Co jsme prožili

Přejeme Vám krásné prázdniny!

Milí rodiče, pokud máte zájem stáhněte si fotografie z letošního školního roku. 
Všechny příspěvky budou v srpnu smazány.

Den otců

Jsme moc rádi, že jsme mohli prožít krásné sportovní odpoledne u příležitosti školkové slavnosti Den otců. Společně jsme si zasportovali a opekli špekáčky. Poslední společná akce tohoto roku se nám všem vydařila.
MV

Výherce výtvarné soutěže

Blahopřejeme Marušce Zahradníčkové, která se svým obrázkem uspěla ve výtvarné soutěži a umístila se na 2. místě.
PCH

                         Ochutnávka z naší minizahrádky

Na jaře jsme si do našeho vyvýšeného záhonu zasadili kedlubny, salát, hrášek, mrkev. Kedlubny nám již vyrostly a děti je mohly ochutnat.
PCh

Školní výlet do Modré a na Velehrad

Na školní výlet jsme se vypravili do obce Modrá do areálu Živá voda. Dále jsme pokračovali na Velehrad do kostela sv. Cyrila a Metoděje.
MV

                                        Vystoupení v Nemocnici Milosrdných sester

S písničkami z pohádek děti udělaly radost nemocným lidem v Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži.
PCh

                                                                                    Kluk z plakátu

V Domě kultury děti viděly pohádku "Kluk z plakátu", kterou nacvičily a zahrály děti z Církevní základní školy v Kroměříži.
PCh

Vystoupení  v ÚSP Barborka

Moc rádi jsme přijali pozvání  do ÚSP Barborka, kde nás krásně a srdečně přivítali klienti i zaměstnanci. Byli jsme moc rádi, že jim můžeme přinést radost z našeho vystoupení.
MV

                                 Kouzelná zuška

S dětmi jsme se zúčastnili  programu v Základní umělecké škole "Kouzelná zuška". Přivítali nás dva kouzelní skřítci, kteří nás doprovázeli celým uměleckým programem. Děti se seznámily s různými nástroji, zazpívaly a zatancovaly si s nimi.
PCh

Přivítali nás v dramatickém a tanečním kroužku.

Ve výtvarném oddělení si děti ozdobily lektvary z papíru a v hudebním se naučily novou písničku o čarodějnicích z Kroměříže.

Vystoupení na Velkém náměstí

U příležitosti Dne matek jsme spolu s dětmi vystoupili na Velkém náměstí, kde se konala oslava k jejich svátku.
MV

Zkouška na Velkém náměstí

Ještě než můžeme vystoupit na pódiu na Velkém náměstí před všemi diváky, musíme vše pořádně natrénovat, i když pódium na náměstí ještě není.
MV

                                                                     Hry v dešti, v kalužích

V rámci inovativního vzdělávání si děti mohly užít pobyt venku v dešti. Když s dětmi obvykle jdeme ven, přejeme si pěkné počasí, tentokrát jsme s dětmi vyhlíželi déšť. Docela dlouho jsme čekali na správnou chvíli, kdy budou venku kaluže a bude pršet. Ve třídě jsme přivolávali déšť tancem a voláním. Připravili jsme si výtvarnou techniku - malování deštěm, kdy děti sypaly na papír potravinářské barvivo, zdobily jej přírodninami. Dokončení práce měl za úkol déšť.
PCh

Ve vhodném oblečení jsme vyšli do deštíku, který byl příjemný a mírný. Proto jsme s dětmi mohli vyzkoušet spoustu aktivit během celého dopoledne. Tancovali jsme v dešti s deštníky, poslouchali, jak nám bubnuje nad hlavami. Pozorovali jsme kaluže a viděli svůj odraz jako v zrcadle.

V kalužích děti nabíraly vodu lžičkami do hrníčků, přelévaly ji, vařily z ní čaj, využili kytičky, lístečky. Hrály si ve vodě s kamínky, šiškami.

V mokré vyšší trávě jsme bruslili, hledali jsme žížaly a šneky. Taky jsme zkusili přírodní sprchu z větví.

Pozorovali jsme, jak nám déšť tvoří svými kapkami barevné obrazce na připravených papírech.

Děti se moc těšily, jak se budou moci v kalužích procházet a pořádně si v nich zaskákat.

Moc děkujeme rodičům, že nachystali dětem vhodné oblečení. Mokré aktivity byly pro děti příjemně stráveným dopolednem.

