Co jsme prožili


ČERVEN

KONCERT - Marbo "Žádný muzikant z nebe nespadl"

Děti si zazpívaly a zatancovaly na koncertě na naší školní zahradě. Děti měly z hudebního odpoledne radost.

VÝLET NA MODROU

Konečně jsme se dočkali velkého výletu na Modrou na expozici Živá voda. Děti prožily příjemný den v přírodě u rybníka. S nadšením mohly sledovat ryby různých druhů a velkostí i pana potápěče v podvodním tunelu. Ve druhé části jsme se prošli vyvýšenou stezkou nad výběhem praturů, mezi kterými bylo i pouze několikadenní telátko. Dětem se na výletě moc líbilo.

PROJÍŽĎKA VLAKEM S PROCHÁZKOU

Jelikož si povídáme o cestování a nádraží od nás není daleko, tak jsme se projeli vláčkem do nedalekých Kotojed, odkud jsme šli příjemnou procházkou zpět do školky. 

MALÍ KUCHTÍCI

Děti se seznámily s postupem přípravy pizzy. Každý si udělal svou vlastní. Také si zkusily tvořit drobné těstoviny a stavěly stavbičky z hrášků a párátek. Třídu provoněla vůně pizzy, na které si všichni pochutnali.

ZÁHONEK

Náš záhonek již plodí jahůdky a k našemu překvapení se v něm zabydlela mláďata zajíců.

PRAXE

Tři týdny naši třídu navštěvovala studentka ze SPgŠ Danielka, která měla pro děti vždy připravený zajímavý a zábavný program. Děti si ji moc oblíbily.

PROCHÁZKA K BÁGRÁKU A k LETIŠTI

S dětmi využíváme hezkého počasí a chodíme i na delší procházky. Jsme vděční, že máme tak blízko, i přesto, že jsme ve městě, kousek přírody. Letadla na letišti byla bohužel schovaná, ale děti potěšil i traktor, který zde sekal trávu. Děti jsou vděční pozorovatelé a potěší je i sebemenší brouček v trávě či nepatrný kvítek :-).


KVĚTEN

DEN DĚTÍ

Naši školku navštívil zpěvák Pavel Novák ml., který byl pro děti ze školky velkým dárkem ke Dni dětí. Dopoledne děti provázel zpěvem a tancem známých a chytlavých písní, ke kterým se děti rády přidaly. Nechyběly také pohybové aktivity a dárečky. Všechny děti si to s chutí užily.

KNIHOVNA

Byli jsme na návštěvě knihovny, ve které si paní knihovnice pro děti připravila zábavně-naučný program. Děti si mohly také prohlédnout dětské knihy či si poslechnout četbu z knihy Včelích medvídků. Děti dostaly i přihlášku do knihovny, ve které doufáme, že budou častými návštěvníky.

KINO - ANIMÁG

S dětmi jsme navštívili kino, kde jsme shlédli řadu krátkých filmečků z dílny dětí základních škol. V mezipauze si děti zazpívaly a zacvičily s dvojicí klaunů v podání studentek SPgŠ.

BESÍDKA S PASOVÁNÍM PŘEDŠKOLÁKŮ

Děti vystoupily s krátkým a milým pásmem písní, tanečků a básniček pro rodiče, prarodiče, sourozence, tety a strýce v sále Starého pivovaru. Ve druhé části byli všichni předškoláci slavnostně pasováni na školáky a dostaly k tomu od svých p.učitelek malou pozornost. Doufáme, že se představení, po dlouhé době omezení všem líbilo.

HANÁCKÝ DEN

Několik dětí z naší třídy vystoupilo na Hanáckém dni v Podzámecké zahradě s dětským folklorním souborem Hanácké šponti. 

OLYMPIÁDA - DUHOVÉ BUBLINY

Dvě děti z naší třídy se zúčastnily soutěžního sportovního dne dětí ze všech mateřských škol v Kroměříži na sportovním hřišti ZŠ Zachar. 

