DĚTSKÁ SKUPINA MĚSTA KROMĚŘÍŽE - MEDVÍDCI   

Projekt Dětské skupiny města Kroměříže je částečně financován z MPSV a částečně z úhrad školkovného. Projekt reaguje na vysoký zájem matek malých dětí spojovat péči o ně s vlastním uplatněním v profesi či zaměstnání. Podmínkou přijetí dítěte je tedy skutečnost, že minimálně jeden z rodičů dítěte musí být zaměstnán, studovat, aktivně hledat zaměstnání nebo vykonávat podnikatelskou činnost.

O NÁS

 • skupinka je určena pro děti od 1 do 3 let (je tedy alternativou jeslí)
 • denní kapacita byla navýšena z 12 na 24 dětí
 • o děti se starají kvalifikované pečovatelky s bohatými zkušenostmi
 • základní pilíře péče jsou individuální a respektující přístup, citlivá adaptace, spolupráce s rodiči
 • nabízíme pestrý program zaměřený na rozvoj v oblasti sociální, motorické a poznávací
 • nadstandardně vybavené vnitřní prostory a rozlehlá (vybavená) zahrada
 • zajišťujeme výživově vyváženou stravu z jídelny MŠ

Přijímání dětí

Děti jsou do skupiny přijímány během celého roku, vždy záleží na počtu aktuálně volných míst. Největší počet dětí se přijímá vždy v září (nebo říjnu) v návaznosti na odchod dětí do mateřských škol. Jsou-li volná místa, vypisuje ředitelka MŠ zápis do DS (většinou v červnu až srpnu). V případě, že počet žádostí překračuje počet volných míst, přijímají se děti dle předem stanovených kritérií vypsaných ředitelkou MŠ Mánesova (viz. Provozní řád).


V případě zájmu:

 • Vyplňte prosím "Žádost o přijetí do DS"
 • Doručte nám žádost buď emailem detskaskupina.km@seznam.cz nebo osobně na adresu Mánesova 3766 (vchod z ulice Denkova).
 • Potvrzení od lékaře stačí vyplnit až před nástupem.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vám sdělíme emailem, telefonicky nebo osobně.
 • V případě přijetí dítěte si domluvíme úvodní schůzku, kde Vám předáme všechny potřebné dokumenty a seznámíme Vás a Vaše dítě s pečovatelkami a prostředím skupiny.
 • Podepsané a potvrzené dokumenty je nutné odevzdat nejpozději v den nástupu.

Vaše práva, povinnosti a veškeré informace o provozu dětské skupiny naleznete v Provozním řádu (sekce Dokumenty ke stažení). Ceník poskytovaných služeb naleznete níže.

Prostřednictvím adaptačního plánu (viz "Dokumenty ke stažení") pomáháme dětem lépe zvládnout přechod z rodinného prostředí do dětské skupiny. Toto adaptační období může trvat různě dlouho a je závislé na věku a psychickém vývoji dítěte. Konkrétní kroky a postup vždy řešíme individuálně.