Téma - Těšíme se na prázdniny 27. 6. - 30. 6. 2022

Podzámecká zahrada - UNESCO

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Téma - Jedeme na výlet, dopravní prostředky - 20. 6. 2022

Výlet do ZOO Lešná

Hudební skupina MARBO

Policie ČR - výcvik policejních psů 15. 6. 2022

Týden od 13. 6. - 17. 6. 2022

Téma: Louka, louka, zelená...


Relaxace s hudbou po cvičení dětské jógy

PV - VV   Rozkvetlá louka / technika s vidličkou /

Míčové aktivity na školním hřišti

Pohybové aktivity ve třídě

 Policie ČR předvádí na hřišti ZŠ Oskol výcvik služebních psů, útok a poslušnost, policejní auto....Týden od 6. 6. - 10. 6. 2022

Téma: Exotická zvířata

Výtvarné a pracovní činnosti

Nespací aktivityTýden od  30. 5. - 3. 6. 2022

Téma:  Den dětí

VV-PV  Svátek dětí / technika stříhání, lepení, kreslení /

Cvičení na nafukovacích míčích

Robotická včela, základy programování

Výborná parta tvořivých dětí

Pohyb. hra " Ledové kry"

Eskymáci loví tuleně

Den dětí na zahradě MŠ- Pavel Novák
Týden od 23. 5 - 27. 5. 2022

Téma: Naše město /  Vystoupení pro rodiče na Starém pivovaře /

Práce u magnetické tabule, nespací aktivity

Odpolední činnosti

Digitální gramotnost

Výtvarná výchova - Ohňostroj nad Kroměřížem


Týden od 16. 5 - 20. 5. 2022

Téma:  Šel zahradník do zahrady

Pracovní výchova - hrachové pole

Příprava na Olympiádu - hod tenisákem, pětiskok, štafetový běh

Pátek 20. 5.22  ZŠ Zachar Kroměříž - Olympiáda / soutěž všech mateřských škol / 

Hudba a tanec, radostná nálada...                                            

Občerstvení - upečená buchta s meruňkami, ovocná šťáva

Naše družstva soutěžících dětí

Zklidnění během soutěže - radost z tvoření

Zasloužilé medaile a radostné oči dětí

Závěrečná píseň " Chválím tě Země má" a duhové bubliny...


Týden od 9. 5 -13. 5. 2022

Téma:  Ze života hmyzu

Pondělní vycházka na Bagrák - pozorování  hmyzu v trávě

Výtvarné a pracovní činnosti - nespací aktivity

Hmyzí domeček ve volné přírodě na Bagráku

Malování hmyzu na ploché kameny

Pracovní list - vývoj motýla

Výuková tabule ve třídě Motýlků

Grafomotorika s omalovánkou


Týden od 2. 5. - 6. 5. 2022

Téma: Zvířátka a jejich mláďátka pokračování

Pokračovali jsme v práci se zvířátky a jejich mláďátky. Hráli jsme hry s obrázky, v pracovní a výtvarné činnosti děti tvořily vepřín s prasaty a selátky, v nespacích aktivitách vykreslovaly rúzné tvary cestiček oveček / grafomotorika / a nácvik číslice tři.

V  pondělí jsme si udělali krásnou výchovnou i relaxační vycházku do Podzámecké zahrady, kde jsme si užívali teplého sluníčka i zvířátek, obdivovali jsme hlavně vábící pávy se svým  nádherným zářícím ocasem.

Závěr týdne patřil pohádce. Hráli jsme pohádku o Pipce, která spadla do jámy. Děti byly jako vždy skvělé!!

  Týden od 25. 4. - 29.4. 2022

Téma: Zvířátka a jejich mláďátka -  Vystoupení a přehlídka mateřských škol z KM na SPgŠ - "Šikulkové".

V tomto týdnu zněla naší třídou neustále písnička: "Od večera do pátku budu kreslit pohádku..", která zazněla na vystoupení Šikulka. Celý týden se nacvičovalo, mezi tím se probíralo téma zvířátka a jejich mláďátka. Malovaly a vystřihovaly se kočičky a pejskové, děti se učily znát názvy a zvuky mláďat dle demonstračních obrázků.

Ve čtvrtek jsme se sešli s ostatními školkami z KM na SPgŠ, na ukázkovém představení zájmové činnosti dětí z MŠ. Atmosféra byla vynikající, radostná, plná tanečků, písniček, obrázků a vynikajících výsledků s dlouhým potleskem. Všichni byli moc spokojení. Děti si odnášely domů nezapomenutelné zážitky, jejich vystoupení se natáčela.

Víc takových akcí pro děti!

