Co jsme prožili


BŘEZEN

MORENA

"Morenu dnes vyneseme, zimou už se netřeseme..." S dětmi z celé MŠ jsme tedy šli společně vyprovodit paní zimu Morenu a přivítat jaro písničkami a básničkami se souborem Hanácké šponti. U Moravy vystoupili soubory s pásmem hanáckých písní a říkadel a společně jsme vyhodili Moreny do řeky Moravy. Dětem ze souborů to v krojích moc slušelo. Jsme rádi, že si s dětmi připomínáme tradice.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Březen je měsícem knihy. Děti si každý den ve třídě rády prohlížejí dětské knihy, encyklopedie a časopisy. Někteří předškoláci znají i písmena a pár z nich už i čte jednoduchá slova či věty. V tomto týdnu jsme se seznamovali s výrobou knih a jaká zaměstnání se knihám a jejich vzniku věnují. Také jsme si připomněli, jak se správně ke knihám chovat. Navštívili jsme i kroměřížskou knihovnu, kde měla paní knihovnice pro děti připravený zábavně-naučný program a ve volné chvíli jsme si prohlíželi zajímavé knihy.

VENKOVNÍ UČEBNA

Zima je pomalu na ústupu a tak jsme s dětmi po dlouhé době navštívili naši zahradní učebnu. Jeden den jsme se v ní ukryli před deštěm a stavěli si z dřevěných kostek a druhý den jsme se do ní vrátili, aby si děti mohly vyzkoušet různé pracovní činnosti. Děti řezaly, pilovaly, hoblovaly, zatloukaly a velmi je to bavilo. Už se těšíme na teplejší dny, abychom mohli opět chodit pravidelně.

PRAXE VE TŘÍDĚ

Tento měsíc byla s námi, po dobu dvou týdnů, praktikantka ze SPgŠ, Danielka. Děti ji velmi rychle přijaly a každý den se na ni těšily. Daniela měla pro děti každý den připravený zábavný a naučný program. Uměla krásně děti zaujmout, zabavit a naučit i něco nového. Děkujeme tímto za její milou přítomnost.

PEČENÍ PRECLÍČKŮ

Dva týdny jsme se věnovali tématu povolání a řemesel. Každý den jsme se seznamovali s jiným povoláním. Děti si formou hry vyzkoušely různé pracovní činnosti. Jeden den jsme si vyzkoušeli práci pekaře. Zdaleka jsme se tak nenadřeli, jako v pekárně, ale i ta dětská snaha dokázala vytvořit s pomocí paní učitelky a slečny praktikantky, voňavé, nadýchané a chutné preclíčky.

NÁVŠTĚVA PEDAGOGICKÉ ŠKOLY

Starší děti si na pedagogické škole vyzkoušely zajímavé aktivity digitální a počítačové technologie. Programovaly jízdu robota či robotické včely, psaly 3D perem a seznámily se s animací. Velmi rychle pochopily princip a zvládly pracovat i samy. 


ÚNOR

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

S dětmi jsme navštívili divadelní představení "Dášeňka, čili život štěněte" v domě kultury. Obohatili jsme se nejen o příjemnou podívanou, ale i kulturní zážitek v podobě návštěvy velkého divadla, ve kterém byli někteří poprvé. Děti se během vystoupení velmi bavily a nasmály se. Ve školce jsme si pak pustili i video o Dášeňce, aby se děti s tímto dílem pana spisovatele K. Čapka ještě o něco více seznámily. Potěšilo nás, že děti dokáže zaujmout a rozesmát i video pouze hrajícího si štěněte a není nutné množství efektů, kterými jsou jinak běžně moderními pohádkami a filmy zahlcovány.

KMÍME PTÁČKY

PROJEKTOVÝ DEN - Za polárním kruhem

Povídali jsme si s dětmi nejen o zimním období a všemu, co k němu patří, ale i o místech na planetě, kde zima trvá po celý rok. Děti se hravou formou seznámily s prostředím, obyvateli a zvířátky z polárních míst.

MASOPUST

Ve školce nezapomínáme na české zvyky a tradice. Jednou z nich je i masopust, se kterým jsme děti seznámili a jaksepatří oslavili. Před vypuknutím děti pomohly s výzdobou a třída se "oblékla" do pestrobarevného nádechu v podobě balónků, papírových řetězů a klaunů. S dětmi jsme si pověděli o významu slova masopust, jak ho lidé slaví a proč. Nezdržovali jsme se ale povídáním příliš dlouho a pustili jsme se do pořádného karnevalového roje v maskách, na který se děti tolik těšily. Děti si v maskách hrály již od příchodu do třídy a byly v nich, dokud chtěly. Bavili jsme se zpěvem, tancem, pantomimou, soutěžemi a zábavnými hrami. Dopoledne jsme se posilnili sladkou masopustní koblihou. Tečkou masopustní veselice bylo setkání dětí ze všech tříd v koridoru MŠ, kde jsme si společně zazpívali a udělali jsme dlouhý průvod. Zpěvem a tancem jsme potěšili i paní kuchařky. Děti si tento den velmi užili :-).

