Oznámení ředitelky mateřské školy

Vážení rodiče,

nevpouštějte do objektů  našich mateřských škol osoby, které neznáte. Každý z rodičů má čip nebo se ozve p. učitelce ve videotelefonu.Chráníte tak vaše děti a majetek MŠ.

Děkujeme za spolupráci.

V Kroměříži 25.1.2021
Vážení rodiče,

formulář "Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2020 " si vyzvedněte u třídních učitelek a dopište jméno poplatníka, který uplatňuje slevu na dani a jméno dítěte. My následně doplníme zaplacenou částku a potvrdíme.

5.1.2020
Vážení rodiče, 

letošní rok byl pro nás pro všechny velmi náročný. Věřte, že jsme dělali co bylo v našich silách, abychom se co nejlépe postarali o Vaše děti, a to i přesto, že nám chyběla spousta zaměstnanců, ať z důvodu nemoci COVID-19 nebo karantény.

Pevně věřím, že příští rok bude lepší,  budeme se opět setkávat na besídkách a školních akcích, Vy budete moci znovu vstupovat do tříd za svými dětmi a sledovat na čem ve školce zrovna "pracují".

Přeji Vám všem klidné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a v novém roce hodně zdraví a úsměvů na tvářích.

Společně se opět setkáme v pondělí 4.1.2021.

Martina Luběnová

23.12.2020

Vážení rodiče,

bohužel se potvrdila přítomnost COVIDU- 19 u zaměstnankyně třídy Monte II. Od zítřka je třída v karanténě, zákonné zástupce dětí, které byly přítomné v MŠ 17. a 18.12. 2020 bude během zítřka kontaktovat KHS.

21.12.2020

Vážení rodiče,

u zaměstnankyně ve třídě Monte II. se vyskytly příznaky COVID-19, výsledky testů zatím neznáme. Třída bude v provozu, přesto vás na toto možné riziko upozorňujeme.

20.12.2020Vážení rodiče,

třídy Berušky a Cvrčci se otevřou na základě rozhodnutí  KHS Zlín v pondělí 21.12.2020. Pokud víte, že vaše dítě již do MŠ do Vánoc nenastoupí, odhlaste si prosím obědy. 

17.12.2020Vážení rodiče,

od úterý 14.12.2020 se děti ze třídy Broučků , kterým končí karanténa, vracejí zpět do své třídy.

Ranní provoz pro první pavilon MŠ Mánesova 3766 je od 6.15 hod - 6.30 hod. opět v Broučcích.

Karanténu MŠ Mánesova 3880 (třídy Berušky a Cvrčci) ukončí KHS Zlín, potrvá pravděpodobně do 18.12.2020, a to vzhledem k vysokému počtu nakažených. MŠ bude          s největší pravděpodobností znovu otevřena 21.12.2020. Fotografie, přáníčka a osobní věci dětí, si budete moci vyzvednout 21.12.2020.

11.12.2020
Vážení rodiče,

ranní provoz pro první pavilón MŠ Mánesova 3766 zajistí, po dobu karantény třídy Broučků, třída Motýlků 6.15-7.00 hod.  Odpolední provoz od 16.00-16.45 hod. zajistí třída Soviček.

10.12.2020


Vážení rodiče,

u zaměstnanců MŠ Mánesova 3766 ve třídě Broučků se potvrdil COVID-19. Třída  je uzavřena, děti i zaměstnanci nastupují do karantény.

Tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část" najdete na stránkách https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m a vyplníte podle instrukcí.

8.12.2020


Vážení rodiče,

u zaměstnanců MŠ Mánesova 3880 se potvrdil COVID-19. MŠ je uzavřena rozhodnutím KHS Zlín a děti i zaměstnanci nastupují do karantény. Tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část" najdete na stránkách https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m a vyplníte podle instrukcí.

MŠ bude otevřena na základě nového rozhodnutí KHS Zlín.


7.12.2020
Vážení rodiče,

během dnešního večera jsem se dozvěděla, že většina zaměstnanců MŠ Mánesova -pracoviště 3880 má zdravotní problémy a nemůže jít zítra t.j. 7. 12. 2020 do práce. Během zítřka u nich budou provedeny testy na COVID-19. Chceme vás požádat, zda si můžete nechat děti zítra a pozítří doma, než budeme znát výsledky testů. Pokud tuto možnost nemáte, bude zajištěna pro zítřek v MŠ Mánesova 3880 služba (p. uč. Bc. Vičarová). Další informace vám budeme dále průběžně sdělovat zde, i na mobilní telefon, který jste uvedli pro kontakt s MŠ.

Děkujeme za pochopení.

6.12.2020Mikulášská nadílka v MŠ (zajistí zaměstnanci MŠ)

3.12.2020                                           4.12.2020

MŠ Štěchovice - 8.00 hod.               Monte I. - 8.30 hod.

Dětská skupina - 8.45 hod.              Monte II. - 9.00 hod.

Berušky - 9.15 hod.                            Broučci -  9.30 hod.

Cvrčci - 9.45 hod.                              Sovičky - 10.00 hod.

                                                            Motýlci - 10.30 hod.

                                                          

Vážení rodiče,

všechna pracoviště mateřské školy Mánesova budou uzavřena od 23.12.2020- 3.1.2021.

Vánoční besídky proběhnou letos dopoledne bez vaší účasti, avšak o vystoupení dětí nepřijdete. Paní učitelky je natočí na mobilní telefony a zveřejní na portálu rajče.

Stejně tak rozsvícení a zpívání u školního vánočního stromečku bude komorní, bez vás. O to více si to vynahradíme v příštím roce.

Děkujeme za pochopení.

24.11.2020

Vážení rodiče,

nabízíme vám začátkem prosince vánoční focení vašich dětí (pracoviště Mánesova 3766, Mánesova 3880).

Bližší informace se dozvíte u třídních učitelek.

Při focení budou dodržena  zvýšená hygienická opatření.
Vážení rodiče,

od 16.11.2020 bude  třída Motýlků opět v provozu. Těšíme se na vás a vaše děti, kterým již skončí karanténa.

12.11.2020

Vážení rodiče,

třída Motýlci bude od pondělí 9.11. 2020 uzavřena z důvodu nařízené karantény.

Děti ze třídy Motýlků, které nebyly přítomné minulý týden v MŠ a nevztahuje se na ně karanténa, se budou vzdělávat ve třídě Sovičky.

Děkuji za pochopení.
Vážení rodiče,

v příštím týdnu (v době covidových a podzimních  prázdnin) pojedou třídy následovně:

Provoz v MŠ Mánesova 3766:

pondělí a úterý (26.-27. 10.)- běžný režim

středa 28.10. - státní svátek - MŠ je uzavřena

čtvrtek a pátek (29.-30.10)- všechny nahlášené přítomné děti budou v oddělení Broučci 6.15-16.45 hod. ,  v ostatních třídách bude probíhat dezinfekce a ionizace.

Provoz v MŠ Mánesova 3880:

pondělí a úterý (26.-27. 10.)- děti jsou spojeny v Beruškách, ve druhé třídě bude probíhat dezinfekce a ionizace.

středa 28.10. - státní svátek - MŠ je uzavřena

čtvrtek a pátek (29.-30.10)- děti jsou spojeny ve Cvrčcích, ve druhé třídě bude probíhat dezinfekce a ionizace.

Provoz v MŠ Štěchovice 1361 :

kromě středy běžný režim.Vážení rodiče,

během tohoto týdne došlo k rapidnímu poklesu přítomných dětí v MŠ, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. Z tohoto důvodu přejdou příští týden všechny třídy, ve kterých bude chybět více než polovina předškoláků, i na  distanční formu vzdělávání. Znamená to že děti, které se neúčastní osobně vzdělávání v MŠ,  a nebudou omluveny z důvodu nemoci, se budou vzdělávat v domácím prostředí.

MŠ bude poskytovat vzdělávací materiály pro distanční studium dvojím způsobem:

1. V elektronické podobě na webových stránkách MŠ, v sekcích jednotlivých tříd (Co nás čeká).

2. V tištěné podobě (materiály budou k dispozici vždy v pondělí od 8. -14 hod. v areálu školní jídelny MŠ Mánesova 3766)v připravených boxech.

MŠ vyžaduje zpětnou vazbu od zákonných zástupců dvojím způsobem:

1. V elektronické podobě (sken), zaslaný na adresu sdělenou učitelkami.

2. V tištěné podobě (vyplněné materiály)odevzdají zákonní zástupci vždy v pondělí od 8. -14 hod. v areálu školní jídelny MŠ Mánesova 3766) do připravených boxů.


