Oznámení ředitelky mateřské školy

                Vážení rodiče,

všechna pracoviště mateřské školy  jsou uzavřena od 12.7.-15.8.2021. Přejeme vám pěkné prázdniny plné sluníčka, užijte si dovolenou s vašimi dětmi a my se na vás na všechny budeme opět těšit 16.8.2021.Provoz MŠ Mánesova 3766 v měsíci ČERVENEC:

třída BROUČCI - děti ze třídy Broučci

třída SOVIČKY - děti ze třídy Sovičky, Motýlci

třída MONTESSORI I - děti ze třídy Montessori I a II 

provoz ve všech třídách od 6.30 - 16.30 hodin

Provoz MŠ Mánesova 3766 v měsíci SRPEN:

16. - 24.8.2021 

třída BROUČCI - děti ze třídy Broučci 

třída MOTÝLCI - děti ze třídy Motýlci, Sovičky 

třída MONTESSORI II - děti ze třídy Montessori I a II

25. - 26.8.2021 

třída SOVIČKY - děti ze třídy Broučci 

třída MOTÝLCI - děti ze třídy Motýlci, Sovičky 

třída MONTESSORI I - děti ze třídy Montessori I a II

27.8.2021 

třída BROUČCI - děti ze třídy Broučci 

třída MOTÝLCI - děti ze třídy Motýlci, Sovičky třída MONTESSORI I - děti ze třídy Montessori I a II

30. - 31.8.2021 

třída BROUČCI - děti ze třídy Broučci

třída SOVIČKY - děti ze třídy Motýlci, Sovičky 

třída MONTESSORI II - děti ze třídy Montessori I a II

provoz ve všech třídách od 6.30 - 16.30 hodin

Informace ke schůzce s novými rodiči.

Vážení rodiče,

jak jsme vás již informovali, v pondělí 21.6.2021 proběhne schůzka s novými rodiči  ve třídě Sovičky na pracovišti MŠ Mánesova 3766.

Účast nutná (převzetí rozhodnutí o přijetí, informace k nástupu, přihlášky ke stravování a další)

V 15 hod. - pro rodiče dětí přijatých do MŠ Štěchovice a MŠ Mánesova 3880

V 15.45 hod. - pro rodiče dětí přijatých do MŠ Mánesova 3766 (běžná, logopedická, s prvky Montessori), 

od 16. 30 hod. následuje setkání s třídními učitelkami - jen pro rodiče dětí přijatých do tříd s prvky Montessori.

Žádáme o účast pouze jednoho ze zákonných zástupců. 

Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky pro účast na této akci (doloží prokazatelným dokladem nebo na místě podepsaným čestným prohlášením).

Všechny přítomné osoby používají ochranu dýchacích cest dle platného mimořádného opatření upravujícího povinné nošení ochranných prostředků.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.


Vážení rodiče,

abychom věděli, že děláme naši práci dobře, potřebujeme zpětnou vazbu. Proto vás prosím o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který vám zaslaly třídní učitelky na váš mail.

Děkujeme.

14.6.2021Vážení rodiče,

pasování předškoláků z MŠ Mánesova 3766 a Mánesova 3880 proběhne na školní zahradě 23.6. 2021 od 10.00 hod. Budoucí školáky bude pasovat rytíř. Vše Vám natočíme a každý z rodičů obdrží CD.

Děkujeme za pochopení.

10.6.2021Vážení rodiče,

na dnešní poradě ředitelek mateřských škol bylo zřizovatelem doporučeno zrušit pasování předškoláků za přítomnosti rodičů, a to vzhledem k situaci v Bánově, kde došlo k nákaze britskou mutací covid-19 a v karanténě je celá MŠ. Pasování proběhne ve třídách v rámci dopoledního programu MŠ.

Děkujeme za pochopení.

7.6.2021


Výsledky zápisu do MŠ + informace pro rodiče nově přijatých dětí

1.6.2021Červen v MŠ

Svátek dětí letos oslavíme 3. 6.2021 na školní zahradě. Čeká nás klaun s písničkami, bublinami a zábavným programem. Účastní se děti z MŠ Mánesova 3766 a MŠ Mánesova 3880.

14.6. - proběhne v MŠ Mánesova 3766 a 3880 fotografování tříd - info u třídních učitelek.