Výlet do Holešova

V rámci inovativního vzdělávání jsme tentokrát navštívili židovskou synagogu a židovský hřbitov v Holešově.  Pan průvodce nás velmi zajímavě provázal netradičními prostory. Dozvěděli jsme se nové informace o kultuře lidí z trochu jiného prostředí.
MV

Na výletě nikdy nemůžou chybět výborné svačinky od našich maminek.

                              Výchovný koncert

Děti měly možnost si poslechnout koncert ve škole D-music. Hudebníci, kteří jim zahráli, byli žáci školy. Děti si mohly poslechnout hru na různé hudební nástroje jako je kytara, akordeon, klavír, žesťové nástroje a další. Mohly sledovat pana dirigenta, který řídil orchestr.
PCh

Sportovní cvičení Dráček

Děti si prožily poslední hodinu cvičení v tělocvičně Slavia. Ještě v měsíci červnu si budou moci vyzkoušet lanovou dráhu ve venkovním areálu Slavia.
PCh


                       Výtvarná soutěž "Malovaná helma"

S dětmi jsme se zúčastnili výtvarné soutěže "Malovaná helma", kterou pořádá Město Kroměříž s Českým červeným křížem. Vyhlášení výherce soutěže se uskuteční 19.5.2024 na Dopravním hřišti v Kroměříži na akci Nasaď helmu! Ozdobené helmy namalovaly za naši třídu Maruška Zahradničková, Maruška Rozsypálková, a Rozárka Charuzová.
PCh

Inovativní vzdělávání v Květné zahradě

Navštívili jsme Květnou zahradu, kde nás doprovázel pomeranč Eda. Vyprávěl a ukazoval dětem krásné skleníky, rostliny, které v něm rostou. Povídal spoustu zajímavých věcí. Také si děti prohlédly pomerančovou zahradu a na závěr se proběhli v bludišti.
MV

Beseda se strážnicemi městské policie

Navštívili nás zástupci městské policie, kteří nám připravili poučný a zajímavý program. Dozvěděli jsme se, jak se chovat více bezpečně, a jak se chovat, když nám hrozí nebezpečí. 
MV 

Divadlo v MŠ

Shlédli jsme velmi pěknou, interaktivní pohádku Boty dělají kocoura.
MV

Metodická hodina v SPgŠ

Navštívili jsme Střední pedagogickou školu, kde se nás ujali studenti. Rozdělili jsme se na dvě skupiny.
MV

První skupina se věnovala přírodovědnému bádání, pokusům a polytechnice.

Druhá skupina pracovala s digitálními technologiemi.

                                                                       Kalifornské žížaly

Žížaly se nám vrátily ze zimního stanoviště a už zase mohou bydlet na naší zahradě. Děti je přivítaly čerstvou voňavou trávou. Těšíme se, jak je budeme krmit a pozorovat, co všechno dělají.
PCh

                                                                      Vyvýšený záhon

Teplé počasí jsme s dětmi využili k úpravě vyvýšeného záhonu. Děti malým rýčkem prokypřily hlínu, vytrhaly trávu a dosypaly hlínu. Do připravené půdy zasely semínka hrášku, zasadily přísadu kedlábků a salátů. Těšíme se, jak se budeme o záhonek starat - vytrhávat trávu, zalévat a jak si na dobrůtkách pochutnáme.
PCh

                                                                   Nový kamarád králíček

S dětmi jsme přivítali nového kamaráda králíčka Popelku. Králíček bydlí ve svém domečku ve vedlejší školní zahradě. Za novým kamarádem budeme často chodit, budeme pozorovat, co dělá a co jí. Máme radost, že se nás vůbec nebojí.
PCh

Návštěva volnočasového centra Šipka

Byli jsme pozváni jako všechny MŠ v Kroměříži do volnočasového centra Šipka. Krásně se nás tam ujali. Děti si mohli zasportovat v tělocvičně, podívat se na pohádku o Krtečkovi a také si vykreslit a a navléct papírovou botu. Na závěr si děti mohly společně hrát v herně.
MV

                            Výtvarná soutěž

Maruška Zahradníčková namalovala obrázek do výtvarné soutěže na téma "Odkud voda pramení?". Soutěž vyhlásil státní podnik Povodí Moravy. Maruška použila ke své práci kombinovanou techniku. Obrázek se jí velice povedl, přejeme jí umístění v soutěži.
PCh

