Co jsme prožili

KVĚTEN A ČERVEN

Po dlouhých dvou měsících karantény jsme se opět shledali s některými dětmi ve školce. Jelikož je už teplo, trávíme co nejvíce času venku. Ven jsme již přesunuly pohybové i některé rozumové hry, věnujeme se záhonku a zbývá i dost času pro volnou hru dětí :-).

Na školní zahradě se buduje venkovní učebna:

A naši školkoví šneci se rozhodli rozšířit svou rodinku :-), uvítáme případné zájemce o mláďátka :D.

Oslavili jsme společně, zábavně i naučně "Den dětí" :-):

Pokračujeme v rozvoji :-)

ÚNOR

POHÁDKA O SNĚHURCE

S dětmi jsme shlédli maňáskové divadlo o Sněhurce. Děti se vydržely se zájmem dívat po celou dobu. Příběh byl napínavý, s interaktivními vsuvkami, kdy mohly děti reagovat na maňásky. Dobro naštěstí zvítězilo nad zlem a na konec si děti i zatancovaly u závěrečné písničky.

PLAVÁNÍ

Někteří z našich předškoláků začali od tohoto měsíce navštěvovat plavecký bazén.

MASOPUST

Dne 10. 2. jsme zahájili masopustní týden karnevalovým veselím plným rozmanitých masek, ve kterých děti trávily celé dopoledne. Studentky SPgŠ si pro ně připravily zábavný program, plný tvoření, úkolků, pohybu i tance. Všechny nás to moc bavilo a po zbytek týdne se budeme s touto tradicí a masopustními zvyky seznamovat blíže.


POHÁDKY O ZVÍŘÁTKÁCH

Děti mohly shlédnout maňáskové divadlo o domácích i lesních zvířátkách, které si pro ně připravili paní učitelky.

"ZDRAVÝ ÚSMĚV"

Ve třídě proběhla další lekce projektu "Zdravý úsměv" se zubním preventistou panem Forejtem, který opět zajímavou i zábavnou formou děti seznámil se správným čištěním zoubků.

LEDEN

POZNÁTE NÁS PO TRIČKÁCH

Od nynějška bude náš učitelský kolektiv oděn do stejných triček, ve kterých by nás už nikdo neměl přehlédnout :-D. Každá třída má své paní učitelky v jiných barvičkách. U nás vyhrála světle zelená, do které jsou laděny i prostory celé třídy ;).

(prostor pro foto)


PRÁCE VE TŘÍDĚ

Kromě aktivit, u kterých pracujeme všichni společně, pracují děti i individuálně, ve dvojicích nebo ve skupinách. Děti se tak učí samostatnosti a v případě potřeby vyhledat pomoc či požádat o radu. Učí se spolupracovat mezi sebou, dohodnout se na společných pravidlech, vhodně říci kamarádovi svou představu nebo co se jim nelíbí. Těší nás pozorovat děti při samostatné práci, kdy si samy volí pomůcku a prostor, aniž by někoho rušily a pokud se chtějí k někomu přidat, zeptají se. Je poznat, že většina dětí si již osvojila schopnost vzájemného respektu, z čehož máme radost. Nicméně vždy je na čem pracovat a v čem se zdokonalovat. Vzdělávání a rozvoj je nepřetržitý proces :-). 

CVIČENÍ DRÁČEK

Starší přihlášené děti začaly v tomto měsíci navštěvovat cvičení Dráček v TJ Slavia. Pan lektor zde pro děti vždy připraví tělocvičnu plnou překážek a různých tělovýchovných aktivit různé náročnosti. Všechny jsou pro děti lákavou výzvou, při které se nejen fyzicky rozvíjí, ale i baví. Kromě rozvoje hrubé motoriky se u dětí zlepšuje také soustředěnost, vytrvalost, určitá míra odvahy a vůle, překonání sebe sama, udržování rovnováhy, ale také disciplína, respektování pravidel a opatrnost. Děti se na každé cvičení velmi těší.

