanečkem od studánky z lesa. Připravujeme také program pro vystoupení v SPgŠ na akci Šikulkové na konci dubna s tímto tématem Otvírání studánek.
MV

Březen, měsíc knihy

Připomněli jsme si s dětmi svátek knížek. Děti si z domu přinesly svou oblíbenou knihu, kterou nám představily, prohlížely jsme si je, malovaly je. Celý týden jsme si povídali o tom, jak knihy vznikají, co všechno můžeme v knihách najít. Navštívili jsme knihovnu, kde nám paní knihovnice vyprávěla o knihách a knihovně. Mohli jsme si také knihy prohlížet a přitom si posedět na pohodlných polštářích.
MV

Otevírání zahrady

Jsme moc rádi, že jsme mohli prožít krásné odpoledne s rodiči a dětmi z naší mateřské školy. Společně jsme s rodiči vyhrabali celou školní zahradu, pověsili ptačí budku, řezali a vrtali díly do hmyzího hotelu a připravili vyvýšené záhony na sázení. Děti krásně sestavovaly jarní obrázky z kamínků. Na závěr jsme společně poseděli u kávy a lineckých ptáčků, které děti ve třídě napekly.
Moc děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli pro děti připravit školní zahradu .
MV

Příprava vyvýšených záhonů.

Výroba dílů do hmyzího hotelu.

Tvoření obrázků z kamínků.

Vyhrabávání zahrady.

Závěrečné posezení - horká káva a ptáčci z lineckého těsta.

Zavěšování ptačí budky.

Otevírání studánky

Vypravili jsme se do lesa u Medlova ke studánce, kde jsme si prožili lidovou tradici Otvírání studánek. Děti studánce zpívaly, přednášely, tancovaly. V lese stavěly domečky pro skřítky z přírodnin. Moc se těšily na svačinku, která v přírodě chutná nejlépe od maminky.
MV

Příprava kytiček

Ještě než jsme odjeli ke studánce, děvčátka připravila kytičky, kterými jsme otvírali studánku. 
MV

Pečení z lineckého těsta

Vyzkoušeli jsme si práci s lineckým těstem. Váleli jsme válečkem, vykrajovali, natírali marmeládou. Připravili jsme linecké ptáčky na společnou akci s rodiči s tématem Otvírání zahrady.
MV

Cvičení v Dráčku

Každý druhý čtvrtek se moc těšíme na cvičení v Dráčku. Pan trenér si pro nás připravuje cvičení, které nás moc baví a rozvíjí naši hrubou motoriku.
MV

Církevní základní škola

Navštívili jsme Církevní základní školu, kde nás krásně přijali. Mohli jsme si prohlédnout celou školu, spolu s dětmi si zazpívat, pozorovali jsme, jak děti ve škole pracují. Posadili jsme se do lavic ke školákům a plnili jsme úkoly. Na chviličku se z nás stali školáci.
MV

ZŠ Komenského

Navštívili jsme také Základní školu Komenského. S dětmi ze třetí třídy jsme cvičili v tělocvičně, s prvňáčky jsme pracovali ve třídě.
MV

Karneval 

Tento týden jsme spolu s dětmi ze třídy Berušek oslavili Karneval, děti si přinesly z domu pěkné masky, slavnostně si v nich zatancovaly.

Skupinky dětí v maskách se spolu vyfotily. Moc jim to slušelo.

Děti si zasportovaly v závodivých disciplínách.

Také si procvičily smyslové úkoly.

Dětem se karneval velmi líbil, byly moc rádi, že jim rodiče připravili krásné kostýmy.

Účast na 48. ročníku výtvarné soutěže

Ze třídy cvrčků se děti zúčastní výtvarné soutěže, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na téma "Požární ochrana očima dětí a mládeže" pro rok 2022. Děti namalovaly krásné obrázky, budeme jim přát mnoho štěstí, aby se umístily v soutěži. PCH

Masopust

Povídáme si o tradicích masopustu a karnevalu. Hrajeme si na masopustní průvod, vyrábíme masopustní koláče z plastelíny, vyrábíme šašky, masopustní koně, masky. Těšíme se na karneval.
MV

Těšíme se do školy

Připravujeme se na školu, hrajeme si na ni. Procvičujeme grafomotoriku, předmatematické dovednosti, řečové dovednosti, sluchové, zrakové dovednosti, všeobecný přehled, předčtenářské aktivity, seznamujeme se s moderními technologii. 
MV

Třídění písmen, přiřazování stejných dvojic.

