Co jsme prožili

Nespící aktivity

Nespící aktivity zaměřujeme na rozvíjení nejrůznějších oblastí vzdělávání a přípravy do školy. Na fotografiích nabízíme malou ukázku z nich.
PCH

Krmítko pro ptáčky

Na školní zahradě jsme instalovali krmítko pro ptáčky. Pravidelně do krmítka sypeme semínka ze slunečnice. Ptáčky v krmítku rádi pozorujeme.
MV

Zima v Podzámecké zahradě

Nadechnout se zimního vzduchu a prozkoumat zimní přírodu jsme se vypravili s dětmi také do Podzámecké zahrady. I když tam nebyl sníh, pozorovali jsme zimní přírodu. Pozorovali jsme listnaté a jehličnaté stromy.  Děti řešily otázku, jestli kůra stromů je stejná v zimě jako v létě? Kůru stromů si mohly ručkama pořádně osahat. Srovnat, který strom má hrubší kůru, přivonět si k němu. Vyzkoušely si chodit na namrzlé trávě a srovnávaly s trávou v létě. Pozorovaly zamrzlou stojatou a tekoucí vodu. Řešily otázku, proč se musel velký strom pořezat? Také si posbíraly přírodniny, které chtěly ve třídě prozkoumat zblízka pod mikroskopem. Doufáme, že nám ještě letos sníh napadne, do Podzámecké zahrady se vrátíme a budeme pozorovat stopy zvířat a ptáků.
PCH

Pozorování přírody z blízka

Přírodniny, které děti našly v Podzámecké zahradě si prohlédly ve třídě pod digitálním mikroskopem. Kůru a větvičky stromů si mohly najít v "Klíči, stromů a keřů". Velmi se jim líbilo pozorování přírodnin z blízka a byly překvapeni, co všechno uviděly.
PCH

Stopy zvířat

Stopy zvířat a ptáčků můžeme pozorovat ve sněhu. Ve třídě je děti hledaly na papíře a venku v blátě. 
PCH

Zimní nálada

Děti si znázorňovaly zimní přírodu pomocí papíru, přírodnin a vlny.
PCH

Kouzelník

S dětmi jsme se zúčastnili kouzelnického představení, kde nám pan kouzelník ukázal několik kouzel. Dětem se vystoupení moc líbilo, zasmály se, a dokonce je kouzelník naučil nějaká kouzla.
PCH


Návštěva betléma

S dětmi jsme navštívili kapli sester sv. Kříže v Kroměříži, kde jsme si prohlédli krásný betlém. Velice mile nás přivítal otec Jiří Orság a sestra Alena. Pan farář dětem vyprávěl biblický příběh o narození Ježíška v Betlémě. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Ve vánočně nazdobené kapli se nám moc líbilo.
PCH

Cesta do Betléma

Na školní zahradě měly děti připravené povídání s obrázky, ve kterém poslouchaly příběh o narození Ježíška. V průběhu jednotlivých zastaveních plnily úkoly a zpívaly koledy.

PCH

Vánoční nadílka

Nejen v rodinách naděloval Ježíšek dárečky, ale také v naší třídě si děti rozbalily vánoční překvapení. Udělaly jim velkou radost a rády si s nimi hrají.
PCH.

Návštěva svatého Mikuláše

Přivítali jsme svatého Mikuláše, který mezi nás opět přišel, aby děti pochválil a obdaroval je.
Děti svatému Mikuláši společně zazpívaly a přednesly básničku.

Beseda v knihov

Účastnili jsme se krásné vánoční besedy v knihovně. Děti si také mohly ozdobit krásnou baňku. 

Charitativní sbírka

Zapojili jsme se do charitativní sbírky "Krabice od bot". Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přinesli dárečky pro děti z chudých rodin. Dárečky jsme zabalili a nechali zavést do sběrného místa v Kvasicích. 

Cvičili jsme na airtracku

Jednou za rok máme možnost využít airtrack na Střední pedagogické škole. Krásně jsme si zacvičili, zaskákali, protože cvičíme moc rádi.

Příprava občerstvení pro rodiče

Naši rodiče se mohli zúčastnit velmi poučné a zajímavé přednášky ohledně zdraví a bezpečnosti. Mohli také ochutnat pomazánky ze školní kuchyně a výrobky dětí. My jsme s dětmi také připravili sladkou dobrůtku.

