Co nás čeká

Červen

4.6. 2020- Oslava dne dětí- "Honba za pokladem v Podzámecké zahradě"

Milí rodiče,

vytvořily jsme pro Vás e-mail, na který nám můžete zasílat: jak pracujete doma s dětmi, jaké výtvory jste vyrobili, jak trénujete logopedii a cokoliv co Vás napadne. 
Také tento e-mail může sloužit k Vašim návrhům, nápadům či požadavkům, co bychom mohly na web přidat za úkoly. 

E-mail: logosovicky@seznam.cz

Držte se,

Vaše paní učitelky Denisa a Hanka :-) 
DALŠÍ ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI

1. Znát ovoce a zeleninu

Umíš rozeznat ovoce a zeleninu a určité druhy pojmenovat? S rodiči se podívej na odkaz a zahrajte si hry na toto téma, nebo si vyrobte pěkné výrobky. 

https://vytvarna-vychova.cz/tag/ovoce-a-zelenina/


Vyřeš s maminkou či tatínkem pracovní list


2. Poznat barvy

Jako správný předškolák bys měl umět poznat barvy základní i doplňkové. Ale pozor, nejenom je pojmenovat, ale také rozeznat co je typicky červené-jablíčko, zelené-travička atd. HRA: Čáp ztratil čepičku

Postup hry

  1. Jeden říká: "Čáp ztratil čepičku měla barvu, barvičku..,zelenou"- a ostatní musí co nejrychleji najít cokoliv zeleného
  2. Opětovně zase říká: "Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku....žlutou" - a ostatní hledají to, co má žlutou barvičku
  3. Takto se postupuje a hra se opakuje se všemi barvičkami.

3. Roční doby

https://www.deskovehry.com/recenze-rocni-doby-jaro-leto-pozdim-zima/ 

Ukaž mamince, jak se ve školce učíme roční doby (využití pohybu). Pamatuješ si typické znaky ročních dob? Povídej...


4. Části dne

Zkuste procvičit praktický život. Co děláme ráno? Co děláme dopoledne? Co v poledne? Co odpoledne? A co večer? Připomínejte běžné činnosti dětem a mluvte o nich.


logopedie na každý den

zahrajte si hru s figurkami a kostkou od člověče nezlob se
zahrajte si hru s figurkami a kostkou od člověče nezlob se

přečteme dětem text a děti hádají, o kom jsme četli a kde je na obrázku
přečteme dětem text a děti hádají, o kom jsme četli a kde je na obrázku

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

1. Pravolevá orientace. 

Jako správný předškolák bys měl umět poznat pravou a levou stranu.

Hra "Levá - pravá" (vnímání vlastního těla a pravolevá orientace). 

Maminka dává dětem slovní pokyny od jednodušších (např. zvedni levou ruku, zvedni pravou ruku) postupně ke složitějším (pravou rukou se chyť za levé ucho, levou rukou si dej na levé koleno a pravou rukou si zakryj levé oko) a kontroluje provedení. Zpestřením hry je i výměna rolí, kdy některé z dětí dává pokyny a kontroluje správnost provedení. 

Hra "Co je vlevo, co je vpravo" (pravolevá orientace v prostoru)

Děti říkají, co vidí vlevo a co vidí vpravo. Hru je možno různě obměňovat, např. jeden z hráčů (např. tatínek) říká věci, které jsou kolem něho a děti popisují, zda jsou vlevo či vpravo (dle předchozí dohody zda vlevo od druhé osoby nebo vlevo od vlastní osoby). Další obměnou je určování stran na ploše - na obrázku, na deskové hře atd.


2. Porovnávání více-méně


3. Orientace v prostoru / na papíře

ZAHRAJTE SI S DĚTMI HRY NA PROCVIČENÍ PROSTOROVÉ ORIENTACE

"Na schovávanou"

Všechny děti se ukryjí jednomu dítěti ve vymezeném prostoru, to pak vyvolává jednotlivé děti z úkrytů (Maruška je za stromem, Honzík pod lavičkou, Janička vedle domečku ...   

