Dětská skupina města Kroměříže

Aktualizace pravidel

Vzhledem k tomu, že vláda ČR zrušila povinnost nošení roušky pro děti v MŠ, záleží jen na rodičích, zda dítě vybaví rouškami nebo ne.


Pravidla pro provoz Dětské skupiny v době pandemie COVID-19

 Pro zákonné zástupce dětí

1. Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění). Ranní filtr provádí pracovnice z DS před vstupem do objektu MŠ.

2. Zákonní zástupci doloží čestné prohlášení, že v rodině není nařízena karanténa, a že nežijí ve společné domácnosti s osobami staršími 65 let nebo s chronicky nemocnými.

3. Zákonní zástupci dítě vybaví nejméně třemi rouškami na dopoledne a čtyřmi rouškami na celý den.

3. Zákonní zástupci musí mít roušky, nevstupují do třídy.

4. Zákonní zástupci použijí při příchodu dezinfekci na ruce - přípravek s virucidním účinkem, který je umístěn u vstupu do šaten dětí.

5. V DS platí zákaz nošení vlastních hraček z domova.Vážení rodiče, DS je stále v provozu. Místo dětí, které momentálně nechodí, jsou přijaty děti z jiných mateřských škol, jejichž školky jsou uzavřeny.Zákonným zástupcům, jejichž děti z obavy ze šíření COVID-19 momentálně DS nenavštěvují, bude poměrnou částí vráceno školné.

Dětská skupina města Kroměříže je zařízení pro děti od 1 do 3 let a je alternativou jeslí. Tím , že je v prostorách MŠ, zajišťuje dětem optimální prostory jak z hlediska velikosti třídy , tak i z pohledu hygieny a bezpečnosti. Kolektiv dětí tvoří max. 12 dětí a je tak zaručena kvalitní péče, kterou nejmenší potřebují. O děti zde pečují kvalifikované pečovatelky- učitelka předškolní výchovy, sociální pedagožka a zdravotní sestra. Děti mají zajištěnou výživově vyváženou stravu ze školní  jídelny, která je v mateřské škole, mohou si však donést stravu i z domova.

Do dětské skupiny je možné docházet i na jeden den či půlden v týdnu, dle aktuálně volných míst. 

Školkovné, které v DS zaplatíte,  je daňovou slevou a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. V roce 2019 činní max. částka 13 350 Kč.