Vyráběli jsme papírovou aktovku.

Praxe SPgŠ

Každou středu jsou spolu s námi ve třídě studentky Střední pedagogické školy, které se učí, jak s dětmi pracovat. 
MV

Zimní sporty

Tento týden jsme se věnovali tématu zimní sporty. Máme zimu moc rádi, kéž by brzy napadl sníh.
MV

Při činnostech ve třídě využíváme Hejného matematiku.

Tato metoda nám rozvíjí schopnost vnímat matematiku, aritmetiku, čísla, aniž bychom počítali.
MV

Střídavý rytmus

Parkety

Tangramy

Krychlové stavby

Navlékání gumiček na kolíčky, tvoření geometrických tvarů.

Skládání barevných kostiček na daný vzor.

Přiřazování vloček podle barvy a velikosti do čtvercové sítě.

Už zase chodíme cvičit

Ve čtvrtek jsme byli ve cvičení Dráček. Krásně jsme si opět zacvičili. Nejdříve jsme zdolávali překážkovou dráhu a potom jsme cvičili s padákem. Těšíme se zase na příště.
MV

                U betléma s otcem Bohumilem

V kostele P. Marie nám otec Bohumil zahrál krásné koledy na trumpetu. Velmi se nám líbilo, jak se zvuk trumpety rozléhal krásně nazdobeným vánočním kostelem.
MV

            U betléma v kostele u svatého Jana


                             Tři králové

Připomněli jsme si svátek Tří králů. Zahráli jsme si na Tři krále, vyráběli koruny, kreslili obrázky a také nás přišli navštívit.
MV

Děti u betléma

V kostele sv. Mořice jsme si s dětmi vyzkoušeli stavět betlém. Setkali jsme se tam s otcem Josefem a panem Pořízkem. Povídali nám o o historii betléma, o narození Ježíška a o betlémském světle.
MV

Vánoční pozdrav

Milé maminky a tatínkové, posíláme Vám vánoční pozdrav. Když nemůžete být s námi na vánoční besídce, tak Vám ji posíláme na dálku. Krásné Vánoce.


Video je nutné stáhnout přes uložto. Odkaz je zde:

https://uloz.to/file/XujFbaoKk1Sn/besidka5-mp4#!ZGp5AwR2ZmH4L2WyZJD4MQRlBQtlBT5GZJgyEyIVMwI3omqzAD==

Obrázky pro lékaře a zdravotní sestřičky

Jsme moc rádi, že jsme mohli namalovat obrázky pracovníkům Kroměřížské nemocnice, kterými jsme je mohli potěšit. Povídali jsme si o tom, jak moc jsou důležití, pracovití, pečliví a kolik toho pro nemocné dělají. 
MV

Vyráběli jsme vánoční svícny

Všechny děti si z domu přinesly svíčku k výrobě vánočního svícnu. Nejdříve napíchaly jehličí do připravených květináčků s florexem. Aby svíčka dobře držela, připevnili jsme ji tavnou pistolí. S tím však dětem pomohla paní učitelka. Nakonec si svícny děti ozdobily podle vlastní fantazie. Jehličí nám opět po roce provonělo celou školku.
MV

Vánoční program

Studentky, které měly poslední praxi před Vánocemi, připravily pro děti vánoční program. Zahrály příběh o putování do Betléma, o návštěvě pastýřů a králů u Ježíška. Společně s dětmi Ježíškovi zazpívaly.
MV

Pečení perníčků

Každou středu k nám přichází studentky třetího ročníku pedagogické školy na praxi. Spolu s nimi děti napekly a ozdobily perníčky. Perníčky se dětem povedly a všem jim chutnaly. Provoněly nám celou školku.
MV

