Co jsme prožili

ŘÍJEN

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Již jsme opět začali s dětmi navštěvovat dopravní hřiště, na kterém děti seznamujeme se základními dopravními pravidly.

PODZÁMECKÁ ZAHRADA

Podnikli jsme s dětmi vycházku do Podzámecké zahrady. Děti poznávají okolí MŠ, cestu městem, ve kterém žijí a jeho známá místa. Učí se dbát zvýšené pozornosti při přecházení velkých cest ve skupině. V Podzámce jsme navštívili zvířátka a pozorovali jsme stromy, o kterých si v posledních dnech mnoho vyprávíme a čteme. Při cestě si děti sběrem suchých plodů vytvořily "podzimní paletu".

"ZDRAVÝ ÚSMĚV"

V naší třídě proběhla první lekce projektu "Zdravý úsměv" se zubním preventistou panem Zdeňkem Forejtem, který děti hravou formou motivoval, k získání zájmu, správně a pravidelně pečovat o své zoubky. 

MUZEUM A "SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU"

S dětmi jsme navštívili program o hmyzu v Muzeu Kroměřížska. Celá výstava byla přizpůsobena dětskému vnímání a děti se nejen dozvěděly něco nového a zajímavého, ale také se dobře bavily. Kromě vizuálních ukázek se mohly děti zapojit i aktivně. Dotkly se pakobylky, posvítily si na čmeláky v temné komůrce, vyzkoušely si život včel a vyrobily si svíčku. Díky patří paní, která nás programem prováděla a dokázala děti svým laskavým a trpělivým přístupem zaujmout. 

ZÁŘÍ 

SKLIZEŇ

Průběžně s dětmi sklízíme úrodu z našeho školního záhonku. Okrasnými dýněmi jsme si vyzdobili chodbu a třídu a zeleninku ochutnáváme při svačince. Děti již mají povědomí o tom, co všechno předchází tomu, než se nám ocitne zelenina na talíři :).


DIVADLO ŠIKULKA V NAŠÍ ŠKOLCE

S dětmi jsme shlédli tři poučné a velmi pěkně provedené pohádky maňáskového divadla Šikulka. Dětem se představení velmi líbilo.JABLÍČKOVÁ SLAVNOST

Ve středu 25. 9. 2019 proběhlo na školní zahradě setkání rodin dětí z obou Montessori tříd.    K pohoštění byly připraveny dobroty z jablek na různé způsoby a každý měl možnost si i něco opéct u ohně. Děti se zabavily u různých pohybových aktivit a rodiče měly prostor si popovídat a poznat se s ostatními rodinami. Nálada byla příjemná a přálo nám i počasí. Tímto bereme začátek školního roku za plně zahájený a těšíme se na další společné akce :).

 

NOVÍ OBYVATELÉ TŘÍDY

V tomto školním roce nám ve třídě přibyli mírumilovní a nenároční živočichové, šneci afričtí, které nám darovali rodiče našeho žáčka. Děti je rády pozorují a vytvářejí si základy pro kladný a pečující vztah k živým tvorům.


PO PRÁZDNINÁCH OPĚT S KAMARÁDY

V září se děti v naší třídě opět setkaly se svými kamarády a vytvořily již i nová přátelství. Na všech je znát, že už jsou zase o rok starší, spoustu věcí se naučily a s chutí se vydáváme za novými zážitky. Učíme se k sobě chovat ohleduplně, jsme samostatní a když je potřeba, vzájemně si pomáháme. Na fotografiích slavíme narozeniny našich kamarádů. S každým oslavencem se vždy společně radujeme a pochutnáváme si na zdravých dobrotách.