VYLÍHNUTÍ MOTÝLKA

S dětmi jsme se konečně dočkali motýlka běláska zelného, který v naší třídě dřímal v kukle asi od podzimu :-).

ROZLUČKOVÝ DEN SE STUDENTY SPgŠ

V půlce května proběhla v naší třídě poslední praxe s našimi milými studentkami a studentem z SPgŠ, na které se děti vždy velmi těšily a kteří nám jistojistě budou velmi chybět. S dětmi se rozloučili pohádkově. Zahráli dětem divadlo, ale děti se jen nedívaly, nýbrž byly vtaženy do děje a zapojeny do dobrodružné záchrany zajíce Bobka. Vše dobře dopadlo a pohádku jsme ukončili sladkou tečkou ve formě domácích sušenek.

POHÁDKOVÁ PROCHÁZKA S HASTRMÁNKEM

S dětmi jsme si obešli upravené okolí rybníku Bágrák, kolem kterého děti pomáhaly, plněním zábavně-naučných úkolků, Hastrmánkovi najít jeho ztracenou dušičku. Tento týden byl v duchu klasických pohádek, do kterých jsme se při procházce mohli naplno vžít. Cesta byla příjemná, tu lesík, tu louka, jakoby bylo město a jeho ruch na hony daleko, až se nám ani nechtělo vracet ;-).

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

V teplých dnech se snažíme využívat i dopravní hřiště ZŠ Oskol, které máme hned vedle naší zahrady. Děti si na něm jen nehrají, ale seznamují se se semafory a značkami a učí se dodržovat pravidla silničního provozu. Hřiště není příliš velké, takže to zvládají i mladší děti.

PROJEKTOVÝ DEN - NA MRAVENČÍ PASECE

S dětmi jsme si povídali o hmyzu a snažili se o to, aby byl pro děti zajímavým předmětem k pozorování, než něčím odstrašujícím, čeho by se měli štítit. Ve třídě máme pěkné pomůcky k vývoji hmyzu, ale není nad to, pozorovat jej naživo v přírodě. Studenti SPgŠ si pro děti připravili k tomuto tématu i hravě naučné dopoledne.

MALÝ OBJEVITEL

V teplých dnech přesouváme nespící aktivity s předškoláky ven. Sportujeme a využíváme zahradní prvky.

PAMPELIŠKOVÝ SIRUP A MANDARINKOVÁ ŠŤÁVA

Tolik pampelišek kolem, nebylo by škoda je nechat jen tak bez užitku odkvést? Kromě trhání do kytic nebo pletení věnečků s dětmi zkoušíme vyrobit pampeliškový sirup. Také jsme si odšťavnili a pochutnali si na čerstvé šťávě z mandarinek.


DUBEN

ŽIVÁ STRAVA

Dětem rychle vyrostla nasazená řeřicha, kterou si mohly dát na svačinku. Děti se učí samostatně si svačinku namazat pomazánkou a případně si ji dozdobit bylinkami nebo zeleninou. Seznamují se s pozitivními účinky a prospěšností zeleniny a bylinek. Poznáte, do kterých kontinentů rostlinky rostly? :-)

V PARKU

Naplánovaný pobyt v Podzámecké zahradě byl z důvodu jejího uzamčení nahrazen pobytem v parku s diskgolfem u Moravy. Šli jsme společně se studenty s SPgŠ, kteří měli pro děti připravené různé aktivity. 

JARNÍ SETBA

S dětmi jsme již zasadili na náš zahradní záhonek semínka. Společně se budeme starat a těšit se například na mrkvičku, hrášek, červenou řepu, petržel kudrnku nebo na jahody. Děti si tak prožijí vývoj rostliny od semínka až po plod a úsilí, které to obnáší, abychom pak měli pěknou úrodu a mohli se z ní těšit. Záhonku se budeme pravidelně věnovat. Také jsme si zasadili nějaká semínka, bylinky a kytičky ve třídě. Dětí sledují stavbu rostliny, její kořeny, stonek, listy, květ. I o tyto rostlinky se učí děti starat a věnovat se jim.

