Oznámení ředitelky mateřské školy

Vážení rodiče,

na stránkách jednotlivých tříd najdete pozdravy od našich p. učitelek, které na Vás a Vaše děti v této nelehké době myslí a také inspirace, náměty a nápady pro opakování již naučeného a také pro zabavení dětí. Momentálně všechna pracoviště MŠ dezinfikujeme,  v dětské skupině v MŠ Mánesova 3766 umožňujeme Vám rodičům, kteří nemůžete být s dětmi doma, hlídání dětí. Naši zaměstnanci, kteří nejsou v práci, šijí roušky pro ostatní, kteří v práci zůstali.        

Držte se!

Martina Luběnová

Zajímavé a inspirativní odkazy pro Vás a Vaše děti:

https://www.tonda-obal.cz/

https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-mesicu-a-da-se-snist/

https://www.predskolaci.cz/

https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3

https://www.tvorivedeti.cz/

https://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti

https://tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/


Vážení rodiče,

od 20. 3. 2020 bude provoz v MŠ Mánesova 3766 v prostorách Dětské skupiny města Kroměříže pro děti z uzavřených kroměřížských mateřských škol. 

Kapacita prostor je 12 dětí, proto žádáme rodiče , aby tuto alternativu využili jen pokud nemají jinou možnost hlídání dítěte.

Vchod přes videotelefon z ulice Denkova.

Dítě musí být zdravé, každý den  bude probíhat měření teploty před vstupem do prostor.

Provoz po-pá od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Tel. 573 337 848

Děti přiveďte s batůžkem a do něj dejte - přezůvky, oblečení do třídy, náhradní oblečení a minimálně 2 roušky.
Děti si vždy odnesou věci zpět domů a na druhý den opět donesou. Neponechávat nic v šatně!

V Kroměříži 19.3. 2020Vážení rodiče,

pokud potřebujete vyplnit " Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 -ti let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)", napište si požadavek na e-mail MŠ : ms.manesova@ms-kromeriz.cz, žádost vám potvrdíme a zašleme elektronicky zpět nebo se po předchozí domluvě zastavíte pro tiskopis do MŠ.

V Kroměříži 18.3.2020Vážení rodiče, na základě porady vedení města Kroměříže ze dne 16. 3. 2020 bylo rozhodnuto, že provoz v mateřských školách v současné době nebude omezen. Stále platí opatření, že při vstupu do objektu MŠ proběhne měření teploty u dětí. Pokud bude u dítěte zjištěna zvýšená teplota , nebude dítě do MŠ vpuštěno. Zároveň žádáme rodiče,kteří budou vstupovat do MŠ, aby použili roušku nebo jiné krytí. Zaměstnanci MŠ, kteří budou v kontaktu s dětmi i rodiči, budou mít taktéž ušitou látkovou roušku.

Dále Vám na základě častých dotazů sděluji, že "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 -ti let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)Vám nemohu potvrdit, neboť MŠ je otevřena.

V Kroměříži 16.3.2020Vážení rodiče, všechna pracoviště MŠ zatím fungují. Od pondělí 16.3.2020 bude v MŠ Mánesova 3766 omezený provoz pouze ve třídě Broučci, v MŠ Mánesova 3880 pouze ve třídě Berušky.

Žádáme rodiče, aby si včas odhlásili obědy, od pondělí 16.3.2020 nebude možné si oběd vyzvednout do vlastních nádob z důvodu pandemie COVID-19.

V Kroměříži 13.3.2020

Vážení rodiče,

od 11.3.2020 se do odvolani ruší plavání, cvičení, Zubní školička, šachy, cyklistický kroužek, návštěvy knihovny, besedy v MŠ apod.

Zároveň Vás upozorňuji, že na základě nařízení starosty města Koměříže se od pondělí 16.3.2020 bude dětem před vstupem do MŠ měřit teplota. Pokud bude u dítěte zjištěna zvýšená teplota , nebude dítě do MŠ vpuštěno.

V Kroměříži 11.3.2020

Vážení rodiče,

všechna pracoviště MŠ Mánesova jsou zatím otevřena bez omezení.

 Aktivity jako je plavání a cvičení Dráček probíhají i nadále.

V Kroměříži 10.3.2020


Vážení rodiče,

na základě výzvy KHS ZK ze dne 5. 3. 2020 Vám oznamuji, že děti, které pobývaly v době jarních prázdnin v regionu s výskytem onemocnění COVID-19, nebudou po jarních prázdninách do MŠ přijaty. Tyto děti mají z preventivních důvodů doporučenou 14 -ti denní domácí výuku. Nepřítomnost bude omluvená z epidemiologických důvodů.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martina Luběnová, ředitelka školy

V Kroměříži 6. 3. 2020

Web KHS Zlín: https://www.khszlin.cz/ 


Vážení rodiče,

KHS ZK nás požádala o zveřejnění níže uvedených informací na našich webových stránkách. 

Ve čtvrtek 20. 2.2020 se konala každoroční pěvecká soutěž v Domě kultury "O hanáckýho kohóta". V letošním roce jsme se soutěže také účastnili s děvčaty z našeho souboru Hanácké šponti. Maruška L. postoupila do dalšího kola, které proběhne v Prostějově.

Gratulujeme.


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nemocnost akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji dosahuje epidemických hodnot, žádáme Vás o součinnost při prevenci dalšího šíření. Na všech pracovištích probíhá zvýšená dezinfekce, dospělí používají po umytí rukou gelové dezinfekční prostředky. Žádáme Vás proto o ranní filtr u Vašich dětí -  pokud mají zelenou rýmu nebo průduškový kašel, není možné dítě přivést do kolektivního zařízení.

Děkujeme za pochopení.

V Kroměříži 27.1.2020