Co jsme prožili?

CESTA DO PRAVĚKU 

(10.6. - 14.6. 2024)

• Rozhovor s dětmi o tom, jak to dříve vypadalo a jak se žilo v pravěku.

• Seznámení s novými pojmy + hry zaměřené na tématiku pravěku

ŽIVOT U VODY 

(3.6. - 7.6. 2024)

• Rozhovor s dětmi o tom, co vše se může nacházet u vody (zvířata + rostliny)

• Poznávání živočichů a jejich zvuků v přírodě.. připomenutí čím se živí a jak se chovají v blízkosti lidí 

• Edukační program se včelařem

• Klauni na zahradě MŠ - Den dětí 

• Procházky do okolí MŠ - Podzámecká zahrada

JEDEME NA VÝLET 

(27.5. - 31.5. 2024)

• Rozhovor s dětmi o tom, co si s sebou vzít do batohu na výlet (jak už do ZOO, do lesa, do hor či k moři)

• Poznávání cizokrajných zvířat - kde žijí, čím se živí

• Procházky do okolí MŠ - Podzámecká zahrada

• Prohlídka školy a společné cvičení s žáky ZŠ Oskol 

• Výlet - ZOO Lešná 

ZE ŽIVOTA HMYZU 

(20.5. - 24.5. 2024)

• Rozhovor s dětmi na téma hmyz - využití typických zvuků, proč je hmyz prospěšný...

• Poznávání toho, kde se určitý hmyz vyskytuje

• Zkoumání chování hmyzu pod mikroskopem

• Divadlo - Kluk z plakátu

• Program na Bágráku

• Hasiči na Výstavišti v Kroměříži

DOMOV, MÍSTO KDE BYDLÍM 

(13.5. - 17.5. 2024)

• Rozhovor s dětmi o místě, kde bydlí, v jakém státě, městě / vesnici

• Významné památky, stavby v místě, kde bydlí, rozdílnost město x vesnice

• Práce s mapou - street view

• Kouzelná ZUŠ Kroměříž

MOJE RODINA

(6.5. - 10.5. 2024)

• Seznámení dětí s rodinou a rodinnými příslušníky

• Jak se rodí děti, jak funguje a jak se mění lidské tělo v průběhu života

• Metodické centrum Spgš Kroměříž

• Pohybová soutěž - Duhové bubliny

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, ZNAČKY 

(29.4. - 3.5. 2024)

• Seznámení dětí s dopravními prostředky a dopravními značkami 

• Poznávání zvuků dopravních prostředků, pohybové hry zaměřené na spolupráci

• Procházky do okolí MŠ - Bágrák

• Dopravka

• Edukační program - Sanitka

KDYŽ VŠECHNO KVETE

(22.4. - 26.4. 2024)

• Seznámení dětí s některými kvetoucími rostlinami

• Jak se o květiny pečuje, co se v přírodě nedělá

• Připomenutí důležitosti naší planety

• Edukační program v Podzámecké zahradě - "O Narcisovi"

• Projektový den - Den Země

• Návštěva D-Music Kroměříž

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

(15.4. - 19.4. 2024)

• Seznámení dětí se složkami integrovaného záchranného systému u nás v ČR

• Procvičování telefonních kontaktů na tyto služby 

• Jak zavolat záchranku a jak poskytnout první pomoc

• Divadlo - Boty dělaj kocoura

• Výtvarné tvoření se seniory

• Poslední cvičení Dráček 

ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA 

(8.4. - 12.4. 2024)

• Seznámení dětí se zvířaty a jejich mláďaty

• Základní rozdělení zvířat 

• Jak se o zvířata staráme a chováme se k nim

• Pobyt na zahradě a procházky do okolí MŠ

• Psí útulek Čápka

• Edukační program - Městská policie

• Vzdělávací program v Květné zahradě

MY JSME MALÍ MUZIKANTI

(2.4. - 5.4. 2024)

• Seznámení dětí s tradičními, ale i netradičními hudebními nástroji 

• Rozdělení hudebních nástrojů na dechové a strunné

• Seznámení s pojmy orchestr, dirigent a sbor

• Odpolední program ve Svč Šipka

• Sadba plodin do našich záhonků

• Cvičení Dráček

VELIKONOCE JSOU SVÁTKY JARA POKRAČ.