Rozsvícení vánočního stromu v MŠ

Na školní zahradě jsme spolu s ostatními třídami zazpívali při rozsvícení vánočního stromečku koledy a vánoční písničky, těšili jsme se z nových ozdob a světýlek, které přispěly k předvánoční atmosféře. P.CH

Mikuláš ve školce

Přivítali jsme s dětmi Mikuláše, čerta a anděla, kteří děti obdarovali pěknými balíčky. Mikuláš řekl každému pár slov.  PCH

Vánoční pohádka v Domě kultury v Kroměříži

Děti zhlédly vánoční pohádku v Domě kultury, která se jmenovala Vánoční hvězda. Dětem se pohádka velmi líbila. Jsme rádi, že jsme mohli v dnešní složité době s dětmi jít do divadla, pro většinu z nich to bylo poprvé. Děti si z představení odnesly veselou náladu a vánoční atmosféru. PCH.

Cvičení v TJ Slávia
Jsme moc rádi, že můžeme stále chodit cvičit do TJ
 Slávia. Moc nás to baví, sportování je skvělé.
MV

Úklid školní zahrady

Na zahradu napadalo mnoho listí, děti si užily jeho shrabování. Zazimovali jsme venkovní přírodniny.
PCH

Zdravé potraviny, vitamíny, sport - ochrana proti nemoci

Děti se seznámily s prevencí proti nemoci, jak zdravě jíst, sportovat. Měly za úkol z domu přinést 1 obal od zdravé a nezdravé potraviny. Přiřazovaly smajlíky k různým potravinám. PCH

Z letáků vystřihovaly zdravé, nezdravé potraviny a lepily na velký formát papíru.

Z domu přinesené obaly třídily na zdravé, nezdravé - usměvavý, smutný smajlík.

S obaly, které děti přinesly z domu, jsme si zahráli námětovou hru na obchod se zdravými a nezdravými potravinami.

Nakonec jsme všechny obaly vytřídili a vyhodili tam, kam patří.

Děti ochutnaly jablíčkobanánovou přesnídávku, kterou si mohly dochutit oříšky, sušeným a čerstvým ovocem, ovesnými vločkami a semínky.

Ke zdraví patří sport, děti se seznámily se známými a méně známými sporty.
Pracovaly s piktogramy obrázků z olympiády.

Svatý Martin

I my ve školce jsme si připomněli svátek svatého Martina. Pověděli jsme si, kdo to byl, proč se slaví jeho svátek i po tolika letech co žil.  Zahráli jsme si legendu, jak se sv. Martin podělil o svůj plášť.
MV

Kreslili jsme koníka podle vzoru. Moc se nám to povedlo.         Vyráběli jsme podkovy.

Vyráběli jsme koníky z papíru.                                                    Vykreslovali jsme obrázek sv. Martina.

Beseda v knihovně

V knihovně se nám moc líbilo. Paní knihovnice měla pro nás připravený program na téma večerníčků. Na závěr jsme si mohli prohlédnout a prolistovat knížky, které jsme si sami vybrali.
MV

Tvoříme z přírodnin


Začal podzim, uvařili jsme si bylinkový čaj

Teplé počasí vystřídaly chladnější dny, proto jsme si s dětmi uvařili bylinkový čaj z čerstvých ostružinových lístků, šalvěje, šípků a máty, dětem bylinkový čaj velmi chutnal. Také jsme si povídali o podzimních plodinách a udělali jsem si zdravý kukuřičný popcorn.
PCH

Jeli jsme na výlet do lesa

Výlet do lesa se nám moc líbil. Pozorovali jsme lesní přírodu, sbírali přírodniny, dělali jsme frotáž listů, stavěli jsme domečky pro skřítky, závodili jsme, zbaštili jsme svačinky a také jsme jeli autobusem. Těšíme se až zase někam pojede.
MV

Hry s přírodninami

Ve venkovní učebně si děti ve skupinových činnostech zkusily odlupovat zrníčka kukuřice a skládat je podle obrázku, kaštánky a oříšky lemovaly lesní zvířátka a geometrické tvary. Trhaly červený papír, lepily jeřabiny a obkreslovaly černý bez.
 PCH

Černý bez a jeřabinky si děti dodělaly ve třídě.

