Co nás čeká

Červen

5. 6. -DEN DĚTÍ s Klaunem Hubertem a Jiřinou, 10:00 hod. 
7. 6. -SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ 40Kč. V 9:30hod. 
Pokud je jsou vaše děti nemocné, přiveďte je na fotografování, aby měly hezkou vzpomínku na kamarády a školku. 
10. 6. - Lanová dráha DRÁČEK, 10:00 hod. 
11. 6. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZAHRADY- 15:30 hod. jste všichni zváni. Velká akce mateřské školy. Vystoupení dětí ze Zpěváčku. 
24. 6. - PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY + besídka s kamarády, 15:30 hod. a společné posezení (můžete přinést pochutiny a uděláme si fajn odpoledne).
23. 6. - HULÍNSKÉ HANÁČEK- Vystoupení ŠPONTŮ
28. 6. - KONEC ŠKOLNÍHO ROKU- rozloučení. 

Květen  

3.5.- Ukázka sanitky a základy první pomoci. 
6.5.- Zápis do MŠ 
7.5.- Zápis do MŠ 
10.5.- Duhové bubliny. Olympiáda mateřských škol. 
 
14.5.- Vystoupení na Starém pivovaře. HANÁCKÉ ŠPONTI, 14,00. INFORMACE PŘEDÁME. Prosíme, aby děti tento den byly v MŠ.  

 18.5.- Sobota- HANÁCKÉ ŠPONTI, Kroměříž. Dopolední vystoupení Hanácké den. 

 21.5. - Dům kultury- DIVADLO KORÁLEK, 9,00. Oblečení do divadla, 20Kč. Buďte v MŠ včas!!
 24.5.- Výstaviště.
Ukázka práce hasičů. 10,00
PROSÍME, ABY VŠECHNY DĚTI MĚLY PLÁŠTĚNKU!!!!
 29.5.- Půldenní výlet do ZOO Lešná. Návrat v odpoledních hodinách. Cena: 300Kč.


Duben  

3.4. - Návštěva ŠIPKY- děti si vyzvedněte 15,00- 16,00 na Šipce. 
5.4. - Návštěva veterinární školy v rámci tématu  ,,Hospodářská zvířata,, 9:30-10:30hod. 
8.4. - Psychomotorické cvičení na SPGŠ Kroměříž 
10.4. - Preventivní program Policie ČR 

12.4. - Cvičení Dráček, 10:00 hod. Prosíme děti i rodiče, aby nezapominali na batoh s úborem a pitím.
15.4. - Divadlo v MŠ ,,Kocour v botách,, Cena 60Kč. 
18.4.- Den otevřených dveří pro nové zájemce o mateřskou školu. 
22. 4. - Projektový den Den Země. (dopoledne)
25.4.- Návštěva D-music, 9:45hod. 
30.4.- Dopravka, pouze pro předškolní děti. Prosíme, abyste si přinesli helmu. 
 

 


 
 


Březen

1. 3. - Cvičení Dráček, 10:00 hod. 
6. 3. - Návštěva ZŠ Zachar- Logopedická třída, 10:00 hod. 
12. 3. - Návštěva MUZEA- edukační program: "Hody, hody, doprovody", 9:00 hod., cena: 50 Kč. (Ve školce buďte nejpozději do 8:00 hod., musíme posvačit a dopravit se na uvedený čas do muzea)
14. 3. - Vynášení MORENY, 9:30 hod. - děti z DFS Hanácké šponti. 
15. 3. - Cvičení Dráček, 10:00 hod. 
20. 3. - Jarní fotografování, 350 Kč
21. 3. - Pletení pomlázky, 15,30 hod. 
25. 3. - "Hudbánky" s Mgr. Jiřím Jablůnkou na SPgŠ Kroměříž, 10:30- 11:30 h.
26. 3- Den učitelů - prosíme uctivě všechny rodiče, abyste si své děti vyzvedli nejpozději do 15:00 hod., kdo by měl možnost si vzít dítko po obědě, moc nám to pomůže. Město Kroměříž pro všechny pedagogické pracovníky ze všech MŠ a ZŠ připravilo Den učitelů. Velmi děkujeme za spolupráci. 


ORGANIZAČNÍ INFORMACE- třída Sovičky:

Žádáme uctivě všechny rodiče, kteří si pro děti chodí po 15:30 hod., aby již nevstupovali na schodiště a do šatny třídy SOVIČKY, z důvodu probíhajícího úklidu - hrozí nebezpečí uklouznutí a následného zranění.

Vaše děti budou již převléknuty do oblečení, ve kterém chodí do/ze školky a vezmou si s sebou do BROUČKŮ bundu, čepici apod.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

Únor  

1.2. - Vycházka do Podzámecké zahrady- pozorování ptáčků (kdo má dalekohled, může si ho přinést).
2.2. -
Cvičení Dráček, 10:00 hod.
6.2.- 
Beseda pro rodiče (školní zralost), třída Sovičky, 15:30h
14. 2. - MASOPUST, přijdi do školky v karnevalovém kostýmu. Na svačinku budeme mít tradiční masopustní koblížek. 
16.2. -
Cvičení Dráček, 10:00 hod.

19. 2. - 23.2. - JARNÍ PRÁDZNINY- provoz pro nahlášené děti bude ve třídě 2.B- MOTÝLCI (prosíme rodiče, aby si ze skříňky vzali potřebné oblečení pro své děti a nezapomněli na papuče, boty na zahradu/vycházku) 

Děkujeme za spolupráci. 