V pátek jsme se opět skvěle zabavili v tělocvičně Slovan! Na horolezecké stěně byli vynikající!    Týden od 19. 4. - 22. 4. 2022

Téma: Pokračování: Ptačí písnička - Den Země

Veselá písnička -  Zpívají ptáčci nás doprovázela ještě celý tento týden. Děti vyráběly břízky s budkou a s veselými ptáčky, kteří mají radost ze sluníčka, ze života.

Celý týden jsme nacvičovali dětskou jógu a gymnastiku na vystoupení akce Šikulky, ekoprogramu na zahradě "Otvírání zahrady"  se  studenky SPgŠ. Studenti si připravili 8 stanovišť, kde děti  plnily úkoly k tématu Den Země.

Dneska se děti opět zúčastní na dopravním hřišti - Dopravní výchova pro předškoláky. 


Týden od 11. 4. - 13. 4. 2022

Téma: Velikonoce

V tyto dny se konala příprava na velikonoční svátky. 

Zdobila se vajíčka, které děti s paní učitelkou zavěšovaly na jarní stromeček na hlavním náměstí v Kroměříži.

Využili jsme krásné počasí k procházkám do přírody, také na hřiště P. Bezruče. Děti se kochaly  nádherným pohledem na barevné zahrádky s rozkvetlými jarními kytičkami,  velikonoční výzdobou, nasávali jsme atmosféru přicházejících velikonočních svátků.

Ve středu děti navštívily kulturní dům, kde shlédly pohádkové představení Velikonoční království.Týden od 4.4. - 8. 4. 2022

Téma: Ptačí písnička

Tento krásný jarní týden jsme si do sytosti užili všichni. Zaposlouchali jsme nejdříve do  písničky: "O čem se zpěvným ptáčkům zdává" od skupiny Hradišťan. Již první tóny chytily děti za srdíčko, začaly podupávat, tleskat, rytmizovat na tělo. Skončily jsme v kruhu, kde děti napodobovaly zpěv ptáčků, hru na píšťalky, pohybovaly křidélky, radost veliká. Písničku jsme se učili s kytarou.

Děti zapouštěly barvy do sebe, stříkaly na výkres, tvořily podklady, ze kterých později vystřihovaly křidélka pro ptáčka. Po technikách lepení, stříhání, dokreslování vznikl ptáček, který se raduje ze svobody a sluníčka.

V pondělí jsme si udělaly báječné dopoledne. Strávili jsme ho v Květné zahradě se spoustou narcusů, vzácných tropických rostlin, papoušků a pěkného povídání se zahradníčkem Eliáškem. Hodnotím výborně, víc takových akcí!

Všechny dny nás prováděla také relaxační hudba, cvičení dětské jógy a cvičení na sportovním náčiní.

V závěru týdne jsme povzbuzovaly naše děti ze soviček při kulturním vystoupení " shazování Morény " z mostu do Moravy. Děti v krojích předváděly lidové tanečky a písničky jara. 


Týden 21. 3. - 1. 4. 2022

Téma: Jaro - pokračování

Výtvarné individuální činnosti

Herní aktivity - Stavba silnic z cihliček


Pobyt na školní zahradě


NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLOVAN

Děti navštívily Základní školu Slovan, kde pro ně měl přichystané hudebně-taneční aktivity pan učitel Rudolf Gregor. Děti měly možnost si projít základní školu a vidět tak děti z prvního i druhého stupně. Děkujeme tímto panu učiteli Gregorovi, za jeho ochotu a hezký program, který dětem připravil.

Cvičení na TJ Slovan

Týden 14. 3. - 18. 3. 2022

Téma: Jaro

Návštěva ZŠ Komenského


Výtvarné činnosti dětí


Úklid školní zahrady


Týden 7. 3. - 11. 3. 2022

Téma: Předjaří - pokračování

Opakování a poznávání jarních rostlin, jejich částí, podmínky k růstu...

Ve středu 9. 3. 2022 proběhl edukační program IKAP - polytechnická výchova - práce s robotickou včelou ...


Týden 28. 2. - 4. 3. 2022

Téma: Předjaří

Děti se seznámily s prvními jarními květinami, s jarní písničkou a při vycházkách prociťovaly sice chladne, ale zářivé sluneční paprsky, které zahalovaly do zlatavé barvy všechnu tu pomalu se probouzející krásu a šeď zimy.

Pokus - experiment - rozvíjení papírového poupěte v květ na vodě v misce

V úterý 1. 3. 2022 návštěva Květné zahrady - výstava  Kamélií

Ve středu 2. 3. 2022 proběhl Karneval - Různé  soutěže, diskotéka...

Týden od 21. 2. - 25. 2. 2022

Téma: Masopust

Děti z Motýlků se celý týden radovaly, hrály masopustní hry, tancovaly, zpívaly, sportovaly, válely sudy,  vozily trakaře a tvořily v duchu Masopustu.

Dovídaly se o tradicích, maskách, hádaly hádanky a tvořily slova na začínající písmena ze slova Masopust.