Svátek Panny Marie

Panna Maria růžencová měla svátek, tak si děti z jeřabin vyrobily růžence.
PCH.

Účastnili jsme se akce Hasiči

První říjnový den jsme s dětmi navštívili Hanácké náměstí, kde hasiči ke svému výročí uspořádali velkou akci pro děti ze základních a mateřských škol.
Mohli jsme si prohlédnout hasičské auto, hašení a zakládání požáru, útok a zadržení pachatele cvičeným psem nebo také prvky první pomoci.
MV

Polodenní vycházka

Vypravili jsme se na společnou vycházku k řece Moravě, letišti a rybníku Bágráku. Prohlédli jsme si letadla na letišti a pozorovali jsme, jak letadla odlétají a přilétají. Příroda kolem rybníka se nám moc líbila a nalákala nás k dalším výletům.
MV

Netradiční kreslení v zahradní učebně

V zahradní učebně jsme si vyzkoušeli kresbu na černé kostky. Kreslili jsme barevnými voskovkami, a potom jsme si z nich postavili krásnou stavbu.
MV

OVOCE A ZELENINA

Povídali jsme si s dětmi o ovoci a zelenině. Jak je pro nás důležitá, jaké druhy máme. Děti si mohly  čerstvé ovoce a zeleninu osahat, nakrájet, rozlišit zralou, nezralou, hrát s nimi různé hry, vyrobily si je z papíru, počítat...
PCH

Cvičení Dráček

Děti začaly znovu navštěvovat cvičení Dráček v tělocvičně Slavia. Zacvičily si na malé a velké trampolíně, jezdily na motokárách a vyzkoušely pohyb na různých vozítkách. Děti si pěkně zacvičily a těší se, jaké cvičení jim pan trenér příště nachystá.
PCH

Koncert na zahradě

Za dětmi přijel pan muzikant, který dětem zahrál a zazpíval známé i neznámé písničky. Děti si s ním pěkně zazpívaly, opakovaly hudební nástroje, členy rodiny a zvířátka. Malým zpěváčkům se hudební program velmi líbil, panu muzikantovi poděkovaly pěkným potleskem.
PCH


Čmeláčkové odpoledne

Krásné podzimní odpoledne prožili rodiče a děti na akci "uspávání čmeláčků", kde si děti vyrobily svého papírového čmeláčka se kterým po té plnily různé úkoly. Zdolávaly překážkovou dráhu, hledaly papírové kuličky pylu, poskládaly obrázek čmeláka z papíru a ozdobily perníkového čmeláčka. Do něj se s chutí zakously nebo si ho odnesly domů. Čmeláčkům zazpívaly a uložily je k opravdovému čmelínu. Budeme se s dětmi těšit, že si do čmelínu najdou cestu živí čmeláčkové.
PCH

Hry s přírodninami

Na školní zahradu dostaly děti novou pomůcku na hraní. Dřevěné bedýnky, které si samy natřely, jsme naplnily různým přírodním materiálem. Děti se těší, že si do nich nasbírají kaštany, žaludy a další přírodniny.
PCH

Zahradní učebna

Využili jsme naši zahradní učebnu. Vyráběli jsme papírové vlaštovky a povídali jsme si o jejich chystaném odletu do teplých krajin.
MV

Jsme všichni kamarádi a máme se rádi

Z červeného papíru a vlny si děti vyrobily srdíčko a během hry ho předaly kamarádovi.
PCH

Natírání bedýnek

Ve venkovní učebně si děti vyzkoušely pracovat se štětcem jako dospělý "natěrač".  Natíraly bedýnky, barvou vhodnou pro dětské hračky, do kterých si na školní zahradě dáme různé druhy přírodnin. Činnost se jim velmi líbila a těší se, jak si s přírodninami budou hrát.
PCH

Podzámecká zahrada

Pěkné počasí nás motivovalo k polodenní vycházce do Podzámecké zahrady objevovat odlehlé kouty. Na méně známých místech jsme si zasportovali pohybovými a závodivými hrami. Návštěvu zvířátek jsme nemohli vynechat. 
PCH


Nový školní rok jsme společně zahájili pohádkou Boudo budko s novými maňásky.