Týden: 16.5. - 20.5. 2022
Téma: Já a moje rodina

Tento týden jsme si povídali o rodině. Děti pohybově ztvárnily, co doma dělá maminka a co tatínek,jak svým rodičům doma pomáhají.
Starší děti stavěly domy z geometrických tvarů  a mladší děti plnily různé aktivity na kobercích.
Každý měl také možnost si vyrobit svůj vlastní domeček, které se dětem velmi povedli.

Celý týden nám počasí přálo, a tak jsme si užívali sluníčka každou volnou chvíli na naší krásné zahradě!

Týden: 9.5. - 13.5.2022

Život na louce a u rybníka

Tento týden děti poznávaly drobná zvířata a hmyz žijící na našich loukách, dále zvířata žijící u rybníka i v něm. Dověděly se rovněž řadu zajímavostí ze života těchto zvířátek i o jejich užitečnosti pro přírodu a člověka. Vyzkoušely si malbu hustou temperovou barvou a novou formu perforace malby . Obrázek podle vlastní volby doplnily sluníčkem sedmitečným, vážkou či motýlem. Společně jsme si zahráli pohybovou hru na motýlky, hledali jsme malé šneky a následně je spočítali. Na náš vyvýšený záhonek děti vysely hrášek a na vatu ve třídě fazolky. Do nádob před vchodem jsme společně s dětmi  zakoupili a pak i vysadili krásné voskovky a voděnky. Ve čtvrtek se děti pocvičily v jízdě na dopravním hřišti a společně vyrobily krásný rozkvetlý strom, který nám teď zdobí třídu.

Týden: 2.5. - 6.5. 2022
Téma: Maminka je moje sluníčko

S dětmi jsme si povídali o tom, jak se maminka jmenuje, jaké má povahové vlastnosti, co ráda dělá,co máme na mamince nejraději a co maminku vždy potěší.
Každý také nakreslil svou maminku a předškoláci tvořili venku podobizny maminek z různých přírodnin, které se jim velmi povedly.
Dále jsme tvořili srdíčka pro maminky a vytvářeli korálky z vršků od pet lahví.
Součástí týdne byla dopravní školička. Navštívil nás Český červený kříž, který  si pro děti připravil zábavně - poučný program pro přiblížení dopravní výchovy!
Týden : 25.4. - 29.4.2022

Chráníme Zemi aneb putování kapky vody

V tomto týdnu děti poznávaly různé obalové materiály, vyzkoučely si třídění odpadu do připravených barevných kontejnerů, zjistily jaké jsou základní stavební kameny pro vytvoření a udržení života na planetě Zemi, sami uváděly příklady špatného chování k Zemi a naopak navrhovaly, jak by Zemi mohly sami pomoci. Děti měly možnost namalovat si svúj pramen vody a ozdobit jej kouzelným kamínkem. Také si vysely semínka bylinek podle vlastní volby. Společně jsme si na elipse zazpívali písničku o Zemi a ve čtvrtek jsme se vydali do Podzámecké zahrady, kde na nás čekala dubová stezka s tajenkou. Na jejím konci na děti čekala malá odměna v podobě perníčku s dubovým listem. Tou hlavní odměnou ale byla samotná procházka jarním, rozkvetlým parkem, plným zvuků a vůní rozkvetlých stromů. Poslední den se děti  vydaly společně s kapkou po proudu říčky až do moře a vylovily z něj to, co tam nepatří.


Týden od 19.4. - 22.4.2022
Téma: Planeta země a její ochrana

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o naší planetě - co pro nás znamená,jak vypadá a co pro ni každý člověk může udělat, aby přispěl k její ochraně.

Každý měl možnost si také vyrobit svou vlastní planetku, která se každému velice povedla! 

Celý týden vyvrcholil ve středu, kde jsme oslavili všichni společně Den země,kde si studentky SPgŠ připravili 8 stanovišť, kde děti plnily různé úkoly k tématu Den Země.

