Co jsme prožili

Zvířátka v lese a na poli

https://photos.google.com/photo/AF1QipPree-UlweFgIdIEJ1xY2AQ6HLVYY9m33GBYV4V

Děkujeme Honzovi a Evě z kavárny NAKAFE v Kroměříži za vytisknutí "Abecedy minerálů".

Děti s ní pracují, skládají minerály na počáteční písmeno a při hledání toho správného se dokáží koncentrovat a tak zklidnit.


Procházka nám dnes umožnila vyhledávat, pozorovat a vnímat břízy, pohladili jsme je větvičkami, které jsme našli na ulomené větvi. Ptali jsme se jich: "Břízo, břízo zelená, nebolí tě kolena?" Našli jsme celou zoologickou a botanickou zahradu kolem bříz. Děti viděly 3 břízy vedle sebe, z nichž prostřední měla na kůře prasklinu a malé choroše. Tak jsme zvedli hlavy a uviděli jsme, že strom nemá, na rozdíl od sousedních stromů, listy. Jen suché větve. 

Také jsme po návratu zjistili, kdo svou větvičku donesl zpět do školky... (trénujte tuto aktivitu a časem se podaří všem. Předejdete tak ztraceným papučím, sešitům či zatoulaným mikinám ve škole :)


- ukazovali jsme si jak se pracuje s některými Montessori pomůckami
- povídali jsme si o tygrovi

- hledali si úkryt coby brouci: 

Leze,leze brouk,

vítr do něj fouk.

Položil ho na záda,

kope, kope nohama.

- koncentrovali jsme se v "lodičce"

- dávali si svíčkovou s knedlíkem

- povídali si o pocitech, zkoušeli je najít v těle a vědomě uvolnit či nechat negativní emoci odejítVýlet na Barbořinu

Autobusem tam a zpět, dětí bylo víc než pět. 

Kdo tam byl, vstoupit moh, tichým krokem malých noh.

Skřítkům domek postavit, u toho se pobavit,

co se v lese děje, jestli se tu sojka směje.

Po svačince na klouzačku a do školky na spinkačku. 

Les jsme při odchodu zamkli básničkou:

ZAMYKÁM LES

Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nelez. 

Ani kočka ani pes.

Vleze-li sem bába, ať z ní bude žába.

Vleze-li sem dědek, ať z něj bude dudek.

Vleze-li sem panna, ať z ní bude srna.

Vleze-li sem mládenec, ať z něj bude mravenec.

Vleze-li sem tetka, ať z ní bude kytka.

Vleze-li sem strýc (strýček), ať z něj bude sýc (sýček).


V lese jsme objevili nějaké obydlí, nejspíš kryt. 

V dálce jsme viděli Hostýnské vrchy a kopec se sv.Hostýnem. https://cs.wikipedia.org/wiki/Host%C3%BDnsk%C3%A9_vrchy

Před stavbou domečků pro skřítky děti poslouchaly Stromovou pohádku (inspirováno knihou Kouzelník Futuro a jeho přátelé od Pavla Bezděčky) a mohly tak přemýšlet, čím je tvořen les.

https://photos.app.goo.gl/NGm3Y6hv8YJSmQLq7

Trinomická krychle

Takto vypadá nachystaná pomůcka ke hře

Zvládli byste poskládat správně všechna 3 patra jen podle toho, co vidíte na fotce?

Když děti vidí spoustu kostiček různých tvarů i barev, potřebují systém a vidět, jak s pomůckou pracovat. Tak až si na nás v budoucnu vzpomenou při vzorci pro výpočet objemu krychle, bude to radost...


Moštování

6.10.2020

Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají.....MOŠT. Když se spojí chuť a nadšení, zvládneme téměř cokoliv a s pomocí pana školníka a paní ředitelky to jde téměř samo. 


ŠMUDLINKA A JEHO KAMARÁDI

30.9.2020

Ve středu k nám do školky zavítalo loutkové divadlo se Šmudlinkou a jeho kamarády. Děti shlédli tři příběhy zaměřené na zdraví a hygienu. Nemocnému Šmudlinkovi poradili, jak používat kapesník a při kýchaní si zakrývat ústa, správně rozpoznat a určit ovoce a zeleninu a proč je důležité čistit si zoubky.Lebedovský mlýn

17.09.2020

S menším zpožděním, ale přece jsme ve čtvrtek dopoledne dorazili na Lebedovský mlýn, kde nás hned při příchodu očekávala paní Jana Galatíková s talířem plným domácího ovoce ke svačince.  Poté jsme si prošli celou farmu, zjistili, jaká zvířata na farmě chovají, k čemu nám slouží a jak je důležité se o ně starat a vůbec, jak se v přítomnosti zvířete chovat. Společnost nám dělali dva psí kamarádi Vok a Eda.

Vyzkoušeli jsme si, kolik práce dá zamést maštali, vyčistit stáj, vyčesat poníky a nakrmit je sušenými jablíčky. Odměnou za, snad dobře, vykonanou práci, nám bylo svezení na poníkovi a domácí ovocná zmrzlina. 


naše ovoce, ze stromu u domu

Zajímáme se o podzimní ovoce. To, které dozrává, to, které zpracováváme doma.

Zájem dětí o ovoce (jídlo všeobecně) začíná motivací. Děto pozorují, jak ostatní zacházejí s ovocem, jak jej chystají, co z něj připravují. 

My ve školce jej ochutnáváme, malujeme, všímáme si, jak vypadá uvnitř, hrajeme si s obrázky i plody. 

Zaměřujeme se na původní české ovoce - jablka, hrušky, trnky. A máme také méně obvyklou mišpuli. 


Pouštíme si ke sbírání ovoce píseň Strom od P.Ebena...

https://www.supraphonline.cz/album/843-eben-fischer-elce-pelce-kotrmelce?trackId=12507

VÝLET NA ZÁMEČEK

10.09.2020

Druhý týden v září jsme podnikli výlet do lokality Zámeček do Dolních zahrad. Přírodní park nám představil svoji ranní tvář, rosu, probouzející se obyvatele, ranní ptačí zpěv a rozvíjející se květy. 

Pozorovali jsme ještěrku, hledali zpívající ptáky ve větvích stromů, tvořili obrázky z přírodnin a při pikniku si pochutnali na svačince. Došli jsme až na louku plnou ocúnů, kde si děti mohly z důvodu, že jsou jedovaté, ke květinám pouze přivonět. Podnikli jsme závod ve dvojicích a kamarádům fandili. Děti poznávaly a pojmenovávaly známé i méně známé rostliny a stromy. Také jsme se učili, jak se na návštěvě v lese chováme.