Запис до дошкільного навчального закладу


Повідомлення про запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2023 

Ředitelka Mateřské školy / Директор дитячого садка Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, oznamuje místo a dobu konání  zápisu  do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24: повідомляє про місце та час проведення запису відповідно до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Termín zápisu / Дата та час запису: 10-11.5.2023 8.00-15.00hod.

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов'язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов'язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor níže v česko-ukrajinské verzi nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії , або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) Для ознайомлення (а не копію) документа, що посвідчує особу дитини та особу законного представника ( тимчасового захисту);

В даний час відповідно до Закону № 20/2023 Зб., яким було змінено та доповнено Закон № 65/2022 Зб., у іноземців з тимчасовим захистом відбувається процес продовження тимчасового захисту, який спочатку був наданий до 31.03.2023. Українці, зацікавлені в подальшому проживанні в Чеській Республіці, повинні не пізніше 31.03.2023 року в електронному вигляді зареєструватися у відповідній системі МВС. Це забезпечить їм виділення терміну для особистого відвідування конкретного робочого місця Міністерства внутрішніх справ. Після успішної реєстрації вони отримають на електронну пошту підтвердження, на підставі якого їм наразі буде продовжено тимчасовий захист до 30.09.2023 року. Лише після того, як вони прибудуть для особистого візиту на дане робоче місце, їм буде продовжено тимчасовий захист до 31.03.2024. Якщо іноземці не реєструються або не відвідують особистий візит у зазначений термін, тимчасова охорона припиняє їх дію з 1.10.2023 року.

Кандидати на навчання, для яких законні представники подаватимуть заяву на вступ на навчання, повинні також додати роздруковану довідку з листа, щоб довести, що вони подали заяву на продовження тимчасового захисту.

c))посвідчення місця проживання дитини для визначення


Критерії прийому дітей до дошкільної освіти в дитячому садку, м. Кромеріж, вул. Менесова, 3880, організація доплат з 2023/2024 навчального року.

На всі робочі місця, що входять до дитячого садка, Мюнесова 3880, м. Кромержиж, на 2023/2024 навчальний рік встановлено наступні критерії прийому дітей, якщо кількість заяв на вступ до дошкільної освіти в даному навчальному році перевищує встановлену кількість дітей.

КРИТЕРІЯ КІЛЬКІСТЬ ПУНКТІВ

1.Постійне проживання у відповідному шкільному окрузі  у дитини, яка досягла віку

Мінімум 5 років до 31. 8. 2023.                                                     13

2.Постійне проживання у відповідному шкільному окрузі  у дитини, яка досягла віку

Мінімум 4 роки до 31. 8. 2023.                                                      12

3.Постійне проживання у відповідному шкільному окрузі  у дитини, яка досягла віку

не менше 3 років до 31. 8. 2023. 11

4.Вік: Мінімум 3 і більше років, досягнуті до 31. 8. 2023.             6

Надання рекомендацій щодо зарахування дитини до спеціального логопедичного класу, виставленого спеціальним педагогічним центром для дефектів мовлення.     1

6.Участь батьків дитини в курсі, семінарі, семінарі з 

тематикою Монтессорі, і яка може бути доведена.                       1   

7.Місце проживання дитини -Кромеріж                                           2

Брат-близнюк, який вже прийнятий в МОЗ і навчатиметься 

в МОЗ у наступному навчальному році 2023/2024.                       1

У разі однакової кількості набраних балів дата народження дитини вирішується (сортування від найстаршого до наймолодшого).

V /м. Kroměříži    dne/дата 27.3.2023

Про прийняття рішення відповідно до пункту 183 2 Закону про освіту повідомляють шляхом оприлюднення списку претендентів під присвоєним реєстраційним номером. Це положення застосовується до всіх рішень про прийняття, включаючи поточну ситуацію. Таким чином, вирішивши прийняти учня з України, директор школи вивішує список і одночасно надсилає учневі (законному представнику) повідомлення про те, що учень був прийнятий. Це повідомлення можна і доречно пов'язати з інформацією про реєстраційний номер учня, яку потрібно повідомити навіть за звичайного стану.

Рішення про неприйняття складається чеською мовою, яка вручається учаснику. Одночасно директор школи передає учаснику повідомлення чеською та українською мовами, що він не був прийнятий.

Mgr. Martina Luběnová

Ředitelka mateřské školy/ Директор дитячого садка