NÁVŠTĚVA KOSTELA SV. MOŘICE

Téměř dva tucty malých králů a královen, navštívilo Ježíška v Betlémě, v kostele sv. Mořice :-). Děti si celý týden o této vzácné historické návštěvě povídaly a hrály si na ni. Zvolna tak doznívají poslední zbytky vánoční atmosféry a nyní se můžeme pomalinku začít těšit na seznamování s dalšími tradicemi a událostmi.

A TŘI KRÁLOVÉ VE TŘÍDĚ...

Děti mohly vidět, zlato, myrhu i kadidlo.


PROSINEC

POLYTECHNIKA V COPT

Přijali jsme pozvání od školy COPT, kterou jsme s dětmi navštívili. Středoškoláci dětem ukázali novou plastovou stavebnici, ze které se daly postavit různorodé stavby, dle návodu i dle vlastní fantazie. U dětí si tím ihned získali pozornost a sympatie. Zvláště, když se k nim velcí chlapci přidali a dětem pomáhali. Když jsme si vyhráli, sestoupili jsme do sklepení školy, do dílen. Děti mohly vidět velké stroje a jejich produkty. Cílem bylo, aby děti viděly a pochopily, že věci kolem nás nevzniknou samy od sebe, ale že je potřeba k jejich vzniku určitého úsilí. Potřeba strojů a lidí, kteří je umí správně ovládat. A také, pokud chce člověk dobře vykonávat nějaké povolání, je potřeba se ho dobře naučit.

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ KOMENSKÉHO

Není nad to se pořádně proběhnout a protáhnout v prostoru větším než naše třída :). ZŠ Komenského nám toto přání dopřála a poskytla nám svou tělocvičnu plnou různého nářadí, které jsme si mohli zapůjčit a vyzkoušet. Děti to velmi bavilo. 

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

Vánoční atmosféru ve třídě utvrdilo zdobení voňavých perníčků od Waltíka. Každý trpělivě zdobil svým originálním způsobem. 

VÁNOČNÍ POHÁDKA OD STUDENTEK SPgŠ

Druhou vánoční pohádku děti shlédly tentokrát o Paní Zimě. Napínavý děj s dobrým koncem nás zcela pohltil a mrazení ze zimní pohádky roztálo při krátké diskotéce.

VÁNOČNÍ POHÁDKA OD STUDENTEK VOŠPgS

Studentky vyšší pedagogické školy si pro děti připravily překrásné, profesionálně připravené divadlo o narození Ježíška. Všechny děti, včetně těch nejmenších se s velkým zájmem dívaly a nakonec jsme se protáhli u tance při vánočních písničkách.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

V úterý 10. 12. proběhla pro rodiče, prarodiče a přátele Vánoční besídka. Děti zahrály divadlo o narození Ježíška s tématickými básničkami a koledami. A jelikož na Štědrý den ve školce nebudeme, měli jsme pod stromečkem naděleny dárečky už tento den, které jsme si s chutí rozbalili a společně si s nimi pohráli. 

ZDRAVÝ ÚSMĚV

Ve třídě proběhla 2. lekce projektu Zdravý úsměv s panem Forejtem, který děti vede ke správnému čištění zoubků a jak se vyhnout "kazíkům".

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

Dne 6. 12. ráno navštívil naši třídu Mikuláš, se svým doprovodem. Všechny děti se těšily a nikdo se nebál. Pan Mikuláš si volal jednotlivé děti, kdy ke každému z nich promluvil a obdaroval jej malou sladkou pozorností. Ze všech dětí měl radost, protože od jeho poslední návštěvy udělaly velký pokrok. Na rozloučenou, Mikuláši a jeho doprovodu, zazpívaly děti písničku, kterou si pilně připravovaly. 


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V DOMĚ KULTURY 

S dětmi jsme navštívili dům kultury, ve kterém jsme shlédli pohádku O pejskovi a kočičce. Dětem se pohádka moc líbila. I ti nejmenší vydrželi potichoučku a se zaujetím sedět. Po pohádce jsme si v prostorách kulturního domu prohlédli výstavu vánočních stromečků a venku před domem pak adventní trh s vánoční výzdobou. Na rozloučenou si každý zazvonil na zavěšený kovový zvon.


ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Začátkem prosince jsme společně s dětmi a jejich rodinami, v odpoledních hodinách, po západu slunce, zahájili adventní čas, slavnostním rozsvěcením nově zasazeného, vánočně nazdobeného stromečku. Děti z Hanáckého šponta potěšily přihlížející vánočním vystoupením. Po rozsvícení stromečku zaznělo ještě několik vánočních písní, které zazpívaly paní učitelky s paní ředitelkou a kdo rád zpívá, mohl se přidat. V chladu nás zahřála dobrá nálada a punč, který připravily paní kuchařky.

LISTOPAD

INTERAKTIVNÍ "ZPÍVÁNKY" V SPgŠ

Na pozvání studentek a profesorů ze SPgŠ, jsme se zúčastnili hudebního interaktivního programu pro děti. Děti měly zajištěný bohatý naučný program, do kterého byly aktivně zapojovány. Všechny nás velmi bavil. V první části děti hádaly názvy lidových písní, podle melodie, kterou si pak celou společně zazpívaly i doprovodily na ozvučná dřívka a šustivé sáčky, na kterých si cvičily správný rytmus. Obohaceno to bylo aktivitou na interaktivní tabuli. Ve druhé části si mohly prohlédnout různé hudební nástroje a seznámit se s hudebními styly z různých koutů světa. Děkujeme tímto za pozvání a budeme se těšit na příště.

KOUZELNÍK TOM

Naši školku navštívil kouzelník Tom, který nás svým vystoupením přímo učaroval, pobavil, rozesmál a zajistil nám magické dopoledne. 

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK

5. 11. odpoledne se naše školka naplnila nejen dětmi, ale také jejich rodiči i dalšími členy rodiny. Děti a jejich příbuzní si ve svých třídách společně vytvořili Skřítka Podzimníčka, jako pomyslného maskota probíhajícího podzimu, uspávajícího okolní přírodu. Poté se celé rodiny vydaly po prostorách budovy MŠ, tajemně prosvětlenou světýlky, kde plnily různorodé úkoly a téměř na konec se děti příjemně vyřádily a pobavily na dětské diskotéce. Celá akce byla završena světýlkovým/lampionovým průvodem. Ač se akce nekonala venku, kvůli deštivému počasí, přesto se velmi vydařila. Těšíme se na příště :-). 

DOPOLEDNE PLNÉ POHYBU

Studentky SPgŠ připravily pro děti cvičení v tělocvičně své školy. Pohybové aktivity byly motivované hudbou a říkankami. Nejvíce se dětem líbila překážková dráha. Potřeba pobybu byla po všech stránkách dokonale naplněna a děti se vracely do školky spokojené. Těšíme se na další skvělý program.

ŘÍJEN

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ

Podpora zájmu dětí o technické a přírodovědné obory, o tradiční řemesla apod. se stala v posledních letech celospolečenským tématem. I naše MŠ chce podpořit rozvoj dětí v této oblasti a přiblížit jim svět techniky. A proto jsme navázali spolupráci se střední školou COPT v Kroměříži.                                                                                                                                              24. 10. proběhla první návštěva. S dětmi jsme navštívili prostředí školy, kde jsme viděli práci v elektrotechnické učebně a v učebně programování CNC strojů. Děti nejvíce zaujala konstruktivní stavebnice KIDITEC.

"STROMY A MY" V DĚTSKÉ SKUPINĚ SOVIČKA

V půlce října jsme navštívili třídu Soviček, MC Klubíčka. Děkujeme tímto za vlídné přijetí i připravený program o stromech, o kterých se lze stále dozvídat něco nového. Zajímavostí pro nás byli živé sovy v koruně stromu či stále živý spadený strom. Děti strávili dopoledne na jiné zahradě, než na kterou jsou zvyklí a věříme, že to pro ně byla příjemná změna.

POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE NA SPgŠ

Děti byly pozvány studentkami SPgŠ na loutkové představení. Shlédly 5 pohádek. O včelích medvídcích a sněhové kroupě, o Karkulce, o Budulínkovi, o Koblížkovi a o Bobovi a Bobkovi v restauraci. Mezi jednotlivými vystoupeními si děti zazpívaly a zatančily. Bylo to doslova pohádkově prožité dopoledne. 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Již jsme opět začali s dětmi navštěvovat dopravní hřiště, na kterém děti seznamujeme se základními dopravními pravidly.

PODZÁMECKÁ ZAHRADA

Podnikli jsme s dětmi vycházku do Podzámecké zahrady. Děti poznávají okolí MŠ, cestu městem, ve kterém žijí a jeho známá místa. Učí se dbát zvýšené pozornosti při přecházení velkých cest ve skupině. V Podzámce jsme navštívili zvířátka a pozorovali jsme stromy, o kterých si v posledních dnech mnoho vyprávíme a čteme. Při cestě si děti sběrem suchých plodů vytvořily "podzimní paletu".

"ZDRAVÝ ÚSMĚV"

V naší třídě proběhla první lekce projektu "Zdravý úsměv" se zubním preventistou panem Zdeňkem Forejtem, který děti hravou formou motivoval, k získání zájmu, správně a pravidelně pečovat o své zoubky. 

MUZEUM A "SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU"

S dětmi jsme navštívili program o hmyzu v Muzeu Kroměřížska. Celá výstava byla přizpůsobena dětskému vnímání a děti se nejen dozvěděly něco nového a zajímavého, ale také se dobře bavily. Kromě vizuálních ukázek se mohly děti zapojit i aktivně. Dotkly se pakobylky, posvítily si na čmeláky v temné komůrce, vyzkoušely si život včel a vyrobily si svíčku. Díky patří paní, která nás programem prováděla a dokázala děti svým laskavým a trpělivým přístupem zaujmout. 

ZÁŘÍ 

SKLIZEŇ

Průběžně s dětmi sklízíme úrodu z našeho školního záhonku. Okrasnými dýněmi jsme si vyzdobili chodbu a třídu a zeleninku ochutnáváme při svačince. Děti již mají povědomí o tom, co všechno předchází tomu, než se nám ocitne zelenina na talíři :).


DIVADLO ŠIKULKA V NAŠÍ ŠKOLCE

S dětmi jsme shlédli tři poučné a velmi pěkně provedené pohádky maňáskového divadla Šikulka. Dětem se představení velmi líbilo.JABLÍČKOVÁ SLAVNOST

Ve středu 25. 9. 2019 proběhlo na školní zahradě setkání rodin dětí z obou Montessori tříd.    K pohoštění byly připraveny dobroty z jablek na různé způsoby a každý měl možnost si i něco opéct u ohně. Děti se zabavily u různých pohybových aktivit a rodiče měly prostor si popovídat a poznat se s ostatními rodinami. Nálada byla příjemná a přálo nám i počasí. Tímto bereme začátek školního roku za plně zahájený a těšíme se na další společné akce :).

 

NOVÍ OBYVATELÉ TŘÍDY

V tomto školním roce nám ve třídě přibyli mírumilovní a nenároční živočichové, šneci afričtí, které nám darovali rodiče našeho žáčka. Děti je rády pozorují a vytvářejí si základy pro kladný a pečující vztah k živým tvorům.


PO PRÁZDNINÁCH OPĚT S KAMARÁDY

V září se děti v naší třídě opět setkaly se svými kamarády a vytvořily již i nová přátelství. Na všech je znát, že už jsou zase o rok starší, spoustu věcí se naučily a s chutí se vydáváme za novými zážitky. Učíme se k sobě chovat ohleduplně, jsme samostatní a když je potřeba, vzájemně si pomáháme. Na fotografiích slavíme narozeniny našich kamarádů. S každým oslavencem se vždy společně radujeme a pochutnáváme si na zdravých dobrotách.