Prázdninový provoz 2024

Info k zápisům  do školek, které zajišťují prázdninový provoz

Tiskopisy k dispozici ve třídách. 
Termíny zápisu:
MŠ Štítného - 28.5. 8.00-15.30 hod.
MŠ Gorkého - 29.5.8.00-15.30 hod.

K vyplněné žádosti o přijetí na prázdninový provoz a stravu si zajistěte u vašich třídních učitelek kopii matričního listu, kde je uvedeno očkování dítěte.


 MŠ Mánesova 3766 a MŠ Mánesova 3880

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy Mánesova 3766 a 3880.

Vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka mateřské školy, že MŠ Mánesova 3766 a Mánesova 3880  budou uzavřeny v době hlavních prázdnin: od 15.7.-16.8.2024.

Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, stanovuje poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání za červenec ve výši 184 Kč, za srpen 205 Kč.

Od 15.7. do 31.7.2024 zajištuje prázdninový provoz MŠ Gorkého. Od 1.8. do 16.8.2024 zajišťuje prázdninový provoz MŠ Štítného. Vzhledem k tomu, že mateřské školy mají právní subjektivitu, sjednávají si rodiče zajištění prázdninového provozu přímo s jejich ředitelkami. Dále zde platí poplatky za stravování a školské služby v termínu před nástupem dětí do MŠ. Bližší informace a přihlášky budou k dispozici v dubnu-květnu.

16.2.2024

MŠ Štěchovice 1361

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy ve Štěchovicích v červenci a srpnu 2024. 

Vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka mateřské školy, že MŠ Štěchovice bude uzavřena v době hlavních prázdnin: od 1.7. do 16. 8. 2024. 

Od 1.7. do 12.7. 2024 zajišťuje prázdninový provoz pro děti z pracoviště Štěchovice Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova, pracoviště 3766. Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, stanovuje poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání za červenec ve výši 184 Kč, za srpen 205 Kč. 

Od 15.7. do 31.7.2024 zajištuje prázdninový provoz MŠ Gorkého. Od 1.8. do 16.8.2024 zajišťuje prázdninový provoz MŠ Štítného. Vzhledem k tomu, že mateřské školy mají právní subjektivitu, sjednávají si rodiče zajištění prázdninového provozu přímo s jejich ředitelkami. Dále zde platí poplatky za stravování a školské služby v termínu před nástupem dětí do MŠ. Bližší informace a přihlášky budou k dispozici v dubnu-květnu.

16.2.2024