Oznámení ředitelky MŠ


          Vážení rodiče, doplňujeme volná místa v dětské skupině

 a to od 1.9.2022.

V případě zájmu si vytiskněte "Žádost o přijetí do DS" a zašlete na email  detskaskupina.km@seznam.cz nebo přineste osobně do Dětské skupiny Medvídci (vchod z ulice Denkova).

Kritéria přijetí - s přihlédnutím na věk dítěte a datum přijetí žádosti :

           1) pravidelná celodenní docházka

           2) pravidelná polodenní docházka

          3) nepravidelná celodenní / polodenní docházka

O přijetí / nepřijetí budete informováni telefonicky nebo emailem.