MASOPUSTNÍ SVAČINKA

Děti si s paní učitelkou vyrobily vlastní sladkou pomazánku a ozdobily ji do podoby medvídka.


LEDEN

ZIMNÍ STADION

S dětmi jsme v rámci tématu zimních sportů navštívili zimní stadion, kde se děti mohly podívat na malé bruslaře ze školy. Viděli jsme, co je potřeba mít, než vstoupím na led, že bez bruslí a helmy to nejde. Děti pozorovaly, jak se ostatní učí bruslit a z plných sil fandily těm, co stříleli puky na branku. 

KOUZELNÍK

Školku navštívil pan kouzelník. Děti měly nejdříve obavy, aby někoho nezačaroval nebo nenechal zmizet, ale vše dobře dopadlo a děti se pobavily nad kouzelnickými triky a hodně se u toho i nasmály.

HOKUSY POKUSY

Hrajeme si se "sněhem" i ve třídě. Paní učitelka s dětmi vyrobila ke hraní umělý sníh a také si jsme si udělali pokus s bílou barvou a šumivou tabletou, která vytvořila iluzi padajících vloček. Děti také pobavila papírová koulovaná.

NÁVŠTĚVA KOSTELA

Podnikli jsme procházku do kostela sv. Mořice, ve kterém jsme shlédli velký model Betléma se všemi jeho postavami a Ježíška v jesličkách. Obdivovali jsme velkolepost stavby a krásnou výzdobu. Naposledy jsme si zazpívali koledy a zapálili svíčku, abychom byli pod Boží ochranou :-). Cestou zpět jsme si všímali našeho náměstí a městských domů, které jsme tento týden vykreslovali. Potkali jsme i policii na koních.

HRA NA BOOMWHACKERS

Ve třídě rádi zpíváme a hrajeme na dětské hudební nástroje. Máme i některé netradiční/neobvyklé, jako například boomwhackers, vydávající zvuk různých tónů hrou o tělo. 

BETLÉMSKÁ CESTA

V naší zahradě byla připravená stezka s naučnými kartami na některých stromech, u nichž jsme se zastavovali, dozvěděli se něco o Ježíškovi a třech králích a plnili různé úkolky.

TŘI KRÁLOVÉ

Ve třídě jsme si zábavnou a naučnou formou připomněli příběh o třech králích. 

ROZBALOVÁNÍ DÁREČKŮ

Jelikož nás bylo před Vánoci dost nemocných, rozbalovali jsme dárečky až po Novém roce. Všechny nové věci udělaly dětem radost a budou jim zase o trošku více zpestřovat dny ve školce.


PROSINEC

VÁNOČNÍ DIVADLO

Studentky SPgŠ si pro děti připravily dvě hraná divadla. Jedno o Červené Karkulce a druhé o narození Ježíška. Obě představení se dětem moc líbila. Bylo to zároveň poslední setkání se studentkami, kterým tímto přejeme do života mnoho radosti a úspěchu.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Na začátku prosince jsme s dětmi i rodiči slavnostně rozsvítili vánoční stromeček v zahradě MŠ. Vánočními písněmi, básničkami, tanečky a punčem jsme se tak zas o něco více naladili na vánoční atmosféru.

MIKULÁŠ

Děti ve školce navštívila dlouho očekávaná postava Mikuláše s andělem a čertem. Všechny děti se s ním mohly pozdravit, říct si pár slov a byly obdarovány čokoládovým adventním kalendářem. 

SNĚHOVÉ HRÁTKY

Děti měly radost ze sněhové nadílky. S vervou se pustily do práce a se sněhem si nejen hrály, ale také jej zametaly, odklízely, vozily v kolečkách apod. 


LISTOPAD

PRVNÍ SNÍH

Čistá radost z prvních sněhových vloček :-).

ZDRAVÉ PEČENÍ

V týdnu, ve kterém jsme si povídali o zdraví a o těle jsme také pekli zdravé mrkvové muffiny. Děti krájely, strouhaly, míchaly, plnily košíčky a zdobily. A samozřejmě ochutnávaly. Zapíjeli jsme vlastním šípkovým čajem. Část muffinů měli možnost ochutnat i rodiče, kteří odpoledne navštívili besedu o zdraví a první pomoci.

SANITKA V MŠ

Rodiče ze třídy Montessori I. pracující ve zdravotnictví byli tak ochotní, že přijeli seznámit děti z celé MŠ se sanitkou, lékařskými pomůckami a důležitými informaci k ochraně zdraví. Tímto moc děkujeme. Děti i my jsme byli nadšení.