Velikonoční povídání v kostele

Před Velikonocemi jsme s dětmi navštívili kostel sv. Mořice, kde jsme si společně prožili dětskou křížovou cestu
MV

Velikonoční tvoření

Velikonoce se blíží  a tak jsme zahájili velikonoční tvoření.
MV

                                        Vítání Jara

S dětmi jsme se zúčastnili vítání jara, házení Moreny do řeky Moravy. Děti z naší školky a Základní školy Slovan měly připraven velice pěkný program s písničkami a tanečky.
PCh

             Návštěva Církevní základní školy v Kroměříži 

Přijali jsme pozvání ze základní školy a navštívili jsme první třídu. Děti nám zahrály divadelní hru O Paraplíčkovi. Měly možnost si vyzkoušet, jak se sedí ve školní lavici. Uměly odpovědět na spoustu otázek paní učitelky, která je velice chválila. Jako poděkování děti zazpívaly paní učitelce a prvňáčkům písníčku.
PCh

                                       JARO

Tento týden jsme s dětmi vítali jaro různými způsoby. Z krepového papíru jsme vyráběli pampelišky, z plastelíny modelovali kytičky.
PCh

Lepili jsme kytičky a včeličky podle hodu kostkou do barevných květináčků.

Děti malovaly kytičku podle živé primulky (Prvosenka jarní)

Zasadili jsme si ve třídě semínka javoru, které děti našly na školní zahradě.

Prohlédli jsme si kytičky z naší zahrady pod digitálním mikroskopem.

Lupy, které si děti v lednu přinesly z domu, jsme využili na pozorování stromů, keřů na školní zahradě. Původně si je donesly, aby jimi pozorovaly sněhové vločky, ale vloček jsme se nedočkali. Děti mohly zblízka vidět pupeny, které se začínají otevírat, malé lístečky, které začínají rašit na keřích a stromech. Také viděly spoustu zajímavostí a řešily otázku  - kde se vzala ta díra v pařezu? a další

Pozorovaly lišejníky na proutěném tunelu, ale také housenky, které nám ničí krušpánek, který jsme loni zasadili s rodiči.

Děkujeme rodičům, že dětem půjčili lupy, se kterými mohly objevovat na první pohled schovaný svět. Děti poznaly něco nového a zažily spoustu legrace.

Zdravý týden

Tento týden jsme se zabývali zdravím, nemocemi a úrazy

Inovativní vzdělávání
Zdravotníček

Z českého červeného kříže k nám přijela paní zdravotnice, která děti seznamovala se situacemi, ve kterých se mohou ocitnout. Např, jak zavolat rychlou záchranou službu, číslo 155, jak pomoci druhému člověku apod.
MV


Návštěva lékárny

Díky paní Zahradníčkové jsme s dětmi navštívili lékárnu na sídlišti Slovan. Děti si mohly zblízka prohlédnout, spoustu léků a vitamínů, které se v lékárně dají koupit. Prohlédly si také prostory, kam se lidé běžně nedostanou. Děkujeme
MV

Kreslili jsme sanitky a vyráběli jsme lékařský kufřík


Námětová hra na lékaře

I ve třídě si hrajeme na doktory, nemocnici a zdravotní sestřičky. MV

Navštívila nás paní doktorka Veronika z kroměřížské nemocnice 

Vyprávěla dětem o nemocech, jak jim předcházet a jak se léčí. Seznámila děti s tím, jak to vypadá v nemocnici, a kdo všechno se o pacienty stará. Měla pro děti spoustu zajímavých a důležitých rad.
Děkujeme
MV


                               Inovativní vzdělávání

V rámci Inovativního vzdělávání k nám přijali pozvání studenti z konzervatoře s panem profesorem Ondřejem Hubáčkem. Dětem zahráli krásné melodie na hudební nástroje klavír, violoncello, basa.
PCh

                                        Hudba
Týdenní téma jsme si s dětmi velmi užili. Děti mohly poslouchat, sledovat, vnímat hudbu všemi smysly ve všech činnostech během celého týdne.

Děti si v kostele poslechly hru na varhany.

Během procházky, jsme pozorovali hru na housle.

