Poznáváme

Na začátku měsíce října jsme poznávali ježky. Učili jsme se písničku " Hruška na zem padala" a poté jsme si ježečky i vyrobili. V areálu mateřské školy máme ježkoviště, kde ježci přes zimu spí a tak jsme je byli navštívit.

11.10.2021 jsme společně s třídou Cvrčků navštívili knihovnu, kde se seznámili s příběhem o Medvídkovi Pú. Děti bedlivě poslouchali příběh a na závěr jsme si prohlíželi zajímavé dětské knížky.

Následující dva týdny jsme se věnovali tématu "Zeleninové lečo". Ochutnávali jsme, přirovnávali, poznávali a také vyráběli. Děti se seznámily s pohádkou "O veliké řepě" a společně si ji zkusily také zahrát. V mateřské škole také společně s ostatními dětmi slavíme narozeniny, navzájem si blahopřejeme a poté si rozdáme dobroty. Spoluvytváříme tak kamarádské a příjemné prostředí pro všechny.

                                                                                                       P.K.

Dozvídáme se

Ve třetím týdnu měsíce září jsme se s dětmi věnovali tématu Moje rodinu. Zopakovali jsme si, kdo rodinu tvoří, naučili jsme písničku První počítání a navštívili dopravní hřiště. na kterém se děti seznámily se základy dopravní výchovy: jízda vpravo, reakce na světelnou signalizaci, dodržování dopravních předpisů.

Poslední týden v září jsme měli téma Košík plný ovoce. Děti se seznamovaly s plody které nám rostou na zahrádce a zkusili jsme si je také ochutnat. Společně jsme se naučili písničku Ježek a hruška a pár ježků jsme si i vyrobili a ozdobili je voskovkami a anilinovými barvami.

23.9. proběhla na školní zahradě, společně s třídou Cvrčků, akce Uspávání čmeláků. Děti si vyrobily čmeláčky a zdárně splnily všechna 4 stanoviště: čmeláčí puzzle, překážková dráha s vyrobeným čmelákem, zdobení perníčků a opylení květů. Nakonec všechny děti čmeláky opravdu uspaly společně zazpívanou písničkou. Akce se vydařila a těšíme se na další. 

                                                                                                            P.K.

Přišel jsem mezi vás...

Začátek školního roku a s tím spojený vstup do kolektivního zařízení MŠ je pro dítě velká životní změna, v rámci které se postupně začíná socializovat, učí se přizpůsobovat ostatním, režimu v MŠ a už to není jen já, ale my. Předškoláček se seznamuje s novým prostředím, pravidly společného soužití, se zaměstnanci, poznává nové kamarády, získává nové podněty, návyky a učí se postupně odloučit od svých nejbližších. Většina dětí zpočátku poplakává, a proto se paní učitelky co nejvíce snaží usnadnit dítěti vstup do MŠ. Zařazujeme prosociální hry a činnosti, které slouží k navázání kamarádských vztahů mezi dětmi, k usnadnění orientace v novém prostředí. Vhodně zvolené činnosti je zároveň rozveselí a pomohou tak překonat prvopočáteční obtíže spojené s nástupem do předškolního zařízení.

Prosím tedy dopřejme dětem čas na postupnou adaptaci, povzbuzujme je, buďme trpěliví, laskaví a vstřícní k potřebám našich nejmenších a věřme, že jednou budeme hrdí na to, jak vše samostatně zvládají.

                                                                                                                               J.C.