Vážení rodiče,od 10.9. 2020 platí, dle Mimořádného opatření MZDR č.j. 15757/2020-33/MIN/KAN, povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, mj. i ve společných vnitřních prostorách mateřské školy. Tato povinnost se nevztahuje na děti ani pečující osoby.

Výsledky zápisu do DS:

Všechny děti, jejichž zákonní zástupci si podali přihlášku do Dětské skupiny města Kroměříže, jsou přijaty. V týdnu 16.-20.11. 2020 se  budou podepisovat smlouvy, kontaktujte dopředu ředitelku MŠ na tel. 727 969 574 a domluvte si konkrétní čas.


Zápis do Dětské skupiny města Kroměříže proběhne ve středu 4.11.2020 od 8.00 - 11.00 hod. v kanceláři ředitelky v  MŠ Mánesova 3766.

Rodiče se dostaví s již vyplněnou a lékařem potvrzenou přihláškou.

Přihlášku si stáhněte zde:


Dětská skupina města Kroměříže je zařízení pro děti od 1 do 3 let a je alternativou jeslí. Tím , že je v prostorách MŠ, zajišťuje dětem optimální prostory jak z hlediska velikosti třídy , tak i z pohledu hygieny a bezpečnosti. Kolektiv dětí tvoří max. 12 dětí a je tak zaručena kvalitní péče, kterou nejmenší potřebují. O děti zde pečují kvalifikované pečovatelky- učitelka předškolní výchovy, sociální pedagožka a zdravotní sestra. Děti mají zajištěnou výživově vyváženou stravu ze školní jídelny, která je v mateřské škole, mohou si však donést stravu i z domova.

Do dětské skupiny je možné docházet i na jeden den či půlden v týdnu, dle aktuálně volných míst.

Školkovné, které v DS zaplatíte, je daňovou slevou a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. V roce 2019 činní max. částka 13 350 Kč.