MŠ Štěchovice 1361

Štěchovice 1361

Mateřská škola byla adaptována z bývalé speciální školy a uvedena do provozu v r. 2001. Tato škola je jednotřídní. Nachází se v klidné historicky bohaté okrajové části města v blízkosti Květné i Podzámecké zahrady, které jsou využívány k pobytu dětí ve zdravém a krásném prostředí. V červenci roku 2006 došlo ke sloučení MŠ Mánesova a MŠ Štěchovice, která je dnes odloučeným pracovištěm tohoto komplexu.

MŠ se řídí školním vzdělávacím programem MŠ Mánesova 3766, který zpracovává ve svém třídním vzdělávacím programu do podoby odpovídající konkrétním potřebám a možnostem dětí. Integrované tematické bloky obsahují užší témata, kterými se učitelky s dětmi v průběhu celého roku zabývají.

MŠ se účastní divadelních a hudebních programů pro děti. V průběhu roku doplňuje svůj třídní program exkurzemi, výlety, sportovními či kulturními akcemi. MŠ úzce spolupracuje se ZŠ U Sýpek.