Co nás čeká 

Jablíčka
Jablíčka

ZÁŘÍ

Třídní schůzka       14. 9.  v  15.15 hod.

Výlet na Hvězdu    16. 9. odjezd v 8.30 hod.  ( cena 40,- Kč )

Vycházka do Květné zahrady dle počasí

Přehlídka hádanek od rodičů Hádej, hádej, hadači  

ŘÍJEN

Sběr starého papíru od 11. - 13. 10. , odvoz z mateřské školy 13. 10. v 9 hod.