Co nás čeká

Červen

5.6.   Oslava Dne dětí - Klauni na zahradě,  nanuk
11.6.   Focení tříd 8.00 hod.   40,- hlavní foto, pro zájemce foto s kamarádem 40,-
12.6.  Inovativní vzdělávání - výlet vlakem za koníčky do Šelešovic
12.6.  Slavnostní pasování školáků - rozloučení se školáky na školní zahradě 15.30 hod.
13.6.  Lanová dráha v TJ Slávia, prosíme o batoh s pitím, 10.00 hod.
13.6.  Den otců - sportovní odpoledne v MŠ - hry s rodiči a dětmi, opékání špekáčků
18.6.  Poslední vystoupení s pohádkovým pásmem v klášteře sv. Kříže na Koperníkové ulici 10.00 hod.

Květen

2.5.  Inovativní vzdělávání - prohlídka židovské synagogy a hřbitova s průvodcem, odjezd 8.45 hod.
6.-7. Zápis do MŠ
12.5. Vystoupení na Velkém náměstí ke Dni matek 14.00 hod., sraz u kostela sv. Mořice 13.15 hod.
14.5. Vystoupení v Nemocnici milosrdných sester s besídkou ke Dni matek 10.00 hod.
16.5.  Besídka ke Dni matek v MŠ - jen Cvrčci, vystoupení kroužku flétniček, 15.30 hod. 
17.5. Návštěva programu Kouzelná zuška v ZUŠ Kroměříž 10.00 hod.
21.5. Sportovní dopoledne na ZŠ Oskol 10.00 hod. -
z důvodu nepřízni počasí zrušeno
22.5. Divadlo na DK, Kluk z plakátu, hraje CZŠ,  9.00hod, 20,-
23.5. Besídka - pohádkové pásmo pro klienty v ÚSP Barborka 10.30 hod.
24.5. Inovativní vzdělávání - dramatizačně prožitkový program 9.00 hod.  -
přeloženo
28.5. Školní výlet Modrá - Živá voda, prohlídka kostela sv. Cyrila a Metoděje, odjezd 7.45 hod. vybíráme 200,-
29.5. Dopravní bezpečnost s lektorem 10.00 hod., prosíme o přilby

Duben

3.4.   Návštěva zájmové organizace Šipka od 13.00 hod., POZOR, rodiče si vyzvedávají děti přímo tam 
11.4.   Metodická hodna v SPgŠ 9.00 hod.
15.4.  Pohádka v MŠ O Černém kocourovi 9.00 hod.   
60,-
17.4.   Preventivní program - beseda s Policií ČR 9.00 - 10.00 hod.
18.4.   Den otevřených dveří v MŠ 9.00 - 11.00 hod.
19.4.   Inovativní vzdělávání - návštěva Květné zahrady s programem
24.4.  Výchovný koncert v D - music 9.30 hod.

Březen

5.3.   Zdravotníček v MŠ - Inovativní vzdělávání 
7.3.   Cvičení v TJ Slávia
7.3.   Návštěva lékárny, prohlídka s paní lékárnicí
8.3.   Beseda s paní doktorkou o zdraví a nemocech, ve třídě 9.00 hod.
12.3.  Návštěva Církevní základní školy 10.00 hod.
20.3. Jarní focení pro zájemce 
21.3.  Cvičení v TJ Slávia
21.3.  Pletení pomlázky pro rodiče - venkovní učebna hlavní budova
22.3.  Inovativní vzdělávání - bibliodramatika - události Velikonoc, paní lektoka z Hradce Králové
27.3.  Návštěva kostela svatého Mořice - Velikonoční události v umění

Únor

  1. 2.  Návštěva zámecké věže a prohlídka hodin - součást Inovativního vzdělávání, návštěva muzea s tématem            Strážci času  10.00 hod
  6.2.  Karneval v MŠ 9.00 hod.
  8.2.  Cvičení v TJ Slávia
  13.2.  Návštěva malíře - kreslení s profesionálem 9.00 hod. workshop pro děti - inovativní vzdělávání
  19.- 23.2.  Jarní prázdniny
  27.2. Návštěva ZŠ Zámoraví
  28.2. Divadelní představení - 3 pohádky, 70,-
  29.2. Hudební program studentů z konzervatoře v MŠ, poslech skladby na varhany v kostele sv. Mořice -                     Inovativní vzdělávání od 9. hodin


