Co jsme prožili


Tvoření z kaštánků

Ve třídě Motýlků se hrála pohádka.

Ve třídě Motýlků se hrála dramatizace pohádky" BUDKA v POLI".


Podzimní vycházka do Podzámecké zahrady

V pátek 9. 10. jsme třída Motýlků, místo cvičení v TJ Slavia, šli na krásnou podzimní vycházku do Podzámecké zahrady. Byli jsme okouzleni  velkým počtem veverek, které dováděly na stromech, svačily oříšky a zahrabávaly je na zimu. Pod obrovskými platany si děti zadováděly na trávníku a zahrály honičky. Cestou jsme zpozorovali rychlou lasičku kolčavu a u malého rybníčku jsme se dostali do houfu kadeřavých holoubků a pávů, kteří zobali pečivo. Děti objevily na stromě i ptačí budku a u rybníku pod stromem objevily doupě i s malým ježkem. To bylo překvapení! 

Pěkná podívaná byla i na malého ptáčka brhlíka lesního, který šplhal po stromě a hledal červíky. Ukázali jsme si i poraněný strom a vysvětlili si, co je to pryskyřice.

Dojmů a zážitků bylo nespočet.

 Všichni jsme si to užívali a budeme se těšit na příští vycházku.


Čtvrteční houpání lístečků ve třídě Motýlků....


Úterní sportovní gymnastika ve třídě

Ve třídě Motýlků jsme si ráno nachystali lavičku, švédskou bednu a žíněnky. Nejdříve jsme se prodýchali, rozcvičili s bubnem a zacvičili zvířátka. Následovalo cvičení na lavičce - vzpřímená chůze, rovnovážné cviky a správné úchopy. Vytvořili jsme nakloněnou rovinu spojenou se švédskou bednou. Děti se přitahovaly nahoru a na bedně zacvičily zvířátko - brejlovce. Musely udržet hrudník, hlavu a nohy ve vzduchu, ruce sepnout vzadu a výdrž. Kotoulem dolů se dostávaly na žíněnku. Děti cvičení moc bavilo, budeme se snažit zapojovat tyto prvky na nářadí častěji. Sportu zdar!

JEŘABINKOVÉ KORÁLKY

V pondělí 5. října jsme si s dětmi navlékali jeřabinkové korálky a náramky. Namotivovala nás ve třídě krásná dětská podzimní píseň:" Letí letí pavučinka" - babí léto a vše, co je s podzimní písničkou spojené. Červené rudé korálky, podzimní vítr i navlečené bílé korálky na pavučince babího léta. Zatančili jsme si i taneček babího léta se šátky, které si v závěru písně postupně v lehu pokládaly děti na tělíčko a na obličej. Moc se líbilo.


Maňáskové divadlo

Ve čtvrtek 30. 9. zavítalo do MŠ Mánesova maňáskové divadlo.

Hrály se tři pohádky zaměřené na hygienu a zdraví dětí. 

První pohádka pojednávala o tom, jak je důležité nosit kapesník, druhá o zdravé výživě a třetí o čistění zoubků. Pohádky byly poučné, děti sledovaly se zájmem.


Nespací aktivity 

Ve čtvrtek 30. 9 . 2020 se celá třída Motýlků  proměnila v pracovní louku!

 Vyrůstaly tam pomalu krásně červené mochomůrky:-) Nadšení obrovské!!

Výsledky práce dětí můžete vidět na okně v chodbě Motýlků. Moc se nám to všem líbí....


POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ

Ve třídě Motýlků se v úterý 29. 9. hrála pohádka.

Nejdříve dětem p. učitelka Hanka přečetla pohádku "O veliké řepě". Po přečtení textu se děti ustrojily do kostýmů a těšily se na dramatizaci pohádky. "Dědek" s těžkou chůzí, přihrbený a pomalý zasadil semínko na poli. Pak následoval posloupný děj, kdy se děti střídaly v rolích. Pohybovaly se dle toho, jakou roli dostaly. Radost z pohybů a zapojování do různých rolí, byla veliká. Užily si společně a s paní učitelkou krásné chvíle, na které budou dlouho vzpomínat.

Během dramatizace děti opakovaly i prostorové a matematické pojmy. Po ukončení pohádky vystřihovaly v pracovním listě obrázky z pohádky a lepily posloupnost děje. 

Ráno ve třídě byla velká zábava a také se pěkně pracovalo. Děti byly spokojené a nadšené.


Deštivý den

Páteční den 25. 9. 2020 byl deštivý, bez sluníčka. I toto počasí nám nevzalo radost a my jsme si s p. učitelkami a p. asistentkou hráli a tvořili ve třídě.

Zvolili jsme krásnou hru o přátelství, o tom, že se máme mít všichni rádi, respektovat se, tvořit a radovat se ze života. Hra se jmenovala "Pavučinka vztahů" - hra na pravdu. Děti utvořily kroužek a každé dítě dostalo klubíčko vlny. To poslalo  nějakému dítěti a řeklo, proč si ho váží, proč ho má rádo, případně i to, co mu na něm vadí. Učíme se, že každý má jak kladné tak záporné vlastnosti, se kterými se dá pracovat. Děti vytvářely postupně silnou pavučinku, která představovala spojení všech dětí bez rozdílu. Všechny děti pochopily sílu jednoty, všichni byli nadšení a rádi, že jsme spolu a máme se rádi.


