Na prázdniny autem, vlakem, letadlem

Jede, jede mašina, 
z Pardubic až do Zlína.
Jede, jede s kuráží, 
míjí každé nádraží.
Tato básnička nás provázela celý týden, navazovala na ni hra Mašinka a nádraží, která se dětem velmi zamlouvala. Na kroměřížském nádraží jsme se byli také podívat. Povídali jsme si co znamenají velké tabule a také, kdo se o vláčky stará. Seznámili jsme se se semaforem, jaké barvy na něm svítí a co pro nás znamenají. V úterý jsme jeli na školní výlet na Svatý Hostýn, prohlédly jsme si baziliku, prošli jsme si křížovou cestu, kdy jsme si povídali o Pánu Ježíši. Společnými silami jsme si všichni vyrobili korkové lodičky, které jsme poté pouštěly po vodě.

Den dětí

1. 6. slaví všechny děti svátek, ani u nás ve školce tomu nebylo jinak. Dopoledne plné her, zpěvu a tancování jsme prožili s Pavlem Novákem, od něhož jako dárek všechny děti dostaly duhový náramek.  Na školní zahradě pak na děti čekala plavba kolem světa s několika úkoly: skákání po krách na Arktidě, klokaní dráha, převoz kamaráda na tatře, plavba lodí mezi žraloky, pomoc malé koale do domečku, trefování do terče. Nakonec jako odměnu děti dostaly zmrzlinový pohár.

Děti z celého světa 

Být odlišný není špatně  - to jsme se s dětmi naučili v tomto týdnu. Povídali jsme si o všech lidech, kteří na světě žijí, jak vypadají a jaká je jejich kultura. Naučili jsme se písničku s ukazováním o malém indiánovi, který se plaví po řece. Společnými silami se nám podařilo vytvořit velkou mapu světa, ke které jsme každý přimalovali jednu postavičku. Nakonec jsme se v pátek proměnili na indiány, vyrobili jsme si indiánské čelenky a zatancovali jsme si kolem ohniště.

Mláďátka

Byl jednou jeden domeček a u domečku dvoreček. Na dvorečku přes vrátka, jsou vidět různá zvířátka. Děti poznávaly zvířátka na obrázcích a přiřazovaly k nim jednotlivá mláďátka. Rozlišovaly kdo kokrhá, měčí, bučí, pípá atd. Hledali jsme ztracené mláďátka a muzicírovali na dvorečku. Do našeho koncertu se zapojila všechna zvířátka a bylo veselo. V závěru týdne jsme navštívili podzámeckou zahradu, kde jsme pojmenovávali všechno kolem nás. Zahlédli jsme veverku Čiperku, půvabného páva, který se pyšnil překrásným vějířovitým ocasem. Paviáni v klecích si pochutnávali na zelených větvičkách, kachny s malými káčaty dováděly na rybníce a lekníny zdobily zámeckou kašnu. Sluníčko probleskovalo v korunách stromů a ptáčci nám prozpěvovali  na cestu - byl to nádherný den.

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘÁTKA 

Zvířátka jsou velkým tématem dětského světa, a protože o hmyzu už jsme se ledacos dozvěděli, jsou na řadě zvířata domácí  a hospodářská. Děti ukázaly, že ledacos už ví a co neví, na to přijdou. Povídali jsme si,  čím jsou zvířátka užitečná a kde bydlí.  Naučili jsme se písničku s ukazováním Když jsme já sloužil u které jsme se moc nasmáli. Vyrobili jsme si pejsky, kteří hlídají boudu a vymysleli pro ně ty nejhezčí jména.

Beruška a její kamarádi...

Během celého týdne jsme pozorovali život v trávě. Broučci, motýlci, berušky, včelky, čmeláčci a další všelijaký hmyz se stal středem našeho zájmu. Létali jsme jako barevní motýlci na louce, jako pilní mravenečci jsme uklízeli naše ,,školkové mraveniště", jako včelky jsme poletovali a sbírali pyl z květů a nosili jej do úlu, počítali jsme kolik má beruška teček na krovkách a prohlédli jsme si, kde bydlí naše žížalky. Z barevných skvrn se nám podařilo vyčarovat nádherné pestrobarevné motýlky.

