MŠ Mánesova 3880

MŠ Mánesova 3880

Mateřská škola s prvky křesťanství se poprvé objevila v září 1990 jako třída při MŠ Barbořina. V roce 1992 pak byly zřízeny dvě třídy v soukromé vile na Malém Valu. Od 1. 1. 2013 našla mateřská škola nové sídlo na současné adrese. 

Jsme mateřská škola s křesťanskou výchovou: uplatňujeme biblické principy v praxi - odpouštíme si, učíme se omluvit, neubližovat si, chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Bůh má rád všechny, proto přijímáme jeden druhého, každý z nás je stejně důležitý.

Usilujeme o to, aby srdce bylo naplněno a rozum osloven - dovést děti k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit základním schopnostem důležitým pro celý další život.