Co jsme prožili


ZÁŘÍ

POHÁDKA VE ŠKOLCE

Děti shlédly tři krátké a poučné pohádky maňáskového divadla vyprávějících o kolem číhajících bacilech, nemocech a jak si udržet zdraví.

SKLIZEŇ

Již jsme s dětmi sklidili úrodu z našeho třídního záhonku. Tahali jsme řepu a vykopávali brambory. Čeká nás ještě kompletní vyplenění - kromě jahod a příprava záhonku na zimu :-). Ve třídě mají děti možnost plody krájet a strouhat na připravených kuchyňských pomůckách.

VENKOVNÍ UČEBNA

Abychom s dětmi byli co nejvíce na čerstvém vzduchu, budeme se snažit dopolední didaktické a řízené činnosti přesouvat ze třídy ven. K tomu slouží nová venkovní učebna. Děti se učí pracovat samostatně, ve dvojicích i ve skupinách.

VÝLET DO LESA U ZÁMEČKU V KROMĚŘÍŽI

Dne 9.9. jsme se s dětmi vydali na výlet do blízkého lesa za Dolními Zahradami v KM. Děti si užily jak cestu autobusem, tak v lese. Při procházce jsme se snažili nedělat příliš hluk, abychom neplašili lesní zvířátka a na nedaleké louce jsme se nasvačili a pohráli si. Děti postavily v lese malé domečky z přírodnin pro ježečky i jiná drobná zvířata a na památku jsme si odnesly frotáž kůry okolních stromů. Prožili jsme příjemný den.

HRY A PRÁCE V MŠ

Stává se Vám, že vyzvednete dítě ze školky či ze školy a po dotazu, co celý den dělalo odpoví "nic" nebo "nevím"? :-D . Vzhledem k tomu, že den bývá někdy opravdu nabitý aktivitami nedivím se, že si děti vše nepamatují. Věřím ale, že jejich mozek i tělo je rozvíjeno a vše se ukládá tam kam má a až to budou jednou potřebovat, situace se jim vybaví. Zde je malá ukázka z našeho všedního dne :-).

TŘÍDNÍ ŠNECI

Ve třídě máme od loňského školního roku africké šneky, kteří se nám na jaře rozrostli i o mladé. Kdo má zájem, ještě máme k dispozici a rádi darujeme :-). Jsou to nenáročná zvířata a jejich pozorování navozuje uklidňující účinky :). Nicméně, jelikož vajíček bývá mnoho a nabídka pak převyšuje poptávku, nemáme v plánu další líhnutí.

ZPĚT VE ŠKOLCE A OSLAVY NAROZENIN :-)

Moc nás těší, že děti z naší třídy se do školky těšily a těm novým, že se v naší třídě brzy zalíbilo. Je pro nás moc důležité, aby se u nás všichni cítili dobře a bezpečně. Věřím, že stejně to budou cítit i ti, kterým bývá teď ze začátku ještě trochu smutno po mamince a tatínkovi. Děkujeme i Vám rodičům za důvěru, že nám každý den své děti svěřujete. Jsme vděčni, že k sobě všichni přistupujeme s přátelským a laskavým přístupem :-).

Během roku budeme slavit i narozeniny dětí. Ve třídě to bude probíhat tak, že oslavenec uchopí malý globus a obejde po vyznačené elipse obrázek sluníčka tolikrát, kolik je mu let. Dětem se tak vštípí, že Slunci trvá jedno oběhnutí Země jeden rok. Také oslavenci zazpíváme narozeninovou písničku, společně se vyfotíme a děti oslavenci popřejí. Oslavenec může z domu pro děti přinést nějakou dobrotu :-).