Zápis do mateřské školy

Zápis na všechna pracoviště mateřské školy (Mánesova 3880, Mánesova 3766, Štěchovice 1361) bude probíhat ve dnech 12. a 13. 5. 2020 od 8.00 - 15.00 hod.  v  MŠ Mánesova 3766.

K zápisu se dostavte s již vyplněnou přihláškou, občanským průkazem a rodným listem dítěte.

Podle Kritérii uvedených v přihlášce bude ředitelka školy postupovat až v případě, že počet přihlášených dětí převýší kapacitu volných míst na jednotlivých pracovištích. Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.