Co jsme prožili

Taneček pro radost

Na konci školního roku jsme s dětmi nacvičili taneček a písničku Čížečku, čížečku. Poslali jsme ho do domova důchodců, abychom udělali radost babičkám a dědečkům. Na odkazu ulož to jej můžete shlédnout. 

MV

https://uloz.to/...avi 

Rozloučení se školáky

Tentokrát bez přítomnosti rodičů jsme se rozloučili s našimi kamarády, kteří jdou od září do školy. Přejeme jim, ať se jim ve škole i v životě dobře daří.

MV

Týdenní téma: Česká republika

Tento týden se seznamuje s naším státem. S vlajkou, hymnou, státním znakem, hlavním městem, prezidentem, ale také korunovačními klenoty. Vyrobili jsme si korunovační korunu pro krále.

MV

Polodenní vycházka do lesa


V tomto měsíci jsme s dětmi navštívili les Barbořina. I když jsme museli nejdříve použít roušky, celý výlet se nám krásně vydařil. Mohli jsme v rámci týdenního tématu vnímat přírodu  a důležitost ji chránit.

MV

Týdenní téma -  VESMÍR

Tento týden se s dětmi bavíme vesmíru - o naší sluneční soustavě, planetách, nacházíme odpovědi na otázky "Proč se střídá den a noc?" či "Proč je někdy horko a někdy zima?".    Hrajeme si na to, jak se planety otáčí kolem Slunce a získané znalosti pak upevňujeme sledováním dětského dokumentu "Paxi".

AR

Na zahradě jsme rádi

Při pobytu v MŠ plníme bezpečností pokyny a trávíme hodně času venku


Využili jsme naši terasu  k odpolední svačince i     k odpoledním činnostem. Tentokrát jsme plnili úkoly z Hejného matematiky.

MV

Už jsme zase ve školce !!!!

S otevřením mateřské školy jsme oslavili Den dětí na školní zahradě. Plnili jsem soutěžní úkoly, tancovali při hudbě, zacvičili  s padákem.                            Diplomy a odměny si zasloužily všechny děti. Nakonec jsme si pochutnali na studené dobrůtce.

MV

Návštěva Církevní základní školy

Přijali jsme pozvání na Den otevřených dveří do Církevní základní školy na Velkém náměstí. V tělocvičně jsme shlédli vystoupení 1. a 2. třídy a prošli jsme všechny třídy, ve kterých se nám velmi věnovali. Základní škola byla krásně vyzdobena, všechny paní učitelky byly moc milé. Společná fotka s 2. třídou a paní učitelkou Mgr. Romanou Blažkovou nás moc potěšila.

MV

Šachový kroužek

Každé úterý probíhá v naší třídě kroužek šachů, do kterého dochází zkušený šachový trenér pan Štefek, který učí děti základům šachové hry. Šárinka a Martínek byli odměněni medailí a diplomem za nejlepší výsledky a aktivitu.
MV

Hrajeme si na školu


Zápis se už velmi blíží a proto si zkoušíme, jak to bude na základní škole. Procvičujeme a trénujeme vědomosti a dovednosti, aby se nám ve škole dobře dařilo.                                                                                MV

Karneval


V naší školce zavládlo veselí, smích, hudba a tanec. Všechny děti si připravily krásnou masku na společný karneval. Po veselém tančení a dovádění jsme si zahráli různé hry a soutěže. Každý si odnesl kornoutek plný odměn.

MV

Předplavecká výchova


I v letošním roce navštěvujeme s dětmi krytý bazén, kde s dětmi pracují odborní instruktoři, kteří děti vedou k základům plavání a odbourávání strachu z vody.

MV

Návštěva muzea  "Lidový rok"

Spolu s dětmi si připomínáme tradice našich předků jako je například masopust. Navštívili jsme také muzeum, kde byl připraven krásný program z tradic celého roku. Nakonec se děti také mohly obléct do slavnostního kroje ženicha a nevěsty. Na závěr si děti upekly tradiční pečivo, které provonělo i naši mateřskou školu.

MV

Návštěva laboratoře na AG


Naše týdenní téma o pokusek a objevech krásně doplnila návštěva na Arcibiskupském gymnáziu v laboratořích. Pan profesor Nesiba se studentkami semináře chemie nám ukázali spoustu zajímavých pokusů. Také sami děti si jeden z nich mohly vyzkoušet. Děkujeme za vřelé přijetí a netradiční zážitek.

