ČERVEN

14. 6.   Výlet do ZOO Vyškov  (děti přijdou  do mateřské školy do 8 hodin - batůžek-pláštěnka )
22. 6.  Jedeme na koncert skupiny  MARBO ( děti přijdou do mateřské školy do 8 hodin ( batůžek s pitím a pláštěnkou)
23. 6. Rozloučení se školáky  15.30 hodin ( pro rodiče školáků )

Vycházka do Květné zahrady 
Prázdninové překvapení 

                 KVĚTEN

11. 5.  Jarní besídka  začátek 15.15 hodin
16. 5.  DIVADLO  ve školce  SNĚHURKA 
23.- 24. 5. SBĚR PAPÍRU  - odvoz sběru 25. 5. 
24.5. - návštěva v ZŠ Sýpky
26.5. - fotografování / třída i jednotlivé fotografie/
30.5. - MDD - návštěva kamarádů ze ZŠ Sýpky
31. 5. Koncert - Pavel Novák MŠ MÁNESOVA ( příchod do mateřské školy do 7. 30 hod.)

DUBEN


  4. 4. Vynášení Moreny 
12. 4. Den otevřených dveří 
Velikonoční potěšení ( malování kraslic, výroba kuřátka ) 

19. 4. 2022 proběhne v MŠ Mánesova 3766 dopravní výchova pro  předškoláky z MŠ Štěchovic ( děti si vezmou s sebou batůžek, pláštěnku, pití,  popřípadě 1 oplatek ) . 

Příchod do mateřské školy  do 8 hodin.

20. 4. DIVADLO  ve školce - příchod dětí do 7.45 hod.

22. 4. Dopravní dopoledne ( děti si mohou do školky  přivézt koloběžky , kola a přilby)

BŘEZEN

Hrajeme si a zpíváme  -  malí muzikanti
Všetulský slavíček ( pěvecká přehlídka )
Březen - měsíc knihy  ( anketa , výroba záložek )
Hry s barvou- malování do výtvarné soutěže   

ÚNOR

21. 2. KVĚTNÁ ZAHRADA  - výstava Kamélií
25. 2. KARNEVAL - prosíme rodiče - připravte dětem masky 

LEDEN

OSLAVA TŘÍ KRÁLŮ
KONZULTACE S RODIČI -  dokončení
RECITAČNÍ  PŘEHLÍDKA - 28. 1. 2022 ( téma  - ZVÍŘÁTKA )

PROSINEC

 6. 12. Mikulášská besídka  - v  mateřské škole dopoledne 

              RODIČE PŘIVEDOU DĚTI DO 8 HODIN.

13. 12. Vánoční besídka pro děti s nadělováním dárků

LISTOPAD


Malování na sklo

Jablíčková cestička

Seznámení se  svátkem  Sv. Martina 

18. 11. Beseda s policií  Bezpečně ve školce a doma  

23. 11. VÁNOČNÍ  FOCENÍ  - PŘI FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ BUDE BÍLÉ POZADÍ

Tajné zpívání

ŘÍJEN

Sběr starého papíru od 11. - 13. 10. , odvoz z mateřské školy 13. 10. v 9 hod. 

Drakiáda s rodiči 26. 10. v 15.15 hod. na zahradě mateřské školy ( připravte prosím dětem draky)

Vycházka do Květné zahrady dle počasí


ZÁŘÍ

Třídní schůzka       14. 9.  v  15.15 hod.

Výlet na Hvězdu    16. 9. odjezd v 8.30 hod.  ( cena 40,- Kč )

Přehlídka hádanek od rodičů Hádej, hádej, hadači  

Sběr starého papíru od 11. - 13. 10. , odvoz z mateřské školy 13. 10. v 9 hod.
Drakiáda s rodiči 26. 10. v 15.15 hod. na zahradě mateřské školy  ( připravte prosím dětem draky)
Vycházka do Květné zahrady dle počasí