"Nepořádná Alenka"
Alenka měla rozházené hračky a svoje oblečení po pokoji. Podíváme se, kde nechala panenku, kočárek, sukni, čepici atd. Děti jmenují, kde předměty leží. Uklízíme je. Srovnáváme, kde předměty ležely, a kam jsme je dali.

"Koblížek na cestách"
Koblížek utekl dědečkovi a babičce, vydal se na cestu. Kudy jde? Skáče z okna na kytičku, skutálí se pod lavičku atd. Kde byla schovaná zvířátka, která potkal? Vpravo od pařezu, pod stromem ...


4. Poznávání čísla a přiřazování správného počtu

Počty a čísla nemusíš procvičovat jen s pracovními listy. Spočítej, kolik maminka koupila rohlíků, jablíček. Dokážeš spočítat, kolik máte doma hrníčků? Variant je spousty :-)


5. Geometrie- základní tvary

Můžete si zopakovat hru "Chodím, hledám"

" Chodím, hledám- co mám znát. Pojďte děti ukázat, do všech koutů zajděte, co je KULATÉ najděte. / Trojúhelník najděte..."


6. Nerovnosti (Vyšší než- kratší než)


7. Stupňování (nízký-nižší-nejnižší), shodnost (stejný, tak jako).


A na závěr se můžeš naučit pěknou básničku s omalovánkou- povídej mamince. Kolik vidíš stromů? Kolik má mašinka vagónů? Kolik mají kluci asi kuliček? Více-méně-stejně? 


PŘEDČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST

1. Napiš svoje jméno

Najdi svoje jméno mezi ostatními jmény. Vytleskej, kolik slabik má tvoje jméno. Umíš pojmenovat obrázky? např. "A" jako ANETKA, AMÁLKA, ANDREJKA...ale také "A" jako AUTO, ANDULKA, AKTOVKA apod. 


2. Vytleskej slabiky ve slově


3. Urči první hlásku 

Sluchová hra: 

TELEFON

Porouchal se telefon, dřív vyzváněl jako zvon. Jakápak to byla zpráva, která na A,Č,K,S... začínala? 

LETÍ PTÁČEK

Letí ptáček letí, ptá se našich dětí? Děti, děti, kdo tu je? Kdo se na A jmenuje? 4. Rýmy a hononyma


5. Předložky

"Chodím, hledám, co mám znát? Pojďte děti ukázat! Do všech koutů zajděte, KDE je míček najděte!"

Kde je pejsek? V boudě!
6. Protiklady7. Časová posloupnost

Určitě znáš pohádku O veliké řepě. Povídej mamince o čem pohádka je? Kdo všechno v pohádce je? Kdo byl první? Kdo poslední?

Poznáš další pohádky? Povídej...koho vidíš? Kdo je větší? Kdo zas menší? Kdo je dole a kdo nahoře? Jak dělají zvířátka? 

Povídej, pojmenuj, ptej se! 


8. Jednotné a množné číslo. 

Povídej.... JABLÍČKO X JABLÍČKA, LEV X LVI, KOSTKA X KOSTKY, AUTÍČKO X AUTÍČKA apod. 


9. Přepsat slovo podle vzoru / překreslit obrázek podle vzoru

Můžeš s maminkou či tatínkem zkusit malovat prstíkem nebo štětcem i do mouky/krupice/písku/na zamlžené zrcadlo nebo do čočky. 


10. Odliš nestejné obrázky

...můžete si doma i se sourozenci zahrát hru CO SE ZMĚNILO V MÍSTNOSTI??...nebo si zahrát hru s kouzelnou dekou. Pod deku dej svoje oblíbené hračky, zapamatuj si je a zavři oči. Maminka mezitím oddělá jednu /dvě hračky a ty musíš říct, které to byly! 


11. Zdrobněliny


HODY, HODY, DOPROVODY

Seznámení s tématem...

Zvyky: https://knihovna.obecmokre.cz/zvyky-a-povery-velikonocni

Pranostiky: https://www.velikonocenky.cz/velikonocni-pranostiky/

Symboly a tradice: https://www.meredit.cz/velikonoce-symboly-pranostiky-a-tradice/

Chaloupka na vršku: https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc


Přečtěte si s dětmi pohádku o zvířátkách... procvičujte také logopedii...jak dělá slepička? Jak dělá kohoutek? Jak dělá kuřátko?.. trénuj :-) 


...potrénuj barvy a tvary...