Leden

3.1.  Návštěva Betléma v kostele sv. Mořice
11.1. Cvičení v TJ Slávia 
15.1.  Návštěva Betléma v kostela sv. Jana
16.1. Inovativní vzdělávání - výlet do košíkářského muzea v Morkovicích, prohlídka proutěného Betléma
24.1. Konzultační den
25.1. Cvičení v TJ Slávia
25.1. Konzultační den
26.1. Návštěva dětí ze ZŠ Zámoraví - ukázka prvňáčků - co se děti ve škole už naučily


Prosinec

4.12. Cvičení na Aitracku na SPgŠ
5.12.  Mikulášská besídka v MŚ 15.30 hod.
7.12.  Rozsvěcování vánočního stromu s programem, na zahradě hlavní budovy
12.12. Vánoční besídka pro třídu BERUŠKY 15.30 hod.
13.12. Vánoční program na Domě kultury 80,-
15.12. Inovativní vzdělávání Vánoce v Rymicích - tradiční zvyky v chaloupce  9.00 hod.
19.12. Vánoční besídka  15.30 hod.
20.12. Vánoční besídka v Nemocnici Milosrdných sester 10. 00 hod.
21.12.  Živý betlém na Velkém náměstí 10.00 hod.

Při Vánoční besídce vystoupí děti se svým programem, děti z kroužku flétniček, společně si zazpíváme vánoční koledy v doprovodu úžasného klavíristy pana Hubáčka. Prosíme maminky, kdyby přinesly nějaké cukrovíčko, uvaříme si kafíčko a posedíme.

Listopad

2.11.    Cvičení v TJ Slávia
9.11.    Výlet do parku ve Věžkách v rámci Inovativního vzdělávání na téma Barevný podzim
15.11.   Kouzelník v MŠ  9.00 hod. 70,-
16.11.   Cvičení v TJ Slávia 10.00 hod.
20.11.  Zdobení vánočního stromku vlastními výrobky v Domě kultury + divadelní představení - pohádky
21.11.   Cvičení v tělocvičně ZŠ Zámoraví, prosíme o vybavení jako do Dráčku
22.11.  Vánoční focení pro zájemce
27.11.   Cvičení na Aitracku na SPgŠ (velká nafukovací matrace) - velmi oblíbené dětmi.
POZOR  začíná se                          8.30 hod., odcházíme 8.10 hod. z MŠ, svačit budeme, až se vrátíme, prosíme vybavení jako do Dráčku                Z důvodu stávky přesunuto na pondělí 4.12.
30.11.   Cvičení v TJ Slávia 10.00 hod.

Říjen

10.10. Odpolední akce s rodiči na školní zahradě na téma Kukuřice  15.30 hod.-pro nepřízeň počasí odloženo na ČTVRTEK

12.10. Cvičení v TJ Slávia 10.00 hod.
13.10. Jízda na poníkovi u Bágráku
25.10. Experimentárium v Otrokovicích jen pro předškoláky, odjíždíme 8.20 hod., svačíme v MŠ 
30.10. Ukázka dravých ptáků na školní zahradě 9.00 hod.  50,-
31.10. Beseda v knihovně na téma Barevný podzim 10.00 hod.

Září

12.9.   Bezpečnostní akce na dopravním hřišti při MŠ, akce jen pro předškoláky, prosíme, aby děti měly vlastní přilby

13.9.   Návštěva otce Josefa  9.30 hod.
14.9.   Třídní schůzky 15.30 hod.
19.9.    Návštěva Velkokapacitního kravína v Počenicích s průvodcem odcházíme na autobus 8.30 hod.,                          vracíme se na oběd. Ranní svačina je odhlášena.
            Prosíme o batoh, svačinu, pití, vhodnou obuv. - přeloženo na 21.9. 2023