Co jsme prožili

                                    Srážkoměr

Na školní zahradu jsme s dětmi umístili dva srážkoměry. Budeme pozorovat, kolik nám za určité období do nich naprší vody. Jeden jsme umístili na trávu na volné prostranství, druhý pod strom. Budeme srovnávat a zapisovat kolik, kde do kterého napršelo.
PCh.

Vánoční stromeček v Domě kultury

Děkujeme všem, kteří nás podpořili v hlasování o vánoční stromeček. 
Ozdoby jsme si nejdříve vyrobili. Potom jsme se vypravili  do Domu kultury stromeček ozdobit. Na závěr jsme se mohli podívat na pohádky pana Pohádky.
MV

Flétničky

Děti, které každé pondělí pilně trénují v kroužku fléten nám přišly zahrát, co se zatím naučily. Jde jim to opravdu moc dobře, pan učitel děti i jejich rodiče vždy moc chválí.
MV

Skupinové činnosti

Při našich vzdělávacích činnostech často pracujeme ve skupinách, tentokrát s podzimní tematikou.
MV

Hledali jsme barevné půlené ježky

Označili jsme slovo JEŽEK, které jsme hledali mezi jinými slovy

Skládali jsme přírodniny podle daného vzoru

Interaktivní rámeček jsme využili ke kreslení bodlin milému ježkovi

Projektový týdenBarev podzim

Tento týden jsme prožili krásné téma PODZIM. Malovali jsme stromy, vyráběli košíčky na přírodniny a vypravili jsme se na podzimní prožívání do krásného zámeckého parku.

PCh

                      Zámecký park ve Věžkách

V rámci inovativního vzdělávání jsme navštívili zámecký park ve Věžkách, kde jsme s děti formou prožitkového učení strávily celé dopoledne. Písničkou jsme se přivítali se stromy. Rulička, kterou si měli děti přinést z domu, jim posloužila jako dalekohled, kterým pozorovaly lístečky na stromě a přírodu kolem sebe. Vnímaly přírodu všemi smysly.
PCh

Děti sbíraly lístečky a skládaly z nich obrázky.

Ve svém vlastním stínu napodobovaly větve velkého starého stromu.

Starý strom namalovaly tužkou na papír.

Hrály si s listím.

Poslechly si starý příběh, jak se paní hraběnka koupala v jezírku u Lva. Každý si do jezírka hodil kaštánek, poslouchal jeho žbluňknutí a pozoroval kola, která se tvořila na hladině.

Děti posvačily dobrůtky, které jim nachystaly maminky.

Návštěva hřbitova

Připomněli jsme si svátek zemřelých a navštívili jsme hřbitov. Moc se nám líbilo, kolik krásných květin a věnců jsme tam viděli.
MV

Ukázka dravých ptáků

Byli jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit ukázky dravých ptáků. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a mohli jsem si také některé dravce pohladit.
MV 

Beseda v knihovně

Navštívili jsme Knihovnu Kroměřížska, kde pro nás připravili program na téma Barevný podzim.
Po společné besedě jsme si mohli vybrat knížku nebo časopis  a společně si je prohlédnout.
MV

                              Experimentárium

S dětmi jsme v rámci inovativního vzdělávání navštívili Střední průmyslovou školu v Otrokovicích, kde nás učitelé provedli velice zajímavým Experimentáriem. Děti se seznámily s různými fyzikálními pokusy, které si mohly také vyzkoušet. Prohlédly si velkou dráhu s vláčky, stavěly most z lega a další zajímavé experimenty.  Ve třídě jsme si pak s dětmi udělali formativní hodnocení této netradiční akce.
PCh

                               Výtvarná soutěž 

Maruška Rozsypálková z naší třídy ze zúčastnila výtvarné soutěže Reflexáci. Namalovala obrázek s názvem "Zářící lampión". Obrázek se jí velice povedl a přejeme jí, aby byla v soutěži úspěšná.
PCh.


Odpolední akce s rodiči na školní zahradě

Jsme moc rádi, že jsme mohli s rodiči ze třídy Berušek a Cvrčků strávit čas na naší školní zahradě, na téma Kukuřice. Nejdříve jsme si zasoutěžili. Tatínkové loupali kukuřici, maminky je nasypaly do malé petky. Děti petky podle označení umístily do správného barevného kroužku. Blahopřejeme vítězům z obou tříd, kteří to stihli jako první.
¨Děti si také mohly kukuřicí a jinými přírodninami ozdobit plastelínové dortíčky. Na závěr jsme si společně poseděli, popovídali u popkornu, koláčků a jablíček. Těšíme se na příští setkání s rodiči i se svatým Mikulášem.
MV.

                                   Jízda na ponících

Děkujeme rodině Aničky Zahradníkové z naší třídy, že nám umožnila projížďku na krásných ponících.
PCH.

                                       Dráček

Začali jsme chodit na cvičení do tělocvičny Slavia, kde děti vede pan trenér Jiří Král. Úvodní hodina začala jízdou na motokárách, různých vozítkách a také skákáním na velké trampolíně.
PCH.

