Další aktivity pro děti

Cvičení Dráček v TJ Slavia Kroměříž od září do května - starší děti z MŠ Mánesova 3880 a 3766 - podle aktuálních doporučení MŠMT

Polytechnika v mateřské škole od ledna 2021 na OA - starší děti z MŠ Mánesova 3766 a 3880- podle aktuálních doporučení MŠMT

Hudebně - taneční  kroužek pro děti z MŠ Mánesova 3766 v rámci nespacích aktivit:

p .uč. Kačenková

p.uč.Niedermertlová

Logopedická prevence v rámci nespacích aktivit :

p.uč. Režňáková

p.uč. Nakládalová

Výtvarné chvilky v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Ruszó 

p.uč. Chmelařová

Příprava na školu v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Strnadová A.

p.uč. Skopalová

p.uč. Soukupová

Stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou "Maxík" v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Vičarová

Malý objevitel v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Malenovská

p.uč. Buková

p.uč. Denisa Kovářová

p.uč. Simona Hájková