Co jsme prožili

Distanční výuka

Ani během uzavření mateřské školy děti nepřestaly pracovat. Vzorně plnily úkoly, které byly vkládány na webové stránky. Velký dík patří rodičům, kteří umožnili svým dětem on-line výuku, která probíhala skoro každý pátek. On-line výuka byla rozdělena na 2 skupiny - chlapci a dívky, účastnilo se jí až 17 dětí. Po příchodu do MŠ jsme si prohlédli všechny úkoly, které děti vypracovaly.
MV

Rozloučení

Ještě před uzavřením mateřské školy z důvodu pandemie, jsme se s dětmi rozloučili s paní učitelkou Anetkou, která odešla na rodičovskou dovolenou. Děkujeme za vše co nás naučila.
MV

Hudba

Ještě před uzavřením naší MŠ jsme s dětmi prožili 14 dní plné hudby.
Seznámili jsme se s různými druhy hudby, zhlédli jsme ukázky z opery, operety, muzikálu, baletu, poslouchali jsme rock, jazz...

Hráli jsme na nejrůznější hudební nástroje, pracovali jsme na kolektivních činnostech.

Využili jsme skupinové činnosti

Tvořili jsme

Uspořádali jsme ples. Všechna děvčata si přinesla krásné šaty, chlapci si vyrobili motýlky. Vyzkoušeli jsme si různé druhy tanců. Polonéza nemohla chybět.

Vyrobili jsme si vlastní rytmické nástroje

Nechyběla ani pěvecká soutěž

a další jiné aktivity...

Karneval ve školce

Celý minulý týden jsme si povídali o tradici masopustu. Celý týden potom vyvrcholil karnevalovým rejem, kde děti předvedly velmi krásné masky. Pořádně jsme si zatančili a děti soutěžily v nejrůznějších soutěžích, kde získávaly ceny v podobě bonbonků. Všichni jsme si to moc užili! AR

Využíváme moderní technologie

Pomocí robotické včely Bee-bota se učíme základům programování, není to nic tak těžkého a baví nás to.
MV

Stimulační program Maxík

Při práci s předškoláky využíváme prvky ze stimulačního programu Maxík. Učíme se například obrázkovému čtení. Soustředíme se na čtení zleva doprava, na pozornost, na sledování textu. Děti mají tento úkol moc rády, připadají si jako ve škole.
MV

Cvičení ve třídě

I když nemůžeme chodit na velké cvičení do TJ Slávia, často cvičíme ve třídě, aby naše tělo správně rostlo a vyvíjelo se.
MV

Výtvarná technika

Zkoušíme pracovat s různými výtvarnými technikami. Nyní jsme si vyzkoušeli výrobu tiskové matrice. Nejdříve jsme si vyrobili tiskovou matrici - vločku a potom jsme provedli tisk z výšky.
MV

Děkujeme

Děkujeme rodičům z naší třídy za sponzorský dar, ze kterého máme velkou radost. Pomůže nám také lépe připravit se do školy.

Zimní radovánky v MŠ

Jaká byla radost, když jsme za okny sledovali padající sníh. Ihned jsme toho využili a šli jsme si ho užít na zahradu MŠ.                                                                                                                                               AR


Ptáčci v zimě

Na začátku ledna jsme si povídali o ptáčcích. Říkali jsme si, co pro ně můžeme udělat a také jsme si to prakticky vyzkoušeli. Děti do teď sledují krmítka před školkou, zda je ptáčci přiletěli "okoštovat" :)                                                                                                                                                           ARSvátek Tří králů

S dětmi jsme si připomněli svátek Tří králů. Navštívili jsme kostel sv. Mořice, otec Josef Lambor krásně hovořil k dětem u jesliček. Vyfotili jsme se v prostranství mezi kostelem sv. Mořice a AG jako Tři králové. Šli jsme průvodem s kometou a zazpívali jsme si koledu MY Tři králové jdeme k vám. Každý si ve školce vyrobil svou korunu.
MV

Návštěva svatého Mikuláše

I do naší mateřské školy přišel svatý Mikuláš, anděl a čert. Rozdali dětem balíčky s dárečky. Udělal dětem velkou radost.
MV

Hudební aktivity

Při našem zpívání využíváme hru na boomwhackry, ozvučné kameny i dětskou citerku. Postupně se učíme správně s nimi zacházet
MV

Slavili jsme svátek svatého Martina

Spolu s dětmi jsme si připomněli svátek svatého Martina. Zahráli jsme si také legendu v kostýmech. Dozvěděli jsme se něco  nového o koník.

