Medvídci

Medvídci

Provozní doba: Po-Pá od 6.45 do 16.30 hod.

Telefon: 573 330 146 nebo 601 355 793

E-mail: detskaskupina.km@seznam.cz

Nevolejte prosím do třídy v době odpočinku od 12.00 do 14.00 hodin.

Děti si prosím vyzvedněte nejpozději do 16.20 hodin. Děkujeme.

Ředitelka MŠ : Mgr. Martina Luběnová

Pečující osoby : Dana Sedláčková, Tamara Leblochová, Věra Hýžová, Bc. Veronika Pechtorová


Denní režim

6.45- 8.30    příchod a vítání dětí, volná nebo řízená hra dětí

8.45 - 9.15     hygiena, svačina

9.15 - 9.45     denní program a činnosti vycházející z Plánu výchovy a péče

9.45 - 11.00   pobyt venku

11.15 - 11.45    oběd

11.45 - 12.00    vyzvedávání dětí po obědě

11.45 - 14.00  příprava na odpočinek, spánek

14.15 - 14.45  hygiena, svačina

14.45 - 16.30  spontánní hry, individuální aktivity, pokračování v započatých aktivitách dne

                         vyzvedávání děti do 16.20 hod.

Dokumenty DS

Na nástěnce v šatně jsou umístěny tyto dokumenty :

- Provozní řád, Ceník DSMK

- Plán výchovy a péče (PVP)

- Adaptační program

- Etický kodex a Filosofie DS

- Pravidla naší třídy Medvídci