"Paní Zima už je tu" 

Tématem celého týdne byla zima a její znaky. Učili jsme se básničku s ukazováním Sněhulák i velmi známou písničku Sněží. Tu jsme si v průběhu celého týdne procvičovali s obrázkovou dopomocí. Aby se nám všem v mateřské školce líbilo, vytvořili jsme si Paní Zimu, kterou jsme so ozdobili šatnu. Pomocí zmizíků jsme malovali na obkreslené  ruce dětí a těmi jsme ozdobili šaty. Dětem se tato aktivita velmi líbila a jsou rády že se mohly podílet na výzdobě MŠ.

"My tři králové jdeme k vám..."

V prvním týdnu nového roku jsme se s dětmi věnovali tématu Tři králové. Kdo vlastně byli tři králové, jak se jmenovali a proč šli do Betléma. Začáteční písmena jmen tří králů jsme přiřazovali ke jménům dětí v naší třídě. Společně s třídou Cvrčků jsme se šli podívat o kostela Nanebevzetí Panny Marie na jesličky a od pana faráře jsme se o nich dozvěděli něco nového. Vyráběli jsme si královské koruny, které jsme zdobili korkovými tiskátky. Hráli jsme si na krále a velbloudy a stejně jako tři králové jsme překonávali náročnou cestu za pomocí překážkové dráhy.

Vánoční besídka

Milí rodiče,
společně s dětmi jsme si pro vás připravili ochutnávku toho, co jsme se postupně naučili v návaznosti na témata, která jsme probírali. Věříme, že tento  "dáreček" od dětí vám udělá radost!

Chystáme se na Vánoce

Dva týdny pře Vánocemi jsme se s dětmi věnovali tématu "Než se rozsvítí stromeček". Povídali jsme si o adventu, jak se na něj můžeme připravit nejen fyzicky ale i duchovně. Seznámili jsme se se základními štědrovečerními tradicemi, které jsme si vyzkoušeli také prakticky, např.: rozkrajování jablíčka, pouštění lodiček, házení střevícem. S třídou Cvrčků jsme zhlédli divadlo Vánoční příběh, který si pro nás nachystaly praktikantky z pedagogické školy. Společně jsme vyrobili dárky pro rodiče - barevné svítilny, dětem se toto vyrábění velmi líbilo. Na závěr týdne jsme překonávali překážkovou dráhu - cestu do Betléma a všechny děti došli až k Ježíškovi.

Když Mikuláš naděluje

První týden v měsíci prosinci jsme se s dětmi dozvídali o svatém Mikuláši. Vyprávěli jsme si příběh, jak svatý Mikuláš obdaroval lidi v Myře. Hráli jsme si na čerty, anděli a Mikuláše. Naučili jsme se novou básničku k týdennímu tématu Kde se vzal, tu se vzal. Společně jsme si také vytvořili andílky a pokusili se jim vystřihnout pěkné šatičky. Všem se nám velmi povedli.
6. 12. přesně na svůj svátek, k nám přišel Mikuláš na návštěvu. Děti pochválil a všem rozdal za odměnu balíček. 

Co si oblékáme a obouváme

Poslední dva týdny v listopadu jsme se věnovali tomuto tématu. S dětmi jsme si povídali o počasí, zda jen venku teplo nebo zima a jak se co nejlépe obléci, abychom neonemocněli. Hráli jsme si se skládačkami k tématu oblečení a třídili je podle počasí. Velmi oblíbenou hrou se stalo Najdi svoji čepici, kdy děti hledají pouze svoji čepici, kterou jim paní učitelka někam schovala. Společně jsme se naučili básničku "Čepice" a písničku "Punčocháče, ponožky".Na sv.Martina, kouřívá se z komína, na sv. Martínka bývá bílá peřinka...

V duchu této pranostiky se nesl celý týden.Prostřednictvím dramatizace jsme se seznámili s legendou sv. Martina, který učinil dobrý skutek a obdaroval bližního. I my jsme se zamýšleli nad tím, jak bychom mohli pomoci svému kamarádovi nebo rodičům doma. Děti v pracovních listech vyznačily cestičku Martina k žebrákovi. Určovaly, kdo je pod Martinovým pláštěm schovaný a podle zvuku rolniček hledaly ztraceného koně. V rámci kooperativní hry jsme sv. Martinovi postavili malý kostelíček s cestičkou, aby do něj trefil. Společně jsme se naučili písničku: Martin jede na melodii písničky: Pec nám spadla s doprovodem na dětské hudební nástroje. Paní učitelka nám připravila slané těsto, ze kterého jsme hnětli a vyvalovali svatomatinské rohlíčky, vykrajovali jsme podkovičky. Práce s těstem nás moc bavila a tak máme už natrénováno na pečení vánočního cukroví.       V rámci pohybových aktivit jsme si zahráli na koňské dostihy, při kterých jsme překonávali překážky (přelézali, podlézali, přeskakovali). Nejvíce se nám líbila jízda ve dvojici s kamarádem (Martin a jeho kůň ) ve spřežení (s využitím švihadla) , kdy jsme se proháněli mezi ostatními dětmi (stromy). Vyhledávaly jsme ztracené podkovičky, pro koníčky na nožičky. Při pohybových hrách (na víceúčelovém hřišti) jsme pak zkoušeli cválat jako koníci a zahráli si na koňské dostihy. Zapojili jsme do podzimního úklidu školní zahrady, děti procvičovaly pracovní dovednosti - shrabovaly listy na hromádky a soutěžily, kdo udělá největší hromadu. V závěru jsme je přeskakovali a brodili se ve spadeném listí...to vám byla bezva zábava!                            J.C.Společně zkoumáme