Děti se ve druhé půlce června budou účastnit projektových dnů (výletů), které budou hrazeny z projektu Šablony II. Více informací u třídních učitelek.

Slavnostní pasování předškoláků proběhne na školní zahradě MŠ Mánesova 3766 v těchto termínech:

22.6.2021 od 15 hod. (Cvrčci, třídy Monte I a Monte II)

24.6. 2021 od 15 hod. (Motýlci, Sovičky).

25.6.2021 - Všechna pracoviště budou otevřena do 15.30 hod. Prosíme o dřívější vyzvednutí dětí z MŠ.

28.6.2021- Muzikantské hrátky (hudební vystoupení pro děti z MŠ Mánesova 3766 a MŠ Mánesova 3880).


V pondělí děti z MŠ Mánesova 3766 a 3880 navštívily babičky a dědečky z blízkého Domova pro seniory na Erbenově nábřeží.  Děti u májky vystoupily s krátkým programem a předaly květináče s kytičkami, které předtím nazdobily v MŠ. Následně nakreslily křídami veselé obrázky na chodníky pro babičky, které se nemohly ze zdravotních důvodů společné akce účastnit a dívaly se jen z oken. Setkání bylo velmi dojemné a přínosné pro všechny zúčastněné.


Vážení rodiče,

od pondělí 10.5.2021 je MŠ a Dětská skupina města Kroměříže opět přístupná pro všechny děti.

Preventivní antigenní testování je pro tuto věkovou skupinu zrušeno, stejně tak nošení roušek se dětí v MŠ a v DS netýká.

Upozorňujeme, že strava bude od pondělí automaticky všem nahlášena. Pokud víte, že vaše dítě nebude zatím do MŠ nebo DS docházet, stravu si odhlaste následujícími způsoby:

1. Přes www.strava.cz

2.Tel. u vedoucí školní jídelny p.Oborné 733 139 673

3. E-mailem sj.manesova@ms-kromeriz.cz

Neodhlášená strava propadá a musí být uhrazena! 

Provozní doba na jednotlivých pracovištích je v plném rozsahu.

7.5.2021Vážení rodiče,

čekám na písemné potvrzení dnešního vyjádření vlády ČR o otevření všech MŠ a dětských skupin od 10.5.2021, po té ihned vložím informace k nástupu dětí.

Děkuji za pochopení.

6.5.2021


Vážení rodiče,

od 3.5. 2021 se preventivní antigenní testování , které doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, provádí nově s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole                v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole (v pondělí) , testování se provede v den jeho příchodu. 

30.4.2021


Vážení rodiče,

dnešní první testování jsme s vaší asistencí zvládli na výbornou. Děti se až na několik výjimek výtěru nebály a  nyní se již radují ze společného setkání s ostatními kamarády. 

Děkuji vám za váš přístup a spolupráci.

12.4.2021


Shrnutí pro lepší orientaci:

Vážení rodiče, 

informací bylo během tohoto týdne mnoho, proto jsem vám je shrnula. Zítra se na vás a vaše děti těšíme,      s vaší pomocí zvládneme i nynější nelehké povinnosti spojené s otevřením škol. 

12.4.2021 nastupují do MŠ předškoláci, děti ze speciální třídy a dále děti, jejichž zákonní zástupci pracují v IZS (nutné potvrzení o zaměstnání )

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Všechna pracoviště jsou do odvolání otevřena od 6.30 hod.- do 16.15 hod. - děti jsou po celou dobu ve své třídě.

Testování PO a ČT- počítejte se zdržením cca 20 min. Nebude-li dítě přítomno v PO a ČT testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu (nutné informovat třídní učitelku dopředu).

MŠ Mánesova 3880 - vestibul a zadní vchod do MŠ

MŠ Mánesova 3766 - první budova (Medvídci)

MŠ Štěchovice 1361 - vestibul MŠ

Děti testují jejich rodiče, nikoliv zaměstnanci MŠ!!!

Dospělí mají nasazené respirátory, vydezinfikované ruce, dohlížející personál z MŠ předá testovací sadu a informuje o průběhu testování.

