Co jsme prožili

Dechová cvičení s brčkem

Děti si během hry procvičily správný nádech a výdech pomocí slámky.

Vystoupení ke Dni matek na Velkém náměstí

Zdravý  úsměv

Naše třída se účastnila 4 lekcí preventivního programu ústní hygieny pořádaného Střední zdravotnickou školou. Děti se dověděly mnoho důležitých informací o zdravých zoubcích a trénovaly správném čištění zubů.
MV

Vyvýšený záhon

Semínka, která jsme zaseli v měsíci březnu do vyvýšených záhonů, nám krásně vyrostla. Děti se o ně velmi dobře starají - vytrhávají plevel, zalévají a také je poznávají. Už mohly ochutnat první sklizeň - špenát. Syrový špenát jim velmi chutnal, byly překvapeny jakou má chuť. Také jsme "odzimovali" žížaly ve vermikompostéru. Můžeme je každý krmit a pozorovat.PCH

Výherce výtvarné soutěže

V letošním roce se zúčastnily děti výtvarné soutěže. Johanka, malovala sv. Zdislavu do 8. ročníku  soutěže        "V srdci paní Zdislavy". Umístila se na krásném třetím místě. Diplom a odměny nám přinesla ukázat.
"Johanko, děkujeme a moc gratulujeme k umístění".
PCH

Sportovní olympiáda Duhové bubliny

Pět nejlepších sportovců z naší třídy se vypravilo na sportovní olympiádu Duhové bubliny, která se každoročně koná na ZŠ Zachar na hřišti. ˇÚčastnily se všechny MŠ v Kroměříži. Závodilo se ve 3 disciplínách - hod tenisákem, štafetový běh a pětiskok. I když se nám letos nepodařilo vyhrát, moc se děti snažily a zaslouží si uznání.
MV

Vystoupení v Nemocnici milosrdných sester

Měli jsme velkou radost, že můžeme potěšit nemocné babičky a dědečky v nemocnici. Zazpívali jsme jim  a zatancovali. Byli překvapeni kolik toho umíme a jak jsme šikovní.
MV

Výroba přáníček pro nemocné babičky a dědečky

Před vystoupením v nemocnici jsme vyrobili přáníčka nejen pro babičky a dědečky, kteří se nás přijdou podívat, ale také pro ty, kteří nemohou z postele a musí jen ležet.
MV

Divadelní představení v Domě kultury

V Domě kultury jsme mohli s dětmi shlédnout velmi zajímavé představení dětí ze ZUŠ z Uherského hradiště  s názvem Kouzelná zahrada. Poprvé jsme s dětmi mohli také pozorovat dirigenta v orchestřišti.
MV

Den země

Na školní zahradě jsme s celou velkou mateřskou školou mohli prožít oslavu svátku Dne země. Děti si společně zazpívaly a zatancovaly. Dozvěděly se, proč je důležité starat se o přírodu, jak je pro nás důležitá. Na stanovištích plnily různé úkoly. Vyhodnotili jsme nejhezčí obrázek přírody a nejrychlejší třídu ve sběru odpadků.
MV

Zahradní akce s rodiči

Jsme moc rádi, že jsme mohli prožít s rodiči krásnou akci na školní zahradě s názvem OTVÍRÁNÍ ZAHRADY. Společně s rodiči jsme zasázeli krásné muškáty, keře, pověsili budku pro sýkorky, ozdoby zahradní domeček. Děti si také mohly nazdobit perníkový klíč a pochutnat si na něm.MV

Přehlídka mateřských škol ŠIKULKOVÉ

26.4. jsme s dětmi vystoupili na přehlídce mateřských škol s názvem Šikulkové. Naše vystoupení se jmenovalo Barevný rok, moc se těšíme až toto představení předvedeme maminkám a tatínkům ke Dni matek.
MV

Důležité přípravy

Naše vystoupení

Generálka na Střední pedagogické škole

Abychom mohli společně s dětmi vystoupit na  druhém ročníku mateřských škol Šikulkové nejdříve jsem si vše společně vyzkoušeli. Děti si brzy zvykly na jiný prostor, než ve kterém trénují ve řídě.
MV