                              Pohádkové divadlo

Za námi do školky přijelo divadlo. Tři pohádky, které děti zhlédly byly velmi poučné a pěkné.
PCh

                  Masopustní průvod na školní zahradě

Na školní zahradě si děti zahrály poznávací hru. Na stromech byly zavěšeny různé postavy - masky z masopustního průvodu. Děti měly za úkol na svém pracovním listu s obrázky zaznamenat, které pohádkové postavy na zahradě jsou, které ne a domalovat ty, které chybí. Děti tuto hru zvládly s velkou radostí a nadšením. 
PCh

                                           Malíř

Ve třídě nás navštívil pan malíř, který učil děti malovat jednoduché obrázky. Dětem se malování líbilo a také se jim velmi dařilo. Od pana malíře dostaly velkou pochvalu.
PCh

                            0říšky pro sýkorky

Sýkorkám, které u nás žijí v budce na borovici, děti nalepily na destičku oříšky. Věříme, že si dobrůtku najdou a udělá jim radost.
PCh

                                         Karneval

Tak jako každý rok se děti těšily na karneval. Rodiče dětem připravili krásné masky, ve kterých si mohly zatancovat, zasoutěžit a prožít veselé a netradiční dopoledne. 
PCh.

                            Účast na výtvarné soutěži

Naše třída se zúčastnila výtvarné soutěže na téma Kvetoucí zahrada. Soutěž uspořádal Český zahrádkářský svaz. Obrázky namalovaly Barunka s Rozárkou. Přejeme děvčatům, hodně štěstí v soutěži. 
PCH

                                 Návštěva zámeckých hodin

V rámci Inovativního vzdělávání jsme s dětmi navštívili zámeckou věž s průvodcem. Prohlédli jsme si strojní  mechanismus hodin. Děti si prohlédly, jak takové hodiny fungují, pozorovaly spoustu na sebe navazujících koleček, které do sebe zapadají. Dozvěděly se, že všechny čtyři hodiny na věži, ovládá jeden strojní mechanismus. 
PCH

V muzeum v Kroměříži jsme navštívili výstavu na téma Strážci času, kde si děti mohly prohlédnout velmi staré dřevěné hodiny, kyvadlové a také krásně zdobené zámecké hodiny. Děti mohly obdivovat a prohlížet si staré Časové astronomické hodiny.

                                 Týdenní téma - Čas

Tento týden jsme měli s dětmi téma čas. Děti se seznámily v různých formách s pojmem čas. Poznávaly hodiny různých druhů a stáří. Pozorovaly, jak se sluníčko během celého dne posouvá v oknech třídy. Závodily na čas, který sledovaly na velkých stopkách v TV. Ve skupinových činnostech skládaly hodiny podle vzoru, přiřazovaly je k číslům. Přesýpací hodiny s pískem znázorňovaly na barevný papír.  
PCh

Udělali jsme si vodní hodiny, které jsme pozorovali, jak se přelévají a měřili jsme na stopkách v TV, jak dlouho jim bude trvat, než se přelijí. 

Během procházky jsme si prohlédli sluneční hodiny na Havlíčkové ulici.

Byli jsme se podívat na zámeckou věž na strojní mechanizmus velkých hodin. Navštívili jsme muzeum - výstavu na téma Strážci času. A ještě jiné aktivity.

Skupinové činnosti

Tentokrát jsme ve skupinových činnostech procvičovali - třídění zvířecích stop, řazení papírových vloček podle velikosti, dokreslování ptačích stop, obkreslování zdobených vloček.
MV

Návštěva prvňáčků

Přišli nás navštívit prvňáčci ze Základní školy Zámoraví. Ukázali nám, co se všechno naučili, zazpívali nám anglické písně s obrázky. Byli jsme moc rádi, že přišli mezi nás. Zatím to byla první návštěva ze základní školy.
MV

               Návštěva Košíkářského muzea v Morkovicích

S dětmi jsme v rámci Inovativního vzdělávání navštívili Košíkářské muzeum v Morkovicích. V muzeu se děti seznámily s výrobky vyrobené z proutí. Viděly nejen košíky různých velikostí, tvarů a využití, ale také kočárky, nábytek a kufry. Seznámily se i s nářadím, které se používá při výrobě. Nejvíce se jim líbil Betlém v životní velikosti, který získal na světové soutěži 2. nejvyšší ocenění. Děti mohly hádat, jaké výrobky se na co používaly. Nejstarší exponáty byly z 18. století. Viděly také předměty, které se využívají i dnes.
PCh

                            Zimní výzdoba venkovní učebny

Ve třídě děti barvily dřívka a vyráběly sněhové vločky, kterými jsme si ozdobili venkovní učebnu.
PCh

                                                     Návštěva Jesliček u sv. Mořice

S dětmi jme navštívili kostel sv. Mořice, kde jsme si prohlédli Jesličky a zazpívali si koledy.
PCh

                                             Tři králové

Celý týden jsme si povídali o Třech králích. Děti si zahrály divadlo.
PCh

Vyrobily si sladké korunky. Připravily si ovoce, které si nakrájely a oloupaly, namazaly toustový chléb, ozdobily ho ovocem, z jablíček vykrajovaly hvězdičky a zvonečky. 