Po otestování jde dítě do třídy podle seznamu, který mají u sebe pedagogičtí pracovníci přítomní u testování. Zákonný zástupce je povinen při vstupu do budovy školy  mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2 a vydezinfikovat si ruce. Zákonní zástupci dětí se zdržují  v šatně mateřské školy pouze po dobu nezbytně nutnou k přivedení a vyzvednutí dítěte, a jsou povinni dodržovat rozestupy mezi dalšími přítomnými dětmi a jejich rodiči nejméně 1,5 metru. V šatně mateřské školy může být s dítětem pouze jedna doprovodná osoba.

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s "pozitivním" dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

11.4.2012

Vážení rodiče,

na e-mail vám paní učitelky poslaly informace k testování v MŠ. 

Více info také na: https://testovani.edu.cz/pro-rodice


Rodiče dětí z IZS (ne předškoláci) doloží potvrzení od zaměstnavatele.


Potvrzení pro IZS:

Vážení rodiče,

vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky. 

Všechna pracoviště MŠ Mánesova budou otevřena od 12.4.2021 pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro děti ze speciální třídy a dále pro děti IZS (uvedeno níže). Podle počtu nahlášených budou vytvořeny  skupiny do 15-ti dětí, které budou neměnné. Třídy se nebudou spojovat, z tohoto důvodu dochází k omezení provozní doby od 6.30 -16.15 hod.

Stravu si prosím nahlaste telefonicky přes p. Obornou (nejde přes strava.cz)

Do e-mailu vám během zítřka pošleme instrukce k testování.

Testovat se bude pouze testy, které vám předá pracovník MŠ bude probíhat v těchto prostorách:

MŠ Mánesova 3880- vestibul MŠ

MŠ Mánesova 3766 - první budova (Medvídci)

MŠ Štěchovice 1361 - vestibul MŠ

Děti testují jejich rodiče, nikoliv zaměstnanci MŠ!!!

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • "byly na testech" v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou očkované (což děti nejsou).

8.4.2021


Vážení rodiče,

pokud KHS nerozhodne jinak, měla by se 12.4. 2021 otevřít všechna pracoviště MŠ Mánesova a to pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro děti ze speciální třídy a dále pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.


 • TESTOVÁNÍ 

  Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

  • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

  Frekvence testování 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
  Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
  Nebude-li dítě přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

  Testovat se NEMUSÍ děti, které:

  • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
  • "byly na testech" v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
  • jsou očkované (což děti nejsou).

Děti nemusí mít v MŠ roušky!!!

Do konce týdne vám sdělíme bližší informace ke způsobu testování.

7.4.2021

Vážení rodiče,

úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 405 Kč za měsíc březen vám vrátíme po Velikonocích celou zpět. O vratce za duben vás budeme informovat podle aktuální situace.

V Kroměříži 30.3.2021


Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Mateřská škola i Dětská skupina města Kroměříže tak zůstává do 11.4.2021 i nadále uzavřena.

Obědy vám opět automaticky odhlašujeme až do otevření MŠ.   

V Kroměříži 28.3.2021Vážení rodiče,

obědy vám opět automaticky odhlašujeme až do otevření MŠ.  

V případě zájmu o odběr dotovaných obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny (733 139 673, sj.manesova@ms-kromeriz.cz).

V Kroměříži 22.3.2021


Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Mateřská škola i Dětská skupina města Kroměříže tak zůstává do 28.3.2021 i nadále uzavřena. 

V Kroměříži 20.3.2021Vážení rodiče,

pokud by se naše MŠ neotevřela od 22.3.2021, nabízíme vám pro vaše děti odběr dotovaných obědů do vlastních jídlonosičů v jídelně MŠ Mánesova. V případě zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny (733 139 673, sj.manesova@ms-kromeriz.cz).

Zároveň prosíme rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, aby úkoly vložené na web s dětmi plnili a dali učitelkám jakoukoliv zpětnou vazbu o dostupnosti a srozumitelnosti úkolů.Vyplněné pracovní listy děti donesou do MŠ až po jejím otevření. Děkujeme.

15.3.2021Vážení rodiče,

letošní zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 2. - 16. května 2021. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci je možné, že zápis nebude probíhat standardně (prezenční formou), proto níže uvádím způsoby doručení žádosti a dalších potřebných dokumentů.

 Způsoby doručení:

- osobně nebo vhozením do schránky

- mailem podepsaným elektronickým podpisem

- datovou schránkou

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

  Bližší  informace budou vloženy do sekce ZÁPIS.

  11.3.2021


Vážení rodiče,

dětem, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání,  umožníme po dohodě se zákonnými zástupci odběr obědů do vlastních jídlonosičů v jídelně MŠ Mánesova. Na jarní prázdniny se tato možnost nevztahuje. V případě, že máte o obědy zájem, sdělte to prostřednictvím e-mailu: sj.manesova@ms-kromeriz.cz

Stále platí z důvodu zamezení šíření epidemie, že si rodič z talíře sám jídlo předělá do svých jídlonosičů, tak aby kuchař nebo výdejnice nepřišla do kontaktu s jídlonosičem.

V Kroměříži 3.3.2021Vážení rodiče,

péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí zajistí  MŠ Spáčilova.(POZOR od 8.3. ZMĚNA - MŠ KOLLÁROVA)

Pro předškoláky budou výjimečně od zítřejších 10.00 hod. do středy do 12.00 hod. přichystané úkoly v boxech u školní jídelny MŠ Mánesova 3766 a na webu jednotlivých tříd. Toto sdělení je určeno rodičům z MŠ Mánesova 3766 a Mánesova 3880, kteří nemají možnost si úkoly doma vytisknout.

Splněné úkoly si tentokrát necháte doma a donesete po otevření školky, tedy v pondělí 22.3.2021.  V týdnu od 8.-12.3. 2021 jsou jarní prázdniny a distanční vzdělávání se nekoná. V následujícím týdnu budete mít opět  v pondělí  na webu a v boxech vložené úkoly.

Přejeme vám pevné zdraví a optimismus. Společně to zvládneme.

1.3.2021


Vážení rodiče, 

na základě vládního krizového opatření č. 200 ze dne 26.2.2021, které zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole,  budou všechna pracoviště mateřské školy Mánesova od pondělí 1.3. 2021 uzavřena. Toto nařízení se vztahuje i na Dětskou skupinu města Kroměříže.

Péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí zajistí vybraná MŠ.

OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Všem dětem již od pondělí 1.3.2021 odhlásíme stravu !!!

Děti, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání se budou vzdělávat distančně. Sledujte prosím stránky jednotlivých tříd.

V Kroměříži 27.2.2021

 


Vážení rodiče,

 používejte prosím od 1.3.2021 ,dle mimořádného opatření MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN,               v prostorách MŠ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující     minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti   alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnickou obličejovou masku nebo   obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek)   normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 Děkujeme

 V Kroměříži 24.2.2021
Vážení rodiče, stále se setkáváme s tím, že nemáte v době nemoci Vašeho dítěte odhlášené obědy. Upozorňujeme Vás, že strava je stále přihlášena a neodhlášená strava je strávníkovi započtena jako odebraná. Pro odhlášení obědů je nutné den předem nebo nejpozději ten samý den ráno do 6.15 hod. stravu odhlásit těmito způsoby:

1.na portále www.strava.cz

2.e-mailem sj.manesova@ms-kromeriz.cz

3.mob.tel. 733 139 673.

Pokud Vám absence dítěte není dopředu známa, můžete první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd v době od 10.30 hod. do 11.00 hod. v MŠ do vlastního jídlonosiče. Ostatní dny je nutné obědy odhlásit!!!Vážení rodiče,

pracoviště MŠ Mánesova budou v době letních prázdnin uzavřena od 12.7. 2021 do  15.8.2021.

Provoz  pro zájemce v době uzavření naší MŠ zajistí MŠ Spáčilova a MŠ Štítného. 

Vážení rodiče, nekontaktujte ředitelky těchto MŠ, třídní učitelky z vaší třídy vám včas sdělí informace a předají potřebné tiskopisy k zápisu.
Organizace Veselá věda pořádá i letos příměstské tábory.

Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. 


Vážení rodiče,

z důvodu nevyužití prodloužené otevírací doby do 16.45 hod., se od 1.2.2021 mění délka otevření tříd s prvky Montessori. Třídy budou nově otevřeny jen do 16.00 hod.                                                Od 16.00 hod. - do 16.45 hod. zajistí provoz třída Broučci,tak jak to bylo v předchozích letech.