Týden od 11.4. do 14.4. 2022

Téma: Velikonoce, svátky jara

V tomto zkráceném týdnu se děti seznámily s některými pranostikami, které se váží k měsíci dubnu, zjistily, proč se dubnovému počasí říká aprílové a naučily se o něm veselou básničku. Také si mohly pomocí prstových a temperových barev namalovat tulipán a zmizíkovou technikou vytvořit veselé kuře - kraslici.                           Společně jsme si zazpívali řadu jarních písniček, naučili se básničku Tulipán a písničku Kuře spojené s pohybem a dověděli se, proč se na Velikonoce peče cukroví v podobě beránka. Předškoláci měli další lekci v Dráčku a ve středu jsme všichni vyrazili do Domu kultury, kde už na nás čekala Velikonoční pohádka.  Vrámci lekce Malého objevitele si předškoláci mimo jiné vytvořili malé leporelo o vývoji kuřete a podle vlastního výběru pak zaseli semínka bylinek, které si společně s kvetinami a zeleninou budeme předpěstovávat ve třídě. Společně s dětmi jsme umístili ke vstupu do naší školky velké květináče a vyzdobili je vrbovými větvemi a malovanými vajíčky.      V úterý navíc proběhl v naší mateřské škole den otevřených dveří a naší třídu navštívila spousta maminek i tatínků se svými dětmi. Vládla tu uvolněná, veselá nálada a řada dětí od nás ani nechtěla odejít. Na památku si pak mohly vybrat papírového krokodýlka, myšku či delfínka.


Týden: od 4.4. - 8.4. 2022
Téma: Velikonoce jsou svátky jara

Prostřednictvím uvedeného tématu se děti seznamovaly s tradicí Velikonoc. 
Dozvěděly se proč slavíme Velikonoce,poznávaly a pojmenovávaly symboly Velikonoc, seznamovaly se s velikonočními zvyky.

Nejvíce děti bavilo tvoření velikonočních zajíčků, přáníček pro rodiče a zdobení velikonočních vajíček.
Také jsme stihli zahrát spoustu pohybových her "zajíček ve své jámce sedí sám" a nechyběl ani ptačí tanec,který děti velmi bavil!

Závěr týdne jsme ukončili velikonoční cestou se zajíčkem, kde děti plnily velikonoční úkoly na naší zahradě!Týden  od 28.3. - do 1.4.2022

Téma: Hudba kolem nás

Celý tento týden byl věnován poznávání různých hudebních nástrojů, zjistily jsme jak vzniká tón, že hudba je všude kolem nás i venku v přírodě. Postupně se děti seznánily s dechovými, smyčcovými a bicími nástroji. Během celého týdne je měly volně k dispozici a mohly si na ně libovolně zahrát. Kdo měl chuť, mohl si nějaký vlastní hudební nástroj vyrobit. Seznámily se s nástrojem xylotube, který tvoří osm barevných plastových rour vyladěných do stupnice C dur. Dokonce jsme si s nimi zahráli písničku Zajíček v své jamce. Hra od dětí vyžadovala velké soustředění a postřech a po počáteční nejistotě je plně pohltila. Zahráli jme si i na dirigenty a také pohybovou hru na kytary a klavíry a zazpívaly si spoustu jarních písniček. Během týdne si děti mohly vybírat z řady omalovánek a pracovních listů a také si poslechly skladbu nazvanou Jaro od A. Vivaldiho.


Týden: od 21.3. - 25.3. 2022
Téma: Kniha je můj kamarád

Během tohoto týdne jsme si s dětmi povídali o knížkách a jejich využití, kde se knihy prodávají nebo půjčují.
Děti si donesly z domu své oblíbené knížky, ze kterých jsme si ve školce přečetli pár zajímavých příběhů.
V závěru týdne jsme se společně vydali na návštěvu do knihovny, kde nás přivítala milá paní knihovnice a spousta krásných knížek. Dětem se v knihovně moc líbilo!

