Broučci

Broučci

Provozní doba: 6.30 - 17.00 hod.

Telefonní kontakt: 573 330 223

Pedagogičtí pracovníci: 

učitelky: Libuše Režňáková, Marie Nejezchlebová, Mgr. Martina Luběnová

Nepedagogičtí pracovníci:

Školní asistent : Andrea Keňová

Provozní : Eva Buková