Maminka je moje sluníčko

Měsíc květen je již dlouhou dobu spojován s maminkou, proto jsme ani my toto téma s dětmi nemohli vynechat. Povídali jsme si jaká je naše maminka, co má ráda, čím bychom ji mohly potěšit. Pilně jsme nacvičovali na besídku k této příležitosti a nakonec vystoupení se dětem velmi povedlo a věříme, že všechny přítomné zahřálo na srdíčku. V průběhu týdne jsme si nachystali také dáreček pro maminku, na kterém si děti procvičili stříhání. Sluníčko nás stejně jako maminka celý týden pěkně objímalo a tak jsme mohli plně využít pohostinství školní zahrady.

Já a moje rodina...

V rámci tohoto tématu jsme si povídali o rodině, kdo do ní patří, zda máme sourozence, prarodiče, jak se jmenují a kde bydlí. Z nasbíraných přírodnin jsme si dle fantazie vyzdobili předlohu obličeje maminky a zopakovali si z kterých částí se skládá. Na naší zahrádce jsme zalévali vysetá semínka, aby se konečně probudila k životu. Práce na školní zahrádce nás moc baví a lopaty s hráběmi i kolečky jsou pro nás nejoblíbenější pracovní nářadí. 

Planeta Země a její ochrana

 O naši planetu se musíme pečlivě starat. Toto přesvědčení jsme se snažili dětem předat v průběhu celého týdne. Ukázali jsme si jak naše planeta vypadá, co všechno se na ní nachází. Také jsme zaseli semínka do záhonků, abychom mohli pozorovat růst zeleniny. Ve středu 20.4. si pro nás Střední pedagogická škola nachystala několik stanovišť, která byla zaměřena na recyklaci a poznávání naší přírody. Třídění odpadu nám bylo inspirací i pro pracovní činnost - třídíme odpadky dle barvy kontejneru. Děti toto téma velmi bavilo a rádi se k němu vracejí i v průběhu dalších dnů.

Velikonoce jsou svátky jara

Velikonoce jsou jedny z největších křesťanských svátků v průběhu roku, nejen proto jsme chtěli dětem přiblížit tento svátek plný tradic a lidového umění. Seznámili jsme se s hlavními atributy  a přiblížili jsme si je pomocí různých pohybových her. Aby se nám ve školce líbilo vytvořili jsme si velká velikonoční vajíčka neobvyklou technikou pro výzdobu šatny a domů si děti odnesly vlastnoručně zaseté obilí ozdobené kraslicemi. Těsně před velikonočními prázdninami jsme měli možnost zhlédnout maňáskové divadlo Jak pejsek s kočičkou myli podlahu.

Přiletěli čápi.

Na jaře všude slyšíme ptačí štěbetání a švitoření. I my jsme se s dětmi zaposlouchali do ptačího zpěvu a venku pozorovali, kde naši ptáčci zpěváčci hnízdí a zda už se některý z nich zabydlel v ,,naší" budce na stromě. Na obrázcích jsme se naučili rozlišovat některé ptáčky, kteří k nám na jaře přilétají ( vlaštovku, čápa, jiřičku ) nebo u nás přes zimu zůstávají ( vrabec, sýkorka, kos, datel ). Teď už poznáme i zvuk klování datla do stromu či kosí štěbetání. Víme, čím se ptáčci živí, že jsou užiteční a proto je musíme chránit. 

Otevírání zahrady

Dne 24.3. proběhla na naší školní zahradě akce Otevírání zahrady, které se účastnilo spoustu dětí i rodičů. Společnými silami jsme ji připravili na  přicházející jaro a na častější pobyty dětí v jejím prostředí. Shrabali jsme zbylé listí, zametli chodníky, umístili vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny či bylinek. Pro podporu vztahu a citu dětí k přírodě jsme na zahradu umístili opět několik prvků - budku pro ptáčky, interaktivní bedýnky s různorodými přírodninami a také hmyzí hotel na jehož přípravě se podílely samy děti. V průběhu celého odpoledne byli dětem k dispozici kamínky a obrázky spojené s přírodou, pro zkrácení dlouhé chvíle. Na závěr úspěšného odpoledne jsme si pochutnali na kávě nebo čaji a lineckým cukrovím, které vytvořili děti. Děkujeme všem zúčastněným rodičům za pomoc při zvelebování prostředí, těšíme se další akce s vámi.

Když jaro ťuká...rozkvétají fialky

V rámci tohoto tématu jsme se zaměřovali na znaky jara (přilétají ptáci z teplých krajin, taje sníh, objevují se první jarní květy, připravuje se půda pro setí...) Seznámili jsme se s názvy prvních janích květin, které se objevily na záhoncích a v trávě. Nastříhali jsme si jarní travičku, do ní nalepili květinky, namalovali zelenou louku, na které nám už poletují pestrobarevní motýlci. Vyseli jsme řeřichu, abychom si prakticky ověřili, co všechno potřebuje semínko k tomu,  aby se probudilo a vyrostlo. Jakmile se nám naše ,,zahrádka" zazelenala ochutnaly jsme rostlinky, a doplnili tak potřebné vitamíny. Aby nás sluníčko více hřálo, naučili jsme se písničku: Hřej sluníčko, hřej. Celé dva týdny jsme byli pilní jako ,,Berušky" a jak nám to šlo? Na to se  můžete podívat ve fotogalerii.

Nota, nota, notička

Hudba hraje důležitou roli v životě každého z nás. V tomto tématu jsme se s dětmi seznámili nejen se základními hudebními nástroji, jako jsou housle, kontrabas, trubka atd. ale také s nástroji alternativními, které můžeme vytvořit z věcí denní potřeby - PET lahev s vodou, oříšky, hrnec a vařečky. V průběhu ranních her jsme si  s dětmi všímali jaké zvuky můžeme v průběhu dne slyšet ať už zvonění zvonku či šum vody. V jednoduchosti jsme se seznámili s díly klasické hudby, která je věnována dětem. Děti s radostí přirovnávali hudbu ke zvířátkům či emocím, které znají.

BŘEZEN - měsíc knihy

Děti považují knihu za dobrého kamaráda, který je zdrojem nových poznatků, ale i báječných příběhů. V rámci realizace tohoto tématu jsme s dětmi navštívili místní knihovnu. Zde nás provázela paní knihovnice, která dětem vysvětlila jak zacházíme s knihou, kdo je ilustrátor a kdo spisovatel. Mohlli jsme si prohlédnout spoustu krásných obrázkových knih a leporel určených pro nejmenší ,,čtenáře". Vyroblili jsme si záložky do našich oblíbených knížek, vyzkoušeli si ilustrovat vlastní leporelo, které jsme si vystavili, aby nám připomínalo jak jsme šikovní malíři. A že se naše společně vynaložené úsilí vyplatilo, můžete vidět v naší beruškové fotogalerii.

Masopustní rejdění

Poslední týden pře postní dobou jsme se věnovali tématu Masopust. S dětmi jsme si vysvětlovali jeho význam a tradice spojené s tímto zvykem: mosopustní veselí, průvod s medvědem ... Na medvěda jsme si také všichni zahráli při Medvědí honičce, kterou si děti velmi oblíbily. V tomto týdnu jsme také pro naši školku uspořádali Karneval, který jsme prožili společně s třídou Cvrčků, také jsme plnili různá stanoviště, která ke karnevalu jednoznačně patří. K masopustu patří také hudba a různé hudební nástroje, s kterými se děti seznámili a společně si při jejich hře zatancovali.

Moje tělo, moje zdraví...

V rámci tohoto tématu jsme si osvojovali poznatky o těle a jeho zdraví, děti se věnovaly aktivitám, pohybovým činnostem, které je rozvíjely v oblasti poznávání vlastního těla a zdraví. Oblíbeným společníkem celého týdne se stala opička Žofka o kterou děti pečovaly a ošetřovaly její zranění. Povídali jsme si i o tom jaké hygienické návyky musíme dodržovat, abychom předcházeli nemocem. V závěru týdne jsme si vytvořili bacila Emila, který nám zpestřil výzdobu v šatně.

