Oznámení ředitelky mateřské školy

Organizace prázdninového provozu v MŠ Mánesova 3766

16.8.2023

V době od 21.8. do 31.8.2023 budou třídy v provozu od 6:30 - 16:30 hodin

Organizace prázdninového provozu pro děti ze třídy BROUČCI a MOTÝLCI:

21.8. – 25.8. budou děti ve třídě Sovičky

28.8. – 29.8. budou ve třídě Motýlci

30.8. – 31.8. budou ve třídě Sovičky

Organizace prázdninového provozu pro děti ze třídy SOVIČKY, MONTESSORI I a MONTESSORI II:

21.8. – 25.8. budou děti ve třídě Motýlci

28.8. – 29.8. budou ve třídě Montessori I

30.8. budou ve třídě Montessori II

31.8. budou ve třídě Motýlci


Uzavření MŠ v době prázdnin

14.7.2023

Vážení rodiče,

všechna pracoviště mateřské školy Mánesova jsou uzavřena od 17.7.2023 do 18.8.2023.

Děkujeme za Vaši přízeň v tomto školním roce, přejeme Vašim dětem sluníčkové prázdniny a Vám odpočinkovou dovolenou a těšíme se na Vás, kteří jste přihlášení na prázdninový provoz od 21.srpna a na  všechny ostatní 1.9.2023.


Změna v čase odhlašování stravy

27.6.2023

Vážení rodiče,

z důvodu provařování u pozdních odhlášek v letošním školním roce, bude možné od 1.9.2023 odhlásit stravu pouze den předem do 14.hod. 

V případě náhlé nemoci dítěte si můžete stravu vyzvednout do jídlonosiče, a to po předchozím tel. nahlášení do jídelny MŠ Mánesova (pracoviště MŠ Mánesova 3766) nebo do tříd MŠ Mánesova 3880 a MŠ Štěchovice.

Děkujeme za pochopení


Organizace prázdninového provozu v MŠ Mánesova 3766

27.6.2023

V době od 1.7 do 31.8.2023 budou třídy v provozu od 6:30 - 16:30 hodin

Organizace prázdninového provozu pro děti ze třídy BROUČCI a MOTÝLCI:

Červenec – budou děti ve třídě Broučci

Srpen

21.8 – 25.8 budou děti ve třídě Sovičky

28.8 – 29.8 budou ve třídě Motýlci

30.8 – 31.8 budou ve třídě Sovičky

Organizace prázdninového provozu pro děti ze třídy SOVIČKY, MONTESSORI I a MONTESSORI II:

Červenec – budou děti ve třídě Montessori I

Srpen

21.8 – 25.8 budou děti ve třídě Motýlci

28.8 – 29.8 budou ve třídě Montessori I

30.8 budou ve třídě Montessori II

31.8. budou ve třídě MotýlciPropojení generací

13.6.2023

Děti z MŠ Mánesova 3880 potěšily svým vystoupením obyvatele Domova sv. Kříže Kroměříž a děti z MŠ Mánesova 3766 zase seniory v Domově pro seniory u Moravy. Propojení generací může předcházet osamělosti a sociální izolaci seniorů. Pravidelný kontakt s dětmi a jejich radostnou energií může zvýšit jejich životní spokojenost a pocity sounáležitosti. 

Změna výše školného

12.6.2023

Vážení rodiče,

informujeme vás, že úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se pro školní rok

2023/2024 zvyšuje pro celodenní provoz z 405 na 450,- Kč.

(Více informací ve směrnici v šatnách MŠ)

Děkujeme za pochopení


Dotazníkové šetření     JIŽ UZAVŘENO

2.6.2023

Vážení rodiče,

blíží se konec školního roku a my bychom od vás rádi získali zpětnou vazbu pro hodnocení naší celoroční práce. Prosíme vás o vyplnění anonymních dotazníků přes QR kód nebo přes uvedený odkaz, který zkopírujete. Každé pracoviště má vygenerovaný svůj dotazník, vyplňte prosím jen ten, který je určen pro vaši MŠ.