..hádej, hádej hadači :-) 


Nezapomněl/a jsi správně držet nůžky?... vystřihni si vystřihovánku...Maminka zkontroluje správný úchop...


...a co tužku... pamatuješ si, jak se správně drží tužka?..maminka tě zase zkontroluje..


Vyrob si velikonoční ozdobu, kterou zkrášlíš svůj dům/byt..


Nauč se básničku či říkanku, která se ti nejvíce líbí...


Zazpívej si písničku..


Hrajete si rádi? Kdo by je neměl rád! ...ať už pohybové, logické, slovní, smyslové či dramatické... hraj si a směj se s celou rodinou...


... trošku logopedie

Jaro přichází s teplým sluníčkem a přináší jarní svátky - Velikonoce. Pro každého znamenají Velikonoce něco jiného. Pro Evu je to malování pestrých vajíček. Adam se učí od tatínka splétat pomlázku z proutí. Maminka upeče beránka. Jarní svátky jsou hlavně radosti ze života. Sluníčko probudilo přírodu a ta se hlásí i s malými mláďaty. Jaro je tady!

- Přečtěte dětem text, po poslechu textu odpovídají na otázky:

- jak se na Velikonoce připravuje Eva, jak Adam, jak maminka

- co dělá sluníčko na jaře

- jaká zvířátka a jejich mláďátka znáš

- Povyprávějte si společně o obrázku: proč se Eva schovává za maminkou? Proč přišli chlapci za maminkou a Evou? Kolik je na obrázku chlapců, kolik děvčat? Jak se doma připravujeme na Velikonoce?

1. Pojmenujte si společně každý předmět na obrázku. Objasněte si obrázky (co to je, na co se používá, kde zvířátko bydlí, ap.). Vymysli větu na každý obrázek (např, Chobotnice žije v moři.). Starší děti přiřadí C - Č.

2. Obrázky si pojmenujte, vytleskejte, dobře zapamatujte. Poté stránku zavřete a vyjmenujte co nejvíce obrázků.


JARO JE TADY 

Seznámení s tématem...


...vymaluj si omalovánku...


..přečtete si s dětmi pohádku "O roznášení jara"..počítejte motýlky, procvičte, jakou mají barvu... 


...nezapomínej na logopedii....

1. úkol - procvičování první hlásky pro starší děti, mladší děti si můžou pojmenovat obrázky, vytleskat, určit počet slabik

2. úkol - rozvíjet slovní zásobu - popsat obrázek, co je špatně

3. úkol - rozvoj vyjadřování při vyprávění příběhu beze slov - co nejvíce obrázek popsat, co se na něm děje, co se stalo medvídkovi a pejskovi při smažení amolet 


..poznáš jarní kytičky? Povídej...pojmenuj každou kytičku, přiřaď k ní správnou barvu... s maminkou a tatínkem ji můžeš hledat v trávě...


...našli jste všechny kytičky? Víš jaké mají barvičky? Můžeš si teď všechny vymalovat :-) Zkus také spočítat kolik je kytiček na obrázku.


...nauč se ke každé kytičce krátkou říkanku...


...každý chytrý chlapeček i holka..umí spočítat vlaštovku i brouka...


...nezapomínej na grafomotoriku...


....a když tě přestanou bavit pracovní listy..můžeš si s maminkou něco vyrobit :-) 


...nebo si můžeš zacvičit...


A PO PRÁCI - LEGRACI :-) 


MORENA JE UTOPENÁ - ZIMA UŽ SE NEVRÁTÍ

Seznámení s tématem týdne:


https://www.youtube.com/watch?v=oSPR1oi8SAE 

https://www.youtube.com/watch?v=83kDo7e2zeI 

https://www.youtube.com/watch?v=TcR-PbCyI0kS dětmi si doma můžete zazpívat....


...nebo si zopakujte/naučte básničku či říkanku s pohybem...


...procvičte grafomotoriku...


....vyrobte si doma Morenu nebo jarní klíč...


.... nezapomínejte na logopedii....