Zimní radovánky

Téma zimní radovánky jsme si náramně užili i přesto, že venku sněhová peřina roztála. Děti to neodradilo a zimním sportům se naplno oddaly i v naší třídě Berušek. Sportování děti bavilo, kluky nejvíce uchvátil hokej  (střílení do brány se jim dařilo) a holčičky si užili krasobruslení s barevnými šátky. Nechyběla ani pořádná koulovačka. Děti se trefovaly do našeho oblíbeného sněhuláka Gustava, kterého si každý den zkoušely postavit znova a znova. Vyzkoušeli jsme si  lyžování i bobování a soutěžili, kdo projede nejrychleji bobovou dráhu, až do cíle. Kreslení do ,,snížku" umocnilo náš celkový zážitek z tohoto vydařeného týdne.

Čím budu - každý něco dělá

V posledním týdnu ledna jsme si s dětmi zkoumali povolání a řemesla. Ke každému povolání jsme přiřadili hlavní atributy, které patří k jejich práci. Hráli jsme si na popeláře a hasiče, policisty, kuchaře nebo třeba kadeřnice. Děti takové hry velmi bavily a s oblibou si ke hře volily různé kostýmy. S dětmi jsme se seznámili s říkadlem Pekař peče housky. Každý si vymaloval povolání které se mu líbilo a společně jsme si všichni zahráli na kadeřníky  - nůžkami jsme stříhali vlásky.

Co se děje u krmítka ?

V třetím týdnu tohoto měsíce jsme se věnovali ptáčkům, jejich krmení a péčí o ně, zvláště v tomto zimním období. Poznávali jsme ptáčky, které můžeme u krmítka vidět, v rámci dechového cvičení jsme uspořádali závody s peříčky. Paní učitelka vysvětlila dětem, jaké krmení můžeme dávat do krmítka a čím dalším můžeme  ptáčkům ještě pomoci. Společně jsme se naučili písničku Vrabec v zimě a také jsme si vyrobili krásné havrany. Při pravidelných každodenních procházkách jsme u řeky Moravy krmili kachny, což se dětem velmi líbilo.

"Paní Zima už je tu" 

Tématem celého týdne byla zima a její znaky. Učili jsme se básničku s ukazováním Sněhulák i velmi známou písničku Sněží. Tu jsme si v průběhu celého týdne procvičovali s obrázkovou dopomocí. Aby se nám všem v mateřské školce líbilo, vytvořili jsme si Paní Zimu, kterou jsme so ozdobili šatnu. Pomocí zmizíků jsme malovali na obkreslené  ruce dětí a těmi jsme ozdobili šaty. Dětem se tato aktivita velmi líbila a jsou rády že se mohly podílet na výzdobě MŠ.

"My tři králové jdeme k vám..."

V prvním týdnu nového roku jsme se s dětmi věnovali tématu Tři králové. Kdo vlastně byli tři králové, jak se jmenovali a proč šli do Betléma. Začáteční písmena jmen tří králů jsme přiřazovali ke jménům dětí v naší třídě. Společně s třídou Cvrčků jsme se šli podívat o kostela Nanebevzetí Panny Marie na jesličky a od pana faráře jsme se o nich dozvěděli něco nového. Vyráběli jsme si královské koruny, které jsme zdobili korkovými tiskátky. Hráli jsme si na krále a velbloudy a stejně jako tři králové jsme překonávali náročnou cestu za pomocí překážkové dráhy.

Vánoční besídka

Milí rodiče,
společně s dětmi jsme si pro vás připravili ochutnávku toho, co jsme se postupně naučili v návaznosti na témata, která jsme probírali. Věříme, že tento  "dáreček" od dětí vám udělá radost!