V Kroměříži 29. 1. 2021Vážení rodiče,

nevpouštějte do objektů  našich mateřských škol osoby, které neznáte. Každý z rodičů má čip nebo se ozve p. učitelce ve videotelefonu.Chráníte tak vaše děti a majetek MŠ.

Děkujeme za spolupráci.

V Kroměříži 25.1.2021Vážení rodiče,

formulář "Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2020 " si vyzvedněte u třídních učitelek a dopište jméno poplatníka, který uplatňuje slevu na dani a jméno dítěte. My následně doplníme zaplacenou částku a potvrdíme.

5.1.2020
Vážení rodiče, 

letošní rok byl pro nás pro všechny velmi náročný. Věřte, že jsme dělali co bylo v našich silách, abychom se co nejlépe postarali o Vaše děti, a to i přesto, že nám chyběla spousta zaměstnanců, ať z důvodu nemoci COVID-19 nebo karantény.

Pevně věřím, že příští rok bude lepší,  budeme se opět setkávat na besídkách a školních akcích, Vy budete moci znovu vstupovat do tříd za svými dětmi a sledovat na čem ve školce zrovna "pracují".

Přeji Vám všem klidné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a v novém roce hodně zdraví a úsměvů na tvářích.

Společně se opět setkáme v pondělí 4.1.2021.

Martina Luběnová

23.12.2020

Vážení rodiče,

bohužel se potvrdila přítomnost COVIDU- 19 u zaměstnankyně třídy Monte II. Od zítřka je třída v karanténě, zákonné zástupce dětí, které byly přítomné v MŠ 17. a 18.12. 2020 bude během zítřka kontaktovat KHS.

21.12.2020

Vážení rodiče,

u zaměstnankyně ve třídě Monte II. se vyskytly příznaky COVID-19, výsledky testů zatím neznáme. Třída bude v provozu, přesto vás na toto možné riziko upozorňujeme.

20.12.2020Vážení rodiče,

třídy Berušky a Cvrčci se otevřou na základě rozhodnutí  KHS Zlín v pondělí 21.12.2020. Pokud víte, že vaše dítě již do MŠ do Vánoc nenastoupí, odhlaste si prosím obědy. 

17.12.2020Vážení rodiče,

od úterý 14.12.2020 se děti ze třídy Broučků , kterým končí karanténa, vracejí zpět do své třídy.

Ranní provoz pro první pavilon MŠ Mánesova 3766 je od 6.15 hod - 6.30 hod. opět v Broučcích.

Karanténu MŠ Mánesova 3880 (třídy Berušky a Cvrčci) ukončí KHS Zlín, potrvá pravděpodobně do 18.12.2020, a to vzhledem k vysokému počtu nakažených. MŠ bude          s největší pravděpodobností znovu otevřena 21.12.2020. Fotografie, přáníčka a osobní věci dětí, si budete moci vyzvednout 21.12.2020.

11.12.2020
Vážení rodiče,

ranní provoz pro první pavilón MŠ Mánesova 3766 zajistí, po dobu karantény třídy Broučků, třída Motýlků 6.15-7.00 hod.  Odpolední provoz od 16.00-16.45 hod. zajistí třída Soviček.

10.12.2020


Vážení rodiče,

u zaměstnanců MŠ Mánesova 3766 ve třídě Broučků se potvrdil COVID-19. Třída  je uzavřena, děti i zaměstnanci nastupují do karantény.

Tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část" najdete na stránkách https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m a vyplníte podle instrukcí.

8.12.2020


Vážení rodiče,

u zaměstnanců MŠ Mánesova 3880 se potvrdil COVID-19. MŠ je uzavřena rozhodnutím KHS Zlín a děti i zaměstnanci nastupují do karantény. Tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část" najdete na stránkách https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m a vyplníte podle instrukcí.

MŠ bude otevřena na základě nového rozhodnutí KHS Zlín.


7.12.2020
Vážení rodiče,

během dnešního večera jsem se dozvěděla, že většina zaměstnanců MŠ Mánesova -pracoviště 3880 má zdravotní problémy a nemůže jít zítra t.j. 7. 12. 2020 do práce. Během zítřka u nich budou provedeny testy na COVID-19. Chceme vás požádat, zda si můžete nechat děti zítra a pozítří doma, než budeme znát výsledky testů. Pokud tuto možnost nemáte, bude zajištěna pro zítřek v MŠ Mánesova 3880 služba (p. uč. Bc. Vičarová). Další informace vám budeme dále průběžně sdělovat zde, i na mobilní telefon, který jste uvedli pro kontakt s MŠ.