OTVÍRÁNÍ NAŠÍ ZAHRADY

Společně s dětmi a jejich rodiči z obou tříd Montessori jsme opět prožili jedno moc príma  březnové odpoledne!

Vyzbrojeni hráběmi, rýčem, smetáky, nůžkami, kyblíky s vodou a  hlavně dobrou náladou jsme se společně pustily do předjarního úklidu naší krásné zahrady. Všechny děti obdržely na počátku kartičky, na které za svou pomoc postupně získávaly veselá razítka.                                                    Maminky i jejich ratolesti se nejprve dali do úklidu velkého zahradního altánu. Vymetli veškeré listí, umyli podlahu a rovněž tak veškerý nábytek uvnitř altánu. Ostatní se vrhli na travní plochy a pořádně je vyčistili. Díky silným tatínkům byl vyčištěn i hrací domeček a hlavně zrekonstruován vyvýšený záhon třídy Montessori I za což jim patří opravdu velký dík!!!

Po celou dobu samozřejmě fungoval náš bufetek, kde se naši malí i velcí zahradníci mohli občerstvit.   A pak už bylo všechno hotovo a byl čas na posezení u ohně a samozřejmě na buřtíky!

Věříme, že to pro všechny zúčasněné bylo hezky strávené odpoledne.                                                   Všem děkujeme za pomoc  i za to, že jim záleží na tom, v jakém prostředí tráví jejich děti své dny ve školce.  Moc si toho vážíme a upřímně se těšíme na setkání na příští společné akci!Týden 14.3. - 18.3.2022

Téma: Jaro ťuká na dveře

Program tohoto týdne byl plný tvoření, povídání o probouzení přírody po zimě, o prvních jarních květinách jak ve volné přírodě tak v našich zahrádkách, o jarním pečení a zpívání.

Děti si mohly vytvořit čápa na komíně či veselého jarního ptáčka na zavěšení, hledat jarní poklady v kouzelné misce, skládat rozstříhané obrázky či třídit semínka. Postupně se seznámily s našimi nejznámějšími jarními květinami a ptáčky navrátilci z teplých krajin. V logo chvilce se pořádně prodýchaly, procvičily jazyk a jako čápi pomocí brčka lovily žabky z rybníka. Také hledaly ukryté obrázky květin, včel, housenek, ptáčků a šneků a pak  je společně spočítaly. Dalšího dne si společně vykrojily a následně upekly řadu sladkých vajíček, květin, kuřat a zajíčků. Na procházce do okolí jsme společně prozkoumávali zahrádky a snažili se uhodnout názvy rozkvetlých květin. Děti se také seznámily s pranostikami, které se váží k měsíci březnu , společně si zatancovaly a zazpívaly jarní písničky.


Týden od 7.3. - 11.3. 2022
Téma : Povolání

Povolání  bylo téma celého týdne. S dětmi jsme si povídali o tom, co dělají rodiče a  čím by chtěly být.
 Starší děti si zahrály na pekaře a tvořily koláčky z geometrických tvarů,skládaly pizzu z kovových zlomků a mladší děti tvořily své jméno z plastelíny.
Také jsme si s dětmi připomínali, jaká práce je potřebná nebo atraktivní..A protože využíváme různé formy seznamování s okolním světem... tak náročnou a zodpovědnou práci hasiců jsme si v naší MŠ měli možnost ve středu přiblížit! Děti si nejprve prohlédly a vyzkoušely veškeré vybavení a výstroj hasičů a vysvětlily si k čemu slouží, také se dozvěděly kde všude hasiči pomáhají a zasahují. Nechyběla ani prohlídka hasičských aut!
Na rozloučenou děti dostaly omalovánky a od nás dostali na rozloučenou od dětí krásné obrázky, které jim s radostí nakreslily!