Na sladkých korunkách si pochutnaly.

Z dřevěných destiček skládaly velké koruny a hvězdy.

Vánoční besídka v nemocnici

Jako každoročně potěšily děti svým vánočním vystoupení pacienty v nemocnici Milosrdných sester na Malém valu.
MV

Vánoční tradice v Rymicích

Jsme moc rádi, že naše třída je zapojená do projektu Inovativního vzdělávání. Tentokrát jsme mohli navštívit Rymice, ve kterých se nachází krásné domečky s doškovými střechy. Dva domečky jsme si prohlédli a také jsme mohli zažít krásné vánoční tradice našich předků.  
MV

Vánoční pohádka

V Domě kultury jsme shlédli Vánoční pohádku. Dokonce dvě naše děvčátka se mohly připojit do pohádky. Stály na velkém jevišti a zahráli si se skutečnými herci.
MV

Rozsvěcování vánočního stromu na hl. budově

Rozsvěcování vánočního stromu na zahradě hlavní budovy bylo opravdu slavnostní. Zpívali jsme, tancovali, také jsme si mohli dát punč, teplý čaj, nebo výborný perník. Stromeček svítí krásně.
MV

Rozsvěcování našeho stromečku

Minulý rok jsme spolu s rodiči zasadili malý vánoční stromek. spolu s dětmi postupně pozorujeme, jak roste.
 I tento rok jsme vyrobili malé ozdoby a spolu s dětmi stromeček ozdobili, rozsvítili a krásně jsme mu zazpívali.
MV

Mikulášská besídka

I tento rok nás navštívil svatý Mikuláš s andílky a čertem. Děti byly připraveni - zazpívaly vzácné návštěvě krásnou písničku. Všechny děti Mikuláš pochválil a a podaroval je krásným balíčkem.
MV

                                       Sněhová nadílka

Měli jsme s dětmi velkou radost, že napadl sníh. Na školní zahradě si ho děti velmi užily. Jezdily na bobech, nabíraly sníh lopatami, koulovaly se. Škoda, že nám tak rychle taje, budeme se zase těšit na další.
PCh

                                         Airtrack

Využili jsme pozvání na airtrack na Pedagogickou školu, kde si děti mohly zacvičit. V průběhu zdolávání různých překážek, jim pomáhaly studentky, budoucí paní učitelky.
PCh

                                                            Cvičení v ZŠ Zámoraví 

Paní učitelky ze Základní školy Zámoraví, nás pozvaly, aby jsme si spolu s dětmi přišly zacvičit. Dětem se to velmi líbilo, měli možnost si zacvičit se svými staršími kamarády.
PCh

                                    Srážkoměr

Na školní zahradu jsme s dětmi umístili dva srážkoměry. Budeme pozorovat, kolik nám za určité období do nich naprší vody. Jeden jsme umístili na trávu na volné prostranství, druhý pod strom. Budeme srovnávat a zapisovat kolik, kde do kterého napršelo.
PCh.

Vánoční stromeček v Domě kultury

Děkujeme všem, kteří nás podpořili v hlasování o vánoční stromeček. 
Ozdoby jsme si nejdříve vyrobili. Potom jsme se vypravili  do Domu kultury stromeček ozdobit. Na závěr jsme se mohli podívat na pohádky pana Pohádky.
MV

Flétničky

Děti, které každé pondělí pilně trénují v kroužku fléten nám přišly zahrát, co se zatím naučily. Jde jim to opravdu moc dobře, pan učitel děti i jejich rodiče vždy moc chválí.
MV

Skupinové činnosti

Při našich vzdělávacích činnostech často pracujeme ve skupinách, tentokrát s podzimní tematikou.
MV

Hledali jsme barevné půlené ježky

Označili jsme slovo JEŽEK, které jsme hledali mezi jinými slovy

Skládali jsme přírodniny podle daného vzoru

Interaktivní rámeček jsme využili ke kreslení bodlin milému ježkovi

Projektový týdenBarev podzim

Tento týden jsme prožili krásné téma PODZIM. Malovali jsme stromy, vyráběli košíčky na přírodniny a vypravili jsme se na podzimní prožívání do krásného zámeckého parku.

