Co nás čeká

Vyplněné úkoly můžete odevzdávat:

1. odesláním na e-mail: msmanesova-cvrcci@seznam.cz

2. odevzdáním úkolů do boxů u kuchyně mš ( budova 3766)


Distanční studium - úkoly pro děti v týdnu od 19. do 23. 10.

V tomto týdnu se s dětmi budeme bavit o podzimním počasí a zaměříme se na geometrické tvary. Provázet v nás v něm budou naši kamarádi - dráčci.


1. Nakreslete dětem (nejlépe) na barevné papíry geometrické tvary - každý na velikost A4. Čtverec, trojúhelník, obdélník a kruh, ty ať si děti vystřihnou a namalují každému z nich obličej.Děti ať určují barvu a tvary.

2. Řekněte si s dětmi, jaký je zrovna den v týdnu, co bude následovat po něm a co bylo včera. Dále opakujte měsíce v roce a roční období a ptejte se dětí, které z nich jsou aktuální.

3. Vytleskávejte si s dětmi slabiky slov a určujte první a poslední písmeno slova.

Př.: drá-ček (tleskli jsme 2x, první písmeno "d", poslední "k")

(dráček, drak, mrak, slunce, déšť, ocásek, trojúhelník, kruh, podzim atd...)

4. Zazpívejte si s dětmi písničku, zkuste s nimi vytleskávat jednoduchý rytmus (pomocí rukou, pokud máte náladu, zkuste si vytvořit nějaký domácí hudební nástroj - poklička, vařečky atd...)

5. Potrénujte ručičky...

6. Naučte děti básničku:

MALOVANÝ DRÁČKU, 

NENÍ ANI MRÁČKU,

POBĚŽÍME, POLETÍME,

MNOHO TOHO UVIDÍME.

POLE, LOUKY, LES, 

CELOU NAŠI VES!


Přeji vám příjemné chvilky s vašimi dětmi při plnění těchto úkolů! :)


Říjen

1.10.    Cvičení v TJ Slávia  10.00
5.10.    Výlet do podzimní přírody na Hvězdu, na farmu 8.30 hod. jen za příznivého              počasí
15.10.   Cvičení v TJ Slavia 10.00 - zrušeno
29.10.  Cvičení  TJ Slavie 10.00 - zrušeno

Září 


2.9.  Návštěva otce Josefa Lambora v MŠ   9.00 hod.
7.9.    Pobyt v přírodě u Zámečku v Dolních zahradech
15.9.  Třídní schůzky 16.00 hod. - zrušeno
17.9.   Výtvarné a hudební aktivy v Podzámecké zahradě pořádané                 klubem UNESKO