Pečení na školní akci

Spolu s dětmi jsme pekli perníkové klíče, abychom se připravili na zahradní akci s rodiči Otevírání zahrady.
MV

Sportovní dopoledne v ZŠ Oskol

Děkujeme za pozvání ZŠ Oskol na sportovní dopoledne na školním hřišti. Děti byly rozděleny do skupin a plnily 10 stanovišť. Dětem se různorodé sportováním na tak velkém hřišti moc líbilo. Za velké sportovní nasazení si mohly vybrat odměnu. Na závěr si děti s paní učitelkou ze třetí třídy  prohlédly školu např. jídelnu, tělocvičny, ale také navštívili první třídu, kde se mohly pozdravit se svými kamarády ze školky.
MV

Dopravní hřiště

S předškoláky jsme se zúčastnili akce dopravní hřiště s  odbornými lektory. Děti byly seznámeni s bezpečností při jízdě na kole, dopravními značkami a různými situacemi při dopravním provozu.
MV

Zdravotníček

Děti si prožily krásnou a poučnou přednášku s ukázkami první pomoci

Velikonoční tvoření

Velikonoční obilí

Zasadili jsme obilí, pozorovali, jak roste a nakonec jsme si jej odnesli domů.

Vyzkoušeli jsme si jednoduché pletení pomlázky

Ukázka pletení pomlázky

Naši mateřskou školu navštívil pan Konůpka, který dětem ukázal pletení pomlázky. Děti měly za úkol přinést si stužku z domova. Velikonoční pomlázky si jimi krásně ozdobily.
MV

Návštěva kostela

Spolu s dětmi jsme navštívili kostel svatého Mořice a prožili jsme křížovou cestu.
MV

Velikonoční divadlo

Navštívili jsme Dům kultury, kde jsme shlédli Velikonoční pohádku.
MV

Březen měsíc knihy

Děti si přinesly do školky svou oblíbenou knížku. Představily ji dětem, vyrobily si do ní záložku - myš.
Před spaním jsem si z nich četly pohádky.
MV

Pohádky nám také přišly přečíst babičky, vyprávěly nám o svém dětství a čtení pohádek. Dětem upekly sladkou dobrotu, na které si děti společně pochutnaly.

Jaro ve třídě i na školní zahradě

Venku začíná více svítit sluníčko, tma přichází každý den později, čím dál víc kytiček můžeme na zahrádkách pozorovat. Víme, že přichází jaro. Ve třídě si povídáme o jaru, učíme se známé i méně známé kytičky a spoustu dalších činností. Také jsme si ve třídě zaseli řeřichu, její klíčení jsme pozorovali  nejen očima, ale také digitálním mikroskopem. Velmi zajímavé bylo také prohlédnout si z blízka známé kytičky ze zahrady.
PCH

Na naší školní zahradě jsme prokypřili hlínu ve vyvýšeném záhonu, vybrali suché listy a trávu, dosypali hlínu a zaseli semínka. Děti se podívaly jak semínka vypadají a společně zasely mrkev, hrášek, ředkvičky, červenou řepu, špenát, žlutou a červenou cibule. Dobře je potom všechny zalily. Těšíme se, jak se děti budou starat o své rostlinky, jak je budou pozorovat a postupně ochutnávat. Také jsme s dětmi začali shrabovat listí, které ještě zůstalo na zahradě.

Návštěva Církevní základní školy

Tak jako každý rok jsme s dětmi navštívili Církevní základní školu. Krásně nás přivítali večerníčkovou písničkou. Ve třídách jsme si mohli vyzkoušet být velkými školáky. Paní učitelky měly připravený zajímavý program, který se dětem moc líbil. Moc se nám tam líbilo a těšíme se na září.
MV.

Návštěva ZŠ Zámoraví

Navštívili jsme ZŠ Zámoraví, kde jsem mohli shlédnout pohádku O červené karkulce, vyzkoušet si, jak se sedí v lavici, dostávali jsme úkoly od paní učitelky a nakonec jsme si zacvičili v tělocvičně.
Děkujeme za pozvání.
MV

Karneval

Ve třídě jsme si s dětmi prožili veselý karneval. Děti si s z domu přinesly karnevalové kostýmy, ve kterých si zatancovaly na veselé písničky, ve skupinkách se vyfotily.
PCH

V nápaditých kostýmech si děti také zazávodily.

Karnevalové tvoření

Divadlo v Domě kultury

Navštívili jsme Dům kultury, kde jsme zhlédli pohádku "Dášenka, čili život štěněte". Dětem se představení moc líbilo. Těšíme se, až zase navštívíme divadlo s nějakým představením.
MV

Výtvarná soutěž

Deniska, Eliška a Simonka se zúčastnily 30. ročníku výtvarné soutěže na téma "Krása a zdraví ze zahrady". Malovaly obrázky zahrad - ovocné, zeleninové a relaxační.  Výkresy se jim velice povedly a moc jim přejeme, aby se v soutěži umístily.
PCH

Další výtvarné soutěže se zúčastnila Johanka. Malovala obrázek do 8. ročníku výtvarné soutěže "V srdci paní Zdislavy". Tak jako děvčatům se jí kresba velice povedla a věříme, že se v soutěži umístí.

Zasněžená Podzámecká zahrada

S dětmi jsme si povídali o zimních sportech a měli jsme štěstí, začal nám padat sníh, sice dlouho nevydržel, ale my jsme toho využili a navštívili jsme čerstvě zasněženou podzámeckou zahradu. Děti měly radost ze sněhu, koulovaly se a stavěly sněhuláky.
PCH

V podzámecké zahradě jsme na nepošlapaných cestičkách hledali stopy zvířátek, měli jsme štěstí jen na stopy veverky, ale udělaly nám velkou radost.

Byli jsme se podívat na zimním stadionu na bruslaře a ve třídě jsme si zahráli hokej. 

Metodické hodiny na Střední pedagogické škole

Byli jsme moc rádi, že jsme mohli využít nabídku SPgŠ a účastnit se metodických hodiny. Děti byly rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina pracovala s digitálními technologiemi, druhá skupina si mohla vyzkoušet pokusy a experimentovat.
MV

Děti si mohly vyzkoušet práci s 3D perem

Pomocí plastelíny a tabletu animovaly krátkou pohádkuMohly sledovat práci 3D tiskárny

Kreslily na tabletu

Skládali stavby z lega, které se dokázaly hýbat

Programovali s Beebotem


Druhá skupina si mohla vyzkoušet různé druhy pokusů. Jak reagují spolu různé látky a vznikne sopka, jak zmačkaný papír zůstane ve vodě suchý a další.

Děti si mohly ze dřeva vyřezat zvířátko a  prozkoumat žížaly a další živočichy v hlíně.


Nespící aktivity

Nespící aktivity zaměřujeme na rozvíjení nejrůznějších oblastí vzdělávání a přípravy do školy. Na fotografiích nabízíme malou ukázku z nich.
PCH

Krmítko pro ptáčky

Na školní zahradě jsme instalovali krmítko pro ptáčky. Pravidelně do krmítka sypeme semínka ze slunečnice. Ptáčky v krmítku rádi pozorujeme.
MV

Zima v Podzámecké zahradě

Nadechnout se zimního vzduchu a prozkoumat zimní přírodu jsme se vypravili s dětmi také do Podzámecké zahrady. I když tam nebyl sníh, pozorovali jsme zimní přírodu. Pozorovali jsme listnaté a jehličnaté stromy.  Děti řešily otázku, jestli kůra stromů je stejná v zimě jako v létě? Kůru stromů si mohly ručkama pořádně osahat. Srovnat, který strom má hrubší kůru, přivonět si k němu. Vyzkoušely si chodit na namrzlé trávě a srovnávaly s trávou v létě. Pozorovaly zamrzlou stojatou a tekoucí vodu. Řešily otázku, proč se musel velký strom pořezat? Také si posbíraly přírodniny, které chtěly ve třídě prozkoumat zblízka pod mikroskopem. Doufáme, že nám ještě letos sníh napadne, do Podzámecké zahrady se vrátíme a budeme pozorovat stopy zvířat a ptáků.
PCH