PCh

                      Zámecký park ve Věžkách

V rámci inovativního vzdělávání jsme navštívili zámecký park ve Věžkách, kde jsme s děti formou prožitkového učení strávily celé dopoledne. Písničkou jsme se přivítali se stromy. Rulička, kterou si měli děti přinést z domu, jim posloužila jako dalekohled, kterým pozorovaly lístečky na stromě a přírodu kolem sebe. Vnímaly přírodu všemi smysly.
PCh

Děti sbíraly lístečky a skládaly z nich obrázky.

Ve svém vlastním stínu napodobovaly větve velkého starého stromu.

Starý strom namalovaly tužkou na papír.

Hrály si s listím.

Poslechly si starý příběh, jak se paní hraběnka koupala v jezírku u Lva. Každý si do jezírka hodil kaštánek, poslouchal jeho žbluňknutí a pozoroval kola, která se tvořila na hladině.

Děti posvačily dobrůtky, které jim nachystaly maminky.

Návštěva hřbitova

Připomněli jsme si svátek zemřelých a navštívili jsme hřbitov. Moc se nám líbilo, kolik krásných květin a věnců jsme tam viděli.
MV

Ukázka dravých ptáků

Byli jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit ukázky dravých ptáků. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a mohli jsem si také některé dravce pohladit.
MV 

Beseda v knihovně

Navštívili jsme Knihovnu Kroměřížska, kde pro nás připravili program na téma Barevný podzim.
Po společné besedě jsme si mohli vybrat knížku nebo časopis  a společně si je prohlédnout.
MV

                              Experimentárium

S dětmi jsme v rámci inovativního vzdělávání navštívili Střední průmyslovou školu v Otrokovicích, kde nás učitelé provedli velice zajímavým Experimentáriem. Děti se seznámily s různými fyzikálními pokusy, které si mohly také vyzkoušet. Prohlédly si velkou dráhu s vláčky, stavěly most z lega a další zajímavé experimenty.  Ve třídě jsme si pak s dětmi udělali formativní hodnocení této netradiční akce.
PCh

                               Výtvarná soutěž 

Maruška Rozsypálková z naší třídy ze zúčastnila výtvarné soutěže Reflexáci. Namalovala obrázek s názvem "Zářící lampión". Obrázek se jí velice povedl a přejeme jí, aby byla v soutěži úspěšná.
PCh.


Odpolední akce s rodiči na školní zahradě

Jsme moc rádi, že jsme mohli s rodiči ze třídy Berušek a Cvrčků strávit čas na naší školní zahradě, na téma Kukuřice. Nejdříve jsme si zasoutěžili. Tatínkové loupali kukuřici, maminky je nasypaly do malé petky. Děti petky podle označení umístily do správného barevného kroužku. Blahopřejeme vítězům z obou tříd, kteří to stihli jako první.
¨Děti si také mohly kukuřicí a jinými přírodninami ozdobit plastelínové dortíčky. Na závěr jsme si společně poseděli, popovídali u popkornu, koláčků a jablíček. Těšíme se na příští setkání s rodiči i se svatým Mikulášem.
MV.

                                   Jízda na ponících

Děkujeme rodině Aničky Zahradníkové z naší třídy, že nám umožnila projížďku na krásných ponících.
PCH.

                                       Dráček

Začali jsme chodit na cvičení do tělocvičny Slavia, kde děti vede pan trenér Jiří Král. Úvodní hodina začala jízdou na motokárách, různých vozítkách a také skákáním na velké trampolíně.
PCH.

                                   Plody rostoucí na poli

Tento týden jsme si povídali o plodinách rostoucích na poli. Děti se dozvěděly, co se na poli pěstuje, na některé z nich se podívaly z blízka pod mikroskopem. Zjistily, že umí malovat bramboru oběma rukama zároveň, vyrobily si slunečnici a pracovaly s montessori pomůckami.
PCH.

