Co nás čeká

Milé děti a milí rodiče,

děkujeme za krásný školní rok a přejeme Vám hezké prožití letních prázdnin.

30. 6. - Oficiálně končí školní rok- ti, kteří už nebudou od 1. 7. do MŠ chodit, musíte si sami odhlásit obědy, vykliďte si skříňky, botárku a ti, kteří odchází do ZŠ, odevzdejte čipy vedoucí školní jídelny. 


ČERVEN

- 3. 6. - Den dětí- akce na školní zahradě 9:30 hod. 

- 14. 6.- Fotografování celé třídy 10:00 hod. - Milé maminky, vyfotili jsme pro Vás děti ve skupinkách, dle jejich přání. Fotografie najdete na rajčeti. 

- 16. 6. - Projektový výlet do ZOO Vyškov

            - S sebou: Kšiltovku, pevnou obuv, vhodné oblečení

            - Do batohu: pití v láhvi, která nevyteče(svačinu budou mít děti z mš); pláštěnku; mikrotenový sáček;                                            kapesníčky

- 17. 6. - Výlet do Podzámecké zahrady (do batůžku pití)

- 18. 6. - Výlet do města-památky, náměstí, kostely apod.

            - Zmrzlina 

- 23. 6. - Slavnostní pasování předškoláků na školáky rytířem- v DOPOLEDNÍCH HODINÁCH (rodiče dostanou natočenou celou slavnost na CD), oblékněte děti do slavnostního oblečení. 

- 28. 6. - Hudební koncert na zahradě mateřské školy. !!!ZRUŠENO PRO NEMOC!!!!

- 30. 6. - Ukončení školního roku. 


TÝDENNÍ TÉMATA:

31. 5. - 4. 6. - "Dopravní školička"

8. 6. - 11. 6. - "Co se děje v trávě"

14. 6. - 18. 6. - "Moje město, Kroměříž"

21. 6. - 25. 6. - "Indiánský týden" (pořiďte či vyrobte dětem kostým)

Návod či inspirace:  https://www.sazo.cz/fotonavody-2/jednoduchy-a-presto-krasny-kostym-na-indiana 

28. 6. - 2. 7. - "Loučíme se, školičko"


KVĚTEN

- 10. 5. - Návštěva zahrady Domu pro seniory U Moravy. Předání květináčů s květinami, malování křídami na chodníku. 

- 24. 5. - 18.6. - Praxe SpgŠ Kroměříž- studentka 1.ročníku střední školy. 

- 25.5. a 27. 5.  - Kontrolní vyšetření řeči Mgr. Martinou Pechovou Jahodovou (SPC)


DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

POVINNÉ PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (mohou využívat i děti mladšího věku)

Každý týden zasílejte do e-mailu logosovicky@seznam.cz , jak doma s dětmi pracujete- potřebujeme každý týden zpětnou vazbu. Děkujeme :-)


Týden: 5.4 . - 9. 4. 2021

Téma: "Zvířátka a jejich mláďátka"

1) úkol: Podívej se na obrázek a povídej. Co vidíš? Jaká zvířátka a jejich mláďátka vidíš? Kde jsou zvířátka? Jak dělají zvířátka? Kolik je např. kuřátek? ..... 


2) úkol: Pozorně si prohlédni pracovní list. Najdi, kam se schovala kočka. Spočítej holoubky. Doplň básničku. Obrázek si vybarvi. 


3) úkol: Hádanky. Zvládneš odpovědět mamince na hádanku? 


4) úkol: Trixeso, Pexeso. Pojmenuj zvířátka a jejich mláďátka. Vyber si zvířátka, se kterými si chceš zahrát pexeso (případně trixeso), maminka vystřihne a hraj. Když ti to půjde, můžeš si zahrát se všemi zvířátky. 


5) úkol: Vyber zvířecí mamince správné mláďátko. Pojmenuj a zakroužkuj ho. 


6) úkol: Pojmenuj zvířátko a vytleskáním urči počet slabik ve slově. Počet slabik zapiš pomocí teček či koleček.


7) úkol: Předložky. Mezi domácí zvířátka patří také pes a kočka. Každé z nich se někde schovalo. Nejprve říkej celou větou, kde stojí pejsek, kde leží kočička a kde je míč. Potom teprve vykresli podle zadání. (Rozvíjíme předložky, užívání celých vět a reakci na pokyn). 


8) úkol: Grafomotorika. Namotej kočičce čtyři klubíčka. 


9) úkol: Poznáš, která polovina těla patří zvířátkům? Rozstříhej, přiřaď, slep, vykresli. 

10) úkol: Origami. Slož si podle návodu kočku nebo pejska. Fantazii se meze nekladou. 

11) úkol: A po práci legraci. Pokud chceš, zacvič si s námi :-)


Velikonoce na Hané

Týden: 29. 3. - 2. 4. 2021

Téma: "Hody, hody, doprovody"

1) úkol: Popovídejte si s rodiči o Pašijovém týdnu- tradice, zvyky. Zopakujte si barvičky- povídejte si co je např.  typicky žluté (citrón, slunce), zelené (špenát, tráva), apod. 

V průběhu týdne Vám zašleme folklorní video "Velikonoce na Hané". 

Pokud budete péct beránka, mazanec či jidášky, budeme rádi za fotku :-) 


2) úkol: Velikonoční říkanka: první část říkanky je určena pro rytmizaci: vytleskáváme, vydupáváme, ťukáme prstíkem do dlaně, o stůl, dvěma prstíky o sebe, apod. 

Můžete si zahrát na ozvěnu: dospělý řekne řádek a vyťukává, dítě po něm vždy zopakuje. 

Malé děti se naučí první část říkanky zpaměti, velké děti se naučí říkanku celou a vykreslí obrázek.


3) úkol: Zrakové rozlišení. Najdi a přiřaď správný stín ke slepičce, kohoutkovi a kuřátku. Každou dvojici spoj jinak barevnou pastelkou. 


4) úkol: Velikonoční puzzle. Obrázek kohouta si vybarvi (můžeš použít i voskovky, vodové barvičky- podle toho, co doma máš), rozstříhej podle vyznačených čar a slož. 


5) úkol: Řazení pomlázky podle délky. Která z pomlázek je nejdelší? Která je nejkratší? Vystřihni podle rámce a pomlázky porovnej mezi sebou. Seřaď je podle délky- od nejkratšího po nejdelší a od nejdelšího po nejkratší. 


6) úkol: Počty 1-5. Pozorně si prohlédni obrázek. Vidíš 5 slepiček. U každé slepičky spočítej puntíky- kolik puntíků, tolik přiložíš vajíček. 

Vajíčka už umíš nakreslit- proto si je nakresli, vystřihni a přikládej (vajíčka můžou být i z barevného papíru). 


7) úkol: Zajíčkův labyrint. Pomoz najít zajíčkovi správnou cestu ke košíku s kraslicemi- nejprve několikrát prstíkem, až najdeš správnou cestu, použij obyčejnou tužku. Obrázky si můžeš vykreslit. 

Doplňující otázka: Co to je kraslice? Víš to? 


8) úkol: Grafomotorika. Nejprve obtáhni Kuliferdovu pomlázku a pak dokresli další dvě i s barevnou mašlí. 

Doplňující otázka: Víš, jak se jinak říká pomlázce? 


9) úkol: Pracovní činnost. Vyrob si na vajíčko s osením zajíčka. Budeš potřebovat roličku od toaletního papíru, nůžky, fixy. 


Týden: 22. 3. - 26. 3. 2021

Téma: "O kohoutkovi a slepičce"

1) úkol: Obrázkové čtení: S maminkou nebo tatínkem si přečti pohádku "O kohoutkovi a slepičce". Slova čtou rodiče, děti doplňují názvy obrázků.


2) úkol: Dokážeš vyjmenovat, jaká zvířátka byla v pohádce? Kolik jich bylo?

3) úkol: Nápodoba zvuku zvířat: Jak dělá slepička? Jak dělá kohoutek? Jak dělá kravička a jak prasátko? Znáš další zvířátka? Jak dělají? (Kuřátko, ovečka, kozička, koník atd....). Procvičuj v průběhu celého týdne. 

4) úkol: Vymaluj a vystřihni si obrázky z pohádky. S dopomocí maminky si obrázky nalep na špejli izolepou. Obrázků máš dost- rozlož si vykreslování během celého týdne. Používej správné a reálné barvy - nepřetahuj. Už jsi předškolák.

5) úkol: Zahraj si s rodiči a sourozenci pohádku O kohoutkovi a slepičce. Můžeš nám zaslat video hrané pohádky. 

