Odhlašování jídel

Při dopředu známé nepřítomnosti dítěte v MŠ odhlaste stravu těmito způsoby:

1. Přes: www.strava.cz , přihlašovací údaje jste dostali při odevzdání přihlášky ke stravování.

2.vedoucí školní jídelny p. Oborné a to den předem nebo nejpozději ten samý den ráno do 6.15 hod. na tel. 733 139 673

3.e-mail: sj.manesova@ms-kromeriz.cz

Obecné informace ke stravnému: p. Oborná - volejte 733 139 673 v době od 6.00- 11.00 hod.

Výše stravného od 1.10.2022 dle "Směrnice o školním stravování": přesnídávka = 11,- Kč, oběd = 27,- Kč, svačina = 10,- Kč, celkem 48,- Kč. Pokud dítě dovrší ve šk. r. 2022/2023 7 let věku, činí celodenní strava 51,- Kč.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd v době od 10.30 hod. do 11.00 hod. v MŠ.

Oběd do vlastních jídlonosičů si můžou rodiče dětí z MŠ Mánesova 3766 vyzvednout první den nemoci dítěte ve školní jídelně mezi 10.30.-11.00 hod. Je nutné dopředu zavolat do školní jídelny, že si pro oběd přijdete.

Rodiče dětí z Mánesova 3880 a Štěchovic si mohou oběd vyzvednout ve výdejně MŠ, kterou jejich dítě navštěvuje.

Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon,§ 35, odst. 1, pís. d).