Zápis do mateřské školy

Výsledky zápisu najdete v sekci vývěska.


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se epidemická situace ve Zlínském kraji nelepší, Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a kopii rodného listu odevzdejte těmito způsoby:

1. Do datové schránky

2.Emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3.Poštou

4.Vložením do schránky MŠ (na všechna pracoviště) nebo do připravené označené krabice na rampě u školní jídelny MŠ Mánesova 3766

Po odevzdání do MŠ bude žádosti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zákonnému zástupci na e-mail uvedený v žádosti i s termínem zveřejnění výsledků a možností nahlédnutí do spisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách MŠ v sekci vývěska a na vstupních dveřích jednotlivých pracovišť.

Vážení rodiče,

pokud nemáte možnost si vytisknout Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání z elektronického předzápisu, nabízíme vám od 27.4.2021 osobní převzetí  přihlášky na jednotlivých pracovištích MŠ Mánesova. 

MŠ Štěchovice - osobně v MŠ

MŠ Mánesova 3880 a MŠ Mánesova 3766 - v obálkách na rampě u školní jídelny MŠ Mánesova 3766


Zápis 2021/2022

Předzápis do mateřské školy bude probíhat od 5.4.2021 do 14.5.2021 elektronicky přes následující odkaz:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/kromeriz-manesova


Návod k elektronickému předzápisu:

Po odevzdání přihlášky do mateřské školy obdržíte email s registračním číslem žádosti. Pod tímto číslem budou následně zveřejněny výsledky zápisu na jednotlivá pracoviště.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v letošním roce nebude možná návštěva MŠ před zápisem, připravili jsme si krátké videoprezentace jednotlivých pracovišť.


Zápis

Vážení rodiče,

letošní zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 2. - 16. května 2021. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci je možné, že zápis nebude probíhat standardně (prezenční formou), proto níže uvádím způsoby doručení žádosti a dalších potřebných dokumentů.

 Způsoby doručení:

- osobně nebo vhozením do schránky

- mailem podepsaným elektronickým podpisem

- datovou schránkou

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu).