Oznámení ředitelky mateřské školy

Poděkování 

Děkuji i touto cestou manželům Galatíkovým z Těšánek, kteří nám zdarma dodali ochranné štíty pro naše pedagogy.

21.5.2020


Vážení rodiče,

v nejbližší době vám vrátíme školné za měsíce březen, duben a květen a dále poměrnou část  za cvičení Dráček a za plavecký výcvik.

20.5.2020


Vážení rodiče,

řada z vás mě kontaktuje s dotazem zda může jejich dítě nastoupit 25.5. do MŠ, i když ho při předběžném zjišťování nenahlásili.Proto vás budou v týdnu od 18.5.2020 znovu kontaktovat třídní učitelky s dotazem na závaznou docházku vašeho dítěte od příštího týdne. 

18.5.2020


Vážení rodiče,

o zápisu  na prázdninový provoz do MŠ Gorkého a MŠ Páleníčkova vás budeme včas informovat. V současné době čekáme na rozhodnutí,  zda se budou moci o prázdninách spojovat děti z různých MŠ.

12.5.2020


Vážení rodiče,

všechna pracoviště mateřské školy se budou otvírat 25. 5. 2020. Po dohodě se zřizovatelem a na základě metodického doporučení MŠMT " Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020", byla stanovena v MŠ Mánesova níže uvedená opatření.

Opatření pro provoz mateřské školy v době pandemie COVID-19

Od 25. 5. 2020 do odvolání se nebudou třídy spojovat na ranní ani odpolední provoz. Provozní doba je z těchto důvodů upravena následovně:

MŠ Mánesova 3766 - Broučci a Motýlci 6.30 - 16.15 hod.

                                    - Monte I, Monte II, Logopedická třída 7.00 - 16.15 hod.

MŠ Mánesova 3880 - Cvrčci a Berušky 6.30 - 16.15 hod.

MŠ Štěchovice 1361 - Koťata 6.30 - 16.00 hod.

Opatření pro zákonné zástupce dětí

1. Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění). Ranní filtr provádí pedagogický pracovník před vstupem do třídy MŠ.

2. Zákonní zástupci dodržují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením tzn. dodržují 2 metry odstupy od ostatních rodičů, neshromažďují se před vstupem do MŠ ani v areálu MŠ, používají k zakrytí úst a nosu roušky nebo jiný k tomu určený prostředek.

3. Zákonní zástupci po zazvonění vyčkají pokynů učitelky, zda mohou do budovy vstoupit. Do budov MŠ vstupují jednotlivě, při příchodu použijí dezinfekci na ruce - přípravek s virucidním účinkem, který je umístěn u vstupu do šaten dětí. Děti si umyjí ruce při vstupu do tříd.

4. Po dobu mimořádných opatření nemusí zákonní zástupci používat návleky na boty.

5. Zákonní zástupci nevstupují do třídy a v prostorách MŠ se pohybují pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).

6. V MŠ platí zákaz nošení vlastních hraček z domova.

7. Zákonní zástupci doloží "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Prohlášení donesou při prvním příchodu po otevření do MŠ již vyplněné a podepsané.Opatření týkající se dětí

1. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ na základě mimořádného opatření vydaného MZDR, nemusí mít v prostorách školy roušku. Někteří pedagogičtí pracovníci budou i přesto používat ochranné pomůcky (rouška, brýle, štít, rukavice).

2. Při příchodu dítěte do třídy pedagogický pracovník odvádí dítě do umývárny a dohlédne na to, aby si dítě řádně umylo ruce.

3. Při podávání jídla stravu podává vždy jeden z pedagogů, při manipulaci s jídlem a čistým nádobím používá rukavice a roušku. Není přípustné, aby si děti braly příbory, hrnečky ani jídlo samy. 

4. Pracovnice kuchyně nevstupují do tříd při vydávání jídla. Svačiny, oběd a pití připraví jednotlivě dětem ve výdejnách MŠ. Pitný režim je zajištěn hromadně, vždy je použito čisté nádobí.

5. Pedagogičtí pracovníci zajistí zvýšený dohled na osobní hygienu dětí během pobytu v MŠ.

6. Děti i dospělí používají jednorázové papírové ručníky. Pro smrkání se využívají výhradně jednorázové papírové kapesníky a po smrkání personál dohlédne na to, aby kapesník skončil v uzavíratelném nášlapném koši a aby si dítě vždy umylo ruce.

7. Denně po ukončení provozu mateřské školy se hračky omývají dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem. Hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové...). Pro dezinfekci lze použít i postřik. Po činnostech, kdy děti společně užívají stejné předměty je potřeba si vždy pod dohledem pedagogického dozoru umýt ruce.

8. Pedagogičtí pracovníci zajistí co největší rozestupy mezi dětmi, zejména při jídle a spaní, dále dbají na dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku - nekřížit skupiny dětí.

9. Pobyt venku je zařazován podle klimatických podmínek i několikrát denně, v pobytových místnostech je zajištěno dostatečné větrání (minimálně 5 minut každou hodinu).