Děkujeme za pochopení.

6.12.2020Mikulášská nadílka v MŠ (zajistí zaměstnanci MŠ)

3.12.2020                                           4.12.2020

MŠ Štěchovice - 8.00 hod.               Monte I. - 8.30 hod.

Dětská skupina - 8.45 hod.              Monte II. - 9.00 hod.

Berušky - 9.15 hod.                            Broučci -  9.30 hod.

Cvrčci - 9.45 hod.                              Sovičky - 10.00 hod.

                                                            Motýlci - 10.30 hod.

                                                          

Vážení rodiče,

všechna pracoviště mateřské školy Mánesova budou uzavřena od 23.12.2020- 3.1.2021.

Vánoční besídky proběhnou letos dopoledne bez vaší účasti, avšak o vystoupení dětí nepřijdete. Paní učitelky je natočí na mobilní telefony a zveřejní na portálu rajče.

Stejně tak rozsvícení a zpívání u školního vánočního stromečku bude komorní, bez vás. O to více si to vynahradíme v příštím roce.

Děkujeme za pochopení.

24.11.2020

Vážení rodiče,

nabízíme vám začátkem prosince vánoční focení vašich dětí (pracoviště Mánesova 3766, Mánesova 3880).

Bližší informace se dozvíte u třídních učitelek.

Při focení budou dodržena  zvýšená hygienická opatření.
Vážení rodiče,

od 16.11.2020 bude  třída Motýlků opět v provozu. Těšíme se na vás a vaše děti, kterým již skončí karanténa.

12.11.2020

Vážení rodiče,

třída Motýlci bude od pondělí 9.11. 2020 uzavřena z důvodu nařízené karantény.

Děti ze třídy Motýlků, které nebyly přítomné minulý týden v MŠ a nevztahuje se na ně karanténa, se budou vzdělávat ve třídě Sovičky.

Děkuji za pochopení.
Vážení rodiče,

v příštím týdnu (v době covidových a podzimních  prázdnin) pojedou třídy následovně:

Provoz v MŠ Mánesova 3766:

pondělí a úterý (26.-27. 10.)- běžný režim

středa 28.10. - státní svátek - MŠ je uzavřena

čtvrtek a pátek (29.-30.10)- všechny nahlášené přítomné děti budou v oddělení Broučci 6.15-16.45 hod. ,  v ostatních třídách bude probíhat dezinfekce a ionizace.

Provoz v MŠ Mánesova 3880:

pondělí a úterý (26.-27. 10.)- děti jsou spojeny v Beruškách, ve druhé třídě bude probíhat dezinfekce a ionizace.

středa 28.10. - státní svátek - MŠ je uzavřena

čtvrtek a pátek (29.-30.10)- děti jsou spojeny ve Cvrčcích, ve druhé třídě bude probíhat dezinfekce a ionizace.

Provoz v MŠ Štěchovice 1361 :

kromě středy běžný režim.Vážení rodiče,

během tohoto týdne došlo k rapidnímu poklesu přítomných dětí v MŠ, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. Z tohoto důvodu přejdou příští týden všechny třídy, ve kterých bude chybět více než polovina předškoláků, i na  distanční formu vzdělávání. Znamená to že děti, které se neúčastní osobně vzdělávání v MŠ,  a nebudou omluveny z důvodu nemoci, se budou vzdělávat v domácím prostředí.

MŠ bude poskytovat vzdělávací materiály pro distanční studium dvojím způsobem:

1. V elektronické podobě na webových stránkách MŠ, v sekcích jednotlivých tříd (Co nás čeká).

2. V tištěné podobě (materiály budou k dispozici vždy v pondělí od 8. -14 hod. v areálu školní jídelny MŠ Mánesova 3766)v připravených boxech.

MŠ vyžaduje zpětnou vazbu od zákonných zástupců dvojím způsobem:

1. V elektronické podobě (sken), zaslaný na adresu sdělenou učitelkami.

2. V tištěné podobě (vyplněné materiály)odevzdají zákonní zástupci vždy v pondělí od 8. -14 hod. v areálu školní jídelny MŠ Mánesova 3766) do připravených boxů.