Zdravotníci v MŠ

Na školní zahradě jsme se mohli setkat se zdravotníky kroměřížské nemocnice. Povídali si s námi o tom, co potřebuje lékař nebo zdravotní sestra, když se stane úraz. Mohli jsme si také prohlédnout sanitku a poslechnout její sirénu. 


Připomněli jsme si svátek sv. Martina

Vyrobili jsme si papírového draka


Procvičujeme psaní svého jména

Trénujeme číslo jedna  1

Návštěva hřbitova

Připomněli jsme si svátek Všech svatých a zemřelých. Navštívili jsme hřbitov a vyrobili si věnečky.
MV

Podzimní muzicírování  na SPgŠ

Navštívili jsme Střední pedagogickou školu, kde pro nás studentky 3. ročníku s panem učitelem
Mgr. J. Jablunkou přichystali krásný podzimní program plný písniček a pohybu. Děkujeme.
MV

Metodická hodina na SPgŠ

Navštívili jsme tělocvičnu Střední pedagogické školy, kde pro nás studentky 1. ročníku s spolu
s Mgr. H. Otáhalovou připravily krásnou hodinu plnou cvičení, překážkových drah a závodů. Děkujeme.
MV

Batika

Seznámili jsme se s s výtvarnou metodou batikování za studena.
Protože si povídáme o podzimu vyrobili jsme si podzimní šátky. Nejdříve jsme procvičovali dělání suků na látce, později jsme nanášeli podzimní batikové barvičky.
MV

Výlet do lesa na Barbořinu

Abychom si povídání o podzimu lépe představili a prožili si podzimní počasí, vypravili jsme se do lesa.
Pozorovali jsme krásné barevné stromy, hledali jsme přírodniny a hráli si s nimi. Povídali jsme si o ochraně přírody, o tom, jak moc je to důležité.
MV

Překvapení pro děti připravila paní Jurášková, která dětem nachystala hostinu.
Děkujeme

Prohlédli jsme si dominanty Kroměříže.

Svačinka od maminky nás posilnila na pěší cestu do školky.

Podzimní pokus

Děti měly za úkol přinést si z domu malý květináč. Do něho jsme zasadili šišku. Budeme ji pravidelně zvlhčovat a pozorovat, co se s šiškou stane.

Učíme se pracovat s nahrávacími klipy

Seznamujeme se pracovat s nahrávacím zařízením, který nám zadá úkol a my ho splníme na pracovní list.
MV

Venkovní učebna

Nastal podzim, příroda nám jako každý rok dává podzimní plody a my jsme si některé šli s dětmi posbírat. Kaštany, žaludy a ještě další jsme využili ve venkovní učebně k navlékání kaštanů, skládání zvířátek z kaštanů a špejlí, skládání kukuřice, ozdobení namalovaných zvířátek. Děti si také vyzkoušely vrtat díry do kaštanů, pomocí malé ruční vrtačky (svidříku).
PCH

Podzimní plody jsme také využili ve třídě, kde jsme je zkoumali digitálním mikroskopem. Pozorování celých i rozkrojených plodin děti velmi bavilo. 

Také si děti ve skupinkách vyzkoušely skládat kaštany, žaludy a oříšky kolem kamaráda a uvidět svůj obrys.

S dětmi jsme se šli také podívat, na kterém stromě rostou jedlé kaštany. Líbilo se nám, jak je slupka jedlých kaštanů pichlavá a roztomilá.

Pečení vlastní zeleniny

Je to už pár dní, kdy jsme s dětmi sklidili zeleninu z našeho vyvýšeného záhonu. Z brambor a červené řepy jsme tento týden vykrajovali malé a velké hříbky a ty spolu s cibulí a mrkvičkou upekly v troubě. Dobrůtky jsme ochutnali spolu s bylinkovým čajem z listu maliníku, ostružiníku, šípek a malin. Vše nám moc pěkně vonělo a chutnalo.
PCH

Návštěva knihovny

S dětmi jsme navštívili knihovnu v Kroměříži, kde děti poslouchaly melodie animovaných a hraných pohádek. Poznávaly jaké melodie k jaké pohádce patří. Seznámily se s prostory knihovny dětského oddělení a prohlížely si dětské knížky.
PCH

Pohádka o velké řepě

Tento týden jsme prožili s pohádkou o Velké řepě. Hráli jsme si ji jako opravdoví herci, vyráběli loutky z papíru a hráli loutkové divadlo. Pohádkový obrázek jsme si vymalovali temperovými barvami. Rozlišovali jsme kdo u řepy stál první, poslední, kdo stál před a kdo za... a další činnosti.

