Co jsme prožili?

Vynášení Moreny

,,Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!!... Smrtka plave po vodě, jaro už je tu JUCH!,,

Děti z dětského folklorní souboru Hanácké šponti, pod mateřskou školou Mánesova, vynesly zimu a společně s dětmi ze Zš Slovan přivítaly jaro. Věříme, že zima už se nevrátí a budemene si plnými doušky užívat krásu jarní přírody. 


Návštěva základních škol v Kroměříži

Děti navštívily během čtrnácti dní základní školy v Kroměříži. Seznámily se s prostředím a chodem jednotlivých tříd. Velká radost byla během shledání se staršími kamarády.

Dům kultury- Dášenka, čili život štěněte.


Masopustní veselice, veselá je převelice

V pondělí 20. února byl v naší školce masopust- karneval chcete-li. Byl to den plný zábavy, veselí a radovánek. Všechny kostýmy byly úžasné, originální a získaly diplom. Celý den se završil slavnostním sejitím v koridoru naší školky, kdy si všechny třídy zatancovaly a pozdravily paní kuchařky. 

Huboval vrabčák na zimu

Děkujeme všem rodičům, kteří s námi myslí na zvířátka v zimě a přinesli nám do školky ptačí zob a lojové koule. Při vycházce do Podzámecké zahrady děti rozvěsily ptáčkům zobání. Během týdne jsme se zaměřili na grafomotoriku, vizuomotoriku a celkové uvolňovací cviky zápěstního, loketního i ramenního kloubu. 

Návštěva knihovny

Během návštěvy knihovny jsme se zúčastnili edukačního programu ČERVENÁ KARKULKA. Paní knihovnice zábavnou a naučnou formou pracovala s dětmi. Budeme se těšit na další měsíc- na Perníkovou chaloupku. 

Severské země

Daleko na severu je Grónská zem. Děti se dozvěděly, kde leží Grónsko, kdo tam bydlí, jaké zvířata tam žijí, jaké je tam počasí, kde bydlí a co jí. Tento týden děti pracovaly s informacemi, které získaly formou digitalizace a studium encyklopedií, atlasů a map a zajímavých didaktických pomůcek ze třídy Montessori. Děti měly také úkoly, které jako správní předškoláci vyřídily doma rodičům. 

Daníkova oslava narozenin

Daník s dětmi ve třídě oslavil svoje šesté narozeniny. Nechyběla veselá zábava, tanec, hobl i něco dobrého na zub od maminky Bystroňové. Všechny děti si to moc užily. 

Kouzelník Šulaj

Kouzelník navštívil 18. 1. naši školu a předvedl dětem nepochopitelné triky a kouzla. Odměnily ho velikým potleskem a paním učitelkám byl odměnou pohled na spokojené děti

Na TŘI KRÁLE, zima stále

V týdenním bloku NA TŘI KRÁLE, jsme se s dětmi zaměřili především na předčtenářské a předmatematické dovednosti. V ranních hrách jsme formou úkolů procvičili u stolečků skladbu slov dle předlohy, opis slov, grafomotoriku, práci s mluvícími skřipci, interaktivním programem Barevné kamínky a rozvinuli námětovou hru "Na Tři krále".  Děti také velice bavilo hrát si na školu, tu velikou, kde děti sedí v lavicích a zvoní jim tam na vyučování. Naši předškoláci budou velice šikovní žáci. 

Pracujeme ve skupinkách

První skupinka procvičila zábavnou formou mluvidla u logopedického zrcadla. Druhá si pohrála na koberci s paní asistentkou s míčky - technika míčkování. Aby to dětem nebylo líto, po určitém čase se skupinky vyměnily. 


Sova Hedvika

Markétka si na Vánoce přála sovu Hedviku z Harryho Pottera a opravdu ji dostala, má z ní velikou radost a přinesla ji ukázat dětem i paní učitelce. Děti byly nadšené, co všechno sovička umí. 