Dechová cvičení: 

• dýcháme si do dlaní, je nám zima - zahříváme dlaně - teplý výdechový proud 

• kouzlíme se zrcátkem - dýcháme na zrcátko, zamlžíme ho - nakreslíme kruh, vlnky

Každý den chvilinku procvič svoji pusinku :-)


BŘEZEN

2. - 6. 3. - OMEZENÝ PROVOZ- Jarní prázdniny na ZŠ
10. 3. - Cvičení Dráček, 10:00 hod. 
11. 3. - 4.lekce PLAVÁNÍ, 9:30 hod. 
18. 3. - 5.lekce PLAVÁNÍ, 9:30 hod. 
19. 3. - Zdravý úsměv, 9:00 hod. 
20. 3. - Fyzikální pohádka - POUZE VYBRANÉ DĚTI, 10:00- 11:15 hod. 
24. 3. - Cvičení Dráček, 10:00 hod. 
25. 3. - 6.lekce PLAVÁNÍ, 9:30 hod.
26. 3. - Vynášení Moreny- Hanécké šponti - děti ze souboru.
27. 3. - Velikonoční pohádka na Domu kultury, 10:30 hod.  

TÉMA TÝDNE:
2. 3.  - 6. 3. -    JARNÍ PRÁZDNINY- OMEZENÝ PROVOZ
9. 3. - 13. 3. -    BŘEZEN- MĚSÍC KNIHY
16. 3.  - 20. 3. - HRAJEME SI NA ŠKOLU
23. 3.  - 27. 3. - MORENA JE UTOPENÁ, ZIMA UŽ SE NEVRÁTÍ


ÚNOR

10. 2. - MASOPUST VE ŠKOLCE (KARNEVAL) 
          - Přines si kostým na karneval !!!!!
11. 2. - Cvičení Dráček, 10:00 hod. 
12. 2. - 1.lekce PLAVÁNÍ, 9:30 hod. 
          - do batohu: PLAVKY, RUČNÍK, PROTISKLUZOVOU OBUV, PITÍ, HŘEBEN
19. 2. - 2. lekce PLAVÁNÍ, 9:30 hod. 
25. 2.  - Cvičení Dráček, 10:00 hod.
26. 2. - JARNÍ FOCENÍ- 8:00 hod. (zájemci se zapíší u učitelek) 
           - 3. lekce PLAVÁNÍ, 9:30 hod. 
27. 2. - Divadlo na DK, Sněhurka, 10:00 hod., 40 

TÉMA TÝDNE:
3. 2. - 7. 2. - "Masopustní veselice, veselá je převelice"
10. 2. - 14. 2.- "Paní zima čaruje, mráz na okna maluje"
17. 2. - 21. 2.- "Zimní sporty a radovánky"
24. 2. - 28. 2.- "Grónsko" 

LEDEN

 14. 1. - CVIČENÍ TJ SLÁVIA- DRÁČEK- 10:00 hod.

             S SEBOU: batoh- cvičební úbor, cvičky či botasky se světlou podrážkou, PITÍ!!!!

 22. 1.- Kontrolní vyšetření řeči (dopoledne)                         

23. 1.- Pozorování ptáků v Podzámecké zahradě             

27. 1.- Konzultační hodiny - zapište se u učitelek na konkrétní čas                 
28. 1. - CVIČENÍ TJ SLÁVIA- DRÁČEK- 10:00 hod.                                         

29. 1. -  Maňáskové divadlo hrané učitelkami MŠ- 9,30 hod.                              - Prevence zdravého úsměvu, 10:00 hod. 

30. - 31. 1. - DĚTI BUDOU CELÝ DEN VE TŘÍDĚ BROUČCI (omezený provoz- pololetní                                  prázdniny na ZŠ)                                                          TÉMA TÝDNE: 

6. 1. - 10. 1. 2020- "NA TŘI KRÁLE, ZIMA STÁLE"

13. 1. - 25. 1. 2020- "HUBOVAL VRABČÁK NA ZIMU"

27. 1. - 31. 1. 2020- "TÝDEN POKUSŮ"
PROSINEC

2. 12. - Rozsvěcení vánočního stromečku- 16:00 hod.                                                                                                                    (vystoupení Hanácké šponti + pedagogický sbor) 
4. 12. - Logopedické vyšetření- dopolední hodiny
5. 12. - Dům kultury- Vánoční divadlo- 9:00 hod.
6. 12. - Mikuláš ve školce v dopoledních hodinách. 
12. 12. - Vánoční představení- VOŠ Kroměříž
15. 12. Vánoční představení- SPgŠ Kroměříž
17. 12. - Vánoční muzeum- "Pohádkové Vánoce"- 10:00 hod.

