Co jsme prožili

Cvičení na AIRTRACKU

Tak jako každý rok jsme se společně vypravili na cvičení na airtracku- na velké nafukovací matraci. Studentky Střední pedagogické školy se dětem výborně věnovaly. Děkujeme                       Příští rok opět přijdeme.
MV

Návštěva SPgŠ

Navštívili jsme Střední pedagogickou školu, kde jsme si spolu se studentkami posledního ročního zatancovali, zazpívali, poznávali jsem hudební nástroje a naučili se indiánskou píseň.

MV

Svatý Matin


Svátek svatého Martina jsme si připomněli povídáním a dramatickou hrou na slavného světce. Zahráli jsme si známou legendu o tom, jak se svatý Martin rozdělil o svůj plášť se žebrákem. Dětem se hra moc líbila. Další světec o kterém si budeme povídat bude svatý Mikuláš.

MV

Kouzelnické vystoupení

Do naší mateřské školy zavítal kouzelník, který děti potěšil spoustou nejrůznějších triků, předvedl dětem zábavný  program.

MV

Setkání s paní katechetkou


V naší mateřské škole nás navštívila katechetka Tamara Suchánková s farnosti Panny Marie. Přinesla si s sebou krásného andílka Míšu. Společně s maňáskem si s dětmi povídali o Bohu, o tom, jak moc má každého rád. Děkujeme za její přítomnost a těšíme se zase na společné setkání.

MV

Cvičení na Střední pedagogické škole

Přijali jsme pozvání cvičit se studentkami na pedagogické škole. Měly pro nás připravený krásný pohybový  program plný her. Na závěr děti mohli zdolat překážkovou dráhu. Celým programem nás provázel svatý Martin na bílém koni. 

MV

Vycházka na hřbitov

Vypravili jsme se s dětmi na hřbitov, kde jsme si připomněli svátek lidí, kteří již zemřeli. Setkali jsme se s otcem Karlem s farnosti Panny Marie, který si s  dětmi moc krásně povídal. Velkým překvapením bylo, že ve stejnou dobu na hřbitov přišly také děti z  2. třídy  Církevní školy. Společně jsme prožili chvíle s otcem Karlem a pozdravili jsme se s  kamarády, kteří jsou již ve škole.

MV

Návštěva COPT

Společně s dětmi jsme navštívili střední školu - Centrum odborné přípravy technické, kde nás moc pěkně přivítali, a představili svou školu. Půjčili nám speciální technickou stavebnici, ze které si děti velmi dobře dokázaly skládat. Ukázali nám dílny, kde se učí velcí studenti. Při příští návštěvě si budeme moc sami něco vyrobit.

MV

Loutkové pohádky v SPgŠ

Studentky Střední pedagogické školy pro nás zahrály pět známých loutkových pohádek. Loutky, se kterými hrály si samy vyrobily. I když děti pohádky dobře znaly, moc se jim líbily.

Kroužek fléten

Každou středu ráno dochází do naší třídy pan učitel Bc. H. Novotný, z umělecké školy D - music, který učí děti základům hry na zobcovou flétnu. Děti jsou velmi šikovné, těšíme se, až nám společně zahrají první písničku.

MV

Vyrábíme si podzimní dekorace 

Zkoumáme co se nachází v dýni, společnými silami jsme ji vydlabali. Na závěr jsme ji vyzdobili přírodninami - šípky, jeřabinami, větvičkami... Semínka jsme oddělili od dužiny, usušili a ochutnali. Rádi zkoumáme různé věci.

MV

 

Týden hmyzu v muzeu

Týdenní téma o hmyzí říši jsme začali na vzdělávací akci v Muzeu kroměřížska na besedě Společenský život hmyzu. Moc zajímavý a zábavný program se dětem velmi líbil. Dokonce si vyrobili papírovou včelku a  svíčku z včelího vosku, kterou si odnesli domu.

MV

Jablíčkové odpoledne

Krásné jablíčkové odpoledne s rodiči jsme prožili 24.9. Bylo spojeno s třídní schůzkou. Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší jablečný závin. Šikovné maminky napekly výborné záviny a rodiče spolu s dětmi vybrali nejlepší z nich. Také maminky a tatínkové mohli s dětmi vyrábět papírová jablíčka s červíkem, kreslit jablíčka na sklo, zdolávat překážkovou dráhu s košíkem jablíček, tiskat barevnými jablíčky a využit dalších her na školní zahradě. 
Děkujeme všem, kdo se této akce zúčastnili.
MV

Závody hasičů

Společně s třídou Cvrčků jsme se vypravili na Velké náměstí, kde jsme podpořili souboj hasičů Zlínského kraje. Závody probíhaly v různých disciplínách. Děti velmi zaujala síla a statečnost soutěžících.

Zahájení školního roku

Na začátek školního roku nás navštívil děkan otec Josef Lambor, aby děti a zaměstnance mateřské školy pozdravil  a povzbudil. Společně s dětmi si zazpíval křesťanskou píseň a přinesl dětem dárečky na památku. Těšíme se na další společné setkání.

.