Děkujeme


 Mánesova 3766 (Motýlci, Sovičky, Broučci, 

třídy s prvky Montessori)                                 


MŠ Mánesova 3880 (Cvrčci a Berušky)       

                                                          

MŠ Štěchovice 1361 (Koťata)                          
Poděkování za účast na Hanáckém dni a na akci ke Dni matek

15.5.2023

V sobotu 13.5.2023 vystupovaly děti z kroužku "Hanácké šponti", který pracuje při naší MŠ, na Hanáckém dni v Kroměříži.  V neděli 14.5.2023 vystoupily děti ze třídy Cvrčků na Velkém náměstí s programem ke Dni matek. Obě vystoupení se dětem povedla a my děkujeme dětem i p. učitelkám za krásnou reprezentaci naší MŠ.


Gratulace vítězům 

15.5.2023

Velká gratulace patří dětem ze třídy Motýlků, jmenovitě Jirkovi, Patrikovi, Karolíně K.,Karolíně Kuč., Dominice a paní učitelce Katce za reprezentaci naší MŠ na sportovních hrách "Duhové bubliny".

Oznámení o přerušení provozu v červenci a srpnu

28.4.2023

Vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka mateřské školy, že všechna pracoviště MŠ Mánesova budou uzavřena v době hlavních prázdnin od 17. 7. do 18. 8. 2023.

Od 17. 7. do 31. 7. 2023 zajišťuje prázdninový provoz mateřská škola Páleníčkova v Kroměříži.

Od 1. 8. do 18. 8. 2023 zajišťuje prázdninový provoz mateřská škola Spáčilova v Kroměříži.

Vzhledem k tomu, že mateřské školy (dále MŠ) mají právní subjektivitu, sjednávají si rodiče zajištění prázdninového provozu přímo s jejich ředitelkami. Dále zde platí poplatky za stravování a školské služby v termínu před nástupem dětí do MŠ. Potřebné tiskopisy k zápisu do výše uvedených MŠ si vyžádejte od úterý 2.5. u svých třídních učitelek, zároveň jim prosím nahlaste, zda a kdy bude vaše dítě mateřskou školu o prázdninách navštěvovat (naši i cizí).

Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, stanovuje poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání za červenec ve výši 171 Kč, za srpen 158 Kč.

Děkujeme


 

Přání k Velikonocům

5.4.2023

Zrušení akce 

30.3.2023

Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivého počasí se dnešní akce "ÚKLID ŠKOLNÍ ZAHRADY" ruší. 

Děkujeme za pochopení. Den učitelů

9.3.2023

Vážení rodiče, město Kroměříž pořádá ve čtvrtek 23.3.2023 společenské setkání pro učitele u příležitosti Dne učitelů. Z těchto důvodů Vás chceme požádat o vyzvednutí dětí z MŠ do 14.55 hod. Od 15hod. budou děti spojeny ve třídě Berušky  (Mánesova 3880) a Broučci (Mánesova 3766).

DěkujemeKarneval v MŠ

15.2.2023Provoz MŠ v době letních prázdnin.

8.2.2023 

Vážení rodiče,

všechna pracoviště MŠ Mánesova budou v době letních prázdnin uzavřena od 17.7. - 20.8.2023.

Prázdninový provoz v době uzavření našich MŠ budou zajišťovat jiné kroměřížské mateřské školy. Včas vás budeme informovat o zápisu na letní provoz.Potvrzení o výši vynaložených výdajů

3.1.2022 

Vážení rodiče,

tiskopis " Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2022" si vyzvedněte ve třídách. Vyplňte údaje o poplatníkovi a dítěti, na které slevu žádáte. Celkovou částku pak doplní MŠ. 

Zákonní zástupci, jejichž děti již nenavštěvují MŠ Mánesova, si mohou tiskopis vyzvednout a vyplnit v kanceláři vedoucí ŠJ, a to v době od 8.00- 14.00 hod. Nejdříve však od 9.1.2022!!!Uzavření MŠ v době Vánoc

Vážení rodiče,

všechna pracoviště MŠ Mánesova jsou uzavřena od 23.12.2022 - 1.1.2023. Uvidíme se opět 2.1.2023.              Přejeme Vám kouzelné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. 

Zrušení vánočních besídek

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající vysoké nemocnosti dětí a pedagogů rušíme vánoční besídky. Zároveň vám sděluji, že pro zachování provozu MŠ budou třídy na pracovištích Mánesova 3880 a 3766 spojeny.

Děkujeme za pochopení.

19.12.2022


Přesunutí termínu besídek

13.12.2022

Vážení rodiče,

z důvodu vysoké nemocnosti u pedagogů a dětí  dochází k přesunu třídních besídek tříd Broučků a Soviček.

Nový termín vám sdělí třídní učitelky příští týden podle momentální situace.

