Červen

1.6.    Návštěva ukrajinských dětí na SPgŠ
2.6.   Cvičení v TJ
 Slávia - venkovní prostory, lanová dráha
9.6.   Závěrečné focení tříd
10.6.  Účast na akci Noc kostelů s naším vystoupením
14.6.  Školní výlet na svatý Hostýn
22.6. MARBO - koncert na školní zahradě
23.6. Rozloučení se školáky - pasování, dopoledne
24.6. Polodenní vycházka do Podzámecké zahrady
28.6. Účast na akci Unesco v Podzámecké zahradě
28.6. Den otců - sportovní odpoledne na školní zahradě spojené s opékáním špekáčků

Květen

3.5.  Účast na projektu s lektory na dopravním hřišti - přinést si vlastní helmy 9.00 hod.
8.5.  Vystoupení na Velkém náměstí v rámci akce Den matek
10. - 11.5. Zápis do MŠ
10.5. Besídka ke Dni matek v MŠ 15.30
19.5.  Návštěva ukrajinských dětí v prostorách pedagogické školy 10.00 hod. - přeloženo
20.5. Sportovní olympiáda pro mateřské školy - Duhové bubliny
26.5. Návštěva kina Nadsklepí Animáček 9.30 hod
27.5. Výlet vláčkem do Zborovic v rámci projektu dopravní prostředky 
31.5.  Oslava Dne dětí - vystoupení Pavla Nováka na školní zahradě

Duben

7. 4.   Cvičení v TJ Slávia
12.4.  Den otevřených dveří
13.4.  Pohádka v Domě kultury Velikonoční království  60,-
20.4. Ekologická akce na školní zahradě
21.4.  Cvičení v TJ Slávia
28.4. Vystoupení v SPgŠ v rámci projektu Šikulkové

Březen

10.3. Cvičení v TJ Slávia
17.3.  Návštěva CZŠ Den otevřených dveří 10.00 hod.
18.3. Návštěva ZŠ Komenského 9.45 hod.
23.3.Polodenní výlet k lesní studánce (Tetětický les) s programem Otvírání studánek
24.3. Odpolední akce pro rodiče s dětmi Otvírání zahrady - společné činnosti na školní zahradě
24.3. Cvičení v TJ Slávia 10.00 hod.
29.3. Jarní focení pro zájemce
31.3. Beseda v knihovně na téma - Březen, měsíc knihyÚnor

7.2. - 11.2.  -  jarní prázdniny
22.2. -  Karneval v MŠ
  dopoledne
24.2.  -  cvičení TJ Slávia

Leden

  7. 1.  návštěva kostela sv. Jana - prohlídka betléma
10. 1.  návštěva kostela P. Marie - prohlídka betléma s povídáním otce Bohumila
13. 1.  cvičení v TJ Slávia 
26.1.  konzultační den
27. 1. konzultační den
27. 1. cvičení v TJ Slávia

Prosinec

 1. 12. Pohádka v Domě kultury  " Vánoční hvězda"  9.00 hod.
 2.12.  Cvičení v TJ Slávia 10.00 hod.
 3.12.  Rozsvěcování vánočního stromu mateřské školy 
 6.12.  Mikulášská besídka dopoledne 
15.12.  
Vánoční program od našich studentek praxe
16.12.  Nahrávání vánoční besídky
16.12. Cvičení v TJ Slávia 10.00 hod. -zrušeno z důvodu nemoci - zrušeno z důvodu nemoci
17. 12. Předání obrázků dětí zaměstnancům Kroměřížské nemocnice
20.12. Vánoční nadělování u stromečku


Listopad

1. 11.  Návštěva muzea program "Mák"  10.00 hod. - program v muzeu byl zrušen
4. 11. Cvičení v TJ
 Dráček
9. 11. Beseda v knihovně "Večerníček" 10.00 hod.
15.11. Vánoční focení pro zájemce
18.11. Cvičení v TJ
 Dráček
23.11. Cvičení na Airtracku na pedagogické škole 10.00 hod. - zrušeno

Říjen

1. 10. Účast na akci Hasiči na Hanáckém náměstí 
7. 10. Cvičení v TJ Slávia Dráček 10.00 hod.
11.10. Návštěva knihovny "Medvídek Pú" 10.00 hod.
19.10. Návštěva muzea program "Mák"   10.00hod. přesunuto na 1.11.
21.10. Cvičení v TJ
 Slávia Dráček 10.00 hod.

Září

10.9.   Polodenní vycházka do Podzámecké zahrady, poznáváme místa, kam běžně nechodíme
15.9.   Polodenní vycházka k řece Moravě a letišti
16.9.  Třídní schůzky 15.30 - prosíme aby, se dostavil jen jeden zástupce rodiny
23.9.  Cvičení v TJ Slávia - Dráček
23.9.  Společná akce s rodiči na školní zahradě " Uspávání čmeláků"
24.9.  Koncert na školní zahradě
29.9.  Polodenní výlet autobusem na Hvězdu - z MŠ odcházíme 8.30 hod., potřebujeme batoh, pití,                             pláštěnku, 40,- pro vstup na farmu