                                   Plody rostoucí na poli

Tento týden jsme si povídali o plodinách rostoucích na poli. Děti se dozvěděly, co se na poli pěstuje, na některé z nich se podívaly z blízka pod mikroskopem. Zjistily, že umí malovat bramboru oběma rukama zároveň, vyrobily si slunečnici a pracovaly s montessori pomůckami.
PCH.

                       Sklizení plodin ve vyvýšeném záhonu

Plodiny, které jsme zasadili s dětmi do vyvýšeného záhonu jsme mohli konečně sklidit. Podařilo se nám vypěstovat mrkve, brambory, červenou řepu a cibuli. Tyto plodiny děti sklidily a vyvýšený záhon připravily na zimu. Vytrhaly trávu a malým rýčem hlínu poryly. Teď bude hlína odpočívat do jara.
PCH.

                                  Pečení zeleniny

Zeleninu, kterou děti vypěstovaly, nakrájely na kostičky, zamíchaly s kapkou řepkového oleje a slunečnicovými semínky, daly na plech a pekly. Dobrůtku všichni ochutnaly.
PCH.

Na vycházce jsme si prohlédli pole, na kterém bylo sklizeno obilí. Strniště čekalo na traktor, který ho pooře. 

                                     Nespící aktivity

Krásné odpolední počasí jsme využili během nespících aktivit. Pod mikroskopem děti pozorovaly přírodniny, které našly na školní zahradě. Poté, co si je prohlédly si je namalovaly pastelkami na papír.
PCH.

Ovoce a zelenina

Tento týden jsme se zabývaly ovocem a zeleninou. Především jsme se zaměřili na jablíčka.

Moštování na školní zahradě


Dozvěděli jsme se, že  z jablíček můžeme i lisovat šťávu - moštovat. Přesvědčili jsme se o tom na školní zahradě, kde nám pan školník ukázal, jak se moštuje. Jsme rádi, že jsme mu mohli pomoci. Mošť nám opravdu moc chutnal.
MV

Pečení jablkového závinu

Tento týden měly děti za úkol přinést surovinu na pečení podle toho, jak si ji vylosovaly. Díky tomu, že děti splnily úkol, jsme si mohli upéct jablkový závin. Každé dítě si pečení vyzkoušelo a společně jsem si na dobrůtce pochutnali.
MV

Návštěva sadu ovoce

Vypravili jsme se prozkoumat, kde se bere ovoce. Prohlédli jsme si jabloně a jiné ovocné stromy na farní zahradě u svatého Mořice. Prozkoumali jsme kůru stromu, prohlédli si lístečky, zjistili jsme, že voněli po jablíčkách. Natrhali jsme si sebou par jablíček.
MV

Digitální pomůcka v MŠ
Nahrávací klipy

Seznámili jsme se, jak fungují nahrávací klipy. Děti si sami pustí zadaný úkol, který plní na pracovním listě. Pracovní list si dnes připravili sami. Lepily barevná jablíčka. Po skončení si úkol sami kontrolovali.
MV

Venkov učebna

Využili jsme slunečného počasí. Ve velké venkovní učebně jsme s dětmi proměnili tužky z ořechového dřeva  na barevné pastelky. Ty nám pak pěkně ozdobily naši venkovní učebnu. Děti si rády namalovaly každý svoji pastelku veselými barvičkami.
PCH

Odpolední svačina na školní zahradě

Krásné odpolední počasí nás přimělo, dát si svačinu na naší školní zahradě. Děti si jídlo venku velmi užily a moc jim chutnalo.
PCH

Výlet do kravína do Počenic

Byli jsme moc rádi, že jsme mohli v rámci týdne povídání o domácích zvířatech, zvláště o kravičkách, navštívit Velkokapacitní kravín v Počenicích. Věnoval se nám pan Zlámal a pan zootechnik, kteří nám vyprávěli o životě zvířat. Mohli jsme si prohlédnout a pohladit telátka, prohlédnou prostory, kde se kravičky dojí a jak se skladuje mléko. Výlet se nám moc líbil a už se těšíme na další.
MV

Cestou jsme si prohlédli husy a dokonce i pštrosa.

Ve školce jsme si  vyrobili kravičku z papíru.

Ve skupinových činnostech jsme si procvičili, co o domácích zvířatech víme, jak se kreslí hlava kravičky nebo opsali slovo KRÁVA.

Dopravní hřiště

Pod vedením lektorů na dopravní výchovu si mohly děti vyzkoušet správnou jízdu na kole nebo koloběžce. Procvičit dopravní značky, semafory, jízdu vpravo, kruhový objezd  a další dopravní znalosti. 
MV

Návštěva otce Josefa

Na začátek školního roku nás přišel pozdravit otec Josef, se kterým jsme si zazpívali písničku a popovídali si. Přinesl nám krásné obrázky na společnou hru.
MV

Přivítání pohádkou

Začátek školního roku jsme zahájili pohádkou O tom, jak Honzík s Alenkou šli do lesa na borůvky.