Učily se básničku s tématikou slaniny, vyráběly barevného klauna / technika vodové barvy, mačkání papíru, lepení, kreslení /, vyráběly masopustní veselou čepici / technika skládání papíru /, cvičily dětskou jógu a relaxovaly / i sami od sebe /, hrály jsme na dědka s kloboukem, čimčarovo jelito, kdo je pod maskou....

Tancovaly jsme s Dádou Patrasovou  - "Kapelu" / děti při pohybu znázorňovaly hru na klavír, trumpety, dudy, basu.../ a u tabule jsme si procvičovali  geometrické tvary a počty na maškarní čepičce.

Děti byly moc spokojené, neustále chtěly cvičit a tancovat, vyrábět, nebralo to konce.

Máme z dětí velkou radost, my učitelky, protože nám děti ukazují zpětnou vazbu, dávají nám najevo úctu a lásku, které je dnes nedostatek. 

V Podzámecké zahradě bylo moc fajn, děti si hrály a tvořily z přírodnin na čerstvém vzduchu a na sluníčku. Jupííí.

Týden od 14. 2. 2022 - 18. 2. 2022

Téma:  Budu školákem

Děti v tomto týdnu pracovaly skoro jak opravdoví školáci.

V pracovní výchově, z barevného papíru, vyráběly aktovky do školy se svým jménem, které si natiskly tiskátky.

Děti také vyráběly z papíru svoji školu, kde si přilepovaly své fotografie.

Vykreslovaly pracovní list " moje škola", abeceda, hledaly a vybarvovaly zadaná písmena na obrázku, učily se básničku: " Jdu k zápisu" a na interaktivní tabuli plnily " Písmáčkovy" úkoly.

Moc jsme se těšili všichni na pátek, až si půjdeme opět zacvičit s panem trenérem. Tentokrát si pro nás nachystal dráhu s odrážedly a koloběžkami a lezeckou dráhu s barevnými zvířátky, po kterých děti šplhaly nahoru k cíli. Na závěr si mohly odvážné děti vyzkoušet vyšplhat do určité výšky a spustit se po laně dolů. Děti byly nadšené a chtěly si zkoušet šplh neustále. Radost, nadšení a spokojenost provázelo dnešní cvičení Dráček. Huráááááá


Týden od 7. 2. 2022 - 11. 2. 2022  Jarní prázdniny


Týden od 31. 1. - 4. 2. 2022

Téma :  Pohádkový svět

V tomto týdnu zněla třídou Motýlků píseň Ivety Bartošové - Tři oříšky pro Popelku a další krásné známé pohádkové písně. Děti při nich začaly samy tancovat a tak vzniklo krátké milé video, které najdete dole pod fotkami.

Děti si také zahrály dramatizaci O Šípkové Růžence, hrály hudebně - pohybovou hru o Růžence a pohádkového kouzelníka.

V grafomotorice s pohádkovým námětem se učily správnému vykreslování tužkou,  stavěly se hrady a zámky, děvčata se oblékala do šatů, tancovala se šátky, no téma báječné, kdy fantazie při hrách nekladla meze.

Pátek byl také báječný, ale v tělocvičně na Slovanu. Pan trenér učil děti kotouly s pomocí válce, ze šikmé plochy, přenášet váhu těla na nářadí z pravé a levé nohy na opačnou, učil je stojky a v závěru si děti zaskákaly na nafukovací obří matraci. No prostě báječný týden!!


Tanec dětí- v hlavní roli Lily a Miky.Týden od 24. 1. ´- 28. 1. 2022

Téma: Zimní sporty

"Šampión" zněl ve třídě Motýlků pokřik, při tanci Dády Patrasové. Děti při rytmickém pochodovém tanci napodobovaly hokej, lyžování, zvon....

Ve výtvarných a pracovních činnostech děti vystřihovaly zimní oblečení / Svetr, čepice, rukavice /, kreslily voskovým pastelem ornamenty, geometrické tvary, stromečky a přetíraly vodovou barvou. Po uschnutí vystřihovaly a lepily oblečení na barevný papír.

Děti se seznamovaly se zimními sporty, třídily obrázky, hledaly začínající správná písmena sportů, hrály didaktické tématické hry a pantonymu " turistický výlet" a zkoušely si i běžkování s hůlkami ve třídě.

To vše doprovázely zimní písničky, cvičení se zvířátky, gymnastika a radost, že se máme, že si spolu hrajeme, chodíme do přírody, učíme se a tvoříme!


 Týden od 17. 1. - 21. 1. 2022

Téma: Ptáčci v zimě

V tomto týdnu děti vyráběly ptáčky v zimě.  Malovaly, skládaly papír, lepily, otiskovaly a sypaly zrníčka na výkres. Paní učitelka pouštěla dětem zvuky konkrétních ptáčků, jejich obrázky a pobyt ve volné přírodě. Děti určovaly hlasy ptáčků. V dalších dnech relaxovaly za zvuků ptáčků, zpívaly ptačí písničku Vrabec v zimě, v pracovní výchově tvořily krmítka s ptáčky i s nasypaným mákem. V nespacích aktivitách malovaly vodovkami zimní zátiší.

