Naši mateřskou školu tvoří komplex sloučených mateřských škol Mánesova 3880, 3766 a MŠ Štěchovice 1361, který vznikl 1. 1. 2016. Zřizovatelem je Město Kroměříž. Všechny tři MŠ jsou pod správou jednoho ředitelství se sídlem na MŠ Mánesova 3880.