10. Při podezření na nákazu COVID-19 je nutné dítě umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Zároveň je nutné informovat neprodleně ředitelku školy, která bude následně telefonovat na hygienickou stanici. Ostatní děti je vhodné umístit do jiné místnosti nebo využít školní zahradu, aby se zamezilo kontaktu s nemocným dítětem. Děti budou mít, po dobu než bude znám zdravotní stav dítěte, nasazenou roušku, kterou jim zajistí MŠ. Pokud by příznaky nemoci vykazoval personál, který je v kontaktu s dětmi, následují stejná opatření jako u nemocného dítěte.

V Kroměříži 6. 5.2020

Vydala: Mgr. Martina Luběnová, ředitelka školyVážení rodiče a milé děti,

děkujeme za krásné obrázky pro babičky a dědečky z domovů pro seniory , které jim udělaly velkou radost. V níže uvedeném odkazu je uvedeno více o tomto projektu.
Milí rodiče, zejména budoucích školáků, sledujte pravidelně aktualizované stránky vaší třídy,  v sekci "Co nás čeká " vkládají paní učitelky každý týden nové aktivity a úkoly pro vaše děti.Vážení rodiče,

v tomto týdnu vás budeme telefonicky kontaktovat ohledně zájmu o umístění dítěte do MŠ od 25.5.2020, kdy by se měly MŠ otvírat, a dále v době hlavních prázdnin. Zatím s jedná o  předběžné zjišťování, poněvadž stále čekáme na manuál z ministerstva zdravotnictví, kde budou dané podmínky pro provoz.

Děkujeme za spolupráci.Milí rodiče a děti,

malovací projekt pro babičky a dědečky v domovech pro seniory se podařil a setkal se s velkým ohlasem. O vašich obrázcích psali nejen v novinách, ale mluvili i v televizi a rádiu. Přicházíme nyní s další akcí s názvem JARO.

A co můžete nakreslit? Protože máme jaro, využijte všeho, co vidíte kolem sebe: včelky, ptáčky, zvířátka, rozkvetlé stromy nebo květiny. Na obrázek se děti podepište a můžete, (ale nemusíte) spolu s rodiči napsat babičkám a dědečkům krátký vzkaz - pozdrav.

Pravidla pro vymalované obrázky jsou úplně stejná jako minule. Můžete kreslit, čím chcete. Použijte například pastelky, fixy, vodovky či tempery. Největší formát obrázku by měl mít A4.

Hotová dílka naskenujte a pošlete na email eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz nebo případně vhoďte do schránky naší mateřské školy. Termín je do pátku 24. 4. 2020.

Na vaše obrázky se stále těší babičky a dědečkové!


Vážení rodiče a milé děti,

moc vám děkuji za neuvěřitelně rychlou reakci při zasílání obrázků pro seniory. Všechny doručené obrázky pracovníci z projektu Alzheimerův uzel pečlivě vytiskli a zařídili distribuci do kroměřížských domovů pro seniory, kde potěší spoustu babiček a dědečků.

Přeji vám za všechny zaměstnance naší mateřské školy veselé a sluníčkové Velikonoce, prožité v kruhu vašich nejbližších.


Vzkaz pro děti

Milé děti, co říkáte, uděláme radost babičkám a dědečkům v domovech důchodců? Nakreslete pro ně jakýkoliv jarní obrázek ve veselých barvičkách. A protože se blíží Velikonoce, určitě by je potěšil obrázek kuřátek, zajíčků, vajíček či pomlázek. Radost udělá i vaše fotografie s obrázkem v ruce. Pak poproste maminku nebo tatínka, ať za vás napíší krátký vzkaz (nemusí být).  Na obrázek se klidně i podepište, ať babičky a dědečkové vidí, jací jste šikovní předškoláčci. 

Největší formát by měl být A4 a můžete kreslit, čím chcete. Použijte pastelky, fixy nebo vodové barvy. Fantazii se meze nekladou. Na vaše krásné obrázky se těší babičky a dědové.

Hotové obrázky naskenujte a pošlete na email eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz nebo případně vhoďte do schránky naší mateřské školy. Termín je do čtvrtka 9. 4. 2020.

Děkujeme všem dětem i rodičům.


Vážení rodiče,

úplata za školné za měsíce březen a duben bude ponížena o skutečný počet dní, kdy byla MŠ uzavřena. Školné bude vráceno v červnu.


Vážení rodiče,

na stránkách jednotlivých tříd najdete pozdravy od našich p. učitelek, které na Vás a Vaše děti v této nelehké době myslí a také inspirace, náměty a nápady pro opakování již naučeného a také pro zabavení dětí. Momentálně všechna pracoviště MŠ dezinfikujeme,  v dětské skupině v MŠ Mánesova 3766 umožňujeme Vám rodičům, kteří nemůžete být s dětmi doma, hlídání dětí. Naši zaměstnanci, kteří nejsou v práci, šijí roušky pro ostatní, kteří v práci zůstali.        

Držte se!

