Oznámení ředitelky MŠ

Vážení rodiče,

informuji vás, že od ledna je v DS nová vedoucí pečující osoba p. Bc. Dagmar Chupáčová, Dis. 

3.1.2022Vážení rodiče,

tiskopis " Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v Dětské skupině města Kroměříže v roce 2022" si vyzvedněte v DS. Vyplňte údaje o poplatníkovi a dítěti, na které slevu žádáte. Celkovou částku pak doplní MŠ.

Zákonní zástupci, jejichž děti již nenavštěvují DS,  si mohou tiskopis vyzvednout a vyplnit v kanceláři vedoucí ŠJ, a to v době od 8.00- 14.00 hod. Nejdříve však od 9.1.2022!!!

3.1.2022