Zápis do mateřské školy

Informace ke schůzce s novými rodiči.

Vážení rodiče,

jak jsme vás již informovali, v pondělí 21.6.2021 proběhne schůzka s novými rodiči ve třídě Sovičky na pracovišti MŠ Mánesova 3766.

Účast nutná (převzetí rozhodnutí o přijetí, informace k nástupu, přihlášky ke stravování a další)

V 15 hod. - pro rodiče dětí přijatých do MŠ Štěchovice a MŠ Mánesova 3880

V 15.45 hod. - pro rodiče dětí přijatých do MŠ Mánesova 3766 (běžná, logopedická, s prvky Montessori),

od 16. 30 hod. následuje setkání s třídními učitelkami - jen pro rodiče dětí přijatých do tříd s prvky Montessori.

Žádáme o účast pouze jednoho ze zákonných zástupců.

Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky pro účast na této akci (doloží prokazatelným dokladem nebo na místě podepsaným čestným prohlášením).

Všechny přítomné osoby používají ochranu dýchacích cest dle platného mimořádného opatření upravujícího povinné nošení ochranných prostředků.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Výsledky zápisu najdete v sekci vývěska.


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se epidemická situace ve Zlínském kraji nelepší, Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a kopii rodného listu odevzdejte těmito způsoby:

1. Do datové schránky

2.Emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3.Poštou

4.Vložením do schránky MŠ (na všechna pracoviště) nebo do připravené označené krabice na rampě u školní jídelny MŠ Mánesova 3766

Po odevzdání do MŠ bude žádosti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zákonnému zástupci na e-mail uvedený v žádosti i s termínem zveřejnění výsledků a možností nahlédnutí do spisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách MŠ v sekci vývěska a na vstupních dveřích jednotlivých pracovišť.

Vážení rodiče,

pokud nemáte možnost si vytisknout Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání z elektronického předzápisu, nabízíme vám od 27.4.2021 osobní převzetí  přihlášky na jednotlivých pracovištích MŠ Mánesova. 

MŠ Štěchovice - osobně v MŠ

MŠ Mánesova 3880 a MŠ Mánesova 3766 - v obálkách na rampě u školní jídelny MŠ Mánesova 3766


Zápis 2021/2022

Předzápis do mateřské školy bude probíhat od 5.4.2021 do 14.5.2021 elektronicky přes následující odkaz:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/kromeriz-manesova


Návod k elektronickému předzápisu:

Po odevzdání přihlášky do mateřské školy obdržíte email s registračním číslem žádosti. Pod tímto číslem budou následně zveřejněny výsledky zápisu na jednotlivá pracoviště.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v letošním roce nebude možná návštěva MŠ před zápisem, připravili jsme si krátké videoprezentace jednotlivých pracovišť.


Zápis

Vážení rodiče,

letošní zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 2. - 16. května 2021. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci je možné, že zápis nebude probíhat standardně (prezenční formou), proto níže uvádím způsoby doručení žádosti a dalších potřebných dokumentů.

 Způsoby doručení:

- osobně nebo vhozením do schránky

- mailem podepsaným elektronickým podpisem

- datovou schránkou

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu).