Dětská skupina města Kroměříže

Výsledky zápisu do DSMK

1. Přijat    4. Přijat    7. Přijat

2. Přijat   5. Přijat    8. Přijat

3. Přijat    6. Přijat   9. Přerušeno řízení


Vážení rodiče, 

od 1.1.2020 bude v prostorách MŠ Mánesova 3766 otevřena Dětská skupina města Kroměříže, pro děti ve věku 1-3 let.
Zápis bude probíhat v termínu od 3.- 5.12.2019 v ředitelně MŠ Mánesova 3766 od 9.00 - 15.00 hod. K zápisu se dostavte s již vyplněnou přihláškou, občanským průkazem a rodným listem dítěte.