Co jsme prožili

PROSINEC

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

Dne 6. 12. ráno navštívil naši třídu Mikuláš, se svým doprovodem. Všechny děti se těšily a nikdo se nebál. Pan Mikuláš si volal jednotlivé děti, kdy ke každému z nich promluvil a obdaroval jej malou sladkou pozorností. Ze všech dětí měl radost, protože od jeho poslední návštěvy udělaly velký pokrok. Na rozloučenou, Mikuláši a jeho doprovodu, zazpívaly děti písničku, kterou si pilně připravovaly. 


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V DOMĚ KULTURY 

S dětmi jsme navštívili dům kultury, ve kterém jsme shlédli pohádku O pejskovi a kočičce. Dětem se pohádka moc líbila. I ti nejmenší vydrželi potichoučku a se zaujetím sedět. Po pohádce jsme si v prostorách kulturního domu prohlédli výstavu vánočních stromečků a venku před domem pak adventní trh s vánoční výzdobou. Na rozloučenou si každý zazvonil na zavěšený kovový zvon.


ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Začátkem prosince jsme společně s dětmi a jejich rodinami, v odpoledních hodinách, po západu slunce, zahájili adventní čas, slavnostním rozsvěcením nově zasazeného, vánočně nazdobeného stromečku. Děti z Hanáckého šponta potěšily přihlížející vánočním vystoupením. Po rozsvícení stromečku zaznělo ještě několik vánočních písní, které zazpívaly paní učitelky s paní ředitelkou a kdo rád zpívá, mohl se přidat. V chladu nás zahřála dobrá nálada a punč, který připravily paní kuchařky.

LISTOPAD

INTERAKTIVNÍ "ZPÍVÁNKY" V SPgŠ

Na pozvání studentek a profesorů ze SPgŠ, jsme se zúčastnili hudebního interaktivního programu pro děti. Děti měly zajištěný bohatý naučný program, do kterého byly aktivně zapojovány. Všechny nás velmi bavil. V první části děti hádaly názvy lidových písní, podle melodie, kterou si pak celou společně zazpívaly i doprovodily na ozvučná dřívka a šustivé sáčky, na kterých si cvičily správný rytmus. Obohaceno to bylo aktivitou na interaktivní tabuli. Ve druhé části si mohly prohlédnout různé hudební nástroje a seznámit se s hudebními styly z různých koutů světa. Děkujeme tímto za pozvání a budeme se těšit na příště.

KOUZELNÍK TOM

Naši školku navštívil kouzelník Tom, který nás svým vystoupením přímo učaroval, pobavil, rozesmál a zajistil nám magické dopoledne. 

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK

5. 11. odpoledne se naše školka naplnila nejen dětmi, ale také jejich rodiči i dalšími členy rodiny. Děti a jejich příbuzní si ve svých třídách společně vytvořili Skřítka Podzimníčka, jako pomyslného maskota probíhajícího podzimu, uspávajícího okolní přírodu. Poté se celé rodiny vydaly po prostorách budovy MŠ, tajemně prosvětlenou světýlky, kde plnily různorodé úkoly a téměř na konec se děti příjemně vyřádily a pobavily na dětské diskotéce. Celá akce byla završena světýlkovým/lampionovým průvodem. Ač se akce nekonala venku, kvůli deštivému počasí, přesto se velmi vydařila. Těšíme se na příště :-). 

DOPOLEDNE PLNÉ POHYBU

Studentky SPgŠ připravily pro děti cvičení v tělocvičně své školy. Pohybové aktivity byly motivované hudbou a říkankami. Nejvíce se dětem líbila překážková dráha. Potřeba pobybu byla po všech stránkách dokonale naplněna a děti se vracely do školky spokojené. Těšíme se na další skvělý program.

ŘÍJEN

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ

Podpora zájmu dětí o technické a přírodovědné obory, o tradiční řemesla apod. se stala v posledních letech celospolečenským tématem. I naše MŠ chce podpořit rozvoj dětí v této oblasti a přiblížit jim svět techniky. A proto jsme navázali spolupráci se střední školou COPT v Kroměříži.                                                                                                                                              24. 10. proběhla první návštěva. S dětmi jsme navštívili prostředí školy, kde jsme viděli práci v elektrotechnické učebně a v učebně programování CNC strojů. Děti nejvíce zaujala konstruktivní stavebnice KIDITEC.