Distanční vzdělávání se nevztahuje na podzimní prázdniny.

V Kroměříži 15.10.2020Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 995, kterým je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, rušíme do odvolání cvičení v TJ Slávia Dráček.

V Kroměříži  12.10.2020.


Vážení rodiče,

od středy 7. 10.2020 budou u třídních učitelek k dispozici čipy pro vstupní branku do areálu MŠ  Mánesova 3766. Stávající čipy budou vyměněny za nové s číslem. Pro rodiče, kteří si teprve budou čipy kupovat platí následující podmínky:

1. Čip bude předán po zaplacení nájemní částky = 100,- Kč/ks. 

2. Zákonní zástupci mají nárok na 2 čipy = 200,- Kč. Dočasnými vlastníky čipů se stanou proti podpisu po zaplacení uvedené částky. Čipy je zakázáno půjčovat třetím osobám.

3. Zákonní zástupci vrátí čip po ukončení docházky dítěte do MŠ a bude jim vráceno "nájemné" za čip.

4. Vybavení čipem pro zákonné zástupce není povinností, ale umožní učitelkám, aby se mohly věnovat dětem při ranních i odpoledních činnostech a nebyly nuceny vnitřním systémem stále otevírat dveře. 

Černé čipy budou fungovat do 16.10.2020, nové modré jsou funkční od 7.10.2020.

V Kroměříži 5.10.2020Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020,  kterým jsou zakázány  hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, rušíme od 5.10. 2020 do 18.10.2020 veškeré naplánované třídní akce pro děti a rodiče v odpoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení.

V Kroměříži 1. 10. 2020
Vážení rodiče,

z důvodu doporučení KHS ve Zlíně se ruší zítřejší třídní schůzky tříd Berušek a Cvrčků. Veškeré potřebné informace obdržíte v písemné podobě.

Děkujeme za pochopení.
Vážení rodiče,

od 10.9. 2020 platí, dle Mimořádného opatření MZDR č.j. 15757/2020-33/MIN/KAN, povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, mj. i ve společných vnitřních prostorách mateřské školy. Tato povinnost se nevztahuje na děti ani na pedagogické zaměstnance.
Vážení rodiče,

od 1.9. 2020 je nastavena změna v organizaci provozu MŠ Mánesova 3766.

Třídy s prvky Montessori mají změnu v provozní době:

Monte I - 6.30- 16.45 hod. 

Monte II.-7.00 -16.00 hod. (6.30 -7.00 hod. ranní provoz ve třídě Monte I, 16.00-16.45 hod. odpolední provoz ve třídě Monte I).

Třídy Motýlci, Broučci a Sovičky mají provozní dobu stanovenou následovně:

Motýlci - 6.30 - 16.00 hod. (6.15 - 6.30 hod. ranní provoz ve třídě Broučci, 16.00 - 16. 45 hod. odpolední provoz ve třídě Broučci)

Sovičky - 7.00 - 15.00 hod. (6.15 - 7.00 hod. ranní provoz ve třídě Broučci, 16.00 - 16. 45 hod. odpolední provoz ve třídě Broučci)

Broučci - 6.15 - 16.45 hod.


Vážení rodiče,

v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 , v návaznosti na manuál MŠMT a hygienické zásady KHS ve Zlíně , nastavila MŠ Mánesova tato pravidla:

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. Po dobu platnosti manuálu pro školy z důvodu prevence před šířením Covid-19, si děti nebudou samy nalévat pití ani rozdávat příbory. Pedagogičtí pracovníci zajistí zvýšený dohled, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory, a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.

4. U vstupu do budovy školy, v každé šatně,  jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do třídy si každé dítě 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou - textilní ručníky u dětí ve třídách, při spojování třídy se používají jednorázové papírové ručníky.

5.Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ  probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

6. Pro výdej jídla (první den nemoci dítěte) bude vytvořeno místo, kde si rodič z talíře sám jídlo předělá do svých jídlonosičů, tak aby kuchař nebo výdejnice nepřišla do kontaktu s jídlonosičem.

Čestné prohlášení již není nutné.