Medvídci

Medvídci

Provozní doba: Po-Pá od 7.00 do 16.45 hod. 

Telefon: 573 330 146

Nevolejte prosím do třídy v době odpočinku od 12.00 do 14.00 hodin.

Děti si prosím vyzvedněte nejpozději do 16.35 hodin. Děkujem.

Ředitelka MŠ : Mgr. Martina Luběnová

Vedoucí DS : Mgr. Pavla Blahušová, DiS.

Pečující osoby :  Mgr. Pavla Blahušová, DiS., Pavla Husárková, Dana Sedláčková

Provozní: Jana Blahušová


Dokumenty DS

Na nástěnce v šatně jsou umístěny tyto dokumenty :

- Provozní řád 

- Plán výchovy a péče

- Etický kodex 

- Pravidla naší třídy Medvídci

- Adaptační program (informace pro rodiče)