DEN ZEMĚ

S dětmi jsme oslavili Den Země na školní zahradě, kde si pro ně studenti SPgŠ připravili různá hravá a zároveň naučná, ekologicky zaměřená stanoviště. 

DIVADLO

Navštívili jsme dům kultury, kde děti shlédly představení Velikonoční království. Děti se zaujetím sledovaly představení a i ti nejmenší vydržely nerušeně a se zájmem sedět. Jsme rádi, když můžeme dětem zprostředkovat i tyto kulturní zážitky.

PTAČÍ STEZKA

Paní učitelky z Broučků nachystaly pro děti i rodiče, v parku na sídlišti Oskol, ptačí stezku. Děti se seznámily s některými ptáky, plnily zábavné úkolky a pomocí aplikace si u každé cedule mohly nechat přehrát zvuk daného ptáčka.

FLÉTNIČKA

Některé děti se ve školce učí na flautu. Dětskou flétničku. Učení probíhá hravou formou. Někteří nám na elipse ukázali, co se už naučili.

CESTIČKA DO ŠKOLY...

V dubnu proběhy zápisy do škol. Všechny děti byly šikovné a u zápisu úspěšné. Vše uměly a věděly a pobyt ve školce byl nejen časem hry, ale také intenzivní přípravy, který byl pro všechny přínosem. Na všechny jsme právem hrdí a máme ze všech předškoláků radost. Některé děti přinesly ukázat své nové aktovky a společně jsme si zahráli na školu. "Cestička do školy, cestička ze školy, vesele všichni jdem, učit se každý den." :-)

MORENA

Společně jsme se definitivně rozloučili se zimou vhozením Moreny do řeky Moravy. Prošli jsme se kolem řeky a pozorovali její plavbu. Skupinka dětí také vystoupila s dětským folklorním souborem v krojích. Bylo to moc pěkné.

RUČNÍ PAPÍR

Děti si se studenty SPgŠ vyzkoušely výrobu ručního papíru. Výroba děti velmi zaujala a bavila. Papír dále využijeme, aby mohl někomu udělat radost.


BŘEZEN

PRAXE SPgŠ

Děti se vždy velmi těší na student/ky, kteří pro ně mají pokaždé připravený bohatý zábavný i vzdělávací program. Jsou pro nás velkou inspirací.

PROBOUZENÍ ZAHRADY S RODIČI

Strávili jsme pracovní, ale příjemné odpoledne s dětmi a jejich rodiči a sourozenci, se kterými jsme důkladně vyčistili zahradu i venkovní učebnu a připravili ji tak na venkovní aktivity. Práci jsme zakončili u táboráku opékáním špekáčků. Tímto všem moc děkujeme za pomoc. 

SETBA

Březen se již nese v duchu přípravy zahrady na jaro, úklid a sázení různých semínek a sazeniček. Začínáme do květináčků a truhlíků a brzy přejdeme i k našemu zahradnímu záhonu.

PROBOUZENÍ PŘÍRODY

V naší zahradě mohou děti pozorovat kvetení prvních jarních květin, které překvapivě nerostou ze semínek, ale z cibulek a také hmyz, jehož vývojová stadia se od sebe vzhledově liší. Děti pak mohou pozorovat, že každá housenka má odlišnou kuklu a na jaře se z ní líhne různorodý hmyz. Seznamte se například s paličatkou březovou :-)). 

MASOPUST

S dětmi jsme si povídali o masopustu, co znamená, proč ho lidé slavili, jak ho slavíme dnes, o tradičních maskách a pokrmech. Vyvrcholením byl karneval, na který děti přišly v oblíbených kostýmech a studenti z SPgŠ pro ně připravili bohatý a zábavný program s pokladem. Navštívily nás také děti ze třídy soviček, které nám zazpívaly a zahrály masopustní písničku.


