Co jsme prožili?

RODINA

(18.9. - 22.9. 2023)

• Seznámení dětí s významem rodiny, jejími členy a místem, kde bydlí

• Výlet do lesoparku Zámeček v Kroměříži

CO SI OBLÉKÁME, OBOUVÁME, HYGIENA

(11.9. - 15.9. 2023)

• Seznámení dětí s tím, jaké oblečení se nosí v určitém ročním období

• Základní návyky hygieny a jak si správně mýt ruce

• Výuka dopravní výchovy + Český červený kříž

• Procházky do okolí školky

• Procházka do Podzámecké zahrady

PŘIŠEL JSEM MEZI VÁS!

(4.9. - 8.9. 2023)

• Seznámení dětí se třídním kolektivem, pravidly a režimem dne 

• Hry na školní zahradě

• Procházka k Bágráku

• Procházka do Podzámecké zahrady