Vycházka na letiště a do přírody - krmení kačenek 

V úterý 22. září jsme využili krásného slunečného dne a vydali se směr vodní nádrž Bagrák krmit kačenky.

Hned na kraji rybníka připlavalo hejno kačen a s chutí se pustilo do toustového chleba. Všechny děti byly nadšené, některé krmily, některé si užívaly sluníčka na cestičce, kde pozorovaly rybáře, jak tahají kapra z vody. 

Zahlédli jsme i dvě poštolky lovící myš. Kmitaly křídly na místě a po chvíli se spustily střemhlav dolů na kořist.

Cestou jsme také určovali druhy stromů, ukázali jsme si i "duběnku" na dubovém lístku. Žlabatka dubová naklade vajíčko na list, ze kterého se později vylíhne larva, která pojídá obsah kuličky - duběnky. Později vyletí nový hmyz, žlabatka dubová.

Cestou nazpátek jsme došli až na letiště, kde právě přistávalo letadlo a opět se vzneslo nahoru. Byl to krásný zážitek, děti mávaly na pilota. 

Přes cestu lezla housenka. A jaká! Krásná, veliká, dočervena zbarvená. Měla napilno, aby ji někdo nezašlápl. Byla to housenka drvopleně obecného, nočního motýla, z řady smrtihlavů.

Opět jsme byli všichni nadšení ze zážitků, radovali jsme se, že jsme spolu a máme se rádi.

Došli jsme všichni příjemně unavení s přáním, víc takových vycházek do přírody.
Vycházka do Podzámecké zahrady.

V pátek 18. záři jsme si naplánovali vycházku do podzimní Podzámecké zahrady. 

Počasí sluníčkové, vzduch voněl posečenou trávou a chladivý podzimní větřík roztancovával lístky na stromech. Zahrada nás přivítala svojí sytě zelenou barvou stromů a keřů, zralými plody, nádhernými barvami vysázených květin a skupinkami tyrkysově zbarvenými pávy.

U rybníka jsme s dětmi sledovali na hladině vodoměrky a nově vysázené malé rybičky. V ohradě se zvířátky děti určovaly jejich názvy a pozorovaly koupající se kačenky a poskakující veveřičky na stromech. Další zastávka byla " svačinková" . Děti si mohly posedat na zámecké židličky a svačit v tiché relaxaci u dlouhého rybníčku s kačenkami.

Nechyběla zastávka u opic a barevných papoušků.

Všichni jsme si vycházku dostatečně vychutnali, nasáli do sebe modrou oblohu, krásu podzimní přírody a barvy kvetoucích záhonů.

 Příroda nás obohatila a dodala zdravou, příjemnou náladu a zážitky pro další dny.


Páteční výlet do přírody


V pátek 11. září jsme jeli na výlet do přírody, do místního lesa.

Svezli jsme se městskou dopravou a zbytek cesty jsme si užívali turistickou vycházku. Naslouchali jsme zpěvu ptáčků, dýchali svěží vonný lesní vzduch a opatrně našlapovali, abychom nezašlápli nějakého vzácného broučka.

Již krátce při vstupu do lesa jsme zpozorovali krásného hlemýždě a kousek opodál slimáka. Děti se seskupily okolo nich, sdělovaly si vzájemně své pocity a určovaly jejich rozdíly. 

Pak děti spatřily krásnou houbu na pařezu. Vypadala jako květ. Děti měly popřemýšlet, jakou znají další houbu, která roste na pařezu a je jedlá.

Další  úkol byl rozdělovat obrázky zvířat do dvou skupin. Zvířátka žijící ve volné přírodě a v našich podmínkách a zvířátka žijící v exotické přírodě. Děti byly moc šikovné, zapojovaly se postupně všechny. Na závěr, když obkreslovaly na papír kůru stromů, jim PANÍ LESA rozhodila do trávy sladkosti, které si mohly děti posbírat a odnést domů. 

Při zpáteční cestě jsme určovali bylinky v trávě, popisovali je a povídali si, k čemu slouží. Děti nejvíce zaujal jitrocel kopinatý a jitrocel širokolistý.

Učili jsme se chovat v přírodě, chránit ji, potichounku našlapovat v trávě, být pozorní a citliví k živočichům a zvířátkům, co zde žijí. Samozřejmostí bylo zanechat místo v trávě čisté a nepoškozené.

Vždy se budeme moc těšit na další výlet do přírody, který v nás zanechá krásu, obdiv a lásku.

Výroba podzimního stromu s jablíčky, pohybové aktivity na  hřišti a výlet do Zámečku 

ve druhém týdnu od 7. 9 - 11.9. 2020


První týden / 1. 9 - 4. 9  2020 / ve třídě Motýlků.

Je tu opět krásný podzim, babí léto. 

Ve třídě Motýlků jsme se seznamovali s novými dětmi, povídali si o prázdninách, ukazovali si třídu, hry, seznamovali s okolím školy. Také jsme si povídali o  pravidlech při výuce a ve třídě, 

o úklidu a bezpečnosti dětí. Nechyběla písnička, pohádka, pobyt na zahradě, na hřišti, hry ve třídě a cvičení.

Překážková dráha ve třídě měla velký úspěch!