Další aktivity pro děti

Cvičení Dráček v TJ Slavia Kroměříž od září do května - starší děti z MŠ Mánesova 3880 a 3766


Polytechnika v mateřské škole od ledna 2021 na OA - starší děti z MŠ Mánesova 3766 a 3880


"Školička zubního zdraví pro děti předškolního věku" - 6 lekcí (všechny MŠ) - v jednání 


Hudebně - taneční  kroužek pro děti z MŠ Mánesova 3766v rámci nespacích aktivit:

p .uč. Kačenková

p.uč.Niedermertlová


Logopedická prevence v rámci nespacích aktivit :

p.uč. Režňáková


Výtvarné chvilky v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Ruszó 

p.uč. Rohanová


Kaštánkova dobrodružství (EVVO) v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Strnadová Š.


Příprava na školu v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Strnadová A.

p.uč. Skopalová

p.uč. Soukupová

p.uč. Krejčiříková


Stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou "Maxík" v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Vičarová


Malý objevitel v rámci nespacích aktivit:

p.uč. Malenovská

p.uč. Buková

p.uč. Pavla Večeřová Böhmová

p.uč. Simona Hájková