Co jsme prožili

PTÁČCI V ZIMĚ

S dětmi jsme si povídaly celý týden o ptáčcích v zimě, konkrétně o vráně, kosovi, vrabečkovi a sýkorce. V tomto týdnu jsme dělali především praktické a pracovní činnosti- vyráběli jsme ptačí budku, měřili jsme, rýsovali, přiměřovali apod.

Naše krásná zahrada nám umožnila celý týden sledovat ptáčky. Sypali jsme ptáčkům do krmítka za oknem i na školní zahradě. V pátek 14. 1. jsme se s dětmi vydaly sledovat ptáčky dalekohledem do Podzámacké zahrady. Nezapomněli jsme jim samozřejmě rozvěsit i lojové koule ať se mají v té zimě dobře. 


VÁNOČNÍ NADÍLKA

V pátek 17. 12. k nám do třídy přišel Ježíšek a přinesl nám mnoho krásných dárků (společenské hry, didaktické hry i hry na rozvoj pohybových dovedností). Děkujeme také maminkám- paní Zikmundové a paní Mazánkové za krásné knihy, které děti našly také pod vánočním stromečkem. 


TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Tento krásný adventní čas s dětmi prožíváme, jak jen to je možné. Povídali jsme si o Vánočním příběhu, šli se podívat na prodej vánočních stromečků, výlov kaprů, pouštěli jsme skořápkové lodičky, povídali si o šupině z kapra a viděli jsme také krásné vánoční divadlo studentek Voš Kroměříž " O dvanácti měsíčcích".  


PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ S ČERTEM A S ANDÍLKEM

I k nám zavítala známá trojice- Mikuláš, čert a anděl. Některé děti měly trošku strach, že si je odnese čert do pekla, ale nakonec to všechno dobře dopadlo a všechny děti dostaly od andílka balíček plný dobrot. 


CVIČENÍ DRÁČEK

Každých čtrnáct dní v pátek chodíme s našimi předškoláky a třídou Motýlků na TJ Slávia na cvičení s panem Králem. Děti zde mají velké vyžití a procvičí si pohybové dovednosti a celkově hrubou i jemnou motoriku


NA SVATÉHO MARTINA, BÝVÁ DOBRÁ PEŘINA

Svatý Martin sice nepřivezl první sníh, ale bílá nadílka ve třídě Soviček byla. Drali jsme totiž peří. Co by to bylo za peřinu, kdyby nebyla vycpaná husím peřím (děti si procvičily jemnou motoriku, husí peří nám nahradily papírové kapesníčky). Děti se v průběhu celého týdne seznámily s legendou a tradicí o svatém Martinovi. 


DRAKIÁDA

Pomalu nám končí listopad a my jsme ještě nebyli se školkou pouštět draky, proto jsme si to s dětmi vynahradili na Atletickém stadionu TJ Slávia. Studentky z VOŠ Kroměříž dětem dopomohly při pouštění draků. Na závěr děti dostaly krásný diplom. To bylo radosti. 


Zachraňte světlušku

Světluška Aluška létala nad lesem, když vítr severák foukl svým silným dechem a zhasl jí její světýlko a nemohla tak svítit lidem. Byla velice smutná, ale nedokázala si sama pomoci, nedokázali to ani její kamarádi broučci, motýlci, berušky. Požádala tedy o pomoc naše děti ze školky- děti s paními učitelkami velice ochotně světlušce Alušce vypomohly a vyrobily jí lucerničky se světýlky, které  zpět zažehly plamínek ve světlušky lucerně. 

Na naší školní zahradě jsme tak všichni (světluška, děti, ostatní broučci, rodiče i paní učitelky) oslavili tancem navrácení  jejího světýlka. 

Velice děkujeme za spolupráci se studentkami z Vyšší odborné školy pedagogické a sociální. Bylo to opravdu hezké odpoledne zakončené lampionovým průvodem. 