Na konci října jsme s dětmi poznávali zvířátka na poli a v lese. Pověděli jsme si kde žijí, co mají k jídlu a jak se k nim máme chovat. Také jsme  se seznámili  s životem mravenců, kteří do lesa neodmyslitelně patří. Často hrajeme pohybové hry spojené s tématem např.: Na veverku.

V následujícím týdnu jsme se věnovali tématu Podzim. Poznávali jsme, jaké znaky patří k jaru, létu i zimě, ale především k tomu ročnímu období, které máme teď. Na podzim má také plno dětí narozeniny, takové významné dny společně slavíme i u nás.

Poznáváme

Na začátku měsíce října jsme poznávali ježky. Učili jsme se písničku " Hruška na zem padala" a poté jsme si ježečky i vyrobili. V areálu mateřské školy máme ježkoviště, kde ježci přes zimu spí a tak jsme je byli navštívit.

11.10.2021 jsme společně s třídou Cvrčků navštívili knihovnu, kde se seznámili s příběhem o Medvídkovi Pú. Děti bedlivě poslouchali příběh a na závěr jsme si prohlíželi zajímavé dětské knížky.

Následující dva týdny jsme se věnovali tématu "Zeleninové lečo". Ochutnávali jsme, přirovnávali, poznávali a také vyráběli. Děti se seznámily s pohádkou "O veliké řepě" a společně si ji zkusily také zahrát. V mateřské škole také společně s ostatními dětmi slavíme narozeniny, navzájem si blahopřejeme a poté si rozdáme dobroty. Spoluvytváříme tak kamarádské a příjemné prostředí pro všechny.

                                                                                                       P.K.

Dozvídáme se

Ve třetím týdnu měsíce září jsme se s dětmi věnovali tématu Moje rodinu. Zopakovali jsme si, kdo rodinu tvoří, naučili jsme písničku První počítání a navštívili dopravní hřiště. na kterém se děti seznámily se základy dopravní výchovy: jízda vpravo, reakce na světelnou signalizaci, dodržování dopravních předpisů.

Poslední týden v září jsme měli téma Košík plný ovoce. Děti se seznamovaly s plody které nám rostou na zahrádce a zkusili jsme si je také ochutnat. Společně jsme se naučili písničku Ježek a hruška a pár ježků jsme si i vyrobili a ozdobili je voskovkami a anilinovými barvami.

23.9. proběhla na školní zahradě, společně s třídou Cvrčků, akce Uspávání čmeláků. Děti si vyrobily čmeláčky a zdárně splnily všechna 4 stanoviště: čmeláčí puzzle, překážková dráha s vyrobeným čmelákem, zdobení perníčků a opylení květů. Nakonec všechny děti čmeláky opravdu uspaly společně zazpívanou písničkou. Akce se vydařila a těšíme se na další. 

                                                                                                            P.K.

Přišel jsem mezi vás...

Začátek školního roku a s tím spojený vstup do kolektivního zařízení MŠ je pro dítě velká životní změna, v rámci které se postupně začíná socializovat, učí se přizpůsobovat ostatním, režimu v MŠ a už to není jen já, ale my. Předškoláček se seznamuje s novým prostředím, pravidly společného soužití, se zaměstnanci, poznává nové kamarády, získává nové podněty, návyky a učí se postupně odloučit od svých nejbližších. Většina dětí zpočátku poplakává, a proto se paní učitelky co nejvíce snaží usnadnit dítěti vstup do MŠ. Zařazujeme prosociální hry a činnosti, které slouží k navázání kamarádských vztahů mezi dětmi, k usnadnění orientace v novém prostředí. Vhodně zvolené činnosti je zároveň rozveselí a pomohou tak překonat prvopočáteční obtíže spojené s nástupem do předškolního zařízení.

Prosím tedy dopřejme dětem čas na postupnou adaptaci, povzbuzujme je, buďme trpěliví, laskaví a vstřícní k potřebám našich nejmenších a věřme, že jednou budeme hrdí na to, jak vše samostatně zvládají.

                                                                                                                               J.C.