Odhlašování jídel

Při dopředu známé nepřítomnosti dítěte v MŠ odhlaste stravu těmito způsoby:

1. Přes: www.strava.cz , přihlašovací údaje jste dostali při odevzdání přihlášky ke stravování.

2.vedoucí školní jídelny p. Oborné a to den předem nebo nejpozději ten samý den ráno do 6.15 hod. na tel. 733 139 673

3.e-mail: sj.manesova@ms-kromeriz.cz

Obecné informace ke stravnému: p. Oborná - volejte 733 139 673 v době od 6.00- 11.00 hod.

Výše stravného do 31.8.2021 dle "Směrnice o školním stravování": přesnídávka = 8,- Kč, oběd = 22,- Kč, svačina = 6,- Kč, celkem 36,- Kč. Pokud dítě dovrší ve šk. r. 2020/2021 7 let věku, činí celodenní strava 39,- Kč (oběd zvýšen na 25,- Kč - vyšší norma). 

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd v době od 10.30 hod. do 11.00 hod. v MŠ do vlastního jídlonosiče.

Pro výdej jídla (první den nemoci dítěte) bude vytvořeno místo, kde si rodič z talíře sám jídlo předělá do svých jídlonosičů, tak aby kuchař nebo výdejnice nepřišla do kontaktu s jídlonosičem. 

Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon,§ 35, odst. 1, pís. d).