MARTIN NA BÍLÉM KONI

S dětmi jsme si povyprávěli i zahráli příběh o Martinovi na bílém koni a poté jsme si i vytvořili obrázek koně. Pověděli jsme si o kladných vlastnostech Martina a jakým způsobem bychom je mohli projevovat i my.

STEZKA MEZI STROMY

Děti naši zahradu již dobře znají. Vždy se ale najde něco nového k objevování. Obešli jsme zahradu a hledali stromy se zprávami. Zastavovali se u každého z nich, přečetli si zajímavosti o daném stromu, seznámili se s básničkou a písničkou o něm a splnily drobný úkol. 

VOLNÁ HRA

Děti mají během dne prostor i k volné hře. Ne každý si uvědomuje, jak jsou tyto chvíle důležité pro dětský rozvoj. Není to jen bezmyšlenkovité divočení, jak se někteří domnívají. Právě v tuto chvíli mají děti svobodný prostor pro objevování a zkoumání a přirozeně se učí samostatnosti, kreativitě, navazování vztahů, komunikaci, spolupráci, hledání a řešení problémů, vytrvalosti, sebekázni, sebeovládání, vzájemné pospolitosti a ohleduplnosti a dalším důležitým věcem. Když dětem dáme prostor a nevnucujeme jim chvíli naše představy, překvapí nás svou nápaditostí a tvořivostí a to je vždy krásné pozorovat.


ŘÍJEN

NÁVŠTĚVA MUZEA

S dětmi jsme navštívili interaktivní výstavu "Zachraňme jídlo". Děti se seznámily s tím, v jakém velkém množství se vyhazuje jídlo a jak ho můžeme "zachránit" nebo jak dlouhou cestu urazí, než doputuje na náš talíř. Všem tuto výstavu moc doporučujeme.

MOŠTOVÁNÍ

Při vstupu do areálu MŠ chodíme kolem jablůňky, která již pod sebou potřebovala posbírat popadaná a hnijící jablíčka. Děti nevzhledná jablka sbíraly lopatkami do dětských koleček a společně jsme je odvezli na kompost. Z těch hezkých jsme pak ve venkovní učebně společnými silami udělali chutný mošt, který byl všem sladkou odměnou za snahu a pracovitost. Přidali jsme i košík jablek, který přinesly děti a moštu pak bylo dost pro všechny. Děti se v tomto dni seznámily s procesem výroby moštu od jablka po šťávu, přičemž samy sbíraly, krájely, drtily a sledovaly lisování :-).

VÝLET DO LESA 

S dětmi jsme si udělali výlet do místního lesa Zámeček. Samotný les nám nabídl spoustu aktivit od přírodní překážkové dráhy po vyhlídku na posedu. Přelézali jsme, podlézali, překračovali, balancovali na kmeni, házeli kaštany do dálky, vylezli na posed, stavěli domečky a kdybychom nemuseli na autobus, dalo by se dlouho pokračovat.

PROCHÁZKA DO PODZÁMKY

Využili jsme teplého "babího léta" a šli na procházku do Podzámky, kde jsme běhali, pozorovali, hledali a sbírali přírodniny apod.

TVOŘENÍ Z KERAMIKY

V MŠ máme keramickou pec, kterou naše třída dlouho nevyužila, ale to bychom rádi změnili a pokoušíme se o první keramické výrobky. Snad se budou líbit :-).

NOVÝ MIKROSKOP

Děti mají ve třídě možnost pozorovat objekty živé i neživé přírody pod mikroskopem a vžít se do role malých objevitelů a vědců :-).


ZÁŘÍ

CVIČENÍ DRÁČEK

Zahájili jsme tělovýchovný program Cvičení Dráček v TJ Slavia, kde budeme 1x za 14 dní docházet se staršími dětmi, pro které má pan trenér Jiří Král vždy připravenou bohatou nabídku sportovních aktivit.

PODZIMNÍ SLAVNOST S RODIČI

Ačkoliv jsme nemohli být přes mokro po opakujících se deštích na zahradě, přesto jsme strávili příjemné odpoledne s dětmi a jejich rodiči a sourozenci. Společně jsme pekli, hráli si a povídali.

VENKOVNÍ UČEBNA

Ve venkovní učebně se děti věnují manuálním činnostem. Mohou zde řezat pilkou, hoblovat, zatloukat aj.

PEČENÍ SUŠENEK

Děti se mohou během týdne rozvíjet v oblasti praktického života. Krájí, strouhají, válí, s pomocí p. uč. pečou, denně šlehají, drtí, melou, míchají, přelévají, přesévají, třídí atd. 

SEZNAMOVÁNÍ S NOVOU TŘÍDOU A S NOVÝMI KAMARÁDY

Všechny děti si rychle zvykly na novou třídu i kamarády.