V pátek si děti s velkou oblibou zacvičily na TJ Slovan v tělocvičně. Jako první je čekal veliký padák, se kterým si hrály a plnily několik úkolů. Děti si to užívaly také na více stanovištích, kde překonávaly někteří strach a za dopomoci učitelů a trenéra, zdolávaly velké výšky na nakloněné pohyblivé rovině, skákaly do měkkých žíněnek, válely sudy z velkých nakloněných žíněnek, prolézaly tunelem a cvičily na žebřinách.

Děti byly nadšené, celý týden byl velmi zdařilý.Týden od  10. 1. - 14. 1. 2022

Téma: Paní Zima čaruje...

" Čáry, máry, pod kočáry, paní Zima čaruje a vyčaruje......zimní pohádku, zasněžený obrázek lesa, písničku".....

Tak přesně tak se u nás čarovalo a byla to samá krásná a milá překvapení. 

Hned v pondělí nám paní Zima vyčarovala tyrkysově modrozelený abstraktní obrázek, kdy se dvě anilínové barvičky do sebe zapíjely a vytvářely nádherné tvary. Děti si  nejdříve namalovaly voskovým pastelem sněhové vločky a přetíraly je barvičkami, kdy vznikalo kouzlo rozpíjení barev. Po zaschnutí nalepovaly sněhové vločky různých velikostí, tvarů a materiálů.

Děti také vyráběly sněhové papírové koule /technika mačkání papíru/, které jsme potřebovali do pohybové hry koulovačka. Pracovali jsme s nimi i v matematických dovednostech za pomocí tří barevných obručí, kdy se děti učily počítat v číselné ose do 10, poznávat co je míň, víc, co je stejné...... 

Také jsme vystřihovali tři koule a dokreslovali sněhuláčka, vločky, ptáčka....

Učili jsme se zimní písničku s hádankou a ozvěnou " Huboval vrabčák na zimu ", zahráli jsme si s Orffovými hudebními nástroji - zvukomalbu na říkanku - Mrzne, mrzne, mrzne...

Děti se za klidné hudby, v relaxačních činnostech, pohybovaly na špičkách se šátečky, cvičily cvičení se zvířátky, učily se dýchat do bříška, do zad, posílaly si světýlko přání a pohlazení....

Ve čtvrtek jsme od rána cvičili na kladince, lavečce, švédské bedně, nášlapech, žíněnce a také jsme si zahráli míčovou hru. Řízenou činnost jsme ukončili kratičkou básničkou andělíček, kdy jsme si jako andělíčci pomalu lehali do "hlubokého sněhu" a tam spočinuli.

.
Týden od 3. 1. - 7. 1. 2022

Téma:  Zima, zima, zimička

"Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka".....krásná zimní písnička s pohybem, zněla tento týden ve třídě Motýlků.

Děti vyráběly zimní chaloupky z papíru, krajky a dřevěných lištiček, vyráběly sněhuláka z vaty, malovaly zimní krajinku zapadlou sněhem a dělaly pokusy a experimenty s vodou / zmrznutí a tání - zvětšování objemu, skupenství vody/.

Hráli si na sněhovou vločku, počítali v číselné ose do 10 / méně, více /, učili se písničku o zimě s tleskáním v kruhu, která děti moc zaujala a rády ji předváděly a zpívaly.

Děti se těší na sníh a na vycházku do zimní Podzámecké zahrady, kterou chceme uskutečnit v příštím týdnu.

Nespací aktivity - výroba zimní krajinky na výzdobu chotby.Týden od 13. 12. - 17. 12.2021

Téma: Advent - dopis Ježíškovi

Píseň Bílý vánoční slon, nácvik besídky a téma vánoc nás provázeli celým pracovním týdnem. 

V začátku týdne jsme malovali voskovými pastely vánoční stromeček s ozdobami  a přetírali anilínovou zelenou barvou.

Bavili jsme se v kruhu o zabalených a nezabalených dárcích, o přání lidí celého světa, aby se měli rádi, probouzeli v sobě lásku, úctu a respekt. Přáli jsme zvířátkům, stromům a celé planetě, četli vánoční příběh a nacvičovali besídku pro rodiče.

Zahráli jsme si v kruhu s míčem, vymýšleli k tomu vánoční prvky, dávali si vánoční hádanky a bavili se o tradicích.

Cvičení nesmělo chybět - naše milá kladinka, lavečka, nášlapy, kroužky a překážky, které děti milují.

