Co jsme prožili

MOŠTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Domácí jablečný mošt je vynikající a zdravá pochoutka. A také jeden z nejlepších způsobů, jak zužitkovat velkou úrodu jablek. 

Na naší školní zahradě máme jabloňku- která nám letos dala opravdu velkou spoustu jablíček. Děti si jablka posbíraly, odvezly na kolečkách do venkovní učebny, umyly z nich nečistoty, paní učitelky jablíčka nakrájely a pan školník nám vylisoval velice chutný mošt. 

Vybavení sice také něco stojí, ale vydrží nám na mnoho dalších sezón. Může být i pěknou příležitostí k oslavě podzimu a příjemným setkáním. 


TÉMA TÝDNE: OVOCE

Podzimní měsíce přímo vybízí ke krásnému tématu - a to je ovoce. S dětmi jsme si povídali o tom, jaké ovoce znají, jaké rady jedí, jak se jmenují stromy, na kterých ovoce roste, co z ovoce můžeme všechno dělat.

Rozvijeli jsme s dětmi smysly:

- hmatali jsme, jaké je jablíčko, kiwi, ananas; 

- přivoněli jsme si k jablíčku a procvičili přídavná jména

- chutnali a poznávali jsme ovoce- pojmenovali jsme příchutě

- a na závěr týdne si každé dítko udělalo svůj vlastní ovocný kompot. 

Děkujeme rodičům za spolupráci a přinesené ovoce na ukázku a tvoření :-) 


VÝLET NA FARMU "HVĚZDA"

Naše třída využila možnosti zajet na Farmu Hvězda. Děti si to náležitě užily, už z důvodu, že jsme zrovna měli téma "OVOCE". 

Děti mohly vidět spoustu ovocných stromků od jabloně, švestky až po hrušeň. Ovoce si mohly také natrhat a ochutnat. Nejvíc jim chutnalo "jablko-hruška", tzv. NAŠI. 

Neviděli jsme jen ovocné stromky a ovoce, ale viděli jsme také rybník s rybkami, kurník se slepicemi, kohoutem, husami, perličkami a dalším ptactvem. Co bylo pro děti velice lákavé, bylo pohlazení si králíka a poníka Mášu. Na závěr děti nakrmily ovečky. 

Těšíme se na jaro, kdy farmu zase navštívíme a uvidíme mláďátka a rozkvetlé ovocné stromky. 


Výlet do lesa "Zámeček"

S dětmi jsme si udělali výlet do blízkého lesíka zámeček. U lesa nás čekal pan hajný, který nás přivítal a seznámil nás se zvířaty, které můžeme v lese vidět. A viděli jsme- snečka, veverku, slimáky, zajíčka a dokonce i slepýše! 

V lese jsme pozorovali také různé rostliny pod mikroskopem, obkreslili jsme si kůru stromů a počítali letokruhy stromu. Viděli jsme dokonce i stopy v blátě- poznávali jsme komu tak asi patří? Zahráli jsme si hru Co vidíš? Co slyšíš? Co cítíš?...No prostě, měli jsme se báječně. 


Hola hola, školka volá.

V září jsme se po prázdninách zase všichni sešli ve školce. Děti se hned skamarádily a mají se rády. Prvních čtrnáct dní jsme si povídali o naší školce, o jménech dětí, o našich značkách a nezapomínali jsme ani na logopedii. Trénovali jsme ouška při sluchové hře: " Na sovičku". Procvičili jsme také správný nádech nosem- výdech ústy: "Foukání do domečku". 

D.K.