Prázdninový provoz 


Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2020 na pracovištích Mánesova 3880, Mánesova 3766 a Štěchovice 1361.

Vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka mateřské školy, že všechna pracoviště  MŠ Mánesova budou uzavřena v době hlavních prázdnin od 13. 7. do 14. 8. 2020.

Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, stanovuje poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání za červenec ve výši 121 Kč a za srpen ve výši 190 Kč. Celkem 311 Kč. 

Od 13. 7. do 31. 7. 2020 zajišťuje prázdninový provoz Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého.

Od 1. 8. do 14. 8. 2019 zajišťuje prázdninový provoz Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova.

Vzhledem k tomu, že mateřské školy (dále MŠ) mají právní subjektivitu, sjednávají si rodiče zajištění prázdninového provozu přímo s jejich ředitelkami. Dále zde platí poplatky za stravování a školské služby v termínu před nástupem dětí do MŠ.

Přihlášky si vyzvedněte u třídních učitelek v naší MŠ , stejně tak pokyny k zápisu.