Rada rodičů MŠ Mánesova

Rada rodičů je neformální uskupení zástupců jednotlivých tříd zvolených na zahajovacích schůzkách.Společně s ředitelstvím školy zasedá zpravidla 2x za školní rok a v případě potřeby řešení problému i častěji.

Cílem je spolupráce rodiny a školy, externí evaluace školy, spolupodílení se na změnách, inovacích, sdílení zkušeností, námětů a podpora společné cesty ve výchově a vzdělávání dětí.

Zástupci tříd jsou nositeli informací od rodičovské veřejnosti směrem k ředitelství a opačně.Kontakty na třídní zástupce jsou k dispozici v šatnách jednotlivých tříd.

Broučci - H.U.              Motýlci- V.P.

Sovičky- L.G.               Montessori I.- E.D.

Montessori II.- H.J.      Berušky- L.Z.

Cvrčci - J.K.                  Koťata - J.P., Z.Z.

10.12.2018 proběhla Rada rodičů.

Zástupci byli seznámeni s hodnotící zprávou a plánem činnosti MŠ na další školní rok.               V následné diskuzi projednali rodiče s ředitelkou školy podněty ke zlepšení činnosti jednotlivých pracovišť MŠ. Zápis z Rady rodičů je k dispozici v ředitelně MŠ 3766.

20.6.2019 proběhla Rada rodičů.

Zástupci byli seznámeni s plněním úkolů,  které si MŠ stanovila pro školní rok 2018/2019            a také s výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v MŠ. V následné diskuzi hodnotili rodiče pozitivně činnost MŠ a navrhovali inspirující náměty pro další školní rok.

28.11.2019 proběhla Rada rodičů.

Ředitelka školy seznámila rodiče s plánem činnosti MŠ pro školní rok 2019/2020. V diskuzi pak rodiče vyjadřovali spokojenost s jednotlivými pracovišti i třídami MŠ a společně diskutovali o připomínkách směřujících ke zlepšení činnosti některých tříd.

červen 2020

Z důvodu COVID-19 neproběhla plánovaná schůzka zástupců rodičů.Členové byli kontaktování písemně s dotazem na hodnocení jednotlivých pracovišť.

prosinec 2021

Z důvodu COVID-19 neproběhla plánovaná schůzka zástupců rodičů.Členové byli kontaktování písemně s dotazem na hodnocení jednotlivých pracovišť.