Naši mateřskou školu tvoří komplex sloučených mateřských škol Mánesova 3880, 3766 a MŠ Štěchovice 1361, který vznikl 1. 1. 2016. Zřizovatelem je Město Kroměříž. Všechny tři MŠ jsou pod správou jednoho ředitelství se sídlem na MŠ Mánesova 3880. Od ledna 2020 je součástí MŠ Mánesova 3766 i Dětská skupina města Kroměříže, určena pro děti od 1 roku.