Co jsme prožili


PROSINEC

DARY NA CHARITU

Od začátku prosince jsme s dětmi sbírali dárečky, ne pro ně nebo pro naši třídu, ale pro rodinu v nouzi. Dětským způsobem jsme si s dětmi vysvětlili, že ne všichni se mají tak dobře jako my, a že je potřeba si v těžkých situacích pomáhat. Děti s jejich rodiči tak přinesly krásnou nadílku, která byla odvezena na Charitu v Kroměříži a darována vybrané rodině/rodinám. Tato akce byla první a spontánní a doufám, že se stane každoroční tradicí, jelikož děti mohly zažít radost nejen z dostávání dárků, ale i z jejich rozdávání a pomoci druhým.

PŘÍPRAVA CUKROVÍ

Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je být v kůži maminek, které před Vánoci pečou cukroví. Každý si vyrobil tři kousky nepečeného cukroví, které zapil čerstvou vlastnoručně vylisovanou šťávou.

AKTIVITY S VÁNOČNÍ TEMATIKOU

Aktivity ve třídě se průběžně mění s aktuálními tématy a vždy jsou nejen naučné, ale i zábavné :-).

VÁNOČNÍ BESÍDKA A ROZBALOVÁNÍ DÁREČKŮ

Tento rok jsme se bohužel z důvodu opatření vlády a covidu-19 nemohli sejít s rodinami dětí ke společnému předvánočnímu setkání u besídky. Přesto jsme s dětmi nacvičili krátké vystoupení, které jsme rodičům poslali na e-mail. V posledním týdnu před Vánoci si také děti rozbalily dárečky, které jsme dostali jako třída.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Děti samy nazdobily Vánoční strom a pod něj postavily Betlém s jeho svatými obyvateli. Poté jsme si zahráli divadlo o Narození Ježíška a zazpívali jsme si nejznámější koledy. 

MIKULÁŠ

V tomto týdnu jsme si povídali o Mikuláši, který děti v pátek navštívil. Formou příběhu s maňásky se děti seznámily s jeho posláním. Poznaly, jakou měl Mikuláš povahu a co dělal pro lidi. Ukázali jsme si, že dostávat dárky není samozřejmost a že radost můžeme mít nejen z dostávání darů, ale také z obdarovávání druhých.


LISTOPAD

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

Každý den se dozvídáme něco nového. Při skupinových činnostech nebo jednou týdně při nespacích aktivitách pracují předškoláci intenzivněji, aby byli před nástupem do ZŠ řádně připraveni. Snažíme se, aby aktivity děti nejen něco naučily, ale hlavně je bavily a učení přinášelo dětem radost.

ZAMYKÁNÍ ZAHRADY A VENKOVNÍ SPORTOVÁNÍ

Děti navštívila víla "Příroda", které vzal pyšný Podzim klíč od zahrady, kterým ji potřebovala včas zamknout před mrazivou zimou. Podzim, který chtěl trvat napořád, dětem klíč dal až po splnění několika úkolů. Děti úkolky hravě splnily a společně s Přírodou zahradu zamkly, aby v ní neumrzla zvířátka s rostlinkami a jejich semínky. Venku si pak děti i zacvičily na cvičebních pomůckách.

HRAJEME DIVADLO

Ve třídě jsme si s dětmi zahráli divadlo. Děti se aktivně zapojily v roli lesních zvířátek. 

PEČENÍ JEŽKŮ Z KYNUTÉHO TĚSTA

Každý si upekl svého vlastního ježečka. 

PODZIMNÍ HRÁTKY A DLABÁNÍ DÝNĚ

Školkovou zahradu pokryla vrstva zbarveného listí. Děti s chutí pracovaly, hrabaly, zametaly, nosily a vozily listí, ze kterého dělaly hromady. Nabídlo se nám s tímto obdobím tak spoustu podzimních aktivit s listy a různými plody. Naše žákyňka Viktorka V. nám přinesla i velkou dýni, kterou jsme si společně vydlabali a vystavili v šatně :-).


ŘÍJEN

MOŠTOVÁNÍ

S dětmi jsme nasbírali padaná jablíčka a ta nejhezčí omyli a namoštovali v novém školkovém moštovači s pomocí našeho pana školníka. Bylo ho dost pro všechny a byl výborný. 

KDYŽ PRŠÍ CELÝ TÝDEN ...

