Co nás čeká

Vážení rodiče nabízíme vám možnost opakování vědomostí, které děti v průběhu docházky do MŠ získaly. Především předškoláci.

Dle vašeho zájmu můžete využít materiály, které vám nabízíme,budou často doplňovány.

Uvádíme některé z básní, které jsme se učili. 

 Cvrček                  J. Žáček                                                                 Ovoce a zelenina

Na palouku u lesa                                                                                Ovoce a zelenina,
cvrček v díře bydlí.                                                                               to je zdraví, to je síla.            Jak to u něj vypadá?                                                                           Kdo jí mrkev, ředkvičky,          Má tam stolek s židlí.                                                                           bude zdravý celičký.                                                                                                                                                                            Na stole má jablko
a v něm tucet brček.
Když má žízeň pije mošt
jako každý cvrček.


Padá listí                                                                                                  Malovaný dráček  

Padá na zem suché listí,                                                                         Malovaný dráčku,
stromy půjdou brzy spát,                                                                        není ani mráčku.
každý přece snadno zjistí,                                                                      Poběžíme, poletíme,
že už nastal listopad.                                                                              Mnoho toho uvidíme.
Pole, louky, les,
celou naši ves.


Kamarád                                                                                                     Rýma

Kamarád, kamarád, to je ten,                                                         Já mám rýmu jako trám,
kdo mě má rád.                                                                                já se asi ukýchám.
Pomůže mi, poradí,                                                                         Ještě jednou pšiknu,
po vláskách mě pohladí.                                                                 snad si na to zvyknu.
                                                                                                          Rýmo, já tě nechci
Kamarád, kamarád,                                                                         musíš dostat lekci.
to je ten, koho mám rád.                                                                 Hrnek čaje, druhý k tomu,
pomůžu mu, poradím,                                                                     to vyžene rýmu z domu.
po vláskách ho pohladím.Opakování písniček

procvičujeme grafomotoriku

Co sledovat a dítěti zabezpečit při práci s pracovními listy?

- správné sezení - aby pracovní stůl a židle odpovídaly věku a velikosti dítěte, při sezení dítě mělo zajištěnu dostatečnou stabilitu, mělo nohy opřené o zem nebo podložku

- kvalitní psací náčiní - kvalitní měkkou tužku, pastelky. Naprasto nevhodné jsou propisovací tužky a fixy

správné - špetkové držení psacího náčiní. V případě potřeby poskytnout trojhranné tužky, pastelky, nástavce na tužky

 - uvolňování ruky, pohyb vycházející od ramenního kloubu. Při uvolňování paže a zabezpečení pohybu od ramenního kloubu nedochází k nadměrnému ohýbání až vyvracení ruky v zápěstí. Zápěstí s předloktím jsou v základním postavení v rovné linii.


jednotahovky

procvičování  oblouků, kruhů, svislých čar, vlnovek a smyček

Jarní téma:  probouzení přírody - co se děje s rostlinami, počasím, zvířátky

Březen

s platností od 12. 3. se ruší všechny akce a kroužky mateřské školy do odvolání

  2.3. -  5.3.  - jarní prázdniny                                                                                    10.3. - návštěva Církevní základní školy  10.00 hod.                                              12.3. -  návštěva ZŠ Komenského 10.00 hod.                                                        24.3. - účast na projektu Kroměříž bez hranic na Střední pedagogické škole    26.3. - pozorování přírody - polodenní výlet na Zámeček - Dolní zahrady          27. 3. - divadelní představení v DK - "Velikonoční pohádka" 10.00 hod.         


Únor


 5.2. -  návštěva Arcibiskupského gymnázia- prohlídka laboratoří s ukázkou pokusů - vrámci                 týdenního tématu  - objevujeme a poznáváme                                                                     6.2. -  cvičení v TJ Slávia 10.00 hod. - pro velkou nemocnost zrušeno                                          12. 2. - první lekce předplaveckého kurzu, dále každou středu 10 lekcí                                      18.2. -  návštěva muzea - téma - Lidový rok  10.00 hod.                                                                    20. 2. - cvičení v TJ Slávia                                                                                                                  21.2. -  karneval v mateřské škole                                                                                                        26.2. - jarní focení dle zájmu                                                                                                                27.2. -  divadelní představení v MŠ - "Sněhurka"              

                                 


Leden


 8. 1  - Návštěva kostela P. Marie, prohlídka betléma s otcem Josefem Skočovským 10.00 hod.   9. 1. -  Cvičení v TJ Slávia 10.00 hod.                                                                                                   23.1. -  Cvičení v TJ Slávia 10.00 hod.                                                                                                  29.1. -  Divadelní představení - pohádky - hrají paní učitelky MŠ 3766                                         30.1. -  Konzultační den od 13:00 - 16:00 hod.        

                                                                                              


Prosinec

2.12. - Beseda v muzeu - Pohádkové Vánoce 10.30 hod.

2.12. - Rozsvícení vánočního stromu naší mateřské školy s programem

5.12. - Mikulášská besídka v MŠ  15.30 hod.

10.12. - Prevence zubní hygieny  "Zdravý úsměv  8.15 hod."

12.12. - Hrané pohádky - studentky SPgŠ

17.12. - Vánoční besídka v MŠ 15.30 hod.

Listopad


4.11. -  Vycházka na hřbitov - setkání s otcem Karlem z farnosti P. Marie

11.11. - Tělovýchovné aktivity se studentkami SPgŠ 10.00 - hod.

12.11. - Návštěva paní katechetky Tamary Suchánkové

13.11. - Kouzelnické představení v MŠ

14.11. - Hudební aktivity se studentkami SPgŠ  - 8.55

19.11. - AIRTRACK - tradiční cvičení na velké nafukovací matraci na SPgŠ - 9.00 hod.

21.11. - Vánoční focení podle zájmu

22.11. - Návštěva paní logopedky - diagnostika dětí 8.00 hod.

27.11. - Cvičení na ZŠ Komenského 10.00 hod.ŘÍJEN

2.10.  - Ferda mravenec - beseda v knihovně 10.00 hod. 

9.10. - Zubní školička - prevence péče o chrup  8.15 hod.

16.10. - Pohádka na Střední pedagogické škole 10.00 hod.

24.10. - Polytechnické tvoření na COPT 9.00 hod.


ZÁŘÍ

3.9.    -   návštěva otce Josefa Lambora

24.9.  -  Jablíčkový den spojený s třídní schůzkou  15.30

30.9.  -  návštěva Muzea - Společenský život hmyzu   10.30