6) úkol: Grafomotorický list: Zkus kuřátka napodobit nejprve prstem ve vzduchu a potom pomocí přerušovaných čar dokresli žluté ovály. Slepičku si vybarvi.  

7) úkol: Zasaď si řeřichu nebo obilí do skořápky od vajíčka. Do skořápky dej namočenou vatu nebo tampónek a poté nasyp semínka. Pozoruj, co se bude dít. 

8) úkol: Zazpívej si s písničku "Travička zelená". Můžeš zařadit rytmizaci - tleskání, plácání do kolen, ťukání prstem o dlaň. 


Týden: 15. 3. - 19. 3. 2021

Téma: "Morena je utopená, zima už se nevrátí"

1) úkol: Pozorně se podívej na pohádku o tom, jak se Andulka bála smrtky. Povídej si s maminkou či tatínkem o tom, co jsi viděl/a v pohádce, proč si tuto tradici připomínáme?

Odpověz na několik otázek: (prosíme rodiče o zapsání odpovědí)

1.  Jaké roční období nám končí, a na které se těšíme? (řekni 2 znaky ke každému období)

2. Znáš další názvy pro smrtku? 

3. Co měla smrtka kolem krku? Jakou to mělo barvu? 

4. Kde smrtka v noci spala?

5. Jakou pohybovou hru hrály holčičky na dvorku? (můžeš si ji zahrát také)

6. Kam děti smrtku vynesly? (kam ji hodily?)

7. Jakou kytičku přinesl Honzík Mařence? Jakou měla barvu? 


2) úkol: Společně s rodiči či sourozencem vyrobte svoji vlastní Morenu. Fantazii se meze nekladou. Návod máte v pohádce, nebo zde na obrázcích. 

3. úkol: Nauč se s rodiči písničku o sluníčku. Klavírní doprovod i zpěv svých paní učitelek si můžeš stáhnout a zpívat s nimi. 

4. úkol: Domaluj sluníčku paprsky (zespodu - nahoru a shora - dolů), nezapomeň správně držet tužku. Obrázek si vymaluj. 

5) úkol: Pozorně se podívej na obrázek. Najdeš 5 rozdílů? Zakroužkuj je v PRAVÉM obrázku červenou pastelkou.  LEVÝ obrázek si vymaluj. 

6) úkol: Procvič si základní barvy. Vyjmenuj 4 roční období.   Všechny obrázky, které souvisí s jarem, zakroužkuj zeleně, s létem žlutě, s podzimem červeně a se zimou modře. Některé obrázky mohou mít kolem sebe i několik kruhů. Obrázky si vybarvi a pojmenuj. 

7) úkol: Minule jste si procvičili jazýček, další cvičení jistě naleznete doma v logopedických sešitech. Dnes si procvičíme nádech nosem a výdech ústy s básničkou Kocour a tůňka, kterou vám říká dospělý a vy foukáte do papírové kuličky. Každý den pilně procvičujte jazýček a cvičte úkoly, které máte již dříve v logopedickém sešitě.

8) úkol: Popiš, co se děje na obrázku, např. přilétají ptáčci z teplých krajin, roztává sníh,ap. Co je na obrázku nahoře, dole, vlevo, vpravo. Kolik je na obrázku ... Pojmenujte malé obrázky a řekněte, co se děje na jaře. Pracujte dále s obrázkem dle vlastních nápadů.

9) úkol: Vystřihni, slož, slep, zacvič si :-) 


Týden: 1. 3. - 5. 3. 2021

Téma: "Z pohádky do pohádky."

1) úkol: Vymaluj a vystřihni si obrázky a poskládej je podle časové posloupnosti. Zkus podle obrázků povyprávět mamince a tatínkovi celou pohádku. 


2) úkol: Nakresli pohádkovou postavu (Karkulka, princezna, čaroděj, hloupý Honza apod.....) a nezapomeň na detaily.


3) úkol: Poznáš známou pohádku? Najdi v obrázku předměty a zapiš jejich počet (např: Kolik motýlků, tolik teček). Obrázek si můžeš vykreslit. 


4) úkol: Rozstříhej obrázky a přiřaď pohádkové postavy k jejich obydlí. Obrázky si můžeš vybarvit. 


5) úkol: Procvič si grafomotoriku. S pomocí bodů spojuj na záložkách lomené čáry a každou čáru vybarvi jinak. Nezapomeň, jak se správně drží tužka/pastelka. 


