Prázdninový provoz 


Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2021 na pracovištích Mánesova 3880, Mánesova 3766 a Štěchovice 1361.

Vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka mateřské školy, že všechna pracoviště  MŠ Mánesova budou uzavřena v době hlavních prázdnin od 12.7. 2021 do 15.8.2021.

Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, stanovuje poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání za červenec  ve výši 101 Kč a za srpen ve  výši 221  Kč. Celkem 322  Kč. 

Od 12. 7. do 31. 7. 2021 zajišťuje prázdninový provoz Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova.

Od 1. 8. do 15. 8. 2021 zajišťuje prázdninový provoz Mateřská škola, Kroměříž, Štítného.

Vzhledem k tomu, že mateřské školy (dále MŠ) mají právní subjektivitu, sjednávají si rodiče zajištění prázdninového provozu přímo s jejich ředitelkami. Dále zde platí poplatky za stravování a školské služby v termínu před nástupem dětí do MŠ.

Přihlášky a pokyny k zápisu si vyzvednete u třídních učitelek v naší MŠ. O termínu vás budeme informovat.

30.4.2021