Pozorování přírody z blízka

Přírodniny, které děti našly v Podzámecké zahradě si prohlédly ve třídě pod digitálním mikroskopem. Kůru a větvičky stromů si mohly najít v "Klíči, stromů a keřů". Velmi se jim líbilo pozorování přírodnin z blízka a byly překvapeni, co všechno uviděly.
PCH

Stopy zvířat

Stopy zvířat a ptáčků můžeme pozorovat ve sněhu. Ve třídě je děti hledaly na papíře a venku v blátě. 
PCH

Zimní nálada

Děti si znázorňovaly zimní přírodu pomocí papíru, přírodnin a vlny.
PCH

Kouzelník

S dětmi jsme se zúčastnili kouzelnického představení, kde nám pan kouzelník ukázal několik kouzel. Dětem se vystoupení moc líbilo, zasmály se, a dokonce je kouzelník naučil nějaká kouzla.
PCH


Návštěva betléma

S dětmi jsme navštívili kapli sester sv. Kříže v Kroměříži, kde jsme si prohlédli krásný betlém. Velice mile nás přivítal otec Jiří Orság a sestra Alena. Pan farář dětem vyprávěl biblický příběh o narození Ježíška v Betlémě. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Ve vánočně nazdobené kapli se nám moc líbilo.
PCH

Cesta do Betléma

Na školní zahradě měly děti připravené povídání s obrázky, ve kterém poslouchaly příběh o narození Ježíška. V průběhu jednotlivých zastaveních plnily úkoly a zpívaly koledy.

PCH

Vánoční nadílka

Nejen v rodinách naděloval Ježíšek dárečky, ale také v naší třídě si děti rozbalily vánoční překvapení. Udělaly jim velkou radost a rády si s nimi hrají.
PCH.

Návštěva svatého Mikuláše

Přivítali jsme svatého Mikuláše, který mezi nás opět přišel, aby děti pochválil a obdaroval je.
Děti svatému Mikuláši společně zazpívaly a přednesly básničku.

Beseda v knihov

Účastnili jsme se krásné vánoční besedy v knihovně. Děti si také mohly ozdobit krásnou baňku. 

Charitativní sbírka

Zapojili jsme se do charitativní sbírky "Krabice od bot". Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přinesli dárečky pro děti z chudých rodin. Dárečky jsme zabalili a nechali zavést do sběrného místa v Kvasicích. 

Cvičili jsme na airtracku

Jednou za rok máme možnost využít airtrack na Střední pedagogické škole. Krásně jsme si zacvičili, zaskákali, protože cvičíme moc rádi.

Příprava občerstvení pro rodiče

Naši rodiče se mohli zúčastnit velmi poučné a zajímavé přednášky ohledně zdraví a bezpečnosti. Mohli také ochutnat pomazánky ze školní kuchyně a výrobky dětí. My jsme s dětmi také připravili sladkou dobrůtku.

Zdravotníci v MŠ

Na školní zahradě jsme se mohli setkat se zdravotníky kroměřížské nemocnice. Povídali si s námi o tom, co potřebuje lékař nebo zdravotní sestra, když se stane úraz. Mohli jsme si také prohlédnout sanitku a poslechnout její sirénu. 


Připomněli jsme si svátek sv. Martina

Vyrobili jsme si papírového draka


Procvičujeme psaní svého jména

Trénujeme číslo jedna  1

Návštěva hřbitova

Připomněli jsme si svátek Všech svatých a zemřelých. Navštívili jsme hřbitov a vyrobili si věnečky.
MV

Podzimní muzicírování  na SPgŠ

Navštívili jsme Střední pedagogickou školu, kde pro nás studentky 3. ročníku s panem učitelem
Mgr. J. Jablunkou přichystali krásný podzimní program plný písniček a pohybu. Děkujeme.
MV

Metodická hodina na SPgŠ

Navštívili jsme tělocvičnu Střední pedagogické školy, kde pro nás studentky 1. ročníku s spolu
s Mgr. H. Otáhalovou připravily krásnou hodinu plnou cvičení, překážkových drah a závodů. Děkujeme.
MV