Týden od 28.2. do 4.3.2022

Téma: Masopust slavíme

Tento týden byl plný zábavného tvoření, zpívání, tancování a sladkého pečení!                                                         Na Masopust se děti připravovaly už v minulém týdnu, kdy si nejprve vyrobily velké, barevné klauny a pak pomohly s výrobou papírových řetězů.  Všechno jsme to potom použili na společné vyzdobení naší třídy.

Na počátku týdne se děti dověděly odkud se vzala tradice masopustu a seznámily se s tradičními masopustními maskami a zvyky. Naučily se také písničku "To je zlaté posvícení" a ta nás pak provázela celým týdnem. Kdo chtěl vyrobil si obrázek klibny, jiný zase masopustní koláčky z barevné modelíny. A protože jim to modelování šlo tak pěkně, druhý den jsme se pustili do pečení opravdických masopustních koláčků. Ráno si děti připravily těsto a nádivky a po chvilce povídání a zpívání se pak pustily do samotného tvoření koláčků. Šlo jim to rychle od ruky a koláčky se opravdu povedly a provoněly celou školku!

Ve středu se konal masopustní karneval s představováním masek a soutěžemi a kreslením. Program si pro naše děti připravili studenti Spgš Kroměříž. Děti se předvedly v kouzelných kostýmech a ani dospělí se nenechali zahanbit.

A ve čtvrtek jsme se vydali do Muzea Kroměřížska objevovat poklady ukryté na starých půdách. Čekalo nás dobrodružné hledání pokladů za vydatné pomoci našich baterek. Kdo měl odvahu prolezl i králičí norou, nakoukl do sklepa, pozdravil se s paní liškou i důstojným výrem. Na konci čekala odměna v době zlatého sladkého dukátu.


Týden od 21.2. - 25.2. 2022
Téma : Z pohádky do pohádky

Tématem týdne bylo z pohádky do pohádky, které jsme si všichni užili.
Pohádkovým týdnem nás provázel kouzelník Rarášek, díky kterému jsme si představily známé pohádky . 
V pondělí se naše třída proměnila v zámek zarostlý růžemi, kde se zjevila i zlá čarodějnice a děti musely zachránit pohádku.Další pohádkou byla O červené Karkulce, kde děti plnily úkoly aby pomohly Červené Karkulace a nakonec jsme si pochutnali na výborné Kakulčiné bábovce! 
Také jsme is zahráli loutkové divadlo, které si děti vyrobily a přes středeční kvízy a připomenutí předešlých pohádek jsme se dostali k Perníkové chaloupce. Stihli jsme i spoustu dalších činností!

Tento týden jsme zvládli na jedničku!

Týden od 14.2. - 18.2. 2022
Téma: Zimní dovádění a sportování

V tomto týdnu se děti seznamovaly se zimními sporty, podívali jsme si jaké máme zimní sporty a co k nim potřebujeme. Také jsme si udělali olympijský den s různými disciplínami a přišel se k nám podívat do školky slavný hokejista!


Týden od 31.1. do 4.2.2022

Tento týden se děti staly malými vesmírnými cestovataleli. Neprve se dověděly, jak se planeta Země pohybuje ve vesmíru, zjistili jak funguje zemská přitažlivost. Postupně pak poznávaly ostatní planety naší sluneční soustavy. Dověděly se jak vypadají, z čeho jsou složeny či jaké tam panují teploty. Společně jsme si naši sluneční soustavu poskládali, děti pomohly vyrobit obrázky planet a shlédly zajímavý  dokument. Další den byl ve znamení cest do vesmíru. Děti si  zahrály na kosmonauty, hledaly zatoulané rakety a až je všechny našly vytvářely dvojice stejných raket. Během týdne děti malovaly a zdobily vlastní planety a planetky a někteří si vyrobily i raketu. Při cvičení s padákem, který tentokrát představoval naši Zemi jsme si zazpívali písničku Naše země kulatá a zatancovali si u písničky Hvězda.