MV

Pečeme z listového těsta


Při odpoledních činnostech zkoušíme různé věci, třeba také péct z listového těsta. Jako sponzorský dar jsme dostali troubu na pečení, kterou jsme hned vyzkoušeli. Vůně dobrot nám zaplavila celou třídu.                            Moc děkujeme.

MV

Projekt počítání a pozorování ptáčků

S naší třídou jsme se zapojili do projektu, kdy jsme pozorovali ptáčky u krmítka na školní zahradě. Měli jsme zaznamenávat počet ptáčků a různé druhy, které se tam slétaly. Připravili jsme krmítko na školní zahradu, nasypali tam slunečnicová semínka. I když jsme krmítko pozorovali, žádný ptáček nepřiletěl. Počkali si až odejdeme a všechny zrníčka vyzobali sami v tichu. To nevadí, víme, že máme myslet v zimě také na ptáčky.

MV

Cvičení v TJ Dráček

I letošní rok se zpožděním jsme začali cvičit v TJ Slávia pod vedením pana trenéra Jiřího Krále. Jsme moc rádi, že se mohou děti rozvíjet nejen pohybově, ale také učit se řídit pravidly správného sportovce. Těšíme se na různorodé pohybové aktivity. Děti byly opět velmi nadšené. Děkujeme

MV

Návštěva betléma

V kostele Panny Marie nás přivítal otec Karel Skočovský, který si s dětmi moc krásně povídal o narození Pána Ježíše. Děti si společně s ním prohlédly jesličky, vyzkoušely vůni zrníček kadidla a poslouchaly zvonění zvonečku při vhazování mincí do kasičky.

MV

Advent na radnici


I naše třída Cvrčků - děti z kroužku flétny se zúčastnily vystoupení Církevní základní školy na Adventu na radnici. 

Pod vedením pana učitele Mgr. H. Novotného, který vede v naší třídě kroužek fléten vystoupily děti se svými písněmi. Moc se jim vystoupení podařilo a těšíme se, že se dále budou učit novým dovednostem a společně opět předvedou co se naučily.

MV

Živý Betlém


Krásnou vánoční atmosféru nám přivolaly děti z Církevní základní školy svým vystoupení popisující události narození P. Ježíše v Betlémě. Společně s dětmi jsem se vypravili do prostoru radnice. Hned z první řady děti shlédly krásný příběh doprovázený písněmi a dobovými kostými. Děkujeme za tento zážitek.

MV

Vánoční vystoupení v  Nemocnici Milosrdných sester


Svým vánočním vystoupením přišly děti potěšit staré a nemocné lidi v Nemocnici milosrdných sester, kde pravidelně vystupujeme. Sami děti mohly pozorovat dojetí, radost a vděk starých lidí. Pacienty velmi potěšil také kontakt dětí při rozdávání přání.

MV

Chystáme se na Vánoce                                - pečeme perníčky


Natrénovali jsme válení a vykrajování perníčků, abychom maminkám mohli pomáhat. Perníčky se nám opravdu povedly. Vánoce mohou začít.

MV

Mikulášská besídka

Naši mateřskou školu navštívil svatý Mikuláš s anděly a čertem. Děti vzácné návštěvě společně zazpívaly písničku a přednesly básničku. Postupně potom chodily za svatým Mikulášem, který k dětem zvlášť promluvil, každý dostal dáreček od andělíčků. Děkujeme svatý Mikuláši a pozdravuj v nebi.

MV

Cvičení na AIRTRACKU

Tak jako každý rok jsme se společně vypravili na cvičení na airtracku- na velké nafukovací matraci. Studentky Střední pedagogické školy se dětem výborně věnovaly. Děkujeme      Příští rok opět přijdeme.
MV

Návštěva SPgŠ

Navštívili jsme Střední pedagogickou školu, kde jsme si spolu se studentkami posledního ročního zatancovali, zazpívali, poznávali jsem hudební nástroje a naučili se indiánskou píseň.

MV

Svatý Matin


Svátek svatého Martina jsme si připomněli povídáním a dramatickou hrou na slavného světce. Zahráli jsme si známou legendu o tom, jak se svatý Martin rozdělil o svůj plášť se žebrákem. Dětem se hra moc líbila. Další světec o kterém si budeme povídat bude svatý Mikuláš.

