Co jsme prožili...

Když Mikuláš naděluje

Zanedlouho přijde svatý Mikuláš se svou družinou a proto jsme se na něj i my ve školce chtěli připravit. Přečetli jsme si legendu O svatém Mikulášovi a společnými silami jsme vyzdobili třídu i šatnu k tomuto tématu. Na připravovanou Mikulášskou besídku jsme se pro Mikuláše naučili písničku Čert, Mikuláš, Anděl a básničku Potkal malíř Mikuláše. Na procházce jsme se byli kouknout na rozsvícený vánoční stromeček na Velkém náměstí. Na Mikuláše a jeho družinu už se všichni moc těšíme 

"Zdraví a nemoc"

"My se chřipky nebojíme, nemáme z ní vůbec strach. Vitamíny všechny sníme, pak se chřipce můžeme smát."

Téma "Zdraví a nemoc" nás provázelo uplynulé 2 týdny.

Povídali jsme si, co děláme, když jsme nemocní. Společně jsme si prohlédli sanitku, potkali se s panem doktorem i zdravotními sestrami, které nám ukázali nástroje, které používají při práci. Děti si vyzkoušely lékařské pláště. 

Děti si podle své fantazie vytvořily vlastního bacila a zasadily si rýmovník.

Proto už teď víme, co dělat, ať jsme zdraví.

P.H.Na svatého Martina, kouřívá se z komína

Svátek svatého Martina s sebou nese spoustu tradic a zvyklostí. Některé z nich jsme si  s dětmi také připomněli pomocí legendy  O svatém Martinovi. Prohlédli jsme si koňskou podkovu, naučili jsme se písničku Martin jede na koni, kterou jsme si doprovodili Orffovými nástroji. Hráli jsme hry s obručemi a na jezdce na koních.

P.K.

Dešťové kapičky dostaly nožičky

V tomto týdnu jsme si vykládali o různých druzích počasí, poznávali jsme jejich znaky. Děti si velmi oblíbily pohybovou hru Bouřka. Hráli jsme pexeso se znaky počasí, přiřazovali barevná víčka dle předlohy. Společně jsme se při pobytu venku zapojili do Podzimní procházky za poznáváním stromů. Všichni už tedy poznáme javor, kaštan, břízu, vrbu a lípu.
Povídali jsme si o tradici Dušiček, co se při nich dělá a proč bychom, je měli dodržovat.


 Děkujeme za velkou pomoc při donesení výtvarných pomůcek pro děti. Velmi si toho vážíme.

Zvířátka v lese

V tomto tématu jsme se dozvídali nejen o zvířátkách, ale také o lese samotném, jak to v něm vypadá, kdo tam bydlí a jak se tam máme chovat. Seznámili jsme s s písničkou Sedí liška pod dubem. Zkusili jsme si prolézat norou jako liška i šplhat do výšky jako veverka.Velkým zážitkem byla polodenní vycházka do Podzámecké zahrady, kde jsme mohli sledovat některá lesní zvířátka v přirozeném prostředí.  Těšíme se až si podobný výlet zopakujeme .

Ovoce a zelenina

Téma ovoce a zeleniny je u dětí velmi oblíbené. Mnohým chutná, spoustu věcí o nich  ví a rádi se dozvídají víc. Moc děkujeme za donesení různých druhů ovoce na ukázku. Společně jsme ovoce pojmenovali, ochutnali a na závěr jsme si také vyráběli ovocný špíz. Vyráběli jsme jablíčka , která jsme později provlékali červíčkem a procvičovali jsme si tak jemnou motoriku.
Při poznávání zeleniny jsme se dozvěděli co všechno se z ní vyrábí. Přiřazovali jsme druhy ovoce a zeleniny ke správné barvě. Seznámili jsme se s pohádkou O veliké řepě, kterou jsme si také zkusili zahrát. Při pobytu venku jsme se šli kouknout jak to vypadá na opravdové zahrádce nebo v zahradnictví, kde si můžeme zakoupit ovocné stromky, nebo semínka zeleniny.

Akce na školní zahradě

Na školní zahradě trávíme s dětmi spoustu času a proto se ji snažíme stále více zvelebovat. Společně s dětmi i rodiči jsme nasázeli jarní cibuloviny, jejichž růst budeme moci s dětmi pozorovat, zasadili jsme vánoční stromeček, ostříhali jsme keře. S dětmi jsme stavěli domečky pro skřítky z  různorodých přírodnin. Na závěr jsme se občerstvili slanými tyčinkami, které děti upekly. Akce se velmi zdařila a těšíme se na další.

Skřítek Podzimníček

Zlatý lístek z javora, to bylo téma, kterému jsme se věnovali ve čtrnáctidenním bloku.  Společně jsme sledovali jak podzim mění přírodu kolem nás. Abychom si třídu pěkně podzimně vyzdobili vytvořili jsme s dětmi Papírového draka, šrafovali jsme barevné listy  a vyráběli jsme podzimní věnec. Příběh o svatém Václavovi jsme si přiblížili s pohádkou Chaloupka na vršku - Jak to bylo na svatého Václava. Na závěr tématu jsme s dětmi vytvořili krásná kaštanová sluníčka.

Naše první dny ve školce

V novém školním roce jsme se seznámili s novými kamarády a poznávali prostředí školky. Některé děti už ji znají  jako svoje boty, avšak pro některé je místem kde začínají novou etapu života. Společně se všichni snažíme, abychom se do školky každý den těšili.