Oznámení ředitelky mateřské školy

Informace pro rodiče od ZŠ Oskol

13.2.2024


Pozvánka na besedu o školní zralosti

22.1.2024


Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2023

3.1.2024

Vážení rodiče,

tiskopis "Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole " si vyzvedněte u třídních učitelek, dopište jméno toho kdo uplatňuje slevu a jméno a narození dítěte, na které se sleva vztahuje. Výši uhrazené částky následně doplní a potvrdí MŠ.                                                                                Vážení rodiče,                                                                                 děkujeme vám za spolupráci v končícím roce a těšíme se                                                   na vás a vaše děti v roce 2024.


Myslíme i na druhé

20.12.2023


V době adventu myslíme na seniory, osoby se zdravotním postižením i na nemocné.

Předškoláci ze Štěchovic navštívili s vánočním pásmem Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, děti z našeho folklorního souboru "Hanácké šponti" potěšily svým vystoupením seniory v Domově  pro seniory U Moravy a děti z křesťanské mateřské školy zpříjemnily předvánoční čas klientům v Nemocnici u milosrdných sester.


Vánoční stezka v MŠ Mánesova 3766

14.12.2023


A už zase po roce, budou tady Vánoce.

Rozsvícení vánočního stromečku v MŠ

28.11.2023Akce pro rodiče

27.11.2023


Informace ke stávce

22.11.2023

Oznámení ke stávce 27.11.2023

oznamuji Vám , že v důsledku stávky zaměstnanců školní jídelny v pondělí 27.11.2023, nebude školní jídelna MŠ Mánesova zajišťovat stravování pro Vaše děti. Veškerá strava bude tento den na www.strava.cz zablokována a odhlášky na pondělí 27.11.2023 bude možné provést pouze do čtvrtka 23.11.2023 do 14.hod.

Vážení rodiče,

rozumíme a sdílíme obavy pedagogů i nepedagogů ohledně nedostatečného financování školství, což může ovlivnit kvalitu vzdělávání a podmínek pro rozvoj našich dětí a zásadně nesouhlasíme se škrty v resortu školství. Přestože uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření nesouhlasu se současným stavem, rozhodli jsme nezapojit se plošně do stávky plánované na 27. 11.2023. Škola jako celek se této stávky účastnit nebude, všechny třídy na všech pracovištích zůstanou v provozu a dětem bude zajištěna celodenní strava. Na oběd není MŠ schopna zajistit teplou stravu, a proto děti dostanou "studený" oběd.

Děkujeme za pochopení.
Laik pro stromeček

21.11.2023

15.11.2023 Obhájení bronzového certifikátu

Návštěva v mateřské škole

7.11.2023

Návštěva v mateřské škole

7.11.2023

3. 11. 2023 navštívili mateřskou školu Mánesova učitelé a ředitelé z oblasti MAS Vizovicko a Slušovicko. Přijeli se inspirovat a načerpat zkušenosti s dotačními projekty na přírodní zahradu. Po úvodním vystoupení dětského folklorního souboru z mateřské školy představila ředitelka Mgr. Martina Luběnová projekty, do kterých je MŠ zapojena. Popsala, jak probíhalo vyřizování dotací na přírodní zahradu a na jedlou zahradu, kterou nyní mateřská škola nově získala, a co vše je s dotacemi spojeno. Poté následovala prohlídka pracovišť Mánesova 3766 a 3880, a také školní zahrady. Hosté byli překvapení vybaveností MŠ i školních zahrad. Zajímali se také o digitální technologie a programy pro děti, kterými mateřská škola disponuje. Velmi je zaujala dětská skupina, která pracuje pod mateřskou školou, a také pestrost tříd (logopedická, s prvky Montessori, s prvky křesťanství). Po více než dvou hodinách odjeli plní dojmů a nápadů, které se chystají realizovat ve svých školách. A tak to má být, dobré věci se mají sdílet. 

Písemná reakce jedné z účastnic akce:

"Milá a schopná paní ředitelka, která ví, co pro školku chce a jaké má vize, které se jí daří plnit. Kolektiv školky je fungující, nadšený a spolupracující. Zaujalo nás vybavení školky v rámci didaktických vzdělávacích pomůcek a materiálů, digitalizace MŠ a hlavně nenásilný přístup Montessori i křesťanské školky. Školka se zapojuje do mnoha projektů, ze kterých čerpá dotace na vybavení. Venkovní zahrada s přírodními prvky a venkovní učebnou nás mile překvapily a byly nad naše očekávání. Zajímavou tečkou celé prohlídky byla návštěva paní kuchařky a také ukázka elektrického kompostéru".


1.11.2023  Pozvánka do školní zahrady MŠ Mánesova 3766

Tajenku najdete v šatnách MŠ nebo si ji vytiskněte.

1.11.2023 Pozvánka na odpolední společnou akci