Co jsme prožili?

MASOPUST, KARNEVAL

(12.2. - 16.2. 2024)

• Vysvětlení pojmu masopust a přiblížení dětem 

• Výroba a práce s maskami na karneval 

• Letem světem s malířem 

• Karneval v MŠ

VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ 

(5.2. - 9.2. 2024)

• Upevňování poznatků o Vesmíru, planet sluneční soustavy..

• Skupinové hry zaměřené na logické uvažování, tvořivé a konstruktivní dovednosti 

• Cvičení Dráček 

MRÁZ, MRÁZ, LETÍ KOLEM NÁS

(29.1. - 2.2. 2024)

• Upevňování poznatků o charakteristických znacích zimy

• Určování počátečních hlásek, rozklad slov na slabiky

• Upevňování početních představ - správné přiřazení, spočítání

DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY

(22.1. - 26.1. 2024)

• Seznámení dětí se zvířátky, které se objevují v pohádkách

• Rozvoj komunikačních a jazykových dovedností

• Zapamatování si děje příběhu, převyprávění krátkého příběhu

• Poklady staré půdy (Muzeum KM)

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ 

(15.1. - 19.1. 2024)

• Seznámení dětí se zvířátky, které žijí v lese

• Poučení o tom, jak se v lese chová, jak zvířata přes zimu přežívájí

ZIMNÍ SPORTY

(8.1. - 12.1. 2024)

• Seznámení dětí se zimními sporty (rozlišování zimních a letních sportů)

• Olympiáda a olympijské znaky

• Cvičení Dráček

TŘI KRÁLOVÉ 

(2.1. - 5.1. 2024)

• Seznámení dětí s tím proč chodí tři králové 

• Práce s počátečními písmeny ve slovech

• Návštěva dětí ze třídy SOVIČEK

ADVENTNÍ ČAS, VÁNOCE 

(18.12. - 22.12. 2023)

• Seznámení se zvyky a tradicemi v ročním období ZIMA (Adventní čas, Vánoce, Nový rok)

• Rozloučení s kamarádem

• Vánoční slavnost + tvořivé dílny

ZIMA KLEPE NA VRÁTKA

(11.12. - 15.12. 2023)

• Seznámení s ročním obdobím ZIMA

• Jak se oblékáme, obouváme v zimě

• Vánoce v Rymicích

• Zimní pohádka - Dům kultury Kroměříž

KDYŽ MIKULÁŠ NADĚLUJE

(4.12. - 8.12. 2023)

• Rozvíjení poznatků o tradicích v měsíci prosinec (Mikuláš, advent, Vánoce)

• Mikuláš v MŠ

• Pečení perníčků v rámci nespacích aktivit

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

(27.11. - 1.12. 2023)

• Seznámení dětí s běžnými pohádkami, charakterizace postav, převyprávění pohádek.

• Cvičení s dětmi ze ZŠ Zámoraví

• Cvičení Dráček

ROČNÍ OBDOBÍ, MĚSÍCE A ČAS (POKRAČ.)

(20.11. - 24.11. 2023)

• Opakování ročních období a jejich měsíců, čas a změna počasí v určitém ročním období.

• Výzdoba Vánočního stromečku na domě kultury

ROČNÍ OBDOBÍ, MĚSÍCE A ČAS

(13.11. - 16.11. 2023)

• Seznámení dětí s ročními obdobími, měsíci v roce a časem 

VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA, STROMY (POKRAČ.)

(6.11. - 10.11. 2023)

• Opakování a upevňování základních názvů živočichů žijících v lese a stromů

TRADICE A ZVYKY PODZIMU

(30.10. - 3.11. 2023)

• Základní povědomí o zvycích a tradicích na podzim (Halloween, Dušičky, Sv. Martin)

• Děti se učí charakterizovat a zařadit správnou časovou posloupnost těchto svátků

• Cvičení Dráček

VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA, STROMY

(23.10. - 27.10. 2023)

• Děti se učí pojmenovávat zvířata a stromy

• Seznámení dětí s tím, jak se má člověk chovat ve volné přírodě 

• Tvořivé třídní dílny 

• Výlet do Experimentária Otrokovice

HOUBOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(16.10. - 20.10. 2023)

• Děti se učí pojmenovávat houby, třídit na jedlé, nejedlé a jedovaté

• Seznámení dětí s tím, kde houby rostou a jaké pokrmy lze z hub připravit

• Příprava záhonku naší třídy

• Výlet do lesoparku Barbořina

• Cvičení Dráček

OVOCE A ZELENINA (POKRAČ.)

(9.10. - 13.10. 2023)

• Děti se učí pojmenovávat ovoce a zeleninu svými jmény a taky správně rozlišovat, zda se jedná o ovoce nebo zeleninu

• Seznámení dětí s tím, jaké produkty lze z ovoce a zeleniny vyrobit (marmeláda, mošt,...)

• Procházky do okolí školky

• Procházka do Květné zahrady

POVOLÁNÍ

(2.10. - 6.10. 2023)

• Děti se učí pojmenovávat určitá povolání a snaží se charakterizovat jejich pracovní náplň 

• Procházky do okolí školky

• Procházka do Podzámecké zahrady

• Cvičení Dráček 

OVOCE A ZELENINA

(25.9. - 29.9. 2023)

• Děti se učí pojmenovávat ovoce a zeleninu svými jmény a taky správně rozlišovat, zda se jedná o ovoce nebo zeleninu
•  Seznámení dětí s tím, jaké produkty lze z ovoce a zeleniny vyrobit (marmeláda, mošt,...)

• Procházka k Bágráku

RODINA

(18.9. - 22.9. 2023)

• Seznámení dětí s významem rodiny, jejími členy a místem, kde bydlí

• Výlet do lesoparku Zámeček v Kroměříži

CO SI OBLÉKÁME, OBOUVÁME, HYGIENA

(11.9. - 15.9. 2023)

• Seznámení dětí s tím, jaké oblečení se nosí v určitém ročním období

• Základní návyky hygieny a jak si správně mýt ruce

• Výuka dopravní výchovy + Český červený kříž

• Procházky do okolí školky

• Procházka do Podzámecké zahrady

PŘIŠEL JSEM MEZI VÁS!

(4.9. - 8.9. 2023)

• Seznámení dětí se třídním kolektivem, pravidly a režimem dne 

• Hry na školní zahradě

• Procházka k Bágráku

• Procházka do Podzámecké zahrady