Ve čtvrtek nám studentky z SPgŠ zahrály klasickou pohádku - O dvanácti měsíčkách a v závěru si s dětmi zatancovaly na píseň Rolničky.

V pátek jsme natáčeli besídku pro rodiče, kterou naleznete zítra na těchto stránkách (dole pod fotkami )

Přejeme Vám hodně, hodně zdraví, odpočinku, vzájemné úcty, lásky, respektu a milé spolupráce v dalším roce.

Děkujeme.
Týden od 6. 12. - 10. 12. 2021

Téma: Vánoční čas

Koledy, nácvik na besídku, čekání na čerta a Mikuláše s andělem! Nadílka, návštěva muzea.

V pondělí to v naší třídě pěkně zařinčelo, zadupalo, zakřičelo - vběhli dovnitř dva rohatí čerti s pytlem na zádech,  pan Mikuláš s kouzelnou knihou a  andělíček.

Mikuláš četl z nebeské knihy a hodnotil děti ve třídě. "Zda-li pak pěkně pracují? Umějí si hrát a hračky po sobě uklízet"? Učí se být moudrými?

Všechny děti dostaly nadílku, odnesly si plno zážitků.

Dále následovala mikulášská diskotéka s foukáním bublinek.

Ve středu jsme navštívili muzeum, které mělo nachystané pro děti nádherné téma: Vánoční koledování. Děti pomáhaly vytvořit vánoční strom. Zdobily ho obrázky jablíček, oříšků a slaměných ozdob. Dověděly se o historii zdobení stromku a výroby skleněných baněk. Zahrály si na hudební nástroje a zazpívaly koledy. S sebou si odnesly svůj malý hudební nástroj - nalepenou rolničku na dřívku, které si pomalovaly svými obrázky.

S paní učitelkou děti  vyráběly vánoční baňku, andělíčka, zaběhaly si přes pekelnou překážkovou dráhu.

Bylo toho až až! A také emocí, i trochu malinkatého strachu z očekávání, ale hlavně radosti!

týden od 29- 11. - 3. 12. 2021

Téma : Advent

 " Bílý vánoční čas, na saních jede k nám zas, veze nám stromečky a milé dárečky, Lásku probouzí v nás".....

Vánoční krásná píseň a adventní příprava provází tyto dny třídu Motýlků.

Vyráběli jsme ze skládaného papíru adventní věnce, učili se s kytarou píseň Dády "Bílý vánoční slon" , tancovali, vymalovávali vánoční  mandaly a hráli si pohybové hry na "Krále" . Byli jsme se podívat na kulturním domě na pohádku "Vánoční hvězda". 

Byli jsme všichni nadšení!

Pohádka o dvou veverkách, Zubka a Drápek, kteří nevěděli, co jsou to Vánoce. Koulovali se, tancovali, zpívali koledy´a hledali odpověď. Celý děj roztleskával děti, probouzel v nich nadšení, radost, smích, pocit lásky a naplnění. 

V pátek jsme se celá školka setkali u rozsvíceného vánočního stromku a zazpívali koledy, Týden od 22. 11. - 26. 11.2021

Téma: Blíží se Mikuláš

V tomto týdnu probíhala výuka k blížící se mikulášské nadílce.

Vyráběli se čerti, Mikuláši, andělíčci, hrály se honičky s čertími ocásky.

V pátek jsme si zacvičili v tělocvičně na Hvězdě. Zaběhali jsme si přes překážky a cvičili na žebřinách. Jsme moc rádi, že můžeme s radostí  cvičit v tak velké tělocvičně, plnou nářadí a s tak dobrým panem trenérem. Sportu zdar!!


Týden od 15. 11. - 19. 11. 2021

Téma: Listopad, listopad....( dokončování tématu a loučení s podzimem )

" Zlaté listí, kde se vzalo? No přece vítr, voda, stromy a slunce mi ho dalo"!

Dokončovali jsme nádherné a oblíbené podzimní téma. S dětmi jsme si utvořili kruh z listí a dovnitř naskládaly krásné podzimní obrázky. Děti si vybíraly některý z nich a povídaly, co všechno na obrázku vidí a jaké v nich příroda probouzí vnitřní pocity. "Co nám podzimek dal  a co bude dál"? Bylo další z témat v kruhu, opakovali jsme taneček s lístečkem za doprovodu klavíru a vymýšleli další aktivity v kruhu. Na závěr nesmělo chybět velké poděkování.

V začátku týdne si děti lepily podzimní sluníčko z posledních opadaných lístku.

Pobyt venku jsme trávili na školním hřišti s míči, hrály se také oblíbené pohybové hry, kdy se děti dostatečně vyběhaly a radovaly se z pobytu venku.

V pátek jsme si nachystali oblíbenou kladinu, švédskou bednu s lavičkou a s chutí a radostí jsme si zacvičili a naučili nové cviky.

A na závěr si děti vytvořily vlastní kruhové domečky, kde se cítily bezpečně a spokojeně.


