Dětská skupina města Kroměříže je zařízení pro děti od 1 do 3 let a je alternativou jeslí. Tím , že je v prostorách MŠ, zajišťuje dětem optimální prostory jak z hlediska velikosti třídy , tak i z pohledu hygieny a bezpečnosti. Kolektiv dětí tvoří max. 12 dětí a je tak zaručena kvalitní péče, kterou nejmenší potřebují. O děti zde pečují kvalifikované pečovatelky- učitelka předškolní výchovy, sociální pedagožka a zdravotní sestra. Děti mají zajištěnou výživově vyváženou stravu ze školní jídelny, která je v mateřské škole, mohou si však donést stravu i z domova.

Do dětské skupiny je možné docházet i na jeden den či půlden v týdnu, dle aktuálně volných míst.

Školkovné, které v DS zaplatíte, je daňovou slevou a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. V roce 2019 činní max. částka 13 350 Kč.