"STROMY A MY" V DĚTSKÉ SKUPINĚ SOVIČKA

V půlce října jsme navštívili třídu Soviček, MC Klubíčka. Děkujeme tímto za vlídné přijetí i připravený program o stromech, o kterých se lze stále dozvídat něco nového. Zajímavostí pro nás byli živé sovy v koruně stromu či stále živý spadený strom. Děti strávili dopoledne na jiné zahradě, než na kterou jsou zvyklí a věříme, že to pro ně byla příjemná změna.

POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE NA SPgŠ

Děti byly pozvány studentkami SPgŠ na loutkové představení. Shlédly 5 pohádek. O včelích medvídcích a sněhové kroupě, o Karkulce, o Budulínkovi, o Koblížkovi a o Bobovi a Bobkovi v restauraci. Mezi jednotlivými vystoupeními si děti zazpívaly a zatančily. Bylo to doslova pohádkově prožité dopoledne. 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Již jsme opět začali s dětmi navštěvovat dopravní hřiště, na kterém děti seznamujeme se základními dopravními pravidly.

PODZÁMECKÁ ZAHRADA

Podnikli jsme s dětmi vycházku do Podzámecké zahrady. Děti poznávají okolí MŠ, cestu městem, ve kterém žijí a jeho známá místa. Učí se dbát zvýšené pozornosti při přecházení velkých cest ve skupině. V Podzámce jsme navštívili zvířátka a pozorovali jsme stromy, o kterých si v posledních dnech mnoho vyprávíme a čteme. Při cestě si děti sběrem suchých plodů vytvořily "podzimní paletu".

"ZDRAVÝ ÚSMĚV"

V naší třídě proběhla první lekce projektu "Zdravý úsměv" se zubním preventistou panem Zdeňkem Forejtem, který děti hravou formou motivoval, k získání zájmu, správně a pravidelně pečovat o své zoubky. 

MUZEUM A "SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU"

S dětmi jsme navštívili program o hmyzu v Muzeu Kroměřížska. Celá výstava byla přizpůsobena dětskému vnímání a děti se nejen dozvěděly něco nového a zajímavého, ale také se dobře bavily. Kromě vizuálních ukázek se mohly děti zapojit i aktivně. Dotkly se pakobylky, posvítily si na čmeláky v temné komůrce, vyzkoušely si život včel a vyrobily si svíčku. Díky patří paní, která nás programem prováděla a dokázala děti svým laskavým a trpělivým přístupem zaujmout. 

ZÁŘÍ 

SKLIZEŇ

Průběžně s dětmi sklízíme úrodu z našeho školního záhonku. Okrasnými dýněmi jsme si vyzdobili chodbu a třídu a zeleninku ochutnáváme při svačince. Děti již mají povědomí o tom, co všechno předchází tomu, než se nám ocitne zelenina na talíři :).


DIVADLO ŠIKULKA V NAŠÍ ŠKOLCE

S dětmi jsme shlédli tři poučné a velmi pěkně provedené pohádky maňáskového divadla Šikulka. Dětem se představení velmi líbilo.JABLÍČKOVÁ SLAVNOST

Ve středu 25. 9. 2019 proběhlo na školní zahradě setkání rodin dětí z obou Montessori tříd.    K pohoštění byly připraveny dobroty z jablek na různé způsoby a každý měl možnost si i něco opéct u ohně. Děti se zabavily u různých pohybových aktivit a rodiče měly prostor si popovídat a poznat se s ostatními rodinami. Nálada byla příjemná a přálo nám i počasí. Tímto bereme začátek školního roku za plně zahájený a těšíme se na další společné akce :).

 

NOVÍ OBYVATELÉ TŘÍDY

V tomto školním roce nám ve třídě přibyli mírumilovní a nenároční živočichové, šneci afričtí, které nám darovali rodiče našeho žáčka. Děti je rády pozorují a vytvářejí si základy pro kladný a pečující vztah k živým tvorům.


PO PRÁZDNINÁCH OPĚT S KAMARÁDY

V září se děti v naší třídě opět setkaly se svými kamarády a vytvořily již i nová přátelství. Na všech je znát, že už jsou zase o rok starší, spoustu věcí se naučily a s chutí se vydáváme za novými zážitky. Učíme se k sobě chovat ohleduplně, jsme samostatní a když je potřeba, vzájemně si pomáháme. Na fotografiích slavíme narozeniny našich kamarádů. S každým oslavencem se vždy společně radujeme a pochutnáváme si na zdravých dobrotách.