Vánoční divadlo

Studentky Pedagogické školy v Kroměříži si pro děti připravily Vánoční pohádky- Vánoční příběh o narození Ježíška a pohádku na motivy Tří bratrů- Červená Karkulka. Moc děkujeme za hezký zážitek. 

Vánoční nadílka

Ježíšek zavítal i do třídy Soviček. Děti měly z nadílky velikou radost a my s nimi :-) Největší radost udělala dětem logopedická pomůcka- keramický ptáček, kterého budou mít každý ve svém logopedickém košíčku.  

Vánoční příběh

Děti mají rády příběhy a líbil se jim i ten vánoční... O Ježíškovi. Líbil se jim tak moc, že se rozhodly zahrát divadlo o narození Ježíška paním učitelkám. Ježíška nemohl hrát nikdo jiný, než náš nejmenší- Sebík. Paní učitelky odměnily děti velkým potleskem, moc se jim to povedlo. 


Zimní radovánky

Hurá, nasněžilo!!! To vám byla, páni, nádhera!!! Všechno kolem bylo bílé, krásné a děti nadšené. Se sněhem si rády pohrály, zkoumaly vločky, sníh, dělaly pokusy, ale také pomáhaly paním učitelkám a panu školníkovi s úpravou školní zahrady a ochotně odhrnovaly sníh, šikulky.  


CVIČENÍ DRÁČEK

"Housenka se zakuklila,

do vláken se zabalila.

Překvapení pro děti,

z kukly motýl vyletí."


NA SVATÉHO MIKULÁŠE

Uf! Nikoho nám ten čert neodnesl! Všechny děti odrecitovaly svaté trojici (čtveřici) básničku a naslibovaly hory doly! Uvidíme, co v knize hříchů bude stát příští rok. 

Kolektivní logopedická chvilka

Kolektivní logopedické chvilky jsou součástí každého dne v mateřské škole s celou skupinou dětí. Hry a cviky jsou přizpůsobovány jak věku, tak tématu, který s dětmi v určitém časovém období probíráme, v rámci třídního vzdělávacího programu.  Využíváme hravých činností,  které podporují přirozený jazykový rozvoj dítěte. Zaměřujeme se na rozcvičení mluvidel - jazyka, rtů a mimických svalů potřebných ke správné výslovnosti hlásek. Patří sem také dechová cvičení zaměřená na hospodaření s dechem, na dostatečně silný výdechový proud vedený středem úst a nádech nosem.

Uspávání zahrady se skřítkem Podzimníčkem

Naše školka má překrásnou zahradu plnou stromů. A každý strom má svého skřítka, který se stará také o celou zahradu a zvířátka, která na ní bydlí.

Podzim se uchýlil ke konci a zima ťuká na vrátka. Jedno podzimní dopoledne děti navštívil ve třídách skřítek Podzimníček a požádal je o pomoc se stavbou domečků pro své kamarády skřítky.

Ve smluvený čas jsme se sešli na zahradě a společně se skřítkem Podzimníčkem řekli kouzelné zaříkávadlo. Najednou začali zpoza stromů a všech zákoutí vylézat skřítci a představili se nám nádherným tancem. Děti byly nadšené a ochotně skřítkům pomohly postavit domečky, aby je v zimě nezebaly nožičky. Za to, že děti skřítkům pomohly, si pro ně skřítci připravili zábavné úkoly rekapitulující celý podzim.

Aby se skřítkům dobře spinkalo, děti se s nimi rozloučily básničkou a pak už unavení skřítci odcházeli do svých domečků, aby se důkladně přichystali na nastávající zimu. Snad jim bude v zimě teplo a na jaře je budeme zase moci probudit.... A spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

Poděkování patří studentkám VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, které si v rámci průběžné praxe přichystaly pro děti tento krásný a zábavný program. 

Moje tělo a zdraví

V rámci týdenního tématu "Moje tělo a zdraví" děti měly možnost vidět skutečnou sanitku, do které se i podívaly. Pan řidič byl tak moc hodný, že dětem ukázal, jak pacienty dostávají do sanitky a děti byly nadšené. Dále se děti dozvěděly základy první pomoci při drobném poranění. 

