Další aktivity pro děti

Cvičení Dráček v TJ Slavia Kroměříž od září do května - starší děti z MŠ Mánesova 3880 a 3766 

Pravidelné tělovýchovné aktivity v TJ Slavia Kroměříž :

Sudý týden                                               Lichý týden

ČT 10-11 hod. - Cvrčci (celá třída)            ÚT 10.-11 hod. - Montessori II. + Montessori I. (předškoláci a děti 4+)

Pá  10-11 hod. - Motýlci (celá třída)          PÁ 10-11 hod. - Broučci (děti 4+) a  Sovičky( celá třída)


Zdravý úsměv ve spolupráci se SZŠ  - třídy Motýlci a Cvrčci

Březen-Květen


Dětský folklorní soubor Hanácké šponti pro děti z MŠ Mánesova 3766 v rámci nespacích aktivit:

p .uč. Kačenková

p.uč.Niedermertlová


Hudební kroužek Zpěváček  pro děti z MŠ Mánesova 3766 v rámci nespacích aktivit:

p.řed. Luběnová

p.uč. Kačenková


Logopedická prevence v rámci nespacích aktivit :

p.uč. Režňáková

p.uč. Nakládalová


Výtvarné chvilky v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Ruszó 

p.uč. Chmelařová


Příprava na školu v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Nakládalová

p.uč. Skopalová

p.uč. Soukupová


Stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou "Maxík" v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Vičarová


Malý objevitel v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Malenovská

p.uč. Buková

p.uč. Cveková

p.uč. Hájková