(18.3. - 22.3. 2024)

• Opakování tématu a procházky do okolí školky

VELIKONOCE JSOU SVÁTKY JARA

(18.3. - 22.3. 2024)

• Seznámení dětí s tradicemi o Velikonocích

• Procvičování názvosloví slov, které spadají pod Velikonoce

• Cvičení Dráček

PŘEDJAŘÍ

(11.3. - 15.3. 2024)

• Seznámení dětí s jarním obdobím, typické znaky jarního období, jak se oblékáme, obouváme na jaře.

• Procvičování názvů květin, které rostou na jaře

• Vynášení Moreny

• Malý architekt - Projektový den

MOJE TĚLO 

(4.3. - 8.3. 2024)

• Poznávání částí lidského těla, soustav v lidském těle a orgánů

• Procvičování smyslů - přiřazování obrázků ke smyslům, co si oblékáme obouváme..

• Procházka k Bágráku a do Podzámecké zahrady

• Zdravotníček

• Cvičení Dráček

BUDU ŠKOLÁKEM

(26.2. - 1.3. 2024)

• Poznávání písmen, skládání slov, vytváření slov z počátečních a koncových písmen

• Procvičování rytmizace slov, vytleskávání slabik

• Návštěva ZŠ Komenského

• Divadlo v MŠ

• Návštěva ZŠ Zámoraví

MASOPUST, KARNEVAL

(12.2. - 16.2. 2024)

• Vysvětlení pojmu masopust a přiblížení dětem 

• Výroba a práce s maskami na karneval 

• Letem světem s malířem 

• Karneval v MŠ

VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ 

(5.2. - 9.2. 2024)

• Upevňování poznatků o Vesmíru, planet sluneční soustavy..

• Skupinové hry zaměřené na logické uvažování, tvořivé a konstruktivní dovednosti 

• Cvičení Dráček 

MRÁZ, MRÁZ, LETÍ KOLEM NÁS

(29.1. - 2.2. 2024)

• Upevňování poznatků o charakteristických znacích zimy

• Určování počátečních hlásek, rozklad slov na slabiky

• Upevňování početních představ - správné přiřazení, spočítání

DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY

(22.1. - 26.1. 2024)

• Seznámení dětí se zvířátky, které se objevují v pohádkách

• Rozvoj komunikačních a jazykových dovedností

• Zapamatování si děje příběhu, převyprávění krátkého příběhu

• Poklady staré půdy (Muzeum KM)

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ 

(15.1. - 19.1. 2024)

• Seznámení dětí se zvířátky, které žijí v lese

• Poučení o tom, jak se v lese chová, jak zvířata přes zimu přežívájí

ZIMNÍ SPORTY

(8.1. - 12.1. 2024)

• Seznámení dětí se zimními sporty (rozlišování zimních a letních sportů)

• Olympiáda a olympijské znaky

• Cvičení Dráček

TŘI KRÁLOVÉ 

(2.1. - 5.1. 2024)

• Seznámení dětí s tím proč chodí tři králové 

• Práce s počátečními písmeny ve slovech

• Návštěva dětí ze třídy SOVIČEK

ADVENTNÍ ČAS, VÁNOCE 

(18.12. - 22.12. 2023)

• Seznámení se zvyky a tradicemi v ročním období ZIMA (Adventní čas, Vánoce, Nový rok)

• Rozloučení s kamarádem

• Vánoční slavnost + tvořivé dílny

ZIMA KLEPE NA VRÁTKA

(11.12. - 15.12. 2023)

• Seznámení s ročním obdobím ZIMA

• Jak se oblékáme, obouváme v zimě

• Vánoce v Rymicích