Týden od 8. 11. 2021 - 12. 11. 2021

Téma: Volně žijící zvířata

Celý týden si děti povídaly o zvířátkách, malovaly je, vystřihovaly, hrály si na lišku a zajíčka, v kroužku na koberci naslouchaly a rozeznávaly jejich hlasy z volné přírody.

V nespacích aktivitách vystřihovaly lesní zvířátka, která pak sloužila jako pěkná podzimní výzdoba.

Ve čtvrtek, v krásný slunný den,  jsme se vydali do podzimní zámecké zahrady. Hned u vchodu si hrály veveřičky různých barev, hledaly poslední semínka ze stromů a oříšky na zimu. Sluneční paprsky dopadaly na spadené listí pod stromy a na hladinu rybníka a vytvářely nádhernou impresi scenérii, které nás hřála na srdíčku.

Celá procházka byla relaxačně laděná, zanechala v nás klidnou, příjemnou atmosféru přírody, kterou jsme ještě dlouho cítili.

V tělocvičně Slavia jsme to opět pěkně "rozjeli" !!Nejdříve děti házely s tenisáky, běhaly, předbíhaly je, chytaly je ve skupinkách. Děti běhaly jako o závod. Ve druhé polovině si to užívaly na obrovské nafukovací matraci. Zažívaly spoustu legrace, posilovaly svaly, válely sudy i ve dvojicích, plazily se, skákaly jako kobylky snožmo. Cvičily s velkým elánem, daly do toho spoustu energie, nadšení  a radosti z pohybu.


Týden od 1. 11 -  5. 11. 2021

Téma: Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad.....

V tomto krásném týdnu, plném padajícího listí, jsme zvolili téma dětské podzimní písničky.

Vžili jsme se do barevného listí, které dopadá na pěšinky v parku, v lesích, dopadá na chodníky, na hladiny vod.... Tancovali jsme a zpívali  za doprovodu klavíru, s lístečkem v ruce, procítěně a láskyplně. 

Děti tvořily podzimní stromy z listí, lepily a malovaly temperou kmínek, obkreslovaly lístečky a zaposlouchaly se do hluboké pohádky " O stromu a chlapci", ze které si vzaly ponaučení, zamyslely se, co je v životě nejdůležitější a jaké životní hodnoty máme preferovat.

Hráli jsme pohybové hry s krepovýmí papírky - ocásky / na větřík a mráčky), improvizovali jsme pohyb za doprovodu klavíru ( svítání, slabý deštík, prudký a bouři ), tancovali "Makarenu", motivovaní velmi úspěšnou akcí s rodiči -  "Zachraňte Světlušku". 
Týden od  18. 10. - 22. 10. 2021

Téma: Dešťové kapičky - koloběh vody v přírodě

Voda, déšť, hádanky o vodě, taneček s deštníčkem a s písničkou, také pohádka O dešťové kapce nás provázela celý týden, to vše umocněné překrásnou  symfonickou básní B. Smetany - Vltava.

Pokusili jsme se s dětmi se šátečky o pohybové ztvárnění Vltavy. Děti to hodně bavilo. Prožívaly jak jemné tóny splývání pramínků, tak i večerní taneček víl na paloučku i dynamickou část, když řeka dravě protéká Svatojánskými proudy přes soutěsku ku Praze.

V pracovní výchově děti skládaly papír - vytvářely deštníček, dolepovaly vystřižené mráčky a domalovávaly padající deštík a kaluže.

Pěknou vycházkou, v krásném teplém slunečním počasí, jsme si vyšli k vodní nádrži Bagrák, příjemně strávili čas v kouzelné přírodě a pozorovali přistávající letadla. 

Ve středu jsme si zašli na pohádku - divadelní představení "O štěňátku" se zaměřením třídění odpadků.

Další den jsme opět "turistovali" a prožívali krásy Podzámecké zahrady v jejich podzimních barevných odstínech. Děti u rybníčku pozorovaly vodomilku, žabku a v ohradě byly nadšené z načepýřených krůt.

Překrásná habrová alej, barevné tóny keřů a stromů se stala svědkem dětských her, obdivování, pozorování a nadšení v prostorách zámeckého parku.Týden od 11. 10. - 15. 10. 2021

Téma: Ovoce, zelenina - pokračování 

V tomto týdnu se děti stále učily o podzimku, sklizni, ovoci a zelenině, hrály pohádku - dramatizaci O velké řepě, navštívily Muzeum M. Švabinského s nádherným výukovým podzimním programem s tématem - Mák.

Co si všechno pro nás připravili? Nádhernou výstavu obrázků vyrobené ručně z máku, makové figurky k různým ročním tématům, vázy s ornamenty máku, ručně vyrobený dřevěný domeček s jeho obyvateli,  s makovým políčkem a strašákem, makové věnečky. 