Modelujeme podkovičku ze slaného těsta pro koně sv. Martina

"Jede Martin na koníčku, slyšíš cinkat podkovičku? Podkovičky pěkně zvoní, na nebi se vločky honí."
Martin sice sníh 11. listopadu nepřivezl, ale nám to vůbec nevadí. S dětmi jsme si připomněly, proč je důležitá vzájemná pomoc a také to, že se musíme umět rozdělit a to nejen v mateřské škole. 

Drakiáda

"Draku, ty jsi vážně drak? Hudry hudry, je to tak!!"
Ani mlha nám nezabránila, abychom šli pouštět draky na atletický stadion. Draci nám krásně létaly a děti i studentky SPgŠ  a VOŠ Kroměříž byly spokojené. V rámci celého týdne jsme s dětmi procvičily před-matematické dovednosti. Počty 1-5, 5-10, základní geometrické tvary, délky. Dále jsme se věnovali rýmům a stupňování. 

Pečeme štrúdl

Děti si z přineseného ovoce vyzkoušely upéct jablečný a hruškový cukr. Procvičily jsme všechny smysly- hmat (příprava jablíček a těsta); čich (přivoněly k vanilinovému a skořicovému cukru, déle cítily jak se line z trouby vůně); sluch (poslouchaly, kdy nám trouba ohlásí cinknutím, že štrúdl je už upečený) a především chuť (ochutnaly štrúdl). Byl to krásný čas. 

Chystáme zahradu na zimu

Děti jsou šikovní skřítci Podzimníčci, kteří pilně chystají školní zahradu na zimu. Pomáhají panu školníkovi s hrabáním listí a úklidu zahrady. A po práci legraci!! S listím je přece i zábava!

Jablíčková slavnost

Krásné společné chvíle při JABLÍČKOVÉ SLAVNOSTI. Maminkám mnohokrát děkujeme za všechny velmi chutné a také  na oko krásné dobroty, které připravily. Tatínkům děkujeme za rozdělání táboráku. Bylo to moc fajn. 

Pohádka O posledním jablíčku

Děti mnohdy něco trápí a nechtějí se nikomu svěřit, proto přišla babička z pohádky O posledním jablíčku a povídala si s dětmi o všech starostech, které je trápí. Po ochutnání kouzelného jablíčka všechny chmury, trable a starosti utekly a děti se již netrápily. 

Praxe Voš Kroměříž

Letos máme opravdu šikovné praktikantky, které se nebojí vyzkoušet si činnosti ve venkovní učebně. Děkujeme slečně Johance za to, že dětem umožnila vyzkoušet si vyrobení bedýnky na ovoce a prací s tím spojenou. Všichni jsme byli moc spokojeni. 

Výlet do lesoparku Zámeček


Naučná stezka Barbořina


Z pohádky do pohádky

V týdnu s tématem "Z pohádky do pohádky" u nás ve třídě vykonávala svoji souvislou pedagogickou praxi praktikantka VOŠ Kroměříž. Pro děti si nachystala bohatý vzdělávací program a  obohatila ho o vlastní didaktické i logopedické pomůcky. 

Vycházka kolem řeky Moravy 

S dětmi jsme se, jako každý den, vydali ven. Tentokrát jsme se šli podívat, zdali se na řece Moravě drží mlha. Během cesty jsme viděli vlak, pejska Jůlinku a kocourka, který s námi šel skoro až do školky. I během vycházky se dá krásné trénovat logopedie...(jak houká vlak, jaký zvuk vydává, když jede po kolejích, zavoláme na pejska, kočičku, jak dělá kočka, pes?)


Práce šlechtí

Děti rády vyrábí a tvoří-neumí jen pracovat s barvami, ale umí si i nachystat své pracovní místo. Dále se nebojí vzít do ruky pilku a kladivko a vyzkoušet si řezat v zahradní učebně na ponku. 


Noví kamarádi