Co nás čeká

Červen

3.6.   Den dětí - program s klaunem na zahradě velké budovy 9.30 hod.
14.6.  Focení třídy
15. 6. Projektový den - výlet do Vyškova ZOO park s průvodcem
21. 6. Schůzka s novými rodiči
22.6. Květná zahrada Unesco
22.6. Rozloučení s předškoláky 15.00 hod.
28.6. Koncert na zahradě 9.00 hod.   40,-

Květen

27.5.  Návštěva paní učitelky z Církevní základní školy
28.5. Noc kostelů - výstava našich obrázků s křesťanskou tématikou


Duben

30.4.  -  navštívíme  Květnou zahradu, budeme pozorovat práci zahradníků, v rámci týdenního tématu POVOLÁNÍ

Distanční vzdělávání  5.4 - 9.4. 2021

V pátek 9.4. proběhne poslední on-line setkání.
Děvčata ve 13.00 hod a chlapci v 13.30 hod.
Shrnutí úkolů na on-line výuku - papírové semafory, pečlivé prohlédnutí obrázku.
Těšíme se na společné setkání. 
Postup na přihlášení je na konci úkolů.

ma:  Bezpečnost

Venku se brzy začne hodně oteplovat a my můžeme vyrazit ven.
Když jedeme na kole, koloběžce nebo jdeme pěšky a přecházíme silnici, musíme vždy dávat pozor, abychom se nezranili. Všichni musí dodržovat pravidla pro dopravní prostředky i pro chodce.

Když jedeš na kole nebo kolečkových bruslích, nikdy nezapomeň na přilbu, která tě moc chrání.
K dodržování pravidel na silnici nám slouží dopravní značky a semafory. Přecházet ulici bychom měli jen tam, kde je přechod pro chodce
. Vždy se rozhlédni -  vlevo a vpravo.

O tom, na co nezapomínat v dopravní situaci se také zpívá v několika krátkých písničkách, které jsme pro vás nazpívaly na velkém dopravním hřišti.

Můžeme se naučit básničku o koloběžce.

Úkol: vyrob si z papíru dva semafory se dvěma světly. Na jednom ať svítí červená, na druhém ať svítí zelená. Budeme je potřebovat při on-line výuce.

Procvičíme si tvorbu nadřazených a podřazených pojmů.
jmenujeme dětem slova:
 auto, kolo, letadlo, vlak, metro - děti by je měly pojmenovat jedním nebo dvěma slovy - dopravní prostředky
(podle horního obrázku)  pozor vlak, zákaz vjezdu, stezka pro cyklisty, pozor semafory - dopravní značky
králík, koza, myš, tygr, veverka - zvířata
čokoláda, lízátka, dorty, zmrzlina, bonbóny - dobroty
sněženka, růže, pampeliška, tulipán - květiny

A zase obráceně, řekneme dětem souhrnné slovo a děti jmenují jednotlivé pojmy.
Můžete si vymýšlet spoustu variant.

Procvičíme si orientaci ve čtvercové síti.
Můžete si vytisknou prázdnou tabulku. Vybarvěte políčka podle tohoto obrázku. 

Zavzpomínáme si, jak jsme byli společně na podzim na našem dopravním hřišti.
Když se vrátíme do školky, zase tam brzy zavítáme.

Doplň do volných míst v řádcích jeden ze 4 obrázků dole.

Přepiš písmena ve značce STOP na linky nad obrázky, které začínají stejnou hláskou.

Můžeme vypracovat pracovní list, vykreslit omalovánku, procvičit si grafomotorické cvičení.

Úkol: pořádně si prohlédněte tento obrázek dopravní situace. Při on-line setkání budeme procvičovat počítání.

Druhou velikonoční neděli si významněji připomínáme to, že Bůh nás má všechny moc rád. Má s tolik rád, že žádný z lidí tak moc rád mít nedokáže. Tato neděle se jmenuje Neděle Božího milosrdenství. Připomínáme si jí také tímto obrazem Pána Ježíše.
Můžeš si ho vykreslit jako omalovánku.