Martina Luběnová

Zajímavé a inspirativní odkazy pro Vás a Vaše děti:

https://www.tonda-obal.cz/

https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-mesicu-a-da-se-snist/

https://www.predskolaci.cz/

https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3

https://www.tvorivedeti.cz/

https://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti

https://tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/


Vážení rodiče,

od 20. 3. 2020 bude provoz v MŠ Mánesova 3766 v prostorách Dětské skupiny města Kroměříže pro děti z uzavřených kroměřížských mateřských škol. 

Kapacita prostor je 12 dětí, proto žádáme rodiče , aby tuto alternativu využili jen pokud nemají jinou možnost hlídání dítěte.

Vchod přes videotelefon z ulice Denkova.

Dítě musí být zdravé, každý den  bude probíhat měření teploty před vstupem do prostor.

Provoz po-pá od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Tel. 573 337 848

Děti přiveďte s batůžkem a do něj dejte - přezůvky, oblečení do třídy, náhradní oblečení a minimálně 2 roušky.
Děti si vždy odnesou věci zpět domů a na druhý den opět donesou. Neponechávat nic v šatně!

V Kroměříži 19.3. 2020Vážení rodiče,

pokud potřebujete vyplnit " Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 -ti let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)", napište si požadavek na e-mail MŠ : ms.manesova@ms-kromeriz.cz, žádost vám potvrdíme a zašleme elektronicky zpět nebo se po předchozí domluvě zastavíte pro tiskopis do MŠ.

V Kroměříži 18.3.2020Vážení rodiče, na základě porady vedení města Kroměříže ze dne 16. 3. 2020 bylo rozhodnuto, že provoz v mateřských školách v současné době nebude omezen. Stále platí opatření, že při vstupu do objektu MŠ proběhne měření teploty u dětí. Pokud bude u dítěte zjištěna zvýšená teplota , nebude dítě do MŠ vpuštěno. Zároveň žádáme rodiče,kteří budou vstupovat do MŠ, aby použili roušku nebo jiné krytí. Zaměstnanci MŠ, kteří budou v kontaktu s dětmi i rodiči, budou mít taktéž ušitou látkovou roušku.

Dále Vám na základě častých dotazů sděluji, že "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 -ti let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)Vám nemohu potvrdit, neboť MŠ je otevřena.

V Kroměříži 16.3.2020Vážení rodiče, všechna pracoviště MŠ zatím fungují. Od pondělí 16.3.2020 bude v MŠ Mánesova 3766 omezený provoz pouze ve třídě Broučci, v MŠ Mánesova 3880 pouze ve třídě Berušky.

Žádáme rodiče, aby si včas odhlásili obědy, od pondělí 16.3.2020 nebude možné si oběd vyzvednout do vlastních nádob z důvodu pandemie COVID-19.

V Kroměříži 13.3.2020

Vážení rodiče,

od 11.3.2020 se do odvolani ruší plavání, cvičení, Zubní školička, šachy, cyklistický kroužek, návštěvy knihovny, besedy v MŠ apod.

Zároveň Vás upozorňuji, že na základě nařízení starosty města Koměříže se od pondělí 16.3.2020 bude dětem před vstupem do MŠ měřit teplota. Pokud bude u dítěte zjištěna zvýšená teplota , nebude dítě do MŠ vpuštěno.

V Kroměříži 11.3.2020

Vážení rodiče,

všechna pracoviště MŠ Mánesova jsou zatím otevřena bez omezení.

 Aktivity jako je plavání a cvičení Dráček probíhají i nadále.

V Kroměříži 10.3.2020


Vážení rodiče,

na základě výzvy KHS ZK ze dne 5. 3. 2020 Vám oznamuji, že děti, které pobývaly v době jarních prázdnin v regionu s výskytem onemocnění COVID-19, nebudou po jarních prázdninách do MŠ přijaty. Tyto děti mají z preventivních důvodů doporučenou 14 -ti denní domácí výuku. Nepřítomnost bude omluvená z epidemiologických důvodů.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martina Luběnová, ředitelka školy

V Kroměříži 6. 3. 2020

Web KHS Zlín: https://www.khszlin.cz/ 


Vážení rodiče,

KHS ZK nás požádala o zveřejnění níže uvedených informací na našich webových stránkách. 

Ve čtvrtek 20. 2.2020 se konala každoroční pěvecká soutěž v Domě kultury "O hanáckýho kohóta". V letošním roce jsme se soutěže také účastnili s děvčaty z našeho souboru Hanácké šponti. Maruška L. postoupila do dalšího kola, které proběhne v Prostějově.

Gratulujeme.


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nemocnost akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji dosahuje epidemických hodnot, žádáme Vás o součinnost při prevenci dalšího šíření. Na všech pracovištích probíhá zvýšená dezinfekce, dospělí používají po umytí rukou gelové dezinfekční prostředky. Žádáme Vás proto o ranní filtr u Vašich dětí -  pokud mají zelenou rýmu nebo průduškový kašel, není možné dítě přivést do kolektivního zařízení.

Děkujeme za pochopení.

V Kroměříži 27.1.2020