Co jsme prožili?

Navštívil nás Mikuláš

V pondělí 5.12 k nám přišel Mikuláš s andílkem a čerty.
Děti byly statečné a řekly Mikuláši krátkou básničku o čertici. Ten si je k sobě vždy po jednom volal a vyzdvihl jejich silné stránky. Také se s nimi dohodl, že budou děti celý rok hodné a uvidí se zase po roce.

NEŽ PŘIJDE MIKULÁŠ



AKCE MŠ - USPÁVÁNÍ ZAHRADY SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK




CVIČENÍ DRÁČEK



ICUP



CHRÁNÍME SI SVÉ ZDRAVÍ



ZLATÝ LÍSTEK Z JAVORA



CVIČENÍ DRÁČEK


HALLOWEEN



TŘÍDNÍ DÍLNIČKY


VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA



CVIČENÍ DRÁČEK



VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK



ODPOLEDNÍ NESPACÍ AKTIVITY

VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA

VYCHÁZKA NA BAGRÁK!


CVIČENÍ DRÁČEK


VÝLET NA ZÁMEČEK!


KAM SE SCHOVAL JEŽEK



OVOCE A ZELENINA


FILHARMONIE

Děti se seznámily s hudebními nástroji  houslemi, violou (s popisem hudebních nástrojů,co je to filharmonie,komorní koncert..)



FOTBALOVÝ TURNAJ MŠ


KOŠÍK PLNÝ OVOCE A ZELENINY


CO SI OBLÉKÁME, OBOUVÁME, HYGIENA


PŘIŠEL JSI MEZI NÁS...



ZAČÁTKY VE ŠKOLCE..