On-line výuka
1. vyhledávač Google
2. vytvoření si nového účtu nebo ponechání stávajícího
3. do vyhledávače napsat Google classroom
4. vpravo nahoře zadat +
5. zapsat se do kurzu
6. heslo: efgkm7m

Distanční vzdělávání 29.3. - 2.4. 2021

Splněné úkoly, prosím, odevzdejte při otevření MŠ.

V pátek 26.3. proběhlo on-line setkání, děkujeme všem rodičům za připojení.

V pátek 1.4. on-line výuka z důvodu velikonočních prázdnin nebude.
Téma:  Velikonoce

Velikonoce, svátky plné sluníčka, dobrot, tradic a společného setkávání.

Pro křesťany jsou to nejdůležitější svátky v roce.

Velikonoční svátky slavili i naši předkové, proto se k nim váže spoustu zvyků a tradic.

Hlavními svátky jsou Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Velikonoční neděle.

Známé velikonoce tradice: barvení vajíček, pletení pomlázky, pečení beránka, mazence... 

                                                         Zopakujme si známá velikonoční říkadla

K Velikonocům patří pečený beránek. Jak se takový beránek peče, děti?  Můžete se podívat.
Vítejte u nás v kuchyni.

V mateřské škole často trénujeme poznávání první a poslední hlásky. Teď bychom měli pokračovat v nácviku poznávání prostřední hlásky. Zkuste, prosím, s dětmi toto procvičit. Pracujeme se slovy, na 5 písmen a uprostřed je samostatná hláska. Středovou hlásku hlasitě zvýrazníme.

myška - kůlna - dírka - sopka - pecka - kačka - písek - mlýnek - jídlo - trubka - sojka

Na motivu kraslice si můžeme procvičit, co znamená čtvrtka vajíčka, půlka vajíčka, třičtvrtě vajíčka, celé vajíčko.
Vystřihněte si kraslici, rozstříhejte na čtvrtiny. S dětmi si zkoušejte ukazovat čtvrt, půl, třičtvrtě celé.

Můžeme se společně naučit písničku o trávě. Protože tráva nyní začíná pěkně vyrůstat ze země. Za chvíli jí bude všude moc.

Stejná písnička trochu jinak.

Můžeme si vypracovat pracovní listy.
Velikonoční barevná stužka
1. vybarvi si podle vzoru všechna barevná políčka
2. podle spodní nápovědy napiš do políček začáteční písmena barev

Vyhledej a zakroužkuj písmena, ze kterých se skládá slovo Velikonoce.

Velikonoční stůl si můžeme ozdobit dekorací z přírodnin. Jak na to?
žete si ji s námi vyrobit.

Velikonoční básnička

Může vás potěšit ovečka jako loutka, zkuste si ji vyrobit.

Při křesťankých Velikonocích si připomínáme smrt P. Ježíše a jeho vzkříšení.
Velký dar od Boha daný lidem, otevření nebe pro naše duše.
Děti chodící do kostela si podle obrázků s rodiči mohou připomenou jednotlivé Velikonoční dny.
Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle.
 

Distanční vzdělávání 22.3. - 26.3. 2021

Splněné úkoly odevzdejte, prosím, při otevření MŠ.

V pátek 26.3. proběhne on-line výuka.
Rozdělíme se na 2 skupiny. Děvčata v 13.00, chlapci ve 13.30.
Mezi úkoly tohoto týdne jsou materiály, které děti při on-line hodině budou potřebovat.
ON -line setkání: shrnutí úkolů:
odpovědi na otázky z pohádky, oblíbená kniha, vyrobené papírové telefonní sluchátko, název příběhu

Moc se těšíme na společné setkání.

Postup pro přihlášení bude na konci úkolů.

Téma:  Březen, měsíc knihy

V měsíci březnu si připomínáme všechny knihy na světě. 

V knihách jsou ukryty nejrůznější dobrodružství, pohádky, básničky, spousta zajímavých lidí. Z knih se ale také můžeme učit a poznávat svět. Proto máme spoustu druhů knih. Toto je jen výběr z nich.