S dětmi chodíme ven každý den, kromě deštivého počasí. Ale když už prší několik dní v kuse, nejde to vydržet a když je to správné oblečení, nic nebrání tomu, jít ven i za deště. Děti byly dobře vybaveny a pobyt na vzduchu nám určitě prospěl.

SPOLEČNÉ KUCHTĚNÍ

S dětmi jsme vyzkoušeli vytvořit Roládu draka Mraka, podle receptu. Paní učitelka zajistila ingredience a s dětmi krok po kroku vyrobila chutný dezert. Víme, že je kladen velký důraz na hygienu, proto si děti před kuchtěním řádně umyly ruce a pracovaly se lžičkami. 

ZÁŘÍ

POHÁDKA VE ŠKOLCE

Děti shlédly tři krátké a poučné pohádky maňáskového divadla vyprávějících o kolem číhajících bacilech, nemocech a jak si udržet zdraví.

SKLIZEŇ

Již jsme s dětmi sklidili úrodu z našeho třídního záhonku. Tahali jsme řepu a vykopávali brambory. Čeká nás ještě kompletní vyplenění - kromě jahod a příprava záhonku na zimu :-). Ve třídě mají děti možnost plody krájet a strouhat na připravených kuchyňských pomůckách.

VENKOVNÍ UČEBNA

Abychom s dětmi byli co nejvíce na čerstvém vzduchu, budeme se snažit dopolední didaktické a řízené činnosti přesouvat ze třídy ven. K tomu slouží nová venkovní učebna. Děti se učí pracovat samostatně, ve dvojicích i ve skupinách.

VÝLET DO LESA U ZÁMEČKU V KROMĚŘÍŽI

Dne 9.9. jsme se s dětmi vydali na výlet do blízkého lesa za Dolními Zahradami v KM. Děti si užily jak cestu autobusem, tak v lese. Při procházce jsme se snažili nedělat příliš hluk, abychom neplašili lesní zvířátka a na nedaleké louce jsme se nasvačili a pohráli si. Děti postavily v lese malé domečky z přírodnin pro ježečky i jiná drobná zvířata a na památku jsme si odnesly frotáž kůry okolních stromů. Prožili jsme příjemný den.

HRY A PRÁCE V MŠ

Stává se Vám, že vyzvednete dítě ze školky či ze školy a po dotazu, co celý den dělalo odpoví "nic" nebo "nevím"? :-D . Vzhledem k tomu, že den bývá někdy opravdu nabitý aktivitami nedivím se, že si děti vše nepamatují. Věřím ale, že jejich mozek i tělo je rozvíjeno a vše se ukládá tam kam má a až to budou jednou potřebovat, situace se jim vybaví. Zde je malá ukázka z našeho všedního dne :-).

TŘÍDNÍ ŠNECI

Ve třídě máme od loňského školního roku africké šneky, kteří se nám na jaře rozrostli i o mladé. Kdo má zájem, ještě máme k dispozici a rádi darujeme :-). Jsou to nenáročná zvířata a jejich pozorování navozuje uklidňující účinky :). Nicméně, jelikož vajíček bývá mnoho a nabídka pak převyšuje poptávku, nemáme v plánu další líhnutí.

ZPĚT VE ŠKOLCE A OSLAVY NAROZENIN :-)

Moc nás těší, že děti z naší třídy se do školky těšily a těm novým, že se v naší třídě brzy zalíbilo. Je pro nás moc důležité, aby se u nás všichni cítili dobře a bezpečně. Věřím, že stejně to budou cítit i ti, kterým bývá teď ze začátku ještě trochu smutno po mamince a tatínkovi. Děkujeme i Vám rodičům za důvěru, že nám každý den své děti svěřujete. Jsme vděčni, že k sobě všichni přistupujeme s přátelským a laskavým přístupem :-).

Během roku budeme slavit i narozeniny dětí. Ve třídě to bude probíhat tak, že oslavenec uchopí malý globus a obejde po vyznačené elipse obrázek sluníčka tolikrát, kolik je mu let. Dětem se tak vštípí, že Slunci trvá jedno oběhnutí Země jeden rok. Také oslavenci zazpíváme narozeninovou písničku, společně se vyfotíme a děti oslavenci popřejí. Oslavenec může z domu pro děti přinést nějakou dobrotu :-).