Cvičení v Dráčku

Jsme rádi, že jsme mohli být na prvním cvičení v Dráčku. Moc se nám tam líbilo. Cvičili jsme na trampolínách. Jezdili na motokárách a různých vozíčcích, které potrénovaly na fyzičku.
MV

Svátek Panny Marie Růžencové

Protože v říjnu slavíme svátek P. Marie Růžencové, společně jsme si jej připomněli. Navlékali jsme růžence z jeřabin a navštívili kostel sv. Mořice, kde jsme měli možnost si prohlédnout sochu P. Marie a růženec, který drží v ruce.
MV

Na zpáteční cestu z kostela jsem se prošli sluncem zalitou Podzámeckou zahradou.

Příprava na společnou akci s rodiči

Společně s dětmi jsme upekli tyčinky z listového těsta, které nabídneme rodičům při společné akci na školní zahradě. Tyčinky jsme potírali vajíčkem a sypali kmínem. Pekli a ochutnávali jsme všichni, pečení provonělo celou školku.
MV

Sázení cibulovin na školní zahradě  

Na naší školní zahradě jsme poprvé tento školní rok přivítali rodiče našich dětí. Jsme moc rádi, že přišli v takovém počtu. Společně jsme sázeli cibuloviny jarních kytiček, které s dětmi můžeme na jaře pozorovat. Zasadili jsme sněženky, bledule, hyacinty, modřence a krokusy. Dále nám rodiče pomohli zasadit malý vánoční stromek, který si před Vánoci ozdobíme a na závěr stříhali keře. Moc se jim to povedlo. Děti z přírodnin postavili krásné domečky pro skřítky. Na závěr jsme ochutnali tyčinky z listového těsta, které jsme s dětmi napekli. Pochutnali jsme si také na koláčcích, které přinesla paní Belatková, děkujeme. Povykládali jsme u teplé kávy a čaji. Všem rodičům mnohokrát děkujeme za jejich pomoc a společně strávené odpoledne, které jsme prožili. 
MV     

sázení cibulovin

sázení vánočního stromku

stříhání plotu

stavění domečků pro skřítky

společné posezení

Sklízení úrody z vyvýšeného záhonu

S dětmi jsme sklidili úrodu z vyvýšeného záhonu, kterou jsme zasadili na jaře. Na ředkvičkách, hrášku, jahůdkách a dalších dobrůtkách jsme si pochutnali během roku a nyní jsme sklidili podzimní úrodu. Dětem udělaly radost brambory, červená řepa, mrkvička, cibule. Také jsme řešili otázky. Proč je některá brambora zelená a proč by se neměla jíst? Kam dáme natě zeleniny a plevel?  Všichni se těšíme, jak si naši úrodu příští týden upečeme v troubě a ochutnáme ji.
PCH

Po dokončení sklizně děti vyčistily záhon od zbytku plevele a zasely zelené hnojení, aby semínka, která zasejeme na jaře, měla hodně živin a měli jsme příští rok velkou úrodu.

Listy od zeleniny a zbytky plevele jsme dali našim žížalkám do vermikompostéru. Pozorovali jsme, jak se nám pěkně rozmnožily, a vyrostly. Udělaly nám radost, že vyprodukovaly mnoho žížalího čaje, kterým budeme hnojit naši malou zahrádku. Pozorovali jsme, jak žížalí čaj teče kohoutkem z vermikompostéru.

Kolektivní práce v zahradní učebně

Během celého týdne jsme si povídali o čtyřech ročních období. V zahradní učebně si děti zkusily pracovat s rákosem. Na velký formát papíru ztvárnily 4 roční období - stříhaly, barvily a lepily rákos.
PCH

Písmena J,L,P,Z dozdobily papírovými obrázky, které patří k danému ročnímu období - obkreslovaly, stříhaly, lepily papír.

Svátek svatého Václava

Svátek svatého Václava jsme oslavili výletem do Hulína. Navštívili jsme kostel, který je svatému Václavu zasvěcen, abychom zjistili, kdo tento světec byl, proč v den jeho svátku máme volno a proč si jej stále připomínáme, ačkoliv žil tak dávno.
MV

Cesta autobusem nám rychle utekla.

Pan farář nás přivítal před kostelem sv. Václava. Vyprávěl nám o tom, že na místě kostela dříve stála tvrz. Překvapilo nás, že kostel byl postaven už v roce 1200, kdy na našem území vládli Přemyslovci. Ukázal nám zeď kostela, která pochází z románského slohu. Ještě nevíme, co přesně to znamená, ale víme, že to bylo hodně dávno.