Pro děti, co ještě neumí číst jsou nejlepší obrázkové knihy. 
Až budete chodit do školy, číst se také naučíte.
Zápis do školy se blíží. Z Církevní základní školy vás osobně pozvala paní učitelka Mgr. Romana Blažková.

My si připomeneme knihu Mach a Šebestová od Miloše Macourka.

Úkol:

-  Pokud máte doma tuto knihu, přečtěte si s rodiči některou z kapitol. Prohlédněte si         obrázky.
-  Podívejte se na 1. díl této pohádky. A odpovězte na otázky.

1. otázka - co udělalo Machovo ucho, když jel po zábradlí?
2. otázka - jak se jmenovala paní, která měla kočku Micinku?
3. otázka - co bylo na obrázku ve třídě?
4. otázka - jakou barvu klobouku měl pán, co ztratil brýle?
5. otázka - kolik koček bylo všude kolem, když Šebestová mluvila do sluchátka?

Na odpovědi se budu těšit při našem setkání v pátek.

Procvičíme si rýmy, abychom je nezapomněli tvořit. Ve školce se nám to moc dařilo.

tvoříme rýmy ke slovům:
pes   ( les- ves - nes- bez- jez-)
liška  ( šiška - myška - pampeliška - kyška - výška)
král   ( pán - sám - dám - vám)
puk   ( kuk - muk - suk - vnuk)
cesta ( vesta - města - desta )  

Úkol: na on-line setkání si přineste svou oblíbenou knihu

Procvičíme si ruku, správně držíme tužku, vypracujeme: telefonní sluchátko, klubíčko, vlnky, šikmé čáry, ovály, horní smyčky, oblouky. Vykreslíme v labyrintu geometrické tvary, které přivedou děti k oblíbené hře.

Zazpívejte si spolu s námi písničku ,,My jsme žáci 3.B.""

Úkol:  vyrobte si své vlastní telefonní sluchátko, jako měla Mach a Šebestová. Může být jakékoli. Budeme ho potřebovat při on-line setkání.

Lidem, kteří píší knihy se říká spisovatelé. Poslechněte si něco o spisovateli, který napsal knihu Mach a Šebestová.

Úkol:
Zkuste si i vy zahrát na spisovatele a vymyslet krátký  příběh o tomto obrázku. Nezapomeňte na název. Poproste maminku, aby zapsala název příběhu. V pátek při on-line setkání si moc rádi  poslechneme názvy vašich příběhů.

Kde si kromě internetu můžeme knihu koupit nebo půjčit?  Pusťte si video.

Knihy lidé píší a tvoří již mnoho a mnoho let. Ty hodně staré jsou moc vzácné. Můžeme je najít také na našem zámku. Jak taková stará kniha vypadá?

Když se mluví o knize knih, tak to se mluví o Bibli.
Pro křesťany je tato kniha moc důležitá. Říkáme jí Písmo svaté, napsalo ho mnoho lidí. Část v Bibli, která popisuje život P. Ježíše se nazývá evangelium. Napsali ji evangelisté Marek, Matouš, Lukáš a Jan.
Můžeš si s maminkou nebo tatínkem o nich něco přečíst a vykreslit jejich obrázky.

On-line výuka.
1. vyhledávač Google
2. vytvoření si nového účtu nebo ponechání stávajícího
3. do vyhledávače napsat Google classroom
4. vpravo nahoře zadat +
5. zapsat se do kurzu
6. heslo: efgkm7m

Distanční vzdělávání 15.3. - 19.3. 2021

Splněné úkoly odevzdejte prosím při otevření MŠ.

V pátek 19.3. proběhne on-line výuka. Rozdělíme se na 2 skupiny. Děvčata v 13.00, chlapci 13.30.
Mezi úkoly tohoto týdne jsou materiály, které děti při on-line hodině budou potřebovat - kartičky ano, ne, papírový klíč.
Moc se těšíme na společné setkání
.
Postup při přihlášení bude na konci úkolů.Téma:  Jaro se probouzí

Naše planeta se otáčí kolem Slunce, proto se mění počasí během celého roku.
Máme 4 roční období. Nyní odchází zima a přichází jar
o. 