                       Sklizení plodin ve vyvýšeném záhonu

Plodiny, které jsme zasadili s dětmi do vyvýšeného záhonu jsme mohli konečně sklidit. Podařilo se nám vypěstovat mrkve, brambory, červenou řepu a cibuli. Tyto plodiny děti sklidily a vyvýšený záhon připravily na zimu. Vytrhaly trávu a malým rýčem hlínu poryly. Teď bude hlína odpočívat do jara.
PCH.

                                  Pečení zeleniny

Zeleninu, kterou děti vypěstovaly, nakrájely na kostičky, zamíchaly s kapkou řepkového oleje a slunečnicovými semínky, daly na plech a pekly. Dobrůtku všichni ochutnaly.
PCH.

Na vycházce jsme si prohlédli pole, na kterém bylo sklizeno obilí. Strniště čekalo na traktor, který ho pooře. 

                                     Nespící aktivity

Krásné odpolední počasí jsme využili během nespících aktivit. Pod mikroskopem děti pozorovaly přírodniny, které našly na školní zahradě. Poté, co si je prohlédly si je namalovaly pastelkami na papír.
PCH.

Ovoce a zelenina

Tento týden jsme se zabývaly ovocem a zeleninou. Především jsme se zaměřili na jablíčka.

Moštování na školní zahradě


Dozvěděli jsme se, že  z jablíček můžeme i lisovat šťávu - moštovat. Přesvědčili jsme se o tom na školní zahradě, kde nám pan školník ukázal, jak se moštuje. Jsme rádi, že jsme mu mohli pomoci. Mošť nám opravdu moc chutnal.
MV

Pečení jablkového závinu

Tento týden měly děti za úkol přinést surovinu na pečení podle toho, jak si ji vylosovaly. Díky tomu, že děti splnily úkol, jsme si mohli upéct jablkový závin. Každé dítě si pečení vyzkoušelo a společně jsem si na dobrůtce pochutnali.
MV

Návštěva sadu ovoce

Vypravili jsme se prozkoumat, kde se bere ovoce. Prohlédli jsme si jabloně a jiné ovocné stromy na farní zahradě u svatého Mořice. Prozkoumali jsme kůru stromu, prohlédli si lístečky, zjistili jsme, že voněli po jablíčkách. Natrhali jsme si sebou par jablíček.
MV

Digitální pomůcka v MŠ
Nahrávací klipy

Seznámili jsme se, jak fungují nahrávací klipy. Děti si sami pustí zadaný úkol, který plní na pracovním listě. Pracovní list si dnes připravili sami. Lepily barevná jablíčka. Po skončení si úkol sami kontrolovali.
MV

Venkov učebna

Využili jsme slunečného počasí. Ve velké venkovní učebně jsme s dětmi proměnili tužky z ořechového dřeva  na barevné pastelky. Ty nám pak pěkně ozdobily naši venkovní učebnu. Děti si rády namalovaly každý svoji pastelku veselými barvičkami.
PCH

Odpolední svačina na školní zahradě

Krásné odpolední počasí nás přimělo, dát si svačinu na naší školní zahradě. Děti si jídlo venku velmi užily a moc jim chutnalo.
PCH

Výlet do kravína do Počenic

Byli jsme moc rádi, že jsme mohli v rámci týdne povídání o domácích zvířatech, zvláště o kravičkách, navštívit Velkokapacitní kravín v Počenicích. Věnoval se nám pan Zlámal a pan zootechnik, kteří nám vyprávěli o životě zvířat. Mohli jsme si prohlédnout a pohladit telátka, prohlédnou prostory, kde se kravičky dojí a jak se skladuje mléko. Výlet se nám moc líbil a už se těšíme na další.
MV

Cestou jsme si prohlédli husy a dokonce i pštrosa.

Ve školce jsme si  vyrobili kravičku z papíru.

Ve skupinových činnostech jsme si procvičili, co o domácích zvířatech víme, jak se kreslí hlava kravičky nebo opsali slovo KRÁVA.

Dopravní hřiště

Pod vedením lektorů na dopravní výchovu si mohly děti vyzkoušet správnou jízdu na kole nebo koloběžce. Procvičit dopravní značky, semafory, jízdu vpravo, kruhový objezd  a další dopravní znalosti. 
MV

Návštěva otce Josefa

Na začátek školního roku nás přišel pozdravit otec Josef, se kterým jsme si zazpívali písničku a popovídali si. Přinesl nám krásné obrázky na společnou hru.
MV

Přivítání pohádkou

Začátek školního roku jsme zahájili pohádkou O tom, jak Honzík s Alenkou šli do lesa na borůvky.