ÚNOR

LEDOVÉ OZDOBY

V zimě, když mrzne a děti nemohou využívat některé aktivity, které čekají na návrat tepla, tak musí člověk vymyslet něco netradičního, co se dá dělat pro změnu jen v zimě. Například ozdoby z ledu. Jsou krásné, ale mají tu nevýhodu, že v případě oteplení jsou i pomíjivé. 

MALÍ KUCHTÍCI

Tentokrát děti s pomocí paní učitelky ukuchtily a upekly voňavé sýrovo-máslové sušenky :-).

KROMĚŘÍŽSKÁ SPORTOVIŠTĚ

Jelikož si s dětmi povídáme o sportech, olympiádě a o zdraví, tak jsme společně navštívili některá kroměřížská sportoviště, aby měly děti v povědomí, kam chodí lidé, kteří chtějí dělat něco pro své zdraví a kam mohou jít i ony s rodiči. Děti si zaběhaly na ovále atletického stadionu nebo povzbuzovaly hokejisty při tréninku. V rámci vycházek navštívíme i další místa, na kterých mohou lidé sportovat.

CVIČENÍ DRÁČEK

Nejstarší děti chodí pravidelně 1x za 14 dní cvičit do TJ Slavia. Pan trenér si pro ně připraví vždy jinou formu cvičení. Mění pomůcky, nářadí i náročnost a pro děti je tím cvičení vždy nové a zajímavé. Děti se zdokonalují nejen v obratnosti a motorice, ale také ve vytrvalosti nebo překonávání strachu.

OLYMPIÁDA

Děti vnímají, že právě probíhají zimní olympijské hry. Připomněli jsme si různé zimní sporty, při hře si je vyzkoušeli, zazávodili si a některé děti si při volné hře kreslily vlaječky různých států nebo skládaly ze stavebnic olympijské kruhy.

MALÍ KUCHTÍCI

Pokračujeme ve zdokonalování našeho kuchařského umění :-)). Tentokrát jsme se seznámili s úplně novou zdravou potravinou čirok, ze kterého jsme udělali kaši a tu si pak dochutili a dozdobili. Ačkoliv byl výsledek sladký, přesto byl bohatý na kvalitní a prospěšné živiny.

PRAXE V MŠ

Tento rok v naší třídě probíhá praxe studentek/tů SPgŠ. Jsme za ně moc rádi, jelikož jsou velmi aktivní, tvořiví, nápadití a děti se na ně vždy velmi těší. Jejich program obohacuje a inspiruje i nás. Nechybí třeba i chvilky pro fyzikální pokusy nebo nové výukové metody.


LEDEN

HRY VENKU I VE TŘÍDĚ

HRAJEME POHÁDKY

Děti milují, když mohou hrát divadlo. Například s novým maňáskovým divadélkem nebo čepičkami, které děti promění v lesní zvířátka. Boudo, budko, kdo v tobě přebývá? ...

ZDRAVÉ MLSÁNÍ

S dětmi jsme si vyhradili čas na chvíli u zdravého šípkového čaje a malého dezertíku. Piškotů s nutelou. Nicméně s velmi zdravou nutelou, vyrobenou z cizrny. Děti, jak často i my, milují sladké, ale na zdravé svačinky už často chuť nemívají. Po tomto cizrnovém dezertu se ale jen zaprášilo a dětem moc chutnal. Pravidelně se tak seznamujeme se zdravějšími alternativami mlsání a připomínáme si, jak a čím nám zdravé potraviny prospívají.

MUZEUM - POKLADY STARÉ PŮDY

Opět jsme navštívili kroměřížské muzeum, kde jsme tentokrát "vyšplhali" až do nejvyššího patra, na půdu. Tam jsme prozkoumávali různá zákoutí, prohlíželi si spoustu starých, vzácných a zajímavých věcí a hledali ukryté poklady. 

