Co jsme prožili

Hráli jsme si na aranžéry

Děti si měly za úkol přinést obal od květináče. Do něj zapichovaly podzimní přírodniny podle svého výběru. Dětem se aktivita moc líbila. Výrobky byly velmi zdařilé a originální. Krásně nám ozdobily okno v dětské šatně. 
MV

.

Venkovní učebna

Jsme moc rádi, že občas můžeme naše společné činnosti přenést na čerstvý vzduch. Tentokrát jsme ve venkovní učebně počítali pomocí kaštánků, vyráběli jsme ježky z plastelíny a šišek, opakovali jsme geometrické tvary, zkoumali jsme podzimní plody pomocí lupy, váhy, vody a dětského mikroskopu a vyráběli ,,listové housenky". Děti plnily úkoly samostatně ve skupinkách. AR  


Montessori pomůcky

Nechali jsme se inspirovat třídami  s prvky montessori a pořídili jsme Cvrčkům také pár oblíbených pomůcek. Děti si nové hračky ihned oblíbily a někdy se na některé pomůcky musí čekat i fronta. Děti si hrají například s hrachem, rýží, strouhají a šlehají mýdlo, loupou ořechy, melou kávu (tato činnost baví hlavně chlapce), drtí suché pečivo v hmoždíři a hrají si s barevnou vodou. AR


Připomněli jsme si křesťanský svátek

V měsíci říjnu slaví svátek Panna Maria růžencová. Spolu s dětmi jsme si navlékli desátky růženců z okrasných  červených bobulí. Navštívili jsme kostel sv. Mořice a prohlédli si růženec na soše Panny Marie.
MV

Výlet do přírody

Se třídou Cvrčků jsme se vypravili na krásnou procházku k vodní elektrárně, k rybníku Šlajza a jejímu okolí. Sbírali jsme přírodniny, pozorovali podzimní přírodu a přitom nám sluníčko krásně svítilo.
MV


Projekt - Ovoce a zelenina

Opět jsme využili naši zahradní učebnu. Tentokrát jsme v rámci tématu ovoce a zelenina vystřihovali ovoce a zeleninu z reklamních letáků. Přilepovali jsme je na velké formáty papíru podle jejich druhu.

MV

Výtvarné a hudební aktivy v Podzámecké zahradě 

Ve čtvrtek jsme měli tu čest si poslechnou hudbu z období baroka od dobově oblečených studentů AG. Děti si také zahrály na doprovodné rytmické nástroje a zatančily. Nejvíce se dětem líbila společná hra "na babu", kterou si milí studenti zahráli s dětmi v krásných "podzámeckých" prostorách. Byla to opravdu krásná podívaná :)

Dále děti malovaly omalovánky, kde si mohly vybrat obrázek princezny či rytíře. Toto krásné dopoledne jsme zakončili procházkou po Podzámecké zahradě.

AR

Cvičení na zahradě


Naši krásnou zahradu využíváme také při cvičení. Zde cvičíme nejen přirozené cviky, zdravotní cviky, ale také cvičíme na stanovištích, zdoláváme překážky, hrajeme pohybové hry atd.
MV

Hry na zahradě

Dopoledne i odpoledne trávíme hodně času na školní zahradě.

MV

Dopravní hřiště

Využíváme mobilní dopravní hřiště vedle naší mateřské školy.
MV

Polytechnické činnosti

K týdennímu tématu o přírodě jsme zahrnuli také vyrábění. Zahráli jsme si na tatínky a procvičovali svou zručnost. Pracovali jsme se smirkovým papírem, natírali, šroubovali a navazovali. Vyráběli jsme zvonkohru ze dřeva a bambusových tyček. Dobře se nám pracovalo v krásné nové učebně na školní zahradě u hlavní budovy.
MV

                       Návštěva lesa

V rámci týdenního tématu: Poznáváme přírodu a chráníme ji, jsme navštívili les u Zámečku. Mohli jsme vnímat krásy lesa, stavět domečky pro skřítky, hrát didaktickou hru o zvířátkách, prohlédnout si krásné ocúny na přilehlé louce apod.

MV

                  Slavili jsme narozeniny

Také Jonášek s námi oslavil své narozeniny.

                     Ranní hry

Při ranních hrách procvičujeme nejrůznější dovednosti.  

                        Návštěva v MŠ

Na začátku školního roku nás přišel navštívit a pozdravit pan děkan otec Josef Lambor.

                       To jsme my Cvrčci