Opakujeme si : všechna roční období : jaro, léto, podzim, zima
                           jarní měsíce: březen, duben, květen
                           všechny měsíce: leden, únor, březen...
                           nyní probíhá měsíc březen

Změnu ročního období můžeme pozorovat podle měnící se přírody"
- více prší, svítí sluníčko, otepluje se, kvetou jarní kytičky, přilétají ptáci z teplých krajin

Opakujeme si názvy známých jarních kytiček : petrklíče, bledule, sněženky, fialky, narcisky, tulipány

Ptáci, kteří na zimu odlétají do teplých krajin se vrací zase zpět k nám. Odlétají proto, že se živí hmyzem, který v zimě nelétá. Ptáčci, kteří se živí semínky zůstávají přes zimu u nás.
Vrací se např. pěnkavy, skřivani, čápi, ale také vlaštovky.
Poslechněte si vlaštovčí štěbetání. A až budete na procházce, zkuste se zaposlouchat, jestli už vlaštovky přiletěly.

                        Zvukový záznam vlaštovky

Naučíme se básničku: ,,Jaro je tu"

Prohlédneme si pořádně jarní obrázek od Josefa Lady a budeme si o něm povídat.

1. úkol:  snažíme se motivovat dítě k tomu, aby co nejvíce samo hovořilo o tom, co vidí na                              obrázku
2.  úkol:  vedeme děti k tvorbě přídavných jmen, ptáme se jaká je, jaký je..., např. proutěný košík,                  dřevěný vozík, žlutý věneček...
3. úkol:   vedeme děti k tvorbě sloves, ptáme se co dělá, co dělají...., např. pes štěká, maminka                      plete, kluci pískají...
4. úkol:   spočítáme, kolik je na obrázku domů, dětí, stromů...
5. úkol:   vyhledáváme na obrázku věci, které začínají na písmeno např. K, D, P, V...

 

Naučíme se písničku :  ,,Vozilo se na jaře".  Naučte se ji společně s námi.

Můžeme si udělat relaxační cvičení při naší nové písničce. Lehněte si na koberec, 
zavřete oči, odpočívejte a poslouchejte.

1.  prac. list: obtáhni písmena, přepiš slovo, spoj obrázek s písmeny podle stejné značky
2. dej do barevného kroužku správnou číslici
3. označ rozdíly
4. přiřaď správnou číslici ke kytičkám

Můžeme si vyrobit velký klíč, který nám připomíná otevírání přírody a příchod jara.
Obtáhni čáry fixou a žlutou voskovkou klíč vybarvi.

A se zlatým klíčem si můžeme společně zacvičit.

Náměty k jarnímu tvoření

Zasadíme si obilí. Podívejte se jak na to. V pátek při on-line výuce vám ukážu, jak obilí vyrostlo.

Připravte si kartičky na on-line výuku.

Při on-line setkání jsme si ukázali, jak obilí vyrostlo.

Prožíváme postní dobu, kdy se připravujeme na Velikonoce.
Snažíme se odepřít nějakou
sladkost a pomáhat mamince a tatínkovi.
Můžeš si sestavit tento obrázek.

On-line výuka.
1. vyhledávač Google
2. vytvoření si nového účtu nebo ponechání stávajícího
3. do vyhledávače napsat Google classroom
4. vpravo nahoře zadat +
5. zapsat se do kurzu
6. heslo: efgkm7m

Distanční vzdělávání v tomto týdnu od 8.3. - 12.3. 2021 z důvodu jarních prázdnin neprobíhá.

V pátek 5.3. proběhla výuka on-line. 
Děkujeme rodičům, kteří umožnili svým dětem naše společné setkání.
Seznámili jsme se s tímto počítačovým programem, plnili jsme úkoly na téma pohádky.
V pátek 19.3. se budeme opět těšit na setkání. 
Příští týden budeme mít téma jaro. V 
rámci zadaných úkolů si mohou děti připravit pomůcky na on-line výuku.  

Splněné úkoly odevzdejte prosím při příchodu do MŠ, při jejím otevření.

Jsme moc rádi, že plníte tyto úkoly.

