Prázdninový provoz 

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2019 na pracovištích Štěchovice 1361 a Mánesova 3880.

Vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka mateřské školy, že MŠ Štěchovice 1361 a MŠ Mánesova 3880 budou uzavřeny v době hlavních prázdnin:od 1. 7. 2019 do 16. 8. 2019.

Od 1.7. do 12.7. 2018 zajišťuje prázdninový provoz Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, pracoviště 3766 .

Od 15. 7. do 31. 7. 2019 zajišťuje prázdninový provoz Mateřská škola, Kroměříž, Štítného.

Od 1. 8. do 16. 8. 2019 zajišťuje prázdninový provoz Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova.

Vzhledem k tomu, že mateřské školy (dále MŠ) mají právní subjektivitu, sjednávají si rodiče zajištění prázdninového provozu přímo s jejich ředitelkami. Dále zde platí poplatky za stravování a školské služby v termínu před nástupem dětí do MŠ.

Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, stanovuje poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání za červenec ve výši 155 Kč, za srpen 173 Kč.

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2019 pracoviště Mánesova 3766

Vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka mateřské školy, že MŠ Mánesova 3766 bude uzavřena v době hlavních prázdnin: od 15. 7. do 16.8.2019.

Od 15.7. do 31.7. 2018 zajišťuje prázdninový provoz Mateřská škola, Kroměříž, Štítného.

Od 1. 8. do 16. 8. 2019 zajišťuje prázdninový provoz Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova. Vzhledem k tomu, že mateřské školy (dále MŠ) mají právní subjektivitu, sjednávají si rodiče zajištění prázdninového provozu přímo s jejich ředitelkami. Dále zde platí poplatky za stravování a školské služby v termínu před nástupem dětí do MŠ.

 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, stanovuje poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání za červenec ve výši 155 Kč, za srpen 173 Kč.