Broučci

Broučci

Provozní doba: 6.15 - 16.45hod.

Telefonní kontakt: 573 330 223

Pedagogičtí pracovníci:  

paní učitelky:  Libuše Režňáková, Kateřina Nakládalová

Asistent pedagoga:  Helena Bolfová

Nepedagogičtí pracovníci:

provozní pracovník: Eva Buková