Co jsme prožili


NA TŘI KRÁLE ZIMA STÁLE

Tento týden si povídáme s dětmi o trojici králů a dává nám to tedy možnost procvičit opis písmen a skladbu slov. Během celého roku u dětí podporujeme také rozvoj fonemactického sluchu (cvičení sluchové pozornosti, sluchová diferenciace, slabikování, rozlišení hlásek ve slově apod.) 

 Zahráli jsme si na školu a využili novou tabuli, na kterou si děti zkusily napsat K + M + B. Tato činnost je velice bavila a musíme pochválit nejen předškoláky, ale také mladší děti, které nás samotné překvapily :-) VÁNOČNÍ BESÍDKA A TVOŘIVÁ DÍLNA

Před Vánoci jsme se s rodiči potěšili při vánočním vystoupení dětí. Děti a paní učitelky si pro maminky i tatínky připravily bohaté vánoční pásmo. Věříme, že se rodičům vystoupení líbilo. Po besídce nás čekal společný čas při výrobě svícínků z jablíčka. Každý svícen byl jiný a hlavně krásný. 


POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

Naše mateřská škola spolupracuje nejen se Střední pedagogickou školkou, ale také se Střední školou COPT. Studenti a jejich učitelé nám mile a ochotně připravili zajímavé dopoledne, kde se děti dozvěděly spoustu zajímavého z polytechnické výchovy.  


VÁNOCE VE TŘÍDĚ

I do naší třídy přišel Ježíšek a nadělil dětem spoustu krásných a užitečných her k jejich dalšímu rozvoji. Děti pod stromečkem našly např. Kreslící/psací tabuli, tkalcovský stav na rozvoj jemné motoriky, puzzle lidského těla, tělovýchovné pomůcky a další zajímavé dárky. Sovičky měly z dárků velikou radost. 


PEČEME VÁNOČNÍ CUKROVÍ

"Ve školce všechno krásně voní
a ta vůně napoví,
že Vánoce přicházejí
a peče se cukroví.

Všichni při tom pomáhají,
voní cukrem vanilkou,
dětem se pak večer snáší
zvláštní sen nad postýlkou"


VÁNOCE S DOMEM KULTURY

Jsme rádi, že město Kroměříž nezapomíná na děti z mateřských škol. Dům kultury pro nás připravil krásné adventní představení. 


PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ S ČERTEM A ANDĚLEM

...i do naší třídy SOVIČKY zavítala tato trojice...vlastně čtveřice...čerti byli dva. Pochvalujeme si spolupráci s praxí VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž- kdy studentky ochotně a velmi pěkně dětem udělaly Mikuláše. Nikoho si čert neodnesl- ve třídě máme hodné děti. A ten, komu trošku lezou růžky slíbil, že se polepší. 


ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

"Stromečku vstávej, ovoce dávej, umej se ustroj se, je ŠTĚDRÝ DEN".... Děti z Hanáckých špontů a paní učitelky zazpívaly vánoční koledy a zazněly i krásné vánoční básně. Děkujeme všem zúčastněným za krásné prožití tohoto dne. Atmosféra byla úžasná :-)POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU

Kdo by neměl rád pohádky? A naše děti pohádky přímo milují, proto jsme navštívili KNIHOVNU. V knihovně nás čekal pěkný program "Barevný svět kolem nás". 


Vyslovování - hláska Č

Při tvorbě hlásky Č jsou zuby u sebe, rty našpulené do kroužku a jazyk leží volně, mírně vzadu a nedotýká se zubů. Ve školce si pomáháme například obrázky kočičky,  "na kočičku voláme ččččč"... a my máme ve třídě šikovné děti a umí zavolat i na živou kočičku, během dopolední vycházky. (Děti nejen ví, jak na kočku zavolat, ale také ví, že na cizí zvířátka se nesmí sahat!!) 
FOLKLÓR A LIDOVÉ TRADICE

"Na svatého Martina- bývá dobrá peřina"

A do péřové peřiny patří správně husí peří. A tak jsme si s dětmi nadraly "peří" na celou velkou peřinu, tak jako to dělaly tetky a babičky kdysi. Atmosféru podpořila krásná folklórní hudba a staré fotky z draček. "Jede Martin na koníčku, slyšíš cinkat podkovičku. Podkovička krásně zvoní, na nebi se vločky honí..." 