Děti pracovaly s pracovním listem, kde se zbavovaly plevele, kukátkem hledaly různé broučky, motýlky a škůdce na makovém poli, také se oblékaly do šatečků makových panenek a panáčků, sestavovaly obrázky postupně dle vývoje máku a nakonec, po naučném povídání, dostaly děti makový závin.

Připravený program pro děti se nám velice líbil, všichni jsme byli nadšení a spokojení. Moc si toho vážíme!

V pátek jsme poprvé navštívili halu Slavie, kde probíhala sportovní výuka našich dětí. Dětí si užívaly velkého prostoru tělocvičny a nachystaného sport. náčiní, které se neustále obměňovalo. Děti si to užívaly plnými doušky a již teď se těší  na další setkání s p. trenérem v hale. Sportu a pohybu " Nazdar"!Týden od  4. 10. - 8. 10. 2021

Téma : Podzim - jeřabinky

Podzim je nádherné téma, které jsme si prodloužili a užívali si ho plnými doušky.

Děti určovaly na koberci obrázky podzimní sklizně, hráli jsme si na podzimní řady, ukazovali jsme si zvláštní okrasnou dýni, která  narostla jako prstíky na ruce, rytmizovali a zpívali jsme podzimní písničky, zahráli jsme si na zajíčka a lišku, na hladového jestřába, který hledá jeřabinku.

V pondělí jsme začali ve výtvarné výchově válečkovat hlínu na poli a vytvářet pomocí bramborových tiskátek bramborovou sklizeň. Děti také mačkaly papír a vytvářely pytle, které přilepovaly na výkres.

Cvičili jsme na lavičce, s padákem, relaxovali při hře na "polštářky". Většině dětem se opravdu podařilo zklidnění na koberci. Pěkně si to užívaly, když se jim lehounce pohupovala hlavička v rytmu dechu na bříšku kamaráda.

V úterý jsme se sešli i s rodiči na zahradě v učebně a pěkně si užívali společného krásného podzimního odpoledne. Děti vyráběly s rodiči skřítka "Podzimáčka", zpívaly s kytarou podzimní písničky, jezdily na koloběžkách a při chůzi po klikaté čáře držely v ručičce lžičku s  kaštanem. Zapojovali se i někteří rodičové, ostatní pomáhali svým ratolestem vystřihovat, byla opravdová pohoda.

Setkání se moc zdařilo a domluvili jsme se všichni společně, že se sejdeme na jaře zas u ohýnku.   

Děti se zúčastnily na zahradě tématu "Jablíčko" - vývoje jablíčka, sbírání, odvoz nahnilých jablek a jejich lisování.
Týden od   27. 9. - 1. 10. 2021

Téma : Podzim - ovoce a zelenina

Tento týden se děti seznamovaly s podzimní sklizní ovoce a zeleniny. Děti určovaly jejich názvy dle obrázků na magnetické tabuli, ukazovaly si, čím se od sebe liší a jejich význam. Naučily se rozeznávat rozdíl mezi stromem, keřem a rostlinou.  Paní učitelka dětem ukazovala odlišnosti v praxi při vycházkách a pobytu na školní zahradě.

Také jsme všichni pozorovali ježka, který zabloudil do ježčího domečku na zahradě. 

Děti si společně také vyráběli své podzimní jablíčko s červíkem a zazpívaly si s paní učitelkou krásnou lidovou píseň " Koulelo se koulelo, červené jablíčko". 

V pátek na nás čekali na Hanáckém náměstí hasiči, kteří dětem předváděli svá auta a jejich výbavu a  hasičské náčiní. Dětem se věnoval pan Kubíček, tatínek od naší Karolínky, který nám vyprávěl zajímavosti z oboru hasičů a nakonec se s námi vyfotil.

Děti shlédly také hašení požáru při úniku plynu, zásah policejního psa - zadržení pachatele, zkoušely si také hasičskou přilbu na hlavičku a viděly na obrázcích různé druhy požárů. Zajímavost byla ukázka zadržení exotických věcí, které zadržela cení správa při převozu do ČR. (Kožešiny, mořský koník, mušle, krokodýlí peněženky...)

Ukázka práce dětí v nespavých aktivitách - krásné výtvarné práce pro výzdobu chodby v prostorách MŠ.Týden od 20.9. - 24. 9. 2021

Téma: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to Janku, cos to sněd....

Tento týden jsme otevřeli krásné téma barevného podzimu, sklizně brambor a ohníčků.

Naučili jsme se říkanku s melodií a pohybem "Jedna dvě tři, čtyři, pět, cos to Janku, cos to sněd...., kterou si děti velmi oblíbily. V pracovní výchově jsme vytvářeli ohníčky, rulovali papír, lepili seno, mačkali uhlíky a přilepovali ohňové jazýčky plamínků.

