Co jsme prožili


LISTOPAD

PRVNÍ SNÍH

Čistá radost z prvních sněhových vloček :-).

ZDRAVÉ PEČENÍ

V týdnu, ve kterém jsme si povídali o zdraví a o těle jsme také pekli zdravé mrkvové muffiny. Děti krájely, strouhaly, míchaly, plnily košíčky a zdobily. A samozřejmě ochutnávaly. Zapíjeli jsme vlastním šípkovým čajem. Část muffinů měli možnost ochutnat i rodiče, kteří odpoledne navštívili besedu o zdraví a první pomoci.

SANITKA V MŠ

Rodiče ze třídy Montessori I. pracující ve zdravotnictví byli tak ochotní, že přijeli seznámit děti z celé MŠ se sanitkou, lékařskými pomůckami a důležitými informaci k ochraně zdraví. Tímto moc děkujeme. Děti i my jsme byli nadšení.

MARTIN NA BÍLÉM KONI

S dětmi jsme si povyprávěli i zahráli příběh o Martinovi na bílém koni a poté jsme si i vytvořili obrázek koně. Pověděli jsme si o kladných vlastnostech Martina a jakým způsobem bychom je mohli projevovat i my.

STEZKA MEZI STROMY

Děti naši zahradu již dobře znají. Vždy se ale najde něco nového k objevování. Obešli jsme zahradu a hledali stromy se zprávami. Zastavovali se u každého z nich, přečetli si zajímavosti o daném stromu, seznámili se s básničkou a písničkou o něm a splnily drobný úkol. 

VOLNÁ HRA

Děti mají během dne prostor i k volné hře. Ne každý si uvědomuje, jak jsou tyto chvíle důležité pro dětský rozvoj. Není to jen bezmyšlenkovité divočení, jak se někteří domnívají. Právě v tuto chvíli mají děti svobodný prostor pro objevování a zkoumání a přirozeně se učí samostatnosti, kreativitě, navazování vztahů, komunikaci, spolupráci, hledání a řešení problémů, vytrvalosti, sebekázni, sebeovládání, vzájemné pospolitosti a ohleduplnosti a dalším důležitým věcem. Když dětem dáme prostor a nevnucujeme jim chvíli naše představy, překvapí nás svou nápaditostí a tvořivostí a to je vždy krásné pozorovat.


ŘÍJEN

NÁVŠTĚVA MUZEA

S dětmi jsme navštívili interaktivní výstavu "Zachraňme jídlo". Děti se seznámily s tím, v jakém velkém množství se vyhazuje jídlo a jak ho můžeme "zachránit" nebo jak dlouhou cestu urazí, než doputuje na náš talíř. Všem tuto výstavu moc doporučujeme.

MOŠTOVÁNÍ

Při vstupu do areálu MŠ chodíme kolem jablůňky, která již pod sebou potřebovala posbírat popadaná a hnijící jablíčka. Děti nevzhledná jablka sbíraly lopatkami do dětských koleček a společně jsme je odvezli na kompost. Z těch hezkých jsme pak ve venkovní učebně společnými silami udělali chutný mošt, který byl všem sladkou odměnou za snahu a pracovitost. Přidali jsme i košík jablek, který přinesly děti a moštu pak bylo dost pro všechny. Děti se v tomto dni seznámily s procesem výroby moštu od jablka po šťávu, přičemž samy sbíraly, krájely, drtily a sledovaly lisování :-).

VÝLET DO LESA 

S dětmi jsme si udělali výlet do místního lesa Zámeček. Samotný les nám nabídl spoustu aktivit od přírodní překážkové dráhy po vyhlídku na posedu. Přelézali jsme, podlézali, překračovali, balancovali na kmeni, házeli kaštany do dálky, vylezli na posed, stavěli domečky a kdybychom nemuseli na autobus, dalo by se dlouho pokračovat.

PROCHÁZKA DO PODZÁMKY

Využili jsme teplého "babího léta" a šli na procházku do Podzámky, kde jsme běhali, pozorovali, hledali a sbírali přírodniny apod.

TVOŘENÍ Z KERAMIKY

V MŠ máme keramickou pec, kterou naše třída dlouho nevyužila, ale to bychom rádi změnili a pokoušíme se o první keramické výrobky. Snad se budou líbit :-).

NOVÝ MIKROSKOP

Děti mají ve třídě možnost pozorovat objekty živé i neživé přírody pod mikroskopem a vžít se do role malých objevitelů a vědců :-).


ZÁŘÍ

CVIČENÍ DRÁČEK

Zahájili jsme tělovýchovný program Cvičení Dráček v TJ Slavia, kde budeme 1x za 14 dní docházet se staršími dětmi, pro které má pan trenér Jiří Král vždy připravenou bohatou nabídku sportovních aktivit.

PODZIMNÍ SLAVNOST S RODIČI

Ačkoliv jsme nemohli být přes mokro po opakujících se deštích na zahradě, přesto jsme strávili příjemné odpoledne s dětmi a jejich rodiči a sourozenci. Společně jsme pekli, hráli si a povídali.

VENKOVNÍ UČEBNA

Ve venkovní učebně se děti věnují manuálním činnostem. Mohou zde řezat pilkou, hoblovat, zatloukat aj.

PEČENÍ SUŠENEK

Děti se mohou během týdne rozvíjet v oblasti praktického života. Krájí, strouhají, válí, s pomocí p. uč. pečou, denně šlehají, drtí, melou, míchají, přelévají, přesévají, třídí atd. 

SEZNAMOVÁNÍ S NOVOU TŘÍDOU A S NOVÝMI KAMARÁDY

Všechny děti si rychle zvykly na novou třídu i kamarády.