SEZNAMUJEME SE S MĚSÍCI

Pravidelně s dětmi věnujeme chvilku orientaci v čase. Opakujeme si roční období, dny v týdnu a tentokrát jsme se seznámili i s měsíci. Hravou formou se děti seznámily s jejich názvy, ke kterému ročnímu období patří nebo ve kterém měsíci slaví narozeniny. 

TŘÍKRÁLOVÁ CESTA K BETLÉMU

Vydali jsme se procházkou až k Velkému náměstí k muzeu, kde děti mohly obdivovat pohyblivý Betlém. Tím se inspiroval Šimonek, který sestavil otáčející se hvězdná tělesa. Navštívili jsme také kostel Sv. Mořice, ve kterém si děti mohly prohlédnout Ježíška v jesličkách zblízka a také krásný Betlém se všemi jeho postavami. Tiše, pokorně a se vší úctou děti obdivovaly výzdobu kostela a jeho atmosféru. Prostor děti inspiroval k různým otázkám. Příběh Ježíška a jeho života je velmi zaujal. 


PROSINEC

VÁNOČNÍ POZDRAV A ROZBALOVÁNÍ DÁREČKŮ

Děti se během prosince naučily krásné vánoční písničky a básničky obohaceny pohybem a hudebními nástroji. Ty jsme nahráli na video a ještě před Vánoci rodičům pošleme. Budeme rádi, když příští rok proběhne vánoční besídka v tradičním duchu. Poté se děti mohly potěšit s dárečky, které zas o trošku více obohatí naši třídu. Dětem se nové věci moc líbily.

VÁNOČNÍ POHÁDKA

Studenti ze SPgŠ si pro děti připravili vánoční maňáskové představení o narození Ježíška obohacené krásným zpěvem koled. 

MALÍ KUCHTÍCI

Opět jsme s chutí připravovali pochoutku. Tentokrát nepečený dezert z tvarohu a mandarinek. Děti kuchtí tak dobře, že pro maminky a tatínky bohužel nikdy nezbyde :-).

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE

Děti se dočkaly netrpělivě očekávané návštěvy Mikuláše a jeho družiny. Potěšily Mikuláše písničkou a každý dostal milý a chutný dáreček :-).

MIKULÁŠSKÁ CESTA ZA ANDĚLEM

V podzámecké zahradě jsme s dětmi prošli mikulášskou stezkou, při které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o vánočních tradicích.

ADVENTNÍ ČAS

Nejkouzelnější a dětmi nejmilejší část roku :-).

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Společně s ostatními třídami jsme zahájili advent rozsvícením vánočního stromu a zpěvem koled. Budeme rádi, když se tato akce příští rok uskuteční i s rodinami dětí a budeme spolu moci strávit příjemné odpoledne u zpěvu koled a punče.

PRVNÍ SNÍH

S dětmi jsme měli radost z první sněhové nadílky, kterou jsme s potěšením vyjádřili tvorbou sněhuláků a jiných stavbiček ze sněhu :-)).

DIVADELNÍ POHÁDKA V DOMĚ KULTURY

Děti měly po dlouhé době možnost navštívit divadelní představení v Domě kultury Kroměříž. Děti se dokázaly chovat, jak se na návštěvu divadla sluší a patří a vystoupení se jim moc líbilo.


LISTOPAD

KRMÍTKA A KRMENÍ PTÁČKŮ

Nejen v zimě, ale po celý rok se snažíme přikrmovat ptáčky, které můžeme na naší zahradě během roku pozorovat. Děti již některé poznávají a umí je pojmenovat. Jedno odpoledne měly děti možnost vyrobit si s rodiči nebo prarodiči vlastní krmítko, které si zavěsily na zahradě nebo na výletě.

PRVNÍ SNÍH

Děti se radovaly z prvních vloček a z napadaného sněhu. S chutí se pak na zahradě pustily do prvních sněhuláčků. Při společné tvorbě se učí spolupracovat a vzájemně se domlouvat.