Batika

Seznámili jsme se s s výtvarnou metodou batikování za studena.
Protože si povídáme o podzimu vyrobili jsme si podzimní šátky. Nejdříve jsme procvičovali dělání suků na látce, později jsme nanášeli podzimní batikové barvičky.
MV

Výlet do lesa na Barbořinu

Abychom si povídání o podzimu lépe představili a prožili si podzimní počasí, vypravili jsme se do lesa.
Pozorovali jsme krásné barevné stromy, hledali jsme přírodniny a hráli si s nimi. Povídali jsme si o ochraně přírody, o tom, jak moc je to důležité.
MV

Překvapení pro děti připravila paní Jurášková, která dětem nachystala hostinu.
Děkujeme

Prohlédli jsme si dominanty Kroměříže.

Svačinka od maminky nás posilnila na pěší cestu do školky.

Podzimní pokus

Děti měly za úkol přinést si z domu malý květináč. Do něho jsme zasadili šišku. Budeme ji pravidelně zvlhčovat a pozorovat, co se s šiškou stane.

Učíme se pracovat s nahrávacími klipy

Seznamujeme se pracovat s nahrávacím zařízením, který nám zadá úkol a my ho splníme na pracovní list.
MV

Venkovní učebna

Nastal podzim, příroda nám jako každý rok dává podzimní plody a my jsme si některé šli s dětmi posbírat. Kaštany, žaludy a ještě další jsme využili ve venkovní učebně k navlékání kaštanů, skládání zvířátek z kaštanů a špejlí, skládání kukuřice, ozdobení namalovaných zvířátek. Děti si také vyzkoušely vrtat díry do kaštanů, pomocí malé ruční vrtačky (svidříku).
PCH

Podzimní plody jsme také využili ve třídě, kde jsme je zkoumali digitálním mikroskopem. Pozorování celých i rozkrojených plodin děti velmi bavilo. 

Také si děti ve skupinkách vyzkoušely skládat kaštany, žaludy a oříšky kolem kamaráda a uvidět svůj obrys.

S dětmi jsme se šli také podívat, na kterém stromě rostou jedlé kaštany. Líbilo se nám, jak je slupka jedlých kaštanů pichlavá a roztomilá.

Pečení vlastní zeleniny

Je to už pár dní, kdy jsme s dětmi sklidili zeleninu z našeho vyvýšeného záhonu. Z brambor a červené řepy jsme tento týden vykrajovali malé a velké hříbky a ty spolu s cibulí a mrkvičkou upekly v troubě. Dobrůtky jsme ochutnali spolu s bylinkovým čajem z listu maliníku, ostružiníku, šípek a malin. Vše nám moc pěkně vonělo a chutnalo.
PCH

Návštěva knihovny

S dětmi jsme navštívili knihovnu v Kroměříži, kde děti poslouchaly melodie animovaných a hraných pohádek. Poznávaly jaké melodie k jaké pohádce patří. Seznámily se s prostory knihovny dětského oddělení a prohlížely si dětské knížky.
PCH

Pohádka o velké řepě

Tento týden jsme prožili s pohádkou o Velké řepě. Hráli jsme si ji jako opravdoví herci, vyráběli loutky z papíru a hráli loutkové divadlo. Pohádkový obrázek jsme si vymalovali temperovými barvami. Rozlišovali jsme kdo u řepy stál první, poslední, kdo stál před a kdo za... a další činnosti.

Cvičení v Dráčku

Jsme rádi, že jsme mohli být na prvním cvičení v Dráčku. Moc se nám tam líbilo. Cvičili jsme na trampolínách. Jezdili na motokárách a různých vozíčcích, které potrénovaly na fyzičku.
MV

Svátek Panny Marie Růžencové

Protože v říjnu slavíme svátek P. Marie Růžencové, společně jsme si jej připomněli. Navlékali jsme růžence z jeřabin a navštívili kostel sv. Mořice, kde jsme měli možnost si prohlédnout sochu P. Marie a růženec, který drží v ruce.
MV

Na zpáteční cestu z kostela jsem se prošli sluncem zalitou Podzámeckou zahradou.

