Červen

9.6. Společné focení třídy
14.6. Školní výlet na svatý Hostýn
22.6. MARBO - koncert pro děti na školní zahradě
28.6. Den otců -odpoledne plné her a soutěží spojené s opékáním špekáčků

Květen 

10.5. v 15:30h Besídka ke Dni matek

26.5. Polodenní výlet do Podzámecké zahrady

31.5. Den  dětí - vystoupení Pavla Nováka na školní zahradě

Duben

7.4. Vynášení Morany - shlédnutí programu a vystoupení u řeky Moravy (vystoupení Hanáckých špontů)

12.4. Den otevřených dveří

13. 4. Pohádka ve školce Jak pejsek s kočičkou myli podlahu

20.4. akce na školní zahradě Den Země

Březen

2.3. Návštěva Knihovny Kroměřížska

24.3. akce Otevírání zahrady

29.3. Individuální focení

Únor

1. 2. Individuální konzultace
22.2. Karneval 

Leden

5. 1. Návštěva jesliček v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Prosinec

6.12. Návštěva svatého Mikuláše
10.12. Loutkové divadlo - Jak pejsek s kočičkou pletli svetr

Listopad

15.11. Focení: Vánoční kolekce

Říjen

Září

16.9. Třídní schůzky 15.30 - prosíme aby, se dostavil jen jeden zástupce rodiny
24.9. Koncert na školní zahradě