18. 12. - Vystoupení v Domově pro seniory u Moravy (10:30 hod.)                                                              - Vánoční besídka- 15:00 hod.                                                                                                           + TVOŘIVÁ DÍLNA- přineste si: JABLKO, ÚZKOU SVÍČKU, PÁRÁTKA ČI ŠPEJLE, GUMOVÉ MEDVÍDKY, SUŠENÉ OVOCE, HŘEBÍČEK, MAŠLI, (POPŘÍPADĚ BADYÁN, SKOŘICI APOD.- DLE VLASTNÍ FANTAZIE.) 


19. 12. - Polytechnická výchova- COPT, 9:00 hod. 

TÉMA TÝDNE:

2. 12. - 6. 12. - "PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ S ČERTEM A S ANDĚLEM"

9. 12. - 20. 12. - "VÁNOČNÍ ČAS"LISTOPAD

4. 11. - Výtvarné a pohybové dopoledne v ZŠ Komenského, 9:30 hod. 
5. 11. - Odpolední akce s rodiči- "SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK
6. 11. - Kontrolní logopedické vyšetření
13. 11. - Kouzelník Tom, 9:15 hod. 
21. 11. - Vánoční focení, 10:00 hod.- ZMĚNA!!. ( 280 Kč sada + možnost balíčku za 110 Kč) 
26. 11. - Knihovna- "Barevný svět kolem nás", 10:00 hod.


TÉMATA TÝDNE: 

4. 11. - 8. 11. 2019- LISTOPAD, LISTOPAD- LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD. 

11. 11. - 15. 11. 2019- NA SVATÉHO MARTINA, KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA

18. 11. - 22. 11. 2019- STĚŽOVAL SI CVRČEK, ŽE HO BOLÍ KRČEK (NEMOCI)

25. 11. - 29. 11. 2019- Z POHÁDKY DO POHÁDKY
 ŘÍJEN

8. 10. 2019- Zdravý úsměv 1. lekce
15. 10. 2019- Vycházka do Podzámecké zahrady, 9:30 hod. 
16. 10. 2019- Pohádky na SPgŠ Kroměříž, 10:00 hod. 
23. 10. 2019 -  Drakiáda v sovičkách (přineste si vyrobeného nebo koupeného draka) 
31. 10. 2019 - Halloween v sovičkách (přineste si halloweenskou masku/kostým) TÉMATA TÝDNE:

30. 9. - 4. 10. 2019 - CIB, CIB, CIBULENKA (prosíme, noste na ukázku zeleninu)

7. - 11. 10. 2019- ZVÍŘÁTKA NA POLI.... (vycházky na pole)

14. - 18. 10. 2019-V LESE NA HOUBÁCH (výlet do Podzámecké zahrady)

21. - 25. 10. 2019- VÍTR FOUKÁ, VÍTR DUJE, COPAK TO V NĚM POLETUJE?                                                                     (DRAK)
28. 10. - 1. 11. 2019-
 HALLOWEEN (shánějte halloweenskou masku :-) 

ZÁŘÍ

11. 9. 2019- Výlet za kamarády z MŠ Štěchovice, 9:00 hod. 
12.9. 2019- Třídní schůzky, 15:15 hod. - ÚČAST NUTNÁ!!
30. 9. 2019Divadlo Šikulka v MŠ, 10:00 hod.

TÉMATA TÝDNE:

2.- 6. 9. 2019- TĚŠÍME SE NA NOVÉ KAMARÁDY

9.- 13. 9. 2019- DEŠŤOVÉ KAPIČKY, DOSTALY NOŽIČKY

16. - 20. 9. 2019- ZNAKY PODZIMU

23.- 27. 9. 2019- MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA (prosíme noste na ukázku ovoce)