Co jsme prožili

Divadlo Šikulka

Naši MŠ navštívilo loutkové divadlo Šikulka, které dětem zahrálo 3 pohádky. Dětem se představení moc líbilo. Budeme se těšit na další představení.

Společenský život hmyzu

S dětmi jsme navštívili Muzeum, kde děti mohly vidět nejrůznější druhy hmyzu. Pro děti byla nachystaná ukázka živých včeliček. Jako nakonec si děti zahrály pohádku o včeličce i s kostýmy a vyrobily si svíčku z medového plátu, kterou si odnesly domů jako dárek na památku. Dětem se prohlídka velice líbila a zaujala je.

Oslava narozenin

Dne 3.10. 2019 jsme společně s dětmi oslavili narozeniny dvou dětí. Děti si narozeniny moc užily a také si pochutnaly na sladkostech. 

Tvoříme...


Páteční cvičení-překážková dráha...Nespací aktivita-PŘEDŠKOLÁČEK

S dětmi předškolního věku pracujeme na přípravě vstupu do ZŠ. Procvičování grafomotorických pracovních listů...