Příprava na společnou akci s rodiči

Společně s dětmi jsme upekli tyčinky z listového těsta, které nabídneme rodičům při společné akci na školní zahradě. Tyčinky jsme potírali vajíčkem a sypali kmínem. Pekli a ochutnávali jsme všichni, pečení provonělo celou školku.
MV

Sázení cibulovin na školní zahradě  

Na naší školní zahradě jsme poprvé tento školní rok přivítali rodiče našich dětí. Jsme moc rádi, že přišli v takovém počtu. Společně jsme sázeli cibuloviny jarních kytiček, které s dětmi můžeme na jaře pozorovat. Zasadili jsme sněženky, bledule, hyacinty, modřence a krokusy. Dále nám rodiče pomohli zasadit malý vánoční stromek, který si před Vánoci ozdobíme a na závěr stříhali keře. Moc se jim to povedlo. Děti z přírodnin postavili krásné domečky pro skřítky. Na závěr jsme ochutnali tyčinky z listového těsta, které jsme s dětmi napekli. Pochutnali jsme si také na koláčcích, které přinesla paní Belatková, děkujeme. Povykládali jsme u teplé kávy a čaji. Všem rodičům mnohokrát děkujeme za jejich pomoc a společně strávené odpoledne, které jsme prožili. 
MV     

sázení cibulovin

sázení vánočního stromku

stříhání plotu

stavění domečků pro skřítky

společné posezení

Sklízení úrody z vyvýšeného záhonu

S dětmi jsme sklidili úrodu z vyvýšeného záhonu, kterou jsme zasadili na jaře. Na ředkvičkách, hrášku, jahůdkách a dalších dobrůtkách jsme si pochutnali během roku a nyní jsme sklidili podzimní úrodu. Dětem udělaly radost brambory, červená řepa, mrkvička, cibule. Také jsme řešili otázky. Proč je některá brambora zelená a proč by se neměla jíst? Kam dáme natě zeleniny a plevel?  Všichni se těšíme, jak si naši úrodu příští týden upečeme v troubě a ochutnáme ji.
PCH

Po dokončení sklizně děti vyčistily záhon od zbytku plevele a zasely zelené hnojení, aby semínka, která zasejeme na jaře, měla hodně živin a měli jsme příští rok velkou úrodu.

Listy od zeleniny a zbytky plevele jsme dali našim žížalkám do vermikompostéru. Pozorovali jsme, jak se nám pěkně rozmnožily, a vyrostly. Udělaly nám radost, že vyprodukovaly mnoho žížalího čaje, kterým budeme hnojit naši malou zahrádku. Pozorovali jsme, jak žížalí čaj teče kohoutkem z vermikompostéru.

Kolektivní práce v zahradní učebně

Během celého týdne jsme si povídali o čtyřech ročních období. V zahradní učebně si děti zkusily pracovat s rákosem. Na velký formát papíru ztvárnily 4 roční období - stříhaly, barvily a lepily rákos.
PCH

Písmena J,L,P,Z dozdobily papírovými obrázky, které patří k danému ročnímu období - obkreslovaly, stříhaly, lepily papír.

Svátek svatého Václava

Svátek svatého Václava jsme oslavili výletem do Hulína. Navštívili jsme kostel, který je svatému Václavu zasvěcen, abychom zjistili, kdo tento světec byl, proč v den jeho svátku máme volno a proč si jej stále připomínáme, ačkoliv žil tak dávno.
MV

Cesta autobusem nám rychle utekla.

Pan farář nás přivítal před kostelem sv. Václava. Vyprávěl nám o tom, že na místě kostela dříve stála tvrz. Překvapilo nás, že kostel byl postaven už v roce 1200, kdy na našem území vládli Přemyslovci. Ukázal nám zeď kostela, která pochází z románského slohu. Ještě nevíme, co přesně to znamená, ale víme, že to bylo hodně dávno.

Pan farář nám promítal obrázky ze života sv. Václava a hovořil o něm.

Děti si prohlédly kostel i sochu sv. Václava. Poslechly si svatováclavský chorál, který dětem zazpívaly paní učitelky a pan farář. Tato skladba byla naší hymnou před písní Kde domov můj.