Děkujeme za pochopení.


Přeložení rozsvícení vánočního stromečku

6.12.2022 

Dnešní akce "Rozsvícení vánočního stromečku" je z důvodu nepříznivého počasí zrušena a je přeložena na zítra  (na středu 7.12.2022).

Děkujeme za pochopení

Rozsvícení vánočního stromečku

1.12.2022

                                           

 Vážení rodiče, zveme Vás na rozsvícení stromečku v MŠ Mánesova .


Akce na školní zahradě

20.11.2022


Kurz první pomoci pro rodiče

5.11.2022

Vážení rodiče,

v rámci tématu týden zdraví, který bude v MŠ probíhat od 14.-18.11.2022, jsme pro vás připravili kurz s lektory na téma

"Základy první pomoci pro rodiče".

Setkání proběhne v úterý 15.11.2022 od 15:30 hod. ve třídě Sovičky ( MŠ Mánesova 3766).

Kromě povídání bude pro vás nachystáno občerstvení složené z pomazánek, které mívají ke svačince vaše děti, a vy tak budete mít možnost ochutnat, co děti v MŠ konzumují.

Zdravé mlsání vám připraví děti ze tříd s prvky Montessori a ze Cvrčků.

Vaše děti na vás mohou počkat ve třídě Broučci, kde si budou hrát s ostatními dětmi za dohledu p. učitelky.

Program kurzu:

  • Vybavení domácí lékárničky.
  • Vyhodnocení závažnost situace bez paniky a stresu.
  • Přivolání ZZS a efektivní komunikace s dispečinkem.
  • Praktický nácvik první pomoci u dítěte při dušení cizím tělesem (tekutinou, stravou).
  • Poskytování první pomoci při křečových stavech (epilepsie) a termických poranění (úpal, úžeh, popáleniny, horečka), febrilní křeče.
  • Poskytování první pomoci u nejčastějších dětských poranění (poranění hlavy - komoce mozková, krvácení z rány ve vlasaté části hlavy a obličejové části hlavy, poranění zubů a dásní, krvácení z nosu, masivní krvácení z řezných ran a řezně-tržných ran, zlomeniny).
  • Praktický nácvik jednotlivých kroků kardiopulmonální resuscitace při život ohrožujících stavech u dětí - dušení, tonutí, kolaps.

Svoji účast nahlaste třídním učitelkám.

Těšíme se na vás.Procházka s poznáváním stromů

10.10.2022

PODZIMNÍ PROCHÁZKU ZA POZNÁVÁNÍM STROMŮ

Na procházce po zahradě vás čeká 5 zastavení. Mapa vám napoví, kde hledat (mapa je k dispozici v šatnách MŠ).

Poznáte 5 druhů listnatých stromů (něco si o nich přečte nebo poslechnete přes QR kód).

Dozvíte se, proč jsou stromy důležité.

Na každém stanovišti se děti mohou naučit písničku a splnit úkol.

Akce potrvá od 20.10. do 31.10. (prodlouženo do 4.11.2022)


Návštěva na pracovišti

30.9.2022

žení rodiče,

obracím se na vás s prosbou o spolupráci. V anonymním dotazníkovém šetření jste nám někteří nabízeli možnost návštěvy na vašem pracovišti. Pokud je tato nabídka stále platná, sdělte ji prosím vašim třídním učitelkám. 

DěkujemeZvýšení ceny stravného

9.9.2022

Vážení rodiče,

od října zdražujeme obědy, navyšte si prosím limity v bance. Přeplatky za školné a stravné, za minulý školní rok, budou zasílány v průběhu měsíce září. 

Oběd do vlastních jídlonosičů si můžou rodiče dětí z MŠ Mánesova 3766 vyzvednout první den nemoci dítěte ve školní jídelně mezi 10.30.-11.00 hod. Je nutné dopředu zavolat do školní jídelny, že si pro oběd přijdete.

Rodiče dětí z Mánesova 3880 a Štěchovic si mohou oběd vyzvednout ve výdejně  MŠ, kterou jejich dítě navštěvuje.

Seznamy dětí

30.8.2022

Vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a opět je tu nový školní rok. Věřím, že tento školní rok bude lepší než ten minulý a přeji vám, dětem i zaměstnancům školy šťastný vstup do nového školního roku.

Seznamy dětí najdete od středy 31.8.2022 na vstupních dveřích tříd v MŠ.