Pravou podkovu si děti mohly prohlédnout v dopoledních činnostech a v rámci pohybové aktivity si děti zahrály na okované a neokované koníky a tím procvičovaly nožní klenbu. Na závěr dne děti našly poklad- perníkové podkovičky, které si s radostí nazdobily. 


SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK

Děkujeme všem zúčastněným rodičům za skvělé odpoledne při tvořivé dílničce a následné společné akci. Všem dětem a jejich rodičům (i babičkám) se podařil krásný skřítek Podzimníček a fantazii se meze opravdu nekladly :-) 


HALLOWEEN

31. října jsme oslavili HALLOWEEN v krásných strašidelných maskách. Tento den nás čekalo spoustu zajímavých her- "Strašidelný klobouk" (procvičení hmatu, zraku, čichu a paměti), "Na ducha" (procvičení sluchu), "Foukání do pavučin" (dechová cvičení)  a další skvělé hry. Na závěr celého strašidelného dopoledne si děti spolu s praktikantkami vydlabaly dýně, které zdobí mateřskou školu. 


DRAKIÁDA

Vítr fouká, vítr duje, copak to v něm poletuje?? No přece drak!! 

A draky si přinesly také děti z našich Soviček. Praktikantky SpgŠ a VOŠ, Kroměříž si pro děti připravily krásný program zakončený pouštěním draků na atletickém stadionu SZMK, Kroměříž.  Celý týden jsme si o dracích povídali a rozvíjeli u dětí před-matematické dovednosti- počty, základní geometrické tvary a délky.


ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

PODZÁMECKÁ ZAHRADA: Využíváme s dětmi krásného podzimního počasí k venkovnímu vzdělávání. Během návštěvy Podzámecké zahrady jsme zkoumali různé povrchy přírodnin- hladké (kaštan), pichlavé (jehličí), hrbolaté (kůra), měkké (mech). 

ŠKOLNÍ ZAHRADA: S dětmi pomáháme panu školníkovi s hrabáním listí. Děti práce velice baví a mají radost, že můžou používat dětské hrábě, lopaty a kolečka. 


VELKÉ CVIČENÍ

Ve zdravém těle zdravý duch! V naší třídě pravidelně zapojujeme do vzdělávání pohybové činnosti. Formou opičí dráhy si děti procvičily lokomoční dovednosti (pohybovat se různými způsoby - plazení, lezení, chůze, běh, skok, pohyb v prostoru všemi směry apod.) 


KUBA MÁÁÁ NAROZENINY.... 

my máme přání jediný,
štěstí, zdraví, štěstí, zdraví,
hlavně to zdraví.

Dobré je, že jsi na světě,
koukni, jak rádi máme tě,
štěstí, zdraví, štěstí, zdraví,
hlavně to zdraví :-)


ZDRAVÝ ÚSMĚV

Naše mateřská škola spolupracuje s lektorem ozdravného programu "ZDRAVÝ ÚSMĚV"- panem Zdeňkem Forejtem. Program se skládá ze šesti lekcí, kde se děti seznámí s tím, jak správně pečovat o svůj chrup. 


OCHUTNÁVKA MARMELÁD

V týdnu s tématem "Měla babka čtyři jabka" jsme si povídali o ovoci. 

Děti přinesly do třídy různé druhy ovoce, které ochutnávaly, přivoněly k němu a dozvěděly se spoustu zajímavostí- třeba jak se dělají povidla a jiná marmeláda :-) DECHOVÁ CVIČENÍ- FOUKÁNÍ DO VODY BRČKEM

Cílem dechových cvičení je prohloubení správného vdechu a výdechu při mluvení. Dechová cvičení, stejně jako artikulační, by se mělo provádět formou hry.


VÝLET DO MŠ ŠTĚCHOVICE

Vydali jsme se na výlet za našimi kamarády z odloučeného pracoviště MŠ Štěchovice. Děti i paní učitelky ze třídy KOŤATA, nás mile a vlídně přivítaly a začalo společné veselení. Těšíme se na další setkání :-