kouzelné planety
kouzelné planety
Merkur, Venuše a která ještě?
Merkur, Venuše a která ještě?
moje planeta
moje planeta
moje planeta
moje planeta
Naše Země kulatá je...
Naše Země kulatá je...
tvoření s předškoláky- sluneční soustava
tvoření s předškoláky- sluneční soustava

Týden od 24.1. do 28.1.2022

V  tomto týdnu jsme se společně s dětmi vydali na sever, do Arktidy, do Grónska, do zemí za polárním kruhem. Opět nám k tomu pomohla písnička Letí, letí, letadlo. Děti postupně objevovaly, jaká zvířata obývají tuto mrazivou zemi. V dokumentu mimo jiné viděli, do jaké nádhery rozkvete zdejší příroda, když přijde krátké arktické léto. Zjistily, že kromě zvířat zde žijí i lidé, Inuité. Dověděly se zajímavé informace o jejich způsobu životy, společně si postavily iglů, vytvořily lední medvědy a eskymáky. Taky společně překonávaly moře po ledových krách, prolézaly ledovým tunelem a zdolávaly ledovou horu a lovily ryby.

medvědi a eskymáci nedali nám žádnou práci
medvědi a eskymáci nedali nám žádnou práci
veselí eskymáci
veselí eskymáciTýden od 17.1, - do 21.1.2022
Téma:  ZVÍŘATA A ZIMA
Na počátku týdne jsme si s dětmi povídali o zvířatech žijících u nás. Děti se dověděly kdo z nich zimu zaspí a kdo naopak musí zimní období přečkat venku a jak jim v tom my všichni můžeme pomoci. Poznávaly zvířata podle jejich stop, skládaly popletené obrázky zvířátek, využily řadu omalovánek a zazpívaly si písničku Bude zima, bude mráz.

V dalších dnech jsme se vypravili do daleké  Antarktidy. Pomocí písničky Letí, letí , letadlo, jsme tam byli za chvilku. Čekali tam na nás veselí tučňáci i hraví tuleni. Děti shlédli dokument o životě tučňáků a tuleňů v Antarktidě, vytvořily společně velkou koláž z obrázků polárních zvířat, zahrály si na tučňáky, v pohybové části zvádly přechod ledového moře pomocí ledových ker a vyzkoušely si tulení válení, Během týdne si děti tvořily postavičky tučňáků, namalovaly velkou vločku a vykreslly si omalovánky zvířat. Pomocí Geometrické komody jsme zjišťovaly různé tvary ledových ker, na mapě jsme vyhledly jižní pól a zkoušeli zjistit jeho vzdálenost od naší země. Mladší děti pomocí Růžové věže a Barevných válečků stavěli různé ledové hory.

Celý týden proběhl v pohodové tvůrčí atmosféře. Navíc předškoláci navštívili další lekci cvičení Dráček a to si moc užili.


Týden od 17.1, - do 21.1.2022
Téma:  ZVÍŘATA A ZIMA
Na počátku týdne jsme si s dětmi povídali o zvířatech žijících u nás. Děti se dověděly kdo z nich zimu zaspí a kdo naopak musí zimní období přečkat venku a jak jim v tom my všichni můžeme pomoci. Poznávaly zvířata podle jejich stop, skládaly popletené obrázky zvířátek, využily řadu omalovánek a zazpívaly si písničku Bude zima, bude mráz.Týden od 10.1.- 14.1. 2022
Téma : Zima, zima, zimička

Děti si osvojily poznatky z tématického období ZIMY. 
Vyráběly krmítka po ptáčky, které jsme společně pak zanesli do Podzámecké zahrady a  na naší zahradu, každý si také vyrobil i své vlastní prostírání, které jsme celý týden používali.

Stihli jsme zahrát i spoustu pohybových oblíbených her, zazpívat si a také jsme pracovali s pohádkou "O 12 měsíčkách" při, které si děti vyrobily krásné čelenky!

