Co nás čeká

Červen

 3.6. Oslava Dne dětí na školní zahradě
12.6. Polodenní vycházka na Barbořinu do lesa (pěkné počasí)
18.6. Schůzka s novými rodiči 15.30 hod.
18.6. Dopolední rozloučení s předškoláky.

Vážení rodiče nabízíme vám možnost využít tématů, které vám nabízíme. Můžete se inspirovat při práci s dětmi.Pokud Vaše děti plnění úkolů baví, budeme rádi, když nám pošlete například fotografii dětí a hotových úkolů/výrobku, a to na email anetahasikova@seznam.cz. Děkujeme! :)


Příroda kolem nás - drobní živočichové    HMYZ

V přírodě, která je naší součástí žije spousta drobných živočichů, které známe, ale spousta těch, které neznáme.

- můžeme se vydat s maminkou nebo tatínkem pozorovat tyto živočichy. Jsou vidět v trávě, na stromech, květinách... Protože někteří jsou hodně malí, můžeme si s sebou vzít lupu, abychom je mohli lépe vidět.

V hmyzí říši žijí :

- užiteční živočichové - včela, slunéčko sedmitečné - beruška, žížaly...

- škodliví - mšice, mandelinka bramborová, kůrovec

- nebezpeční - vosa, včela, sršeň...

Jeden živočich nás v dnešní době trápí opravdu hodně. Tím, že je hodně sucho se rozmnožil mnohem více než jindy. Jmenuje se kůrovec, živí se lýkem a dřevem stromu. Ve stromu prokousává cestičky a ničí strom tak dlouho, dokud neuschne. Proto si můžeme všimnout, že nám ubylo spoustu stromů. Snažme se pomoci přírodě tím, že ji budeme chránit.

Pro užitečný hmyz lidé pořizují domečky, kterým se říká hmyzí hotel. 

Můžeme se naučit básničku a nebo písničku.

Prohlédni si obrázky, zkus pojmenovat různý hmyz a místa, kde je můžeme najít

Ke každé kytce přivoní                                                       Parádnice mezi brouky,                        pilná a pracovitá.                                                                nejkrásnější z celé louky                        V korunách starých jabloní                                                Červené má šatičky 
koncertem jaro vítá.                                                            s černými puntíčky.

/včela/                                                                                  /beruška/

Létá, bzučí,pokoj nedá, na jídlo si často sedá.                 /moucha/

Vykresli si obrázek a zjisti, jak se z housenky stane motýl.

Poslouchej příběh o lese a zamysli se nad ním.

procvič si kresbu spirálek

dokresli tečky beruškám

splň úkoly podle zadání

dokresli dráhu, kterou hmyz poletí

najdi 5 rozdílů

vykresli si obrázek

doplň pavučinku 

vyrob si vážky z vrtulek stromů

Maminky budou mít svátek :)

Děti, určitě byste chtěly svým maminkám v neděli udělat radost, že?

Zkuste se domluvit s tatínkem, starším sourozencem nebo s někým dalším, jaké překvapení byste mohly maminkám nachystat.

Tady několik inspirací:

 • upečte bábovku
 • natrhejte kytici krásných kytiček
 • ukliďte si v pokojíku
 • natrénujte písničku, básničku nebo nacvičte divadélko
 • namalujte obrázek (vymalujte mamince třeba ty srdíčka pod textem)

Srdíček není nikdy dost...


Nauč se básničku:

Má milá maminko,
nejhezčí z maminek,
ty jsi mě balila
z peřinek do plínek.
Ty jsi mě obula
do prvních střevíčků,
z lásky a vděčnosti
nesu Ti dnes kytičku. 


Až mamince popřejete, můžete si společně sednout u dobrého čajíčku a povídat si o vaší rodině. Můžete spolu vyplnit váš "rodinný strom".


Všichni někam patříme...


... Můžeš mamince udělat radost i tím, že jí ukážeš, jak jsi šikovný/á...


Můžeme procvičovat slovní zásobu a  tvořit přídavná jména k mamince, vedeme děti, aby sami vymýšlely slova

Jaká je maminka - příklady

 • milá, krásná, pracovitá, usměvavá, veselá, zábavná, šikovná...

Tvoříme slovesa - co dělá maminka

 • vaří, peče, uklízí, žehlí, zametá, vysává , pere, nakupuje, skládá, čte...