Z pohádky do pohádky

Kdo by neměl rád pohádky? Naše děti ze Soviček pohádky mají moc rády.

Navštívili jsme Dům kultury a shlédli pohádku "O Badynce". Dále jsme navštívili Knihovnu Kroměřížska. Tímto chceme moc poděkovat mamince od Maxíka, paní Zikmundové, za to, že nás seznámila s prostory knihovny a umožnila si prohlédnout knihy a vyfotit se ve fotokoutku. S dětmi jsme si také užívali celý týden pohádky O zlaté rybce- navštívili jsme Hrubý rybník (Bágrák), kde jsme potkali spoustu rybářů a jeden dokonce tu zlatou rybičku doopravdy chytil. TO BYLO RADOSTI! 

Návštěva Domu kultury, pohádka "O Badynce"

Knihovna Kroměřížska- beseda s paní Zikmundovou

Dramatizace pohádky "O zlaté rybce"


Zvířátka v lese

S kamarády zvířátky jsme celý týden procvičovaly pohybové dovednosti a k nim směřující činnosti: lokomoční (plazení, lezení, chůze, běh, skok) a nelokomoční (polohy a pohyby těla na místě, vnímání a ovládání těla, rovnováha). Tohoto krásného tématu jsme využili také k procvičení nápodoby zvuku zvířat a artikulačním cvičení. 
Na konci týdne si děti zahrály pohádku "Boudo, budko". 

Kopu, kopu brambory

Tento týden si děti procvičily s kočičkou Majdou a kocourkem Chloupkem (příběh "Jak kočička Majda byla na brigádě") počítání 1-6 a matematické pojmy (více x méně, větší x menší, seřazení dle velikosti). 
Děti téma velice bavilo. Zapojily svoji fantazii a postavily si i krásný traktor, který jezdil po poli a vyorával brambory TDN, TDN, TDN. 

Opékání na školní zahradě

Milé děti, maminky, tatínci, babičky a všichni zúčastnění. 
Děkujeme za velice príma odpoledne, kdy jsme společně prožili pěkné chvíle. Děti svědomitě plnily se sourozenci úkoly na školní zahradě, maminky dohlížely, aby se nikomu nic nestalo a tatínci moštovali jablíčka. Děkujeme také maminkám za veškeré dobroty, které jste na opékání přinesly. Byla to jedním slovem NÁDHERA a už teď se těšíme na další společnou akci. 

Lesopark- Zámeček

Původně jsme měli jet na Farmu Hvězda, ale paní, která nám měla ukázat všechny ovocné stromky a zvířátka, bohužel onemocněla. Ale my umíme improvizovat a využili jsme objednaného autobusu, který nás zavezl na Zámeček. Udělali jsme si krásnou-i když delší procházku. Viděli jsme různé rostliny, hmyz, ptáčky, zvířátka ale také pokácené stromy, kmeny. Všichni jsme si výlet užili. 


Environmentální vzdělávání na školní zahradě

Naše krásná zahrada nám dává možnost učit se mnohému i venku-v přírodě. Díky zahradní učebně máme i zázemí, kdyby pršelo. Celé dva týdny jsme si povídali o barvičkách a jablíčku- jeho tvaru, barvě, chuti, vůni...


Blahopřání

Ve třídě slavíme rádi narozeniny či svátek svých kamarádů. Tento a minulý týden jsme slavili hned 3x, dva kluci měli narozeniny a jedna holčička svátek. Zazpívali jsme jim písničku a pochutnali si na slaďoučkém kokinu. 

"Přejeme ti štěstíčko, přejeme ti zdravíčko, ať do školky chodíš rád, ať si s každým kamarád"


Noví kamarádi

"Dobré ráno, dobrý den, začneme ho s úsměvem". 

Děti stávající i nově příchozí se velmi rychle skamarádily a tvoří príma partu. Vzájemně si pomáháme, hrajeme si, smějeme si a máme se rádi.