Podívali jsme se také do původního vstupu kostela, kudy dříve chodili králové, princezny a také rytíři. Rytíři tam za mnoho let zanechali velké rýhy od mečů, které dělali kvůli pověsti ze šťastného návratu z boje.

Rozloučili jsme se s panem farářem a společně se vyfotili.

Před příjezdem autobusu jsme se ještě proběhli.

Těšíme se na další výlet, na který brzy pojedeme.

Téma týdne ROK, roční období, měsíce v roce

Povídali jsme si o ročních obdobích, měsících v roce, jak plyne celý rok a co je pro něj charakteristické.
Malovali jsme 4 roční období.
MV

Pracovali jsme na skupinových činnostech. Spojovali jsme půlené obrázky charakteristické pro dané roční období. Třídili jsme měsíce v roce k jednotlivých ročním obdobím, podle barev.

Přiřazovali jsme kolíčky k písmenům podle vzoru názvů ročních období. Procvičovali jsme velké kruhy na interaktivní tabuli s motivací velké sněhové vločky.

 Vyhledávali jsme písmeno R jako slovo Rok v různých slovech a zaznamenali jej.

Pracovali jsme s pracovním listem a barevně zaznamenávali co patří do jakého ročního období. Pracovní listy byli jiné pro předškoláky a pro středňáky.

Turnaj mateřských škol ve fotbale

V pátek se 7 dětí zúčastnilo fotbalového turnaje. Před zápasem jsme chodili trénovat na hřiště.
PCH

Naši fotbalisté měli za spoluhráče děti ze všech mateřských škol v Kroměříži. Děti hrály na fotbalovém hřišti  SK Hanácká Slavia během krásného slunečního počasí.

Děti si zahrály ve velmi přátelské atmosféře, kde se nehrálo na vítěze a poražené. Všechny děti dostaly stejné odměny. Z medaile a diplomu měly obzvláště velkou radost. Myšlenka celé akce byla, aby si děti mezi sebou zahrály fotbal na velkém fotbalovém hřišti.

Děkujeme SK Hanácká Slávia za organizaci tohoto turnaje.

Sušení ovoce 

Děti si do sušičky ovoce naskládaly jablíčka, hrušky, banány a švestky.
PCH

Děti pozorovaly,  jak se postupně ovoce suší, zkoumaly, proč je sušička teplá a proč musí být ovoce položeno na mřížkách. Usušená jablíčka, hrušky ... dětem velmi chutnaly a měly velkou radost, že se podílely na jejich přípravě.

Týdenní téma ovoce a zelenina

Děti dostaly úkol přinést z domu 1 ks ovoce nebo zeleniny. Všichni děti, některé s pomocí rodičů si na úkol vzpomněly. 
PCH.


Ovoce a zeleninu se děti učily poznávat a přiřazovat. 

Také si je nakreslit na velký formát papíru.

Jablíčka, hrušky, citrony, hrozny, mrkvičku a jiné si vyrobily z plastelíny a papíru.

Protože rodiče daly dětem do školky mnoho ovoce a zeleniny, mohly děti zažít velkou ochutnávku různých druhů ovoce a zeleniny. Poznávaly různé chutě a vůně. Zkoušely kombinace chutí.

Ochutnaly také různé druhy sušeného, kompotovaného i vařeného ovoce. Povidla jim obzvláště chutnaly.

Ovoce, které nám zbylo si v dalším týdnu společně nasušíme v sušičce na ovoce.

Dopravní hřiště

Děti navštívily dopravní hřiště vedle naší školky. Instruktoři z červeného kříže dětem zopakovaly jak se správně chová na dopravní komunikaci, jak má být správně nasazená helma.
PCH.

Poznávaly značky a světla semaforu.

Po prázdninách opět ve školce, máme nové kamarády

Návštěva otce Josefa

Na začátku školního roku nás přišel navštívit otec Josef Lambor, který je děkanem farnosti svatého Mořice. Navštěvuje nás v mateřské škole pravidelně. Na památku nám přinesl krásný zvoneček ze zvonařské dílny.
MV

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023