Také jsme se vydali podívat na koně, o kterých jsme si celý týden povídali.
MV

Hráli jsme si na aranžéry

Děti si měly za úkol přinést obal od květináče. Do něj zapichovaly podzimní přírodniny podle svého výběru. Dětem se aktivita moc líbila. Výrobky byly velmi zdařilé a originální. Krásně nám ozdobily okno v dětské šatně. 
MV

.

Venkovní učebna

Jsme moc rádi, že občas můžeme naše společné činnosti přenést na čerstvý vzduch. Tentokrát jsme ve venkovní učebně počítali pomocí kaštánků, vyráběli jsme ježky z plastelíny a šišek, opakovali jsme geometrické tvary, zkoumali jsme podzimní plody pomocí lupy, váhy, vody a dětského mikroskopu a vyráběli ,,listové housenky". Děti plnily úkoly samostatně ve skupinkách. AR  


Montessori pomůcky

Nechali jsme se inspirovat třídami  s prvky Montessori a pořídili jsme Cvrčkům také pár oblíbených pomůcek. Děti si nové hračky ihned oblíbily a někdy se na některé pomůcky musí čekat i fronta. Děti si hrají například s hrachem, rýží, strouhají a šlehají mýdlo, loupou ořechy, melou kávu (tato činnost baví hlavně chlapce), drtí suché pečivo v hmoždíři a hrají si s barevnou vodou. AR


Připomněli jsme si křesťanský svátek

V měsíci říjnu slaví svátek Panna Maria růžencová. Spolu s dětmi jsme si navlékli desátky růženců z okrasných  červených bobulí. Navštívili jsme kostel sv. Mořice a prohlédli si růženec na soše Panny Marie.
MV

Výlet do přírody

Se třídou Cvrčků jsme se vypravili na krásnou procházku k vodní elektrárně, k rybníku Šlajza a jejímu okolí. Sbírali jsme přírodniny, pozorovali podzimní přírodu a přitom nám sluníčko krásně svítilo.
MV


Projekt - Ovoce a zelenina

Opět jsme využili naši zahradní učebnu. Tentokrát jsme v rámci tématu ovoce a zelenina vystřihovali ovoce a zeleninu z reklamních letáků. Přilepovali jsme je na velké formáty papíru podle jejich druhu.

MV

Výtvarné a hudební aktivy v Podzámecké zahradě 

Ve čtvrtek jsme měli tu čest si poslechnou hudbu z období baroka od dobově oblečených studentů AG. Děti si také zahrály na doprovodné rytmické nástroje a zatančily. Nejvíce se dětem líbila společná hra "na babu", kterou si milí studenti zahráli s dětmi v krásných "podzámeckých" prostorách. Byla to opravdu krásná podívaná :)

Dále děti malovaly omalovánky, kde si mohly vybrat obrázek princezny či rytíře. Toto krásné dopoledne jsme zakončili procházkou po Podzámecké zahradě.

AR

Cvičení na zahradě


Naši krásnou zahradu využíváme také při cvičení. Zde cvičíme nejen přirozené cviky, zdravotní cviky, ale také cvičíme na stanovištích, zdoláváme překážky, hrajeme pohybové hry atd.
MV

Hry na zahradě

Dopoledne i odpoledne trávíme hodně času na školní zahradě.

MV

Dopravní hřiště

Využíváme mobilní dopravní hřiště vedle naší mateřské školy.
MV

Polytechnické činnosti

K týdennímu tématu o přírodě jsme zahrnuli také vyrábění. Zahráli jsme si na tatínky a procvičovali svou zručnost. Pracovali jsme se smirkovým papírem, natírali, šroubovali a navazovali. Vyráběli jsme zvonkohru ze dřeva a bambusových tyček. Dobře se nám pracovalo v krásné nové učebně na školní zahradě u hlavní budovy.
MV

                       Návštěva lesa

V rámci týdenního tématu: Poznáváme přírodu a chráníme ji, jsme navštívili les u Zámečku. Mohli jsme vnímat krásy lesa, stavět domečky pro skřítky, hrát didaktickou hru o zvířátkách, prohlédnout si krásné ocúny na přilehlé louce apod.

MV

                  Slavili jsme narozeniny

Také Jonášek s námi oslavil své narozeniny.

                     Ranní hry

Při ranních hrách procvičujeme nejrůznější dovednosti.  

                        Návštěva v MŠ

Na začátku školního roku nás přišel navštívit a pozdravit pan děkan otec Josef Lambor.

                       To jsme my Cvrčci