Tento týden jsme si moc užili.


Týden od 3.1. - do 7.1..2022

Úvodem vám všem přejeme do nového roku hodně štěstí, zdraví, radosti a pohody!

V prvních dnech jsme si povídali o tom, jak děti prožily vánoční svátky i jaké překvapení na ně čekalo pod stromečkem. Svůj vánoční dárek pak i nakresily. Pak už děti byly postupně vtaženy do příběhu tříkrálového. Poslechly si vyprávění o putování tří králů, poté se sami staly na chvíli krály a společně překonávaly moře, hory i pouště. V dalších dnech děti vybraly pro malého krále dárky, společně jsme si zazpívaly písničku My tři králové jdeme k vám, povídali jsme si o tom, co je to kometa, kde leží město Betlém a jaká jména dostali tři králové a jaká by jim vymyslely samy děti. A protože lidová pranostika praví " Na Tři krále, o krok dále", měřily si děti navzájem délky svojich kroků pomocí barevných tyčí. Během celého týdne měly děti k dispozici omalovánky s danou tématikou, mohly si vyrobit královskou korunu či vytvořit koláž s pomocí barevných filců a papírů.

V závěru týdne jsme si udělali procházku na Velké náměstí a obdivovali mechanický betlém vystavený v Muzeu Kroměřížska a taky jsme si příběh tříkrálový společně zahráli.

Grafomotorika - kometa
Grafomotorika - kometa
překonání moře
překonání moře
přejítí pouště
přejítí pouště
zdolání hory
zdolání hory
skládaný obrázek
skládaný obrázek
vzhůru na kopec
vzhůru na kopec

Týden od 13.12. - 17.12. 2021
Téma: Vánoční čas

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o Vánocích a také jsme si zahráli pohádku " O perníkové chaloupce", která se dětem velmi líbila a všechny děti se úspěšně zapojily!

Také jsme si stihli zazpívat vánoční koledy a pár pohybovýh her.

Děti vyráběly krásné ozdůbky ,které se jim moc povedly a následně je pověsily na náš společný stromeček!

ZIMNÍ RADOVÁNKY!


V týdnu od 6.12- do 10.12. jsme nejprve společně přivítali Mikuláše s jeho doprovodem. V následujících dnech jsme si s dětmi povídali o vánočních zvycích, hledali ztracené vánoční zvonečky, počítali je, vyzdobili jsme si třídu i chodbu krásnými baňkami, zasněženými zvonečky a vločkami. Děti si sami vystřihovaly podle návodu vločky, pomocí šablonek si obkkreslovaly stromek, hvězdu či zvonek, k dispozici měly řadu vánočních tiskátek a papírů s vánočními motivy pro vlastní tvoření. Děti si taky stihly ozdobit výrobky z hlíny.

Během týdne  se děti naučily několik vánočních koled a básniček a doprovodily se na rytmické nástroje. Týden jsme zakončili príma vánočním pečením lineckého cukroví. Děti válely těsto, vykrajovaly tvary a pomáhaly je dávat na plech.


MIKULÁŠSKÁ CESTA ZA ANDĚLEM!


Týden od 29.11. - 3.12. 2021
Téma: Než přijde Mikuláš

Tento týden jsme si s dětmi povídali o Mikulášovi - řekli jsme si ,jak takový čert a anděl vypadá a učily jsme se  básničku, kterou Mikulášovi společně zazpíváme.
Děti vyráběly čerty,Mikuláše a Andělíčky, které se jim moc povedly.
Také jsme stihli zahrát spoustu pohybových her - čertí honičku,čertí tancování.
Ve středu měly děti možnost navštívit divadelní představení v Domě kultury Kroměříž, které se dětem velmi líbilo!

Konec týdne jsme krásně ukončili rozsvícením našeho stromečku!

pečení svatomartinských rohlíčků
pečení svatomartinských rohlíčků
Povedly se!
Povedly se!
moštování
moštování