Nezapomeneme na tatínka

 • vyrábí, zalévá, kope, ryje, přibíjí, stěhuje, vrtá, seče, nakupuje, řídí...

Tvoříme rýmy na slova

Maminka - květinka, pusinka, pralinka...

Srdíčko - maličko, sluníčko, kolečko, sluníčko...


Naše rodina - můžeme si procvičit pojmenování v širší rodině -

Kdo je sestřenice, bratranec, strýc, teta, tchán, snacha, neteř, synovec

Můžeme si vybrat ještě z dalších básniček o mamince

Zkuste si nakreslit portrét maminky, aby se jí co nejvíce podobal. Barva očí, vlasů, nezapomnět na detaily obličeje. Doplňte o rámeček z proužků papíru.

Minulý rok jsme se s dětmi učili tento taneček, se kterým jsme vystupovali na Dni matek. Máme ho nahraný, když budete chtít můžete si jej zazpívat s spolu s nahrávkou.

Procvičme si grafomotoriku jednotahovkou, osmičku, doplňme korálky pro maminku, ozdobme srdíčko a vykresleme krásnou růžičku. 


Roztřiď s čím pracuje tvá maminka a s čím tatínek.

My křesťané věříme, že máme ještě jednu maminku a to Pannu Marii. Maminka P. Ježíže je také maminka naše. Řekl to tak P. Ježíš, když umíral na kříži. Panna Maria nás má moc ráda, moc se za nás přimlouvá a pomáhá nám. 

Děti pomáhají

Dobrý den, děti! Projdeme spolu pár úkolů, které se váží k tématu HASIČI, ZÁCHRANKA, POLICIE. Také dostanete za úkol zamyslet se nad tím, jak můžete pomáhat i vy. Tak jdeme na to!

Nejprve si s rodiči popovídejte o obrázku pod textem. 

 • Proč potřebujeme hasiče/ policii/ doktory?
 • Které ze tří zmiňovaných povolání se vám nejvíce líbí? 
 • Až budeš velký, chtěl bys být hasič/ policista/ lékař?

Dokážeš si zapamatovat alespoň některá čísla? Rodiče ti určitě vysvětlí pomůcku, se kterou se ta čísla naučíš rychleji a lépe.

150         HASIČI                     0- jako rybník s vodou

155         ZÁCHRANKA          5 - jako invalidní vozík

158         POLICIE                   8 - jako policejní pouta


Poslouchej příběh a přemýšlej o něm...


Jak můžete pomoci vy, děti?

 • Pomáháte rádi?
 • S čím nejradši?

Zeptej se někoho dospělého na to, co bys měl dělat, kdybys :

 • viděl někde něco hořet...
 • viděl na ulici někoho ležet...
 • viděl někoho, jak se hrozně divně kroutí a leží na zemi... (epileptický záchvat)
 • viděl někoho někomu ubližovat/ krást... 

Pro šikovné ručičky - a ty máte určitě všichni!


Zkus se ještě naučit básničku o policistovi:

Všichni víme dozajista,

kdo je to pan policista.

Pomáhá a taky chrání,

zlodějům v loupeži brání.


Rychlost velkou pokutuje,

u havárky první tu je.

Zjistí, kdo udělal škodu.

Před školou je u přechodu.


Rozvíjíme sluchové vnímání a paměť 

 • Poslech neznámého čteného textu - dítě má za úkol svými slovy vyjádřit obsah
 • Poslech řady slov, ve kterých se objevuje 2x stejné slovo, dítě má určit opakující se slovo

Příklady:

tužka, boty, víla, dům, strom, tužka
kotě, paštika, vůz, nemoc, popel, vůz
věnec, dopis, pravítko, povidla, dopis, sádlo
sen, brambory, prasátko, maliny, zuby, dárek, maliny

 • Určování počet slabik ve slově - rytmizace, vytleskávání slov
 • Určování prvního a posledního písmene u zadaných slov
 • Zopakování věty
 • Zopakování čtyř nesouvisejících slov
 • Rozlišování slov

Příklady:

kos - koš
pupen - buben
koza - kosa
liška - šiška
mop - kop
kůra - můra

 • Rozlišování bezvýznamných slabik (dítě opakuje)

Příklady:

Tam - dam
blo - plo
fal - val
čil - žil
hal - chal
díl - dýl

 • Vyhledává rýmující se dvojice - využijeme obrázky viz poslední příloha


Pracovní listy na procvičování sluchového vnímání


Holky, kluci, jak jste si užili Velikonoce? Jaro už je v plném proudu, všude kolem nás můžeme vidět krásně rozkvetlou, voňavou přírodu. Je nám líto, že si tu krásu neužijeme společně na procházkách, a proto posíláme alespoň pár jarních úkolů, ze kterých budete mít určitě radost a zopakujete si vědomosti a dovednosti, které jste ve školce i mimo ni získali. Moc na vás všechny myslíme a těšíme se, až se zase uvidíme!


Začneme pěknou a dlooouhou písničkou, kdo se jí zvládne naučit?


Zopakuj si zvířátka a jejich mláďátka


Přečtěte si příběh a povídejte si o něm.


Teď potrénujeme hlavičku...


A teď ručičky...


Zopakuj si ovoce a zeleninu...


Velikonoce 

Víte, proč slavíme Velikonoce? Povídejte si o tom...

Vyrobte si doma něco dobrého a pěkného :)

Procvičujeme ručičky...

... i hlavičky...

Vyber si básničku a snaž se ji naučit:


Paní kmotra, slyšte chásku,

přicházíme na pomlázku,

opentlené žilky máme,

kdo nám nedá uhlídáme!

Paní kmotra, nemeškejte,

barevná vajíčka dejte.


Slepička běhá po dvoře, 

vajíčko se kutálí v komoře,

slepička kdák! Vajíčko křáp!

Máte mi ho paní mámo dát.


Přišlo jaro, slunce svítí,

v zahradách je plno kvítí.

Co to ptáci štěbetají?

Že mi tady rádi dají, 

malovaná vajíčka,

co jim snesla slepička.

Inspirace pro tvůrčí chvilky...

Zpíváme si pro radost...

Během písničky můžete vytleskávat jednoduchý rytmus.

Co můžeme procvičovat nejen s předškoláky

Můžete si zazpívat

- doprovoďte písničku tleskáním

- řekněte si, o čem písnička je

- zkuste vymyslet taneček

- můžete písničku doprovodit jakýmkoliv nástrojem, který najdete v domácnosti ( vařečkami, pokličkami, rýží v krabičce...)

Procvičit názvy zvířat a jejich mláďátek 

Vzpomenete si na další zvířátka?

Názvy zvířátek můžete vytleskat a určit první a poslední písmenko.

Vyrobit si ovečku

Procvičovat grafomotoriku

Matematické schopnosti a dovednosti

Určování polohy - procvičování pojmů nahoře, dole, uprostřed vpravo, vlevo

Porovnávání - více, méně, stejně, o jeden více, o jeden méně, větší, menší

Řazení - podle velikosti, určení nejmenšího, největšího a prostředního

Třídění - podle tvaru, barvy, velikosti

    Třídění  - rozlišit, co do skupiny nepatří

Množství - počet prvků

Geometrické tvary

- měření pomocí provázku nebo stužky

- porovnávání délky předmětů, jejich vzdálenosti, srovnávání stejných délek

Číslice

Spojte stejné číslice, dopište čísla v řadě, která chybí

Napište čísla podle vzoru

Čtvercová síť - zaznamenávání 

Labyrinty

Uvádíme některé z básní, které jsme se učili. 

 Cvrček                  J. Žáček                                                                 Ovoce a zelenina

Na palouku u lesa                                                                                Ovoce a zelenina,
cvrček v díře bydlí.                                                                               to je zdraví, to je síla.            Jak to u něj vypadá?                                                                           Kdo jí mrkev, ředkvičky,          Má tam stolek s židlí.                                                                           bude zdravý celičký.                                                                                                                                                                            Na stole má jablko
a v něm tucet brček.
Když má žízeň pije mošt
jako každý cvrček.


Padá listí                                                                                                  Malovaný dráček  

Padá na zem suché listí,                                                                         Malovaný dráčku,
stromy půjdou brzy spát,                                                                        není ani mráčku.
každý přece snadno zjistí,                                                                      Poběžíme, poletíme,
že už nastal listopad.                                                                              Mnoho toho uvidíme.
Pole, louky, les,
celou naši ves.