STUDENTI SPgŠ

Každou středu navštíví naši třídu studenti SPgŠ, kteří se dětem věnují. Děti se z jejich návštěvy vždy těší.

DRÁČKIÁDA

Děti si vyrobily malé dráčky, se kterými jsme si hráli u rybníku Bágrák. Někteří přinesli i vlastní draky, které společně pouštěli. I když bylo téměř bezvětří, draci krásně létali. Děti se v jejich pouštění střídaly a moc je to bavilo.

MARTIN NA BÍLÉM KONI

Připomněli jsme si příběh o dobrosrdečném vojáku Martinovi. Upekli jsme si i sváteční rohlíčky.

LISTÍ, KAM SE PODÍVÁŠ

Na začátku listopadu se naše zahrada zasypala hromadami listí, se kterými si děti nejen hrály, ale také je s chutí pracovitě shrabávaly. Děti se velmi rády zaměstnávají různými pracovními činnostmi a jsou rády užitečné :-).

VÝROBA ZDRAVÝCH PAMLSKŮ

Rádi vaříme a pečeme. A jelikož mají mnozí z nás rádi sladkosti, vyrobili jsme si vlastní zdravé pamlsky, po kterých se jen zaprášilo.

HOKUSY POKUSY

Jak pouští barvy sladké bonbony a zdali jsou vhodné k jídlu? Jak funguje mýdlo a proč je tak důležité ho používat.

SVĚTLUŠKOVÁ SLAVNOST

Jedno listopadové odpoledne proběhla světlušková slavnost s dětmi i jejich rodiči a sourozenci. Děti dopoledne ve třídách navštívila světluška se shasnutým světýlkem. Děti pak společně vyrobily velkou lucerničku, kterou jsme ji odpoledne přinesli na školní zahradu. Jako kouzlem se pak světlušce a jejím kamarádkám lucernička opět rozsvítila. Děti si pak zatancovaly a jakmile se setmělo prošly se dlouhým průvodem po okolí MŠ a na cestu si svítily vlastními lampiony.

MOŠTOVÁNÍ

S dětmi jsme si vyrobili z jablíček vlastní mošt. Děti krájely, drtily, lisovaly a nakonec ochutnávaly čerstvou chutnou jablečnou šťávu.

JEN TAK PRO RADOST

Máme radost, když si děti dokážou samy smysluplně a svobodně hrát, dle své volby. Samy si vyberou činnost, spolupracují spolu, přátelsky se domlouvají a často si u práce zpívají. Jsme vděčni za pohodovou a radostnou atmosféru, která v naší třídě vládne :-).


ŘÍJEN

PODZÁMECKÁ ZAHRADA

Během roku s dětmi navštěvujeme i okolí naší MŠ a poznáváme různá místa našeho města. Jedním z nich je Podzámecká zahrada, kam rádi chodíme. Děti rády prozkoumávají její zákoutí a pozorují zdejší floru a faunu. 

CVIČENÍ DRÁČEK

Nejstarší děti ze třídy docházejí jednou za čtrnáct dní do TJ Slavia Kroměříž na cvičení Dráček, kde pro ně pan trenér Jiří Král připravuje spoustu cvičebních prvků. Cvičení trvá hodinu a děti během něj překonávají množství různorodých překážek. Děti rozvíjí hrubou motoriku, koordinaci, obratnost, vytrvalost, sílu či balanc, ale také odvahu, kdy se pokoušejí zdolávat vyšší překážky. Děti budou moci vyzkoušet i horolezeckou stěnu. Jsme rádi za tuto možnost. 

MUZEUM - MÁK

Po dlouhé době jsme se opět dostali do Muzea Kroměříž. Některé děti zde byly možná poprvé a věřím, že se sem budou rádi vracet. Tentokrát jsme navštívili výstavu o máku, kterou nás provázela velmi milá paní. Děti se zaujetím naslouchaly všemu, co nám paní průvodkyně vyprávěla, plnily zábavné úkoly, odpovídaly na otázky, zkoušely kostýmy makové panenky a makového mužíčka, ochutnaly makovec a prohlédly si spoustu krásných výtvorů z máku. Výstava byla krásná a všem ji doporučujeme.

