Rada rodičů MŠ Mánesova

Rada rodičů je neformální uskupení zástupců jednotlivých tříd zvolených na zahajovacích schůzkách.Společně s ředitelstvím školy zasedá zpravidla 2x za školní rok a v případě potřeby řešení problému i častěji.

Cílem je spolupráce rodiny a školy, externí evaluace školy, spolupodílení se na změnách, inovacích, sdílení zkušeností, námětů a podpora společné cesty ve výchově a vzdělávání dětí.

Zástupci tříd jsou nositeli informací od rodičovské veřejnosti směrem k ředitelství a opačně.Kontakty na třídní zástupce jsou k dispozici v šatnách jednotlivých tříd.