26.2.- Návštěva KNIHOVNY- "Tajemství naší knihovny", 9:00hod. Buďte ve školce včas, musíme posvačit a dopravit se na uvedený čas do knihovny. 
28.2.-
ZŠ Zamoraví, 9:00 hod., příchod do 8:00 hod., musíme stihnout svačinu. Mladší děti zůstávají v MŠ, budou mít divadlo 70Kč.
29.2.-  
Zpěváček - spolupráce s Domovem pro seniory U Moravy- ,,Společné zpívánky,, 12:30 hod.- v rámci nespících aktivit. 


V týdnu od 29.1. do 9.2. si budeme s dětmi povídat o ptáčcích. Kdo má možnost, budeme rádi za zrní, ptačí zob, koule a vše co ptáčkům můžeme v zimě dát. 

Leden 

10. 1. - Kontrolní logopedické vyšetření, SPC

10. 1. - Povánoční besídka s tvořivou dílnou, 15,00 hod. Přineste si skleničku od přesnídávky. 
17.1. - Konzultace po předchozí domluvě.  
19. 1. -
Cvičení Dráček,  10,00 hod. 
24.1. - Konzultace po předchozí domluvě. 


Prosinec 

5.12. - Mikuláš ve školce, vybíráme 37 Kč 
7.12. -
Rozsvícení vánočního stromečku, 15:30hod.
8.12. -
Cvičení Dráček, 10:00hod. 

12.12.- Hanácké šponti+ Zpěváček- Vánoční vystoupení v Domově pro seniory U Moravy, 10:00 hod.

13.12. - Vánoční divadlo v Domu kultury, 80 Kč. (Mějte hezké oblečení do divadla)

15. 12. - Rymice- "Vánoce v chaloupce" (Předškolní děti), mladší kamarádi zůstanou ve třídě Broučků. Odjezd v 9:00 hod., cenu dětem hradí školka. 

21. 12. - Vánoční představení studentů VOŠ Kroměříž. 


 


Listopad

2. 11. - DRAKIÁDA s praktikantkami VOŠ Kroměříž- přines si draka
3.11. - Vystoupení DFS "Hanácké šponti" v dopoledních hodinách pro paní učitelky a paní ředitelky z jiných MŠ
9. 11. - Zahradní akce s překvapením- SVATÝ MARTIN - přineste si lucerničku (16:00 hod.) 
10. 11. - Cvičení Dráček, 10:00 hod.
15. 11. - Kouzelník Tom, 70 Kč
17. 11. - Státní svátek, MŠ uzavřena
22. 11. - Vánoční fotografování - 350 Kč- platba předem. 
24. 11. - Cvičení Dráček, 10:00 hod. 
29. 11. - Airtrack SPgŠ Kroměříž, 10:00 hod., 10 Kč

Milí rodiče. Prosíme, abyste ZÁVAZNĚ nahlásili, do pondělí 23.10.2023, zdali Vaše dítko přijde v době podzimních prázdnin (26.-27.10. 2023) do mateřské školy. Třídy se budou spojovat a potřebujeme znát počty přihlášených dětí. (12.10.2023)


Prosíme rodiče, pokud víte, že Vaše děti nedorazí do MŠ, abyste omlouvali své děti učitelkám ve třídě včas.
V pátek 29.9.2023 se mělo konat cvičení DRÁČEK. Děti byly nahlášené, avšak většina do MŠ nepřišla a cvičení se díky tomu muselo zrušit i pro třídu BROUČKŮ. Děkujeme za vzájemnou spolupraci
. (29.9.2023)
 

ŘÍJEN 


2. 10. - Náslechová praxe studentky- studium zaměřené na logopedii.
5. 10. - 2. Průběžná praxe studentů VOŠ Kroměříž

12. 10. - 3. Průběžná praxe studentů VOŠ Kroměříž

13. 10. - Cvičení Dráček, 10:00 hod. 

19. 10. - 4. Průběžná praxe studentů VOŠ Kroměříž

24. 10. - HALLOWEENSKÁ ZAHRADNÍ AKCE- 15:00 hod. Pro děti a rodiče. Bude opékání, dlabání dýní, opékání marschmallownu. Bližší info před akcí. 

POZOR ZMĚNA DATUMU!!!!! akce se přesouvá na středu 25.10.2023!!!!

30. 10. - Ukázka dravců, 9:00hod. Cena: 50 Kč.


ZÁŘÍ

4. 9. - 15. 9. - Souvislá pedagogická praxe studentky 4.ročníku Střední pedagogické školy v Kroměříži

13. 9. - Třídní schůzky, 15:30 hod. Účast nutná. 

19. 9. - Výlet do lesoparku Zámeček. ZMĚNA TERMÍNU: ÚTERÝ  26.9.2023 

20. 9. - DOPRAVKA- Červený kříž. Přineste si všichni HELMU!!!! 

21. 9. - 1. Průběžná praxe studentů VOŠ Kroměříž. 

29. 9. - Cvičení Dráček, 10:00 hod. 

Do batohu: Vhodné převlečení (ponožky, tričko, kalhoty), obuv do tělocvičny, pití!!!! Jídlo NE!!!!! Ve skříňce mějte prosím pláštěnku!!