V pátek 5.3. ve 13.00 proběhne on-line výuka. Pokud máte možnost, připojte prosím děti k našemu společnému setkání, moc se na ně těšíme. Postup pro přihlášení bude na konci dnešních úkolů.

V týdnu od 8.3. - 12.3. 2021 distanční vzdělávání z důvodu jarních prázdnin nebude.

1. Hádanky

Zkuste uhodnout, o které pohádky nebo pohádkové postavy se jedná.

V pohádkách se dějí divy,                                                             
jede
n hrnek byl jak živý.                                                                 
Máte-li hlad milí braši,                                                                     
uvaří vám vtipnou kaši.                                                                  
Přineste si lžíci,                                                                               
stačí mu jen říci.                                                                              
(Hrnečku vař!) 
                                                                                

Šel tatínek do lesa,
že tam kluka vytesá.
Vyřezal mu tělo, hlavu,
ještě trochu spravit bradu.
Tohle zvláštní děcko,
slupne skoro všecko.
(Otesánek)

2. Pokus

Trošku si na pohádku "Hrnečku vař !"  můžeme zahrát, uděláme si pokus, co se stane když...

Omalovánka

3. Zopakujeme si kresbu postavy.

 Nakresli velkého Otesánka s velikým bříškem. Do bříška nakresli jaké různé dobroty mohl sníst.
 Nezapomeň, co všechno musí správná postava mít. Co všechno je součástí hlavy. A také   nezapomeň na zdvojené ruce, nohy a správný počet prstů 
na rukou.

4. Podívejte se pozorně na pohádku a po skončení odpovězte na otázky

1. Co hledala holčička Anička?
2. Která zvířátka potkala?
3. Které zvířátko místo pomoci v hledání, šlo hledat sýr?
4. Kteří maňásci v pohádce byli dvakrát?
5. Kdo vám hrál tuto pohádku?

5. Naučíme se básničku o ježibabě z pohádky Perníková chaloupka

1. Zopakujeme si podle obrázku, jak zní tato pohádka.
2. Obrázek rozstříháme a necháme děti, aby správně určily pořadí obrázků v ději pohádky.

6. Procvičíme si pravolevou orientaci

1. Odpovídáme na otázky. Je vpravo nebo vlevo vodník, kašpárek, víla.....?
2. Papírovým proužkem si rozdělíme stůl na polovic. Připravte si předměty
např. malý míček, tužka, knížka.... Zadávejte pokyny dítěti. Např. dej míček vlevo.... Která ruka je pravá?

7.  Procvičíme si grafomotoriku
     Můžete mamince ukázat rozcvičování prstíků a rukou s básničkou Kape, kape. Nezapomeňte       správně vzít tužku, tak jak se to učíme ve školce. Vypracujte grafomotorické listy.

On-line výuka.
1. vyhledávač Google
2. vytvoření si nového účtu nebo ponechání stávajícího
3. do vyhledávače napsat Google classroom
4. vpravo nahoře zadat +
5. zapsat se do kurzu
6. heslo: efgkm7m

Únor

11.2. 2021  Karneval  v 10.00 hod.

Leden

Prosinec

 2. 12. Vánoční focení pro zájemce přímo v naší školce 11.00 hod.
 3. 12.  Mikulášská besídka 9.15 hod.
10. 12.  Rozsvěcování vánočního stromu v MŠ - dopoledne
17. 12.   Vánoční besídka - dopoledne - bude ke shlédnutí na www.rajce.cz


Říjen

1.10.    Cvičení v TJ Slávia  10.00
5.10.    Výlet do podzimní přírody na Hvězdu, na farmu 8.30 hod. jen za příznivého počasí
15.10.   Cvičení v TJ Slavia 10.00 - zrušeno
29.10.  Cvičení  TJ Slavie 10.00 - zrušeno

Září 


2.9.  Návštěva otce Josefa Lambora v MŠ   9.00 hod.
7.9.    Pobyt v přírodě u Zámečku v Dolních zahradech
15.9.  Třídní schůzky 16.00 hod. - zrušeno
17.9.   Výtvarné a hudební aktivy v Podzámecké zahradě pořádané                 klubem UNESKO