Zápis do MŠ 

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

v letošním roce bude zápis do mš probíhat v termínu od 2. května 2020 do 16. května 2020.


Pokyny k zápisu – čtěte až do konce!!!

1. Stáhněte si níže z našich webových stránek přihlášku, tu vyplňte.

2. Doložte očkování vašeho dítěte (kopie očkovacího průkazu).

3. Stáhněte si níže čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované.

4. Doložte kopii rodného listu dítěte.

4. Stáhněte si níže preferovanou MŠ.

Pro ty z vás, kteří si nemůžete přihlášku vytisknout, jsme přichystali možnost osobního vyzvednutí v areálu MŠ Mánesova 3766 - na rampě u školní jídelny (od 15.4.2020).

V obálce bude přihláška, prohlášení k očkování, preferovaná MŠ – kopii očkovacího průkazu a rodného listu dítěte necháváme na vás.

Vše doručte v termínu 2. - 16. 5. 2020

1.  do datové schránky školy  us3kti9,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) ms.manesova@ms-kromeriz.cz,

3. poštou,

 4. osobním podáním do připravené krabice v areálu MŠ Mánesova 3766 - na rampě u školní jídelny (branka bude otevřená ve všední dny  od 7.00 -13.00 hod.)

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, proto vám zašleme na uvedený e-mail z přihlášky registrační číslo. Pro vás je to zpětná vazba, že vše bylo řádně doručeno. Z webových stránek školy se pak dozvíte, zda bylo dítě do MŠ přijato.