MV

Kouzelnické vystoupení

Do naší mateřské školy zavítal kouzelník, který děti potěšil spoustou nejrůznějších triků, předvedl dětem zábavný  program.

MV

Setkání s paní katechetkou


V naší mateřské škole nás navštívila katechetka Tamara Suchánková s farnosti Panny Marie. Přinesla si s sebou krásného andílka Míšu. Společně s maňáskem si s dětmi povídali o Bohu, o tom, jak moc má každého rád. Děkujeme za její přítomnost a těšíme se zase na společné setkání.

MV

Cvičení na Střední pedagogické škole

Přijali jsme pozvání cvičit se studentkami na pedagogické škole. Měly pro nás připravený krásný pohybový  program plný her. Na závěr děti mohli zdolat překážkovou dráhu. Celým programem nás provázel svatý Martin na bílém koni. 

MV

Vycházka na hřbitov

Vypravili jsme se s dětmi na hřbitov, kde jsme si připomněli svátek lidí, kteří již zemřeli. Setkali jsme se s otcem Karlem s farnosti Panny Marie, který si s  dětmi moc krásně povídal. Velkým překvapením bylo, že ve stejnou dobu na hřbitov přišly také děti z  2. třídy  Církevní školy. Společně jsme prožili chvíle s otcem Karlem a pozdravili jsme se s  kamarády, kteří jsou již ve škole.

MV

Návštěva COPT

Společně s dětmi jsme navštívili střední školu - Centrum odborné přípravy technické, kde nás moc pěkně přivítali, a představili svou školu. Půjčili nám speciální technickou stavebnici, ze které si děti velmi dobře dokázaly skládat. Ukázali nám dílny, kde se učí velcí studenti. Při příští návštěvě si budeme moc sami něco vyrobit.

MV

Loutkové pohádky v SPgŠ

Studentky Střední pedagogické školy pro nás zahrály pět známých loutkových pohádek. Loutky, se kterými hrály si samy vyrobily. I když děti pohádky dobře znaly, moc se jim líbily.

Kroužek fléten

Každou středu ráno dochází do naší třídy pan učitel Bc. H. Novotný, z umělecké školy D - music, který učí děti základům hry na zobcovou flétnu. Děti jsou velmi šikovné, těšíme se, až nám společně zahrají první písničku.

MV

Vyrábíme si podzimní dekorace 

Zkoumáme co se nachází v dýni, společnými silami jsme ji vydlabali. Na závěr jsme ji vyzdobili přírodninami - šípky, jeřabinami, větvičkami... Semínka jsme oddělili od dužiny, usušili a ochutnali. Rádi zkoumáme různé věci.

MV

 

Týden hmyzu v muzeu

Týdenní téma o hmyzí říši jsme začali na vzdělávací akci v Muzeu kroměřížska na besedě Společenský život hmyzu. Moc zajímavý a zábavný program se dětem velmi líbil. Dokonce si vyrobili papírovou včelku a  svíčku z včelího vosku, kterou si odnesli domu.

MV

Jablíčkové odpoledne

Krásné jablíčkové odpoledne s rodiči jsme prožili 24.9. Bylo spojeno s třídní schůzkou. Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší jablečný závin. Šikovné maminky napekly výborné záviny a rodiče spolu s dětmi vybrali nejlepší z nich. Také maminky a tatínkové mohli s dětmi vyrábět papírová jablíčka s červíkem, kreslit jablíčka na sklo, zdolávat překážkovou dráhu s košíkem jablíček, tiskat barevnými jablíčky a využit dalších her na školní zahradě. 
Děkujeme všem, kdo se této akce zúčastnili.
MV

Závody hasičů

Společně s třídou Cvrčků jsme se vypravili na Velké náměstí, kde jsme podpořili souboj hasičů Zlínského kraje. Závody probíhaly v různých disciplínách. Děti velmi zaujala síla a statečnost soutěžících.

Zahájení školního roku

Na začátek školního roku nás navštívil děkan otec Josef Lambor, aby děti a zaměstnance mateřské školy pozdravil  a povzbudil. Společně s dětmi si zazpíval křesťanskou píseň a přinesl dětem dárečky na památku. Těšíme se na další společné setkání.

.