6) úkol: Pracovní činnost: Vyrob si záložku do knihy. (Magnetky používat nemusíte, záložku si můžete vylepšit dle vlastní fantazie) 


7) úkol: Artikulační cvičení: Procvič si se Spongebobem jazýček. 


A po práci legraci. Zatancuj si s Míšou a pohádkou. ÚNOR

19. 2. 2021- Masopust - přineste si masopustní (karnevalový) kostým nebo masku- budeme mít tento den MASOPUSTNÍ BÁL! 

22. 2. 2021- Budeme si povídat o ptáčcích, kdo má možnost, přineste si v tomto týdnu dalekohled, půjdeme pozorovat ptáčky do Podzámecké zahrady. 

TÝDENNÍ TÉMATA:
8. 2. - 12. 2. 2021- " Zimní oblečení "
15. 2. - 19. 2. 2021- " To je zlaté posvícení "
22.2. - 26. 2. 2021- " Ptáčci v zimě " LEDEN

TÝDENNÍ TÉMATA:
4. 1. 2021- 8. 1. 2021- "Na Tři krále, zima stále"
11. 1. 2021- 15. 1. 2021- "Dva mrazíci, uličníci"
18. 1. 2021- 22. 1. 2021- "Jak se mají sněhuláci"
25. 1. 2021- 5. 2. 2021- "Sáňky jedou pomaloučku, držíš se dost pevně, kloučku?" 

Milí rodiče,

naše třída prozatím distanční vzdělávání neposkytuje - chodí nám skoro všechny děti a ty, které jsou doma, jsou řádně omluveny z důvodu nemoci. 

Děkujeme za pochopení.  


PROSINEC

2. 12. 2020- Vánoční focení, 8:30-9:00 hod. v koridoru školy (cena: 300 Kč) 
4. 12. 2020- Mikulášská nadílka ve třídě (dopoledne), 50 Kč., 10:00 hod. 
                    - Můžete přijít v kostýmu čertíka či andílka. 
18. 12. 2020Dopolední akce školky u stromečku- zpěv, dramatizace, recitace. 10:00 hod. 

                     - Vánoce ve školce - dárečky pod stromečkem. 11:00 hod. 

O VÁNOČNÍ BESÍDKU NEPŘIJDETE, NATOČÍME VÁM JI A VLOŽÍME PŘED VÁNOCI NA PORTÁL RAJČE :-) 


TÝDENNÍ TÉMA:  
30. 11. - 4. 12. 2020- Mikuláš, ztratil plášť.
7. 12. - 11. 12. 2020- Vánoční příběh. 
14. 12. - 22. 12.2020- Těšíme se na Vánoce- tradice. 
LISTOPAD

20. 11. 2020- Uspávání zahrady, akce třídy v dopoledních hodinách

TÝDENNÍ TÉMA: 

2. 11. - 6. 11. 2020- Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora. 

9. 11. - 13. 11. 2020- Na svatého Martina, kouřívá se z komína. 

16. 11. - 20. 11. 2020- Uspávání zahrady. 

23. 11. - 27. 11. 2020- Mikuláš, ztratil plášť. ŘÍJEN

22.10.2020- Drakiáda - přineste si draka

TÝDENNÍ TÉMA:

5. 10. - 9. 10. 2020- Co se děje na poli?

12.10.- 16. 10. 2020- Zvířátka v lese.

19. 10. - 23.10. 202- Vítr fouká, vítr duje, copak to v něm poletuje? 


ZÁŘÍ

8. 9. 2020- Třídní výlet na ,, Zámeček,, 9:00 hod.

9. 9. 2020- Třídní schůzky- ÚČAST NUTNÁ!, 15:15 hod. 
18. 8. 2020 - Farma Hvězda, cena: 30Kč. 

30. 9. 2020- Divadlo Šikulka- 8:30 hod., cena 45 Kč. 
 


TÝDENNÍ TÉMATA: 

1. 9. - 11. 9. 2020- "Hola hola, školka volá!"

14. 9. - 18. 9. 2020 - "Babí léto lítá, už je tu podzim!"

21. 9. - 25. 9. 2020 - "Foukej, foukej větříčku, shod mi jednu                                                      hruštičku"

28. 9.- 2.10.2020- "Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Cos to Janku, cos to                                          sněd?"