JABLÍČKOVÁ SLAVNOST

Na školní zahradě v odpoledních hodinách proběhlo neformální setkání s dětmi a jejich rodinami. Každý mohl donést něco dobrého z jablíček a něco k opékání k táboráku. Rodiče si mohli za dobrovolný příspěvek zakoupit z našeho mini-jarmarku výrobky od dětí, například bio sušenky, koření, čaj. Celou dobu nás provázela příjemná a pohodová atmosféra :-).

HASIČI

1. 10. na Hanáckém náměstí jsme s dětmi měli možnost vidět velkou přehlídku záchranných složek. Děti si prohlédly hasičská a policejní auta, viděly práci s policejními psy, vyzkoušely si první pomoc, plnily různé úkolky nebo mohly být svědky uměle vyvolaného požáru kuchyně a následného hašení. Celé dopoledne bylo velmi obohacující.

POZORUJEME VÝVOJ MOTÝLA

Na našem záhonku se rozmnožil bělásek zelný, čehož jsme využili a vzali si ho k pozorování. Děti tak vidí reálný vývoj motýla od vajíčka, přes housenku, kuklu až po motýla. Doufejme, že se nám podaří shlédnout tento vývoj až do konce. Děti mají ve třídě k dispozici i model vývoje motýla.

KAM SE SCHOVAL JEŽEK?

"Tiše děti, ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí"...  Mezi nové zahradní prvky patří i "ježkovník", který nám zabydlela ježčí samice s mládětem. S dětmi oba opatrně a tiše pozorujeme, aby se nás nebáli. Dokud zůstanou, budeme o ně pečovat.


Září

KUCHTĚNÍ 

Už začíná být pomalu tradicí "Kuchtění s Danuškou", že si téměř každý týden s dětmi něco ukuchtíme. Tentokrát byly vybranou lahůdkou zdravé vločkové sušenky. Děti krájely a strouhaly jablíčka, přisypávaly různé ingredience a koření, míchaly a tvarovaly. Děkujeme tímto i našim milým paním kuchařkám za ochotu, že nám pak naše výtvory upekly :-). 

VÝLET NA FARMU HVĚZDA

S dětmi jsme vyjeli autobusem kousek za Kroměříž do přírody, na farmu Hvězda. Je povzbudivé, že se ocitnete v přírodě během pár minut. Na farmu jsme šli kousek pěšky kolem louky a rozsáhlého sadu, u kterého jsme posvačili v blízkosti stádečka oveček. Farmou nás provedla milá paní, která děti seznámila s prostředím i se všemi hospodářskými zvířaty. Děti tak poznaly nejen zvířata na živo, ale také, kolik úsilí a práce je potřeba jim a celé farmě věnovat. Na památku jsme dostali krásné omalovánky a obří dýni, která nám bude zatím zdobit šatnu a později ji s dětmi zužitkujeme. Všem doporučujeme farmu navštívit.

NOVÉ PRVKY V ZAHRADĚ

Dětem přibyl na zahradě nový malý dřevěný domeček, který děti děnně nadšeně využívají ke svým hrám a ve venkovní učebně kostkoviště. 

OLYMPIÁDA VE ŠKOLCE

S dětmi jsme prožili sportovní dopoledne v duchu olympiády. 

OLYMPIJSKÉ DORTÍČKY

S dětmi rádi kuchtíme. A to kreativně. Děti si samy nazdobily a i s chutí zbaštily "olympijské dortíčky". Ovoce jsme volili v barvách olympijských kruhů :-)). 

ZÁHONEK

Úroda na našem školkovém záhonku. A ještě jí bude dost. Děti se výborně staraly :-).