Distanční vzdělávání se nevztahuje na podzimní prázdniny.

V Kroměříži 15.10.2020Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 995, kterým je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, rušíme do odvolání cvičení v TJ Slávia Dráček.

V Kroměříži  12.10.2020.


Vážení rodiče,

od středy 7. 10.2020 budou u třídních učitelek k dispozici čipy pro vstupní branku do areálu MŠ  Mánesova 3766. Stávající čipy budou vyměněny za nové s číslem. Pro rodiče, kteří si teprve budou čipy kupovat platí následující podmínky:

1. Čip bude předán po zaplacení nájemní částky = 100,- Kč/ks. 

2. Zákonní zástupci mají nárok na 2 čipy = 200,- Kč. Dočasnými vlastníky čipů se stanou proti podpisu po zaplacení uvedené částky. Čipy je zakázáno půjčovat třetím osobám.

3. Zákonní zástupci vrátí čip po ukončení docházky dítěte do MŠ a bude jim vráceno "nájemné" za čip.

4. Vybavení čipem pro zákonné zástupce není povinností, ale umožní učitelkám, aby se mohly věnovat dětem při ranních i odpoledních činnostech a nebyly nuceny vnitřním systémem stále otevírat dveře. 

Černé čipy budou fungovat do 16.10.2020, nové modré jsou funkční od 7.10.2020.

V Kroměříži 5.10.2020Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020,  kterým jsou zakázány  hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, rušíme od 5.10. 2020 do 18.10.2020 veškeré naplánované třídní akce pro děti a rodiče v odpoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení.

V Kroměříži 1. 10. 2020
Vážení rodiče,

z důvodu doporučení KHS ve Zlíně se ruší zítřejší třídní schůzky tříd Berušek a Cvrčků. Veškeré potřebné informace obdržíte v písemné podobě.

Děkujeme za pochopení.
Vážení rodiče,

od 10.9. 2020 platí, dle Mimořádného opatření MZDR č.j. 15757/2020-33/MIN/KAN, povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, mj. i ve společných vnitřních prostorách mateřské školy. Tato povinnost se nevztahuje na děti ani na pedagogické zaměstnance.
Vážení rodiče,

od 1.9. 2020 je nastavena změna v organizaci provozu MŠ Mánesova 3766.

Třídy s prvky Montessori mají změnu v provozní době:

Monte I - 6.30- 16.45 hod. 

Monte II.-7.00 -16.00 hod. (6.30 -7.00 hod. ranní provoz ve třídě Monte I, 16.00-16.45 hod. odpolední provoz ve třídě Monte I).

Třídy Motýlci, Broučci a Sovičky mají provozní dobu stanovenou následovně:

Motýlci - 6.30 - 16.00 hod. (6.15 - 6.30 hod. ranní provoz ve třídě Broučci, 16.00 - 16. 45 hod. odpolední provoz ve třídě Broučci)

Sovičky - 7.00 - 15.00 hod. (6.15 - 7.00 hod. ranní provoz ve třídě Broučci, 16.00 - 16. 45 hod. odpolední provoz ve třídě Broučci)

Broučci - 6.15 - 16.45 hod.


Vážení rodiče,

v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 , v návaznosti na manuál MŠMT a hygienické zásady KHS ve Zlíně , nastavila MŠ Mánesova tato pravidla:

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. Po dobu platnosti manuálu pro školy z důvodu prevence před šířením Covid-19, si děti nebudou samy nalévat pití ani rozdávat příbory. Pedagogičtí pracovníci zajistí zvýšený dohled, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory, a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.

4. U vstupu do budovy školy, v každé šatně,  jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do třídy si každé dítě 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou - textilní ručníky u dětí ve třídách, při spojování třídy se používají jednorázové papírové ručníky.

5.Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ  probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

6. Pro výdej jídla (první den nemoci dítěte) bude vytvořeno místo, kde si rodič z talíře sám jídlo předělá do svých jídlonosičů, tak aby kuchař nebo výdejnice nepřišla do kontaktu s jídlonosičem.

Čestné prohlášení již není nutné.