Kamarád                                                                                                     Rýma

Kamarád, kamarád, to je ten,                                                         Já mám rýmu jako trám,
kdo mě má rád.                                                                                já se asi ukýchám.
Pomůže mi, poradí,                                                                         Ještě jednou pšiknu,
po vláskách mě pohladí.                                                                 snad si na to zvyknu.
                                                                                                          Rýmo, já tě nechci
Kamarád, kamarád,                                                                         musíš dostat lekci.
to je ten, koho mám rád.                                                                 Hrnek čaje, druhý k tomu,
pomůžu mu, poradím,                                                                     to vyžene rýmu z domu.
po vláskách ho pohladím.Opakování písniček

Jarní téma:  probouzení přírody - co se děje s rostlinami, počasím, zvířátky

Březen

s platností od 12. 3. se ruší všechny akce a kroužky mateřské školy do odvolání

  2.3. -  5.3.  - jarní prázdniny                                                                                    10.3. - návštěva Církevní základní školy  10.00 hod.                                              12.3. -  návštěva ZŠ Komenského 10.00 hod.                                                        24.3. - účast na projektu Kroměříž bez hranic na Střední pedagogické škole    26.3. - pozorování přírody - polodenní výlet na Zámeček - Dolní zahrady          27. 3. - divadelní představení v DK - "Velikonoční pohádka" 10.00 hod.         


Únor


 5.2. -  návštěva Arcibiskupského gymnázia- prohlídka laboratoří s ukázkou pokusů - vrámci                 týdenního tématu  - objevujeme a poznáváme                                                                     6.2. -  cvičení v TJ Slávia 10.00 hod. - pro velkou nemocnost zrušeno                                          12. 2. - první lekce předplaveckého kurzu, dále každou středu 10 lekcí                                      18.2. -  návštěva muzea - téma - Lidový rok  10.00 hod.                                                                    20. 2. - cvičení v TJ Slávia                                                                                                                  21.2. -  karneval v mateřské škole                                                                                                        26.2. - jarní focení dle zájmu                                                                                                                27.2. -  divadelní představení v MŠ - "Sněhurka"              

                                 


Leden


 8. 1  - Návštěva kostela P. Marie, prohlídka betléma s otcem Josefem Skočovským 10.00 hod.   9. 1. -  Cvičení v TJ Slávia 10.00 hod.                                                                                                   23.1. -  Cvičení v TJ Slávia 10.00 hod.                                                                                                  29.1. -  Divadelní představení - pohádky - hrají paní učitelky MŠ 3766                                         30.1. -  Konzultační den od 13:00 - 16:00 hod.        

                                                                                              


Prosinec

2.12. - Beseda v muzeu - Pohádkové Vánoce 10.30 hod.

2.12. - Rozsvícení vánočního stromu naší mateřské školy s programem

5.12. - Mikulášská besídka v MŠ  15.30 hod.

10.12. - Prevence zubní hygieny  "Zdravý úsměv  8.15 hod."

12.12. - Hrané pohádky - studentky SPgŠ

17.12. - Vánoční besídka v MŠ 15.30 hod.

Listopad


4.11. -  Vycházka na hřbitov - setkání s otcem Karlem z farnosti P. Marie

11.11. - Tělovýchovné aktivity se studentkami SPgŠ 10.00 - hod.

12.11. - Návštěva paní katechetky Tamary Suchánkové

13.11. - Kouzelnické představení v MŠ

14.11. - Hudební aktivity se studentkami SPgŠ  - 8.55

19.11. - AIRTRACK - tradiční cvičení na velké nafukovací matraci na SPgŠ - 9.00 hod.

21.11. - Vánoční focení podle zájmu

22.11. - Návštěva paní logopedky - diagnostika dětí 8.00 hod.

27.11. - Cvičení na ZŠ Komenského 10.00 hod.ŘÍJEN

2.10.  - Ferda mravenec - beseda v knihovně 10.00 hod. 

9.10. - Zubní školička - prevence péče o chrup  8.15 hod.

16.10. - Pohádka na Střední pedagogické škole 10.00 hod.

24.10. - Polytechnické tvoření na COPT 9.00 hod.


ZÁŘÍ

3.9.    -   návštěva otce Josefa Lambora

24.9.  -  Jablíčkový den spojený s třídní schůzkou  15.30

30.9.  -  návštěva Muzea - Společenský život hmyzu   10.30