Týden jsme si s dětmi zpestřili dramatizací pohádky " O Pipce". Nejdříve jsme se seznámili s pohádkou a jejími hlavními postavičkami a pohádku si později zahráli. Moc jsme se u ní nasmály, každé dítko mělo možnost se prosadit, zviditelnit a užít si svou roli. Z pohádky jsme se také všichni poučili, že není dobré být "sobeček" a chtít všechno pro sebe. Hloubka a moudro vychází ze srdce, umět se podělit a mít z toho obrovskou radost, kterou neseme dál a vyzařujeme ji všude do okolí. Tímto se uzdravujeme i celý svět s námi.

Po pohádce, která nás velmi inspirovala, jsme si děj přenesli na papír a vytvořila se malá umělecká díla.

Z otiskování dlaně a prstíků vznikla celá pohádka. Děti jen domalovaly červené zobáčky, hřebínek a nožičky, některé dítě domalovalo i broučky, oblohu a sluníčko.

V pátek nás čekal, na zahradě v učebně,  moc pěkný koncert " Zpívánky s Kamilkem a obrázky".

Děti se s radostí zapojovaly do koncertu, zpívaly známe dětské písně, vytleskávaly rytmus a výborně se bavily.

Ukázka nespacích aktivit. / Grafomotorika a matematika - kopce brambor, uvolňovací cviky a mačkání papíru - tvoření brambor, dolepování do kopečků dle daných číslic/.


Týden od 13. 9. 2021 - 17. 9. 2021

Téma: Co si oblékáme, obouváme, hygiena

Tento týden si děti u Motýlků užívaly moc pěkného výletu, exkurze na farmu - statek Hvězda u Kroměříže.

Počasí přálo, teploučko, děti naladěné na exkurzi za zvířátky.

Přivítala nás moc milá a laskavá paní Tatjana, která nás provázela celou farmou, nosila košíčky s jablíčky a chlebem pro zvířátka a vysvětlovala spoustu zajímavostí o farmě.

Děti u vchodu přivítalo také stádo ovcí, které nás nepřestávalo " zdravit" - bečet. Nebralo to konce, ani smích našich dětí.

Viděli jsme zemědělské stroje, bagr, traktory, vlečky, také koníčka ponyho, kterého děti mohly krmit. Koníka hlídala v kleci psí dáma Máša, která vzorně seděla na křesle a pozorovala v klidu malé nadšené návštěvníky.

Svým křikem nás přilákali papoušci Korela, andulky, chůvičky a viděli jsme taky malé vzácné křepelky, které chovají na vajíčka.

Králíčci už na nás čekali v králikárnách. Mnoho malých králíčků vykukovalo z hnízdeček, nechali se krmit od dětí.

A té drůbeže co tam bylo! Od slepic, kačen, krocanů, divokých agresivních slepic či kohoutů až po krásné oranžové rybičky v rybníčku na farmě.

No zážitků, pozorování, zvuků, přírody okolo i sadů nespočet.

A k tomu příjemné povídání paní Tatjany umocňovalo tisíce krásných zážitků.

Všichni jsme si odvezli spoustu milého, něžného, teploučkého, laskavého, co nás bude dlouho hřát u srdíčka.

Víc takových akcí!!!


Ukázka dětí u nespacích aktivit a zpětná vazba cvičení dětské jógy - cvičení se zvířátky. ( Děti samy od sebe vyhledávají vnitřní klid a uvolnění ).

Týden od 6. září  - 10. září 2021

Téma týdne: Přišel jsem mezi nás

Tento týden se děti seznamovaly s technikami práce s papírem ( skládání, trhání, stříhání, rulování, mačkání, lepení ), dále se učily píseň: "Když jsi šťastný" s hrou na tělo.

Ve středu jsme si udělali krásnou přírodovědnou vycházku k rybníku na Bagrák, kde děti svačily. 

Po svačince jsme šli úzkým chodníčkem okolo rybníka a pozorovali tiše přírodu. Hlavně jsme se soustředili na květenu, určovali jsme společně názvy květin, které jsme trhali a chystali do herbáře. Cestou děti vytvářely obrázky z přírodnin, hledaly v trávě berušky ( umělé berušky z pytlíčku ), kterým pak počítaly tečky na krovkách. Vycházku jsme si všichni moc užívali, sluníčko hřálo a nás všechny hřálo u srdíčka.

Ve čtvrtek jsme si užívali další vycházku k řece Moravě. Vyzkoušeli jsme si chůzi po novém mostě, vnímali jsme záblesky odrážejícího sluníčka na hladině řeky, učili se naslouchat, co nám řeka sděluje, o čem vypráví ptáčci i ryby. Dále následoval běh ve dvojicích na krátkou trať okolo řeky, učili jsme se techniku běhu a povely startu.

Děti byly nadšené, každé chtělo proběhnout cílem první. Vložte svůj text...