Pan farář nám promítal obrázky ze života sv. Václava a hovořil o něm.

Děti si prohlédly kostel i sochu sv. Václava. Poslechly si svatováclavský chorál, který dětem zazpívaly paní učitelky a pan farář. Tato skladba byla naší hymnou před písní Kde domov můj.

Podívali jsme se také do původního vstupu kostela, kudy dříve chodili králové, princezny a také rytíři. Rytíři tam za mnoho let zanechali velké rýhy od mečů, které dělali kvůli pověsti ze šťastného návratu z boje.

Rozloučili jsme se s panem farářem a společně se vyfotili.

Před příjezdem autobusu jsme se ještě proběhli.

Těšíme se na další výlet, na který brzy pojedeme.

Téma týdne ROK, roční období, měsíce v roce

Povídali jsme si o ročních obdobích, měsících v roce, jak plyne celý rok a co je pro něj charakteristické.
Malovali jsme 4 roční období.
MV

Pracovali jsme na skupinových činnostech. Spojovali jsme půlené obrázky charakteristické pro dané roční období. Třídili jsme měsíce v roce k jednotlivých ročním obdobím, podle barev.

Přiřazovali jsme kolíčky k písmenům podle vzoru názvů ročních období. Procvičovali jsme velké kruhy na interaktivní tabuli s motivací velké sněhové vločky.

 Vyhledávali jsme písmeno R jako slovo Rok v různých slovech a zaznamenali jej.

Pracovali jsme s pracovním listem a barevně zaznamenávali co patří do jakého ročního období. Pracovní listy byli jiné pro předškoláky a pro středňáky.

Turnaj mateřských škol ve fotbale

V pátek se 7 dětí zúčastnilo fotbalového turnaje. Před zápasem jsme chodili trénovat na hřiště.
PCH

Naši fotbalisté měli za spoluhráče děti ze všech mateřských škol v Kroměříži. Děti hrály na fotbalovém hřišti  SK Hanácká Slavia během krásného slunečního počasí.

Děti si zahrály ve velmi přátelské atmosféře, kde se nehrálo na vítěze a poražené. Všechny děti dostaly stejné odměny. Z medaile a diplomu měly obzvláště velkou radost. Myšlenka celé akce byla, aby si děti mezi sebou zahrály fotbal na velkém fotbalovém hřišti.

Děkujeme SK Hanácká Slávia za organizaci tohoto turnaje.

Sušení ovoce 

Děti si do sušičky ovoce naskládaly jablíčka, hrušky, banány a švestky.
PCH

Děti pozorovaly,  jak se postupně ovoce suší, zkoumaly, proč je sušička teplá a proč musí být ovoce položeno na mřížkách. Usušená jablíčka, hrušky ... dětem velmi chutnaly a měly velkou radost, že se podílely na jejich přípravě.

Týdenní téma ovoce a zelenina

Děti dostaly úkol přinést z domu 1 ks ovoce nebo zeleniny. Všichni děti, některé s pomocí rodičů si na úkol vzpomněly. 
PCH.


Ovoce a zeleninu se děti učily poznávat a přiřazovat. 

Také si je nakreslit na velký formát papíru.

Jablíčka, hrušky, citrony, hrozny, mrkvičku a jiné si vyrobily z plastelíny a papíru.

Protože rodiče daly dětem do školky mnoho ovoce a zeleniny, mohly děti zažít velkou ochutnávku různých druhů ovoce a zeleniny. Poznávaly různé chutě a vůně. Zkoušely kombinace chutí.

Ochutnaly také různé druhy sušeného, kompotovaného i vařeného ovoce. Povidla jim obzvláště chutnaly.

Ovoce, které nám zbylo si v dalším týdnu společně nasušíme v sušičce na ovoce.

Dopravní hřiště

Děti navštívily dopravní hřiště vedle naší školky. Instruktoři z červeného kříže dětem zopakovaly jak se správně chová na dopravní komunikaci, jak má být správně nasazená helma.
PCH.

Poznávaly značky a světla semaforu.

Po prázdninách opět ve školce, máme nové kamarády

Návštěva otce Josefa

Na začátku školního roku nás přišel navštívit otec Josef Lambor, který je děkanem farnosti svatého Mořice. Navštěvuje nás v mateřské škole pravidelně. Na památku nám přinesl krásný zvoneček ze zvonařské dílny.
MV

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023