Co jsme prožili

Téma týdne ROK, roční období, měsíce v roce

Povídali jsme si o ročních obdobích, měsících v roce, jak plyne celý rok a co je pro něj charakteristické.
Malovali jsme 4 roční období.
MV

Pracovali jsme na skupinových činnostech. Spojovali jsme půlené obrázky charakteristické pro dané roční období. Třídili jsme měsíce v roce k jednotlivých ročním obdobím, podle barev.

Přiřazovali jsme kolíčky k písmenům podle vzoru názvů ročních období. Procvičovali jsme velké kruhy na interaktivní tabuli s motivací velké sněhové vločky.

 Vyhledávali jsme písmeno R jako slovo Rok v různých slovech a zaznamenali jej.

Turnaj mateřských škol ve fotbale

V pátek se 7 dětí zúčastnilo fotbalového turnaje. Před zápasem jsme chodili trénovat na hřiště. PCH

Naši fotbalisté měli za spoluhráče děti ze všech mateřských škol v Kroměříži. Děti hrály na fotbalovém hřišti  SK Hanácká Slavia během krásného slunečního počasí.

Děti si zahrály ve velmi přátelské atmosféře, kde se nehrálo na vítěze a poražené. Všechny děti dostaly stejné odměny. Z medaile a diplomu měly obzvláště velkou radost. Myšlenka celé akce byla, aby si děti mezi sebou zahrály fotbal na velkém fotbalovém hřišti.

Děkujeme SK Hanácká Slávia za organizaci tohoto turnaje.

Sušení ovoce 

Děti si do sušičky ovoce naskládaly jablíčka, hrušky, banány a švestky.
PCH

Děti pozorovaly,  jak se postupně ovoce suší, zkoumaly, proč je sušička teplá a proč musí být ovoce položeno na mřížkách. Usušená jablíčka, hrušky ... dětem velmi chutnaly a měly velkou radost, že se podílely na jejich přípravě.

Týdenní téma ovoce a zelenina

Děti dostaly úkol přinést z domu 1 ks ovoce nebo zeleniny. Všichni děti, některé s pomocí rodičů si na úkol vzpomněly. 
PCH.


Ovoce a zeleninu se děti učily poznávat a přiřazovat. 

Také si je nakreslit na velký formát papíru.

Jablíčka, hrušky, citrony, hrozny, mrkvičku a jiné si vyrobily z plastelíny a papíru.

Protože rodiče daly dětem do školky mnoho ovoce a zeleniny, mohly děti zažít velkou ochutnávku různých druhů ovoce a zeleniny. Poznávaly různé chutě a vůně. Zkoušely kombinace chutí.

Ochutnaly také různé druhy sušeného, kompotovaného i vařeného ovoce. Povidla jim obzvláště chutnaly.

Ovoce, které nám zbylo si v dalším týdnu společně nasušíme v sušičce na ovoce.

Dopravní hřiště

Děti navštívily dopravní hřiště vedle naší školky. Instruktoři z červeného kříže dětem zopakovaly jak se správně chová na dopravní komunikaci, jak má být správně nasazená helma.
PCH.

Poznávaly značky a světla semaforu.

Po prázdninách opět ve školce, máme nové kamarády

Návštěva otce Josefa

Na začátku školního roku nás přišel navštívit otec Josef Lambor, který je děkanem farnosti svatého Mořice. Navštěvuje nás v mateřské škole pravidelně. Na památku nám přinesl krásný zvoneček ze zvonařské dílny.
MV

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023