Chystáme se na Vánoce

Dva týdny pře Vánocemi jsme se s dětmi věnovali tématu "Než se rozsvítí stromeček". Povídali jsme si o adventu, jak se na něj můžeme připravit nejen fyzicky ale i duchovně. Seznámili jsme se se základními štědrovečerními tradicemi, které jsme si vyzkoušeli také prakticky, např.: rozkrajování jablíčka, pouštění lodiček, házení střevícem. S třídou Cvrčků jsme zhlédli divadlo Vánoční příběh, který si pro nás nachystaly praktikantky z pedagogické školy. Společně jsme vyrobili dárky pro rodiče - barevné svítilny, dětem se toto vyrábění velmi líbilo. Na závěr týdne jsme překonávali překážkovou dráhu - cestu do Betléma a všechny děti došli až k Ježíškovi.

Když Mikuláš naděluje

První týden v měsíci prosinci jsme se s dětmi dozvídali o svatém Mikuláši. Vyprávěli jsme si příběh, jak svatý Mikuláš obdaroval lidi v Myře. Hráli jsme si na čerty, anděli a Mikuláše. Naučili jsme se novou básničku k týdennímu tématu Kde se vzal, tu se vzal. Společně jsme si také vytvořili andílky a pokusili se jim vystřihnout pěkné šatičky. Všem se nám velmi povedli.
6. 12. přesně na svůj svátek, k nám přišel Mikuláš na návštěvu. Děti pochválil a všem rozdal za odměnu balíček. 

Co si oblékáme a obouváme

Poslední dva týdny v listopadu jsme se věnovali tomuto tématu. S dětmi jsme si povídali o počasí, zda jen venku teplo nebo zima a jak se co nejlépe obléci, abychom neonemocněli. Hráli jsme si se skládačkami k tématu oblečení a třídili je podle počasí. Velmi oblíbenou hrou se stalo Najdi svoji čepici, kdy děti hledají pouze svoji čepici, kterou jim paní učitelka někam schovala. Společně jsme se naučili básničku "Čepice" a písničku "Punčocháče, ponožky".Na sv.Martina, kouřívá se z komína, na sv. Martínka bývá bílá peřinka...

V duchu této pranostiky se nesl celý týden.Prostřednictvím dramatizace jsme se seznámili s legendou sv. Martina, který učinil dobrý skutek a obdaroval bližního. I my jsme se zamýšleli nad tím, jak bychom mohli pomoci svému kamarádovi nebo rodičům doma. Děti v pracovních listech vyznačily cestičku Martina k žebrákovi. Určovaly, kdo je pod Martinovým pláštěm schovaný a podle zvuku rolniček hledaly ztraceného koně. V rámci kooperativní hry jsme sv. Martinovi postavili malý kostelíček s cestičkou, aby do něj trefil. Společně jsme se naučili písničku: Martin jede na melodii písničky: Pec nám spadla s doprovodem na dětské hudební nástroje. Paní učitelka nám připravila slané těsto, ze kterého jsme hnětli a vyvalovali svatomatinské rohlíčky, vykrajovali jsme podkovičky. Práce s těstem nás moc bavila a tak máme už natrénováno na pečení vánočního cukroví.       V rámci pohybových aktivit jsme si zahráli na koňské dostihy, při kterých jsme překonávali překážky (přelézali, podlézali, přeskakovali). Nejvíce se nám líbila jízda ve dvojici s kamarádem (Martin a jeho kůň ) ve spřežení (s využitím švihadla) , kdy jsme se proháněli mezi ostatními dětmi (stromy). Vyhledávaly jsme ztracené podkovičky, pro koníčky na nožičky. Při pohybových hrách (na víceúčelovém hřišti) jsme pak zkoušeli cválat jako koníci a zahráli si na koňské dostihy. Zapojili jsme do podzimního úklidu školní zahrady, děti procvičovaly pracovní dovednosti - shrabovaly listy na hromádky a soutěžily, kdo udělá největší hromadu. V závěru jsme je přeskakovali a brodili se ve spadeném listí...to vám byla bezva zábava!                            J.C.Společně zkoumáme

Na konci října jsme s dětmi poznávali zvířátka na poli a v lese. Pověděli jsme si kde žijí, co mají k jídlu a jak se k nim máme chovat. Také jsme  se seznámili  s životem mravenců, kteří do lesa neodmyslitelně patří. Často hrajeme pohybové hry spojené s tématem např.: Na veverku.

V následujícím týdnu jsme se věnovali tématu Podzim. Poznávali jsme, jaké znaky patří k jaru, létu i zimě, ale především k tomu ročnímu období, které máme teď. Na podzim má také plno dětí narozeniny, takové významné dny společně slavíme i u nás.

Poznáváme

Na začátku měsíce října jsme poznávali ježky. Učili jsme se písničku " Hruška na zem padala" a poté jsme si ježečky i vyrobili. V areálu mateřské školy máme ježkoviště, kde ježci přes zimu spí a tak jsme je byli navštívit.

11.10.2021 jsme společně s třídou Cvrčků navštívili knihovnu, kde se seznámili s příběhem o Medvídkovi Pú. Děti bedlivě poslouchali příběh a na závěr jsme si prohlíželi zajímavé dětské knížky.

Následující dva týdny jsme se věnovali tématu "Zeleninové lečo". Ochutnávali jsme, přirovnávali, poznávali a také vyráběli. Děti se seznámily s pohádkou "O veliké řepě" a společně si ji zkusily také zahrát. V mateřské škole také společně s ostatními dětmi slavíme narozeniny, navzájem si blahopřejeme a poté si rozdáme dobroty. Spoluvytváříme tak kamarádské a příjemné prostředí pro všechny.

                                                                                                       P.K.

Dozvídáme se

Ve třetím týdnu měsíce září jsme se s dětmi věnovali tématu Moje rodinu. Zopakovali jsme si, kdo rodinu tvoří, naučili jsme písničku První počítání a navštívili dopravní hřiště. na kterém se děti seznámily se základy dopravní výchovy: jízda vpravo, reakce na světelnou signalizaci, dodržování dopravních předpisů.

Poslední týden v září jsme měli téma Košík plný ovoce. Děti se seznamovaly s plody které nám rostou na zahrádce a zkusili jsme si je také ochutnat. Společně jsme se naučili písničku Ježek a hruška a pár ježků jsme si i vyrobili a ozdobili je voskovkami a anilinovými barvami.

23.9. proběhla na školní zahradě, společně s třídou Cvrčků, akce Uspávání čmeláků. Děti si vyrobily čmeláčky a zdárně splnily všechna 4 stanoviště: čmeláčí puzzle, překážková dráha s vyrobeným čmelákem, zdobení perníčků a opylení květů. Nakonec všechny děti čmeláky opravdu uspaly společně zazpívanou písničkou. Akce se vydařila a těšíme se na další. 

                                                                                                            P.K.

Přišel jsem mezi vás...

Začátek školního roku a s tím spojený vstup do kolektivního zařízení MŠ je pro dítě velká životní změna, v rámci které se postupně začíná socializovat, učí se přizpůsobovat ostatním, režimu v MŠ a už to není jen já, ale my. Předškoláček se seznamuje s novým prostředím, pravidly společného soužití, se zaměstnanci, poznává nové kamarády, získává nové podněty, návyky a učí se postupně odloučit od svých nejbližších. Většina dětí zpočátku poplakává, a proto se paní učitelky co nejvíce snaží usnadnit dítěti vstup do MŠ. Zařazujeme prosociální hry a činnosti, které slouží k navázání kamarádských vztahů mezi dětmi, k usnadnění orientace v novém prostředí. Vhodně zvolené činnosti je zároveň rozveselí a pomohou tak překonat prvopočáteční obtíže spojené s nástupem do předškolního zařízení.

Prosím tedy dopřejme dětem čas na postupnou adaptaci, povzbuzujme je, buďme trpěliví, laskaví a vstřícní k potřebám našich nejmenších